Hvordan vinne budrunden?

Hvordan kan du som kjøper vinne budrunden?

·  Vær godt forberedt

·  Les boligprospektet nøye

·  Ha finansieringen avklart

Ønsker du å vite mer om denne fasen?

Verditakst
Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen din. Slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, dog uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som utsikt, beliggenhet, solforhold samt nærhet til barneskole/ungdomskole og butikker.

Budrunde

1. Les takst og prospekt nøye

2. Velg taktikk

3. Kvitt deg med konkurrentene

4. Sett deg på gjerdet

Budskjema
Last ned her.

Akseptfrist
Akseptfristen er omtalt som budfristen, og den settes av budgiver når en potensiell kjøper legger inn et bud på boligen. Budet binder nemlig budgiveren. Det vil si at hvis selgeren aksepterer budet, så er det inngått en avtale om kjøp av bolig. Men man ønsker ikke å være bundet til evig tid, derfor settes det en akseptfrist. Det vil si at når akseptfristen har gått ut, er ikke budgiveren bundet av budet lenger.

Prisantydning
Prisantydning er den prisen som megler og selger er blitt enige om og dette er utgangspunkt for salget. Denne prisantydningen er ikke bindende for selger som kan akseptere eller avslå et hvilket som helst bud.

Forkjøpsrett
Med forkjøpsrett kan du velge om du ønsker å delta i budrunden eller vente til selger har akseptert et bud fra en budgiver. Velger du det siste alternativet kan du tre inn i avtalen og overta boligen for den aksepterte summen dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren.

Fellesgjeld
Dette er gjelden som tilhører et borettslag, fordelt på de ulike enhetene. Hver andelshaver betjener sin andel av fellesgjelden gjennom betaling av husleie til dette borettslaget. Når en andelsleilighet skal selges, må andelen av fellesgjelden alltid oppgis.

Visning
Som boligkjøper bør du ta deg tid til å tenke gjennom hva du er er ute etter. Beliggenhet og solforhold er avgjørende og dette er elementer du ikke kan gjøre noe med. Selger har opplysningsplikt og bør informere om boligtilstanden, samt eventuelle mangler og skader. Likevel har du som kjøper også et ansvar for å sette deg inn i papirene, og foreta en grundig sjekk når du er på visning.