aktiv-eiendomsmegling
Prosjektillustrasjon

12 prosjekterte leiligheter med carport og pen utsikt sentralt på Nordagutu

 • 1 116 000
 • BRA 83 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 116 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 790 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 78 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 674 000
 • FELLESKOST./MND6 600
 • TOMT4 000 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 116 000,- (NB: prisen er fast)
  1 674 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 790 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  2 790 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Prosjektillustrasjon

Nordagutuvegen 664, Vestfold og telemark

 • Prosjektet består av 12 leiligheter fordelt på tre 4-mannsboliger. Hver 4-mannsbolig vil få to leiligheter i 1. etasje og to leiligheter i 2. etasje.
  Hver leilighet inneholder entre/gang, kjøkken med åpen løsning mot stua, 3 soverom, bad og bod.
  Fra stua er det utgang til uteplass/veranda på ca. 12m2.
  Hver leilighet får også en egen carportplass i felles carportanlegg.
  Det blir også en egen sportsbod til hver leilighet på ca. 5m2 i forbindelse med carporten.
 • Det antas ca. 7 måneders byggetid fra byggestart til ferdigstillelse av et bygg.
 • Prosjektet ligger meget pent og sentralt til på Nordagutu med fin utsikt over nærområde. Sydvestvendt og solrikt i rolige og barnevennlige omgivelser. Kort vei til nærbutikk, barnehage og idrettsanlegg. Skoler på Hjuksebø og Gvarv. Fine turområder i nærheten. Det er i overkant av 1 mil til Gvarv og ca. 2 mil til Notodden. Det er også meget gode jernbaneforbindelser med Kongsberg, Grenland, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Bussforbindelse med Rjukanekspressen.
 • Prosjektet får enkel adkomst fra Nordagutuvegen. Sentral plassering på Nordagutu med nærbutikken Joker som nærmeste nabo.
 • Leveranse utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder NORSK Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for utførelse av utvendig og innvendig tømrerarbeid.

  Byggene oppføres på støpt plate. Bygningene oppføres i 198 mm + 48 mm bindingsverk med utvendig kledning av vindtette plater. Taket tekkes med betongtakstein. Vinduer leveres med 3-lags super energiglass. Innvendige overfalter leveres med parkett på gulv. Veggene leveres med ferdigmalte MDF-plater. Himlinger får ferdigmalte plater. Det vil være mulig å påvirke valg av parkett og farge på vegg innenfor et sortiment.

  Kjøkkeninnredning leveres fra Sigdal. Innredningen leveres i henhold til plantegning for leiligheten. Det vil være mulig å påvirke type innredning, benkeplate etc. Kjøkken leveres uten hvitevarer.

  Bad leveres med flislag gulv med gulvvarme. Flisene som leveres er i størrelse 20cm x 20cm. Ved sluk leveres det 10cm x10cm flis. Veggene får hvite, høyglans baderomsplater med flismønster. Baderomsinnredning av typen Alterna Malin 100. Dette er en slitren og pen innredning med heldekkende servant og underliggende skuffer. Over servant leveres speil og belysning. Dusj leveres på vegg med 90 x 90 dusjdører. Badet leveres med gulvmontert toalett, 200l varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin.

  Leilighetene leveres med kvaliteter som balansert ventilasjonsanlegg og Jøtul vedovn F 370 BP.

  Leilighetene i 1. etasje leveres også med frostfri utekran.
 • Det blir støpt plate på mark på alle byggene. Bygningene oppføres i bindingsverk som blir utvendig kledd med trekledning. Yttertaket tekkes med takstein.
 • Leilighet i 1. etasje: BRA 83m2 / P-rom 78m2
  Leilighet i 2. etasje: BRA 83m2 / P-rom 79m2

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entre/gang, kjøkken, stua, 3 soverom, bad.
 • Nordgarden borettslag får felles eiet tomt. Tomten vil opparbeidet med gruset adkomst og gårdsplasser. Det vil også bli tilsådd med plenarealer.
 • Hver leilighet får egen carportplass i felles carportanlegg.
 • Hver leilighet får egen bod i tilknytning til carporten.
 • Altibox blir lagt til hver leilighet.
  Grunnpakke TV og internett er inkludert i de månedlige felleskostnadene.
 • Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning fra System air. Avtrekk fra bad og innvendig bod. Tilluft i soverom og andre oppholdsrom uten avtrekk tilknyttet anlegget.
  Kjøkken leveres med ventilator med utkast på yttervegg.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.
 • 1 116 000,- (Innskudd)
  1 674 000,- (Andel av fellesgjeld)
  2 790 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  10 000,- (Andelskapital)
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  11 132,- (Omkostninger totalt)

  2 801 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende fastpris. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 6 600,- pr. mnd. og skal dekke renter på andel fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, vedlikehold fellesanlegg, forretningsførsel og grunnpakke Altibox med internett.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Nordgarden borettslag er navnet på prosjektet.
  Endring av navn kan forekommer.
 • Notodden boligbyggelag.
 • Det vil utarbeides et utkast til egne vedtekter for borettslaget basert på standarder fra NBBL.
 • Dyrehold skal godkjennes av borettslagets styre.
 • Bygningen vil bli forsikret av borettslaget.
  Kjøper må selv tegne innboforsikring.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 117 Bnr. 24 i Midt-Telemark kommune
 • Offentlig.
 • Bolig.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Forbehold om salg av 3 leiligheter i et bygg før igangsettelse.
  Forbehold om kommunale godkjenninger.
  Forbehold om finansiering.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Sauar Skog og Eiendom AS
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev