Nå kan du flytte inn

Nå kan du flytte inn

Overtakelse av bolig
En godt forberedt overtakelse gir det beste resultatet hver gang. Vår oppgave er å gjøre den både trygg og effektiv. Vi ringer både kjøper og selger i forkant, og går gjennom hva som skal skje.Vi er behjelpelig med å oppklare eventuelle uklarheter.

Løsøre

Løsøre betegnelsen for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Det er ting som hører hjemmet til, som sykler, treningsutstyr eller møbler. Sikring av rettigheter i løsøre kan skje ved at disse tinglyses i Løsøreregisteret.

Her er en oversiktlig liste over alt som er løsøre.

Flyttevask
Mange opplever flytteprosessen som både tidkrevende og stressende. Vår oppgave er å sørge for at prosessen gjennomføres på en mest mulig enkel og effektiv måte. Aktiv vet at alle boligkunder og flytteprosesser er forskjellige. 

Kontakt oss

Ønsker du råd om kjøp eller salg av bolig, eller en verdivurdering?

Vennligst fyll ut navn
Vennligst fyll ut adresse
Vennligst skriv inn et gyldig postnummer
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer eller e-postadresse