Kjøpet er i boks

Kjøpet er i boks

Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring er en forsikring som gir kjøper rett til advokathjelp ved feil eller mangler på en kjøpt bolig. Det vil si at kjøper, etter å ha betalt et engangsbeløp, får juridisk rådgivning og advokathjelp til håndtering av en eventuell sak. Dette innebærer:

1. Bistand til å vurdere om det skal rettes krav mot selger

2. Kommunikasjon med selgersiden (inkl. selgers eierskifteforsikring)

3. Advokat i en rettslig prosess

Kjøpekontrakt bolig
Dette er et møte mellom eiendomsmegler, kjøper og selger der det signeres en kjøpekontrakt. 
Dette er en kontrakt som kan brukes ved ordinære kjøp av hus, eierseksjon eller hytte mellom private uten bruk av megler. Kontrakten kan brukes når selgeren ønsker å selge eiendommen med det generelle forbeholdet at eiendommen selges «som den er». Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap.

Last ned det elektroniske skjemaet
 her.

Overtakelse av bolig
En godt forberedt overtakelse gir det beste resultatet hver gang. Vår oppgave er å gjøre den både trygg og effektiv. Vi ringer både kjøper og selger i forkant, og går gjennom hva som skal skje.Vi er behjelpelig med å oppklare eventuelle uklarheter.


Eiendomsmeglingsloven
Les mer om Eiendomsmeglingsloven her.

Heftelser på eiendom
Det kan være utestående boliglån, ubetalte eiendomsskatter, en servitutt eller pant i eiendom. Heftelsen kan være et hinder når eiendommen skal selges og en servitutt er en bestemmelse som kan innskrenke eiers rett til å bestemme fritt over egen eiendom. Tinglyste heftelser, dvs. heftelser som har blitt offentlig registrert, finner du i grunnboken her.