For å gjøre bygging på egen eiendom enklere og rimeligere, annonserte Regjeringen i februar en forskriftsendring. Forskriftsendringen går ut på at det fra 1.mai 2021 blir mulig å bygge tilbygg og terrasse uten å søke tillatelse hos kommunen. 

Dette innebærer de nye reglene
I dag er regelen at man må søke om byggetillatelse hos kommunen dersom man ønsker å bygge et tilbygg med rom til varig opphold, uansett størrelse. Rom til varig opphold er for eksempel stue, soverom eller kjøkken. Det betyr altså at de eneste tilbyggene man kan bygge tidligere uten å søke, var tilbygg som skal brukes som bod eller tilsvarende. Etter 1.mai, vil man kunne bygge tilbygg til varig opphold på opp til 15 kvadratmeter, uten å søke. 

I tillegg er det nye regler for bygging av terrasser. Regelendring gjør at man kan bygge terrasser som er maks én meter over eksisterende terreng med et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 meter, uten å søke. Terrassen kan imidlertid ikke være overbygd, og kan heller ikke stikke lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4 meter og må være forbundet med en bygning.

Kan øke boligens popularitet og verdi
Mulighetene og fleksibiliteten de nye reglene, kan gjøre boliger med uutnyttet tomteareal mer attraktive. Å ha muligheten til å bygge et anneks til ungdommen eller en stor terrasse for varme sommerdager, uten å involvere kommunen, kan ha stor verdi for mange.


– Det blir rett og slett lettere for en kjøper å se potensial ved å tenke seg til endringer de kan gjøre, og i tillegg vite at de er gjennomførbare. Meglere kan markedsføre muligheter som er gjennomførbare, og dermed kan det bidra til å øke boligens verdi i en salgsprosess, sier Sverre Tandberg, eiendomsmegler ved Aktiv Sagene/Bjølsen.  

Hovedregelen er gjerne at mer bygningsmasse gir høyere verdi, men det er ikke alltid tilfellet. 


– Vi ser også eksempler på tilbygg som ikke tar seg særlig godt ut. Det kan i ytterste konsekvens dra boligverdien ned. Vi anbefaler derfor alltid at man rådfører seg med en som har kunnskap om hva som er teknisk mulig, samt hva som faktisk bidrar til at boligverdien øker totalt sett, utdyper han. 


Hva er egentlig et tilbygg?

Alle typer utvidelser av boligen regnes ikke som tilbygg. Tilbygg brukes utelukkende om bebyggelse som utvider grunnflaten til eksisterende byggverk – altså at man bygger i bredden.
 
Om man bygger oppover og utvider i høyden, heter dette påbygg. Graver man og utvider boligen nedover, blir dette underbygg. Det er viktig å ha disse begrepene på plass ettersom underbygg og påbygg ikke omfattes av regelendringene, og vil alltid være søknadspliktig. 

Vær obs på gjeldende krav 
Dersom fritaket fra søknadsplikt skal gjelde, forutsetter det at det nye tilbygget eller den nye terrassen tilfredsstiller en rekke krav. Dette er krav man bør gjøre seg godt kjent med ettersom man selv står ansvarlig for å avklare om tilbygget, eller terrassen, er i samsvar med regelverket. Tilbygget må for eksempel være minimum fire meter fra nabogrensen, det må være understøttet og det kan ikke overstige to etasjer. Om man ikke kan møte disse kravene, blir tilbygget søknadspliktig. 

Gjør deg derfor kjent med reguleringsplanen som gjelder for den aktuelle eiendommen. Er du i tvil, bør du ta kontakt med Plan- og bygningsetaten/ Byggesaksavdelingen i din kommune. 

For mer informasjon, gå til Byggstart sin guide om bygging av tilbygg som forklarer utfyllende om byggeprosessen, forskjellen mellom påbygg og tilbygg og mer. 


Sverre Tandberg, Partner & Eiendomsmegler Aktiv Sagene og Bjølsen.
(Fotokred Alexander Granlie)