aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til BK1 - Bringebærveien. 5 flotte boliger hvor det nå kun er 1 ledig.

Bjorbekk Nidelvåsen

SOLGT - Nidelvåsen - Prosjekterte eneboliger i kjede med attraktiv beliggenhet. Muligheter for tilvalg.

 • 4 120 000
 • BRA 113 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 120 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 120 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 108 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 120 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 120 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Innvendig vil boligene holde god standard. Muligheter for tilvalg.

Nidelvåsen, Agder

 • Trinn 5 er det siste byggetrinnet på Nidelvåsen hvor det nå er bygd 11 eneboliger i Bjørnebærsvingen. De siste 5 Bringebærveien legges nå ut for salg. Av disse er det nå kun 1 igjen! Dette er siste mulighet til å kjøpe nybygg på dette feltet som markerer avslutning på byggeaktiviteten gjennom mange i dette området. Nidelvåsen er blitt veletablert og attraktivt. Velkommen skal dere være!

  Den siste ledige boligen ligger på felt BK1 i områdets reguleringsplan.
 • Fortløpende etter kontaktssignering. Ca. 6 mnd. byggetid.

  BK1: Bringebærveien:

  1-2 (Tomt 2)

  Disse er solgt:

  BK1: Bringebærveien

  1-1 (Tomt 1)
  1-3 (Tomt 3)
  1-4 (Tomt 4)
  1-5 (Tomt 5)

  BK2: Bjørnebærsvingen:

  2-1 (Tomt 6)
  2-2 (Tomt 7)
  2-3 (Tomt 8)
  2-4 (Tomt 9)
  2-5 (Tomt 10)
  2-6 (Tomt 11)
  2-7 (Tomt 12)
  2-8 (Tomt 13)
  2-9 (Tomt 14)
  2-10 (Tomt 15)
  2-11 (Tomt 16)
 • Boligene vil ligge på Nidelvåsens nyeste boligfelt. Her bor man høyt, fritt og svært solrik blant flotte eneboliger og firemannsboliger i skjønn forening. Området som her utvikles vil ha solfylte tomter med flotte uteområder og svært attraktiv beliggehet. Gangavstand til Kiwi, barnehage, flotte turløyper i Åsbieskogen, Brattåsen, Vrengen m.m. Godt kollektivtilbud. Ønsker man seg til Arendal sentrum med bil bruker man ca. 5 minutter og påkjørsel til e-18 ligger kun ca. 3 minutter unna.
 • Fra Arendal: Kjør vestover mot Bjorbekk/Rykene. Følg Rykeneveien ta til høyre opp mot Nidelvåsen. Kjør opp bakken og ta første avkjørsel inn på Bjørnebærsvingen. 11 av boligene er bygd på høyre side av Bjørnebærsvingen og de 5 resterende på venstre side av bakken opp langs Bringebærveien. Velkommen!
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Flotte eneboliger med et moderne og eksklusivt utrykk som skiller seg fra Nidelvåsens tradisjonelle klassiske arkitektur. Boligene blir oppført med et nytt designuttrykk og vil få fasade med store glassflater, mye lys og praktisk planløsning innvendig. Med to etasjer har man godt med plass og en meget effektiv romløsning gjør at man har 3 soverom og 2 toalettrom på bakkeplan, dette åpner for en hovedetasje som virkelig må fremheves. Når man kommer opp trappen til hovedplanet har man nemlig stue og kjøkken på ca. 50 m2 med store vinduer, panoramautsikt over nabolaget og takhøyde som gir etasjen et luftig og flott preg. Planløsningen legger alt til rette for at kjøkkenet blir husets samingspunkt da man kan ha stort spisebord sentrert i rommet med plass til 12 personer og mer ved behov. tillegg har man fantastiske takterrasser med adkomst fra stuen over carportene. Her får man enkelt plass til alt hva man måtte ønske av møblement. Her har man flott utsikt over feltet, skogen og jordene på nedsiden. Terrassene måler 39 m2. Det er lett å forestille seg et komfortabelt liv uten kostnader til vedlikehold rundt neste sving, det slipper man her.

  Boligene vil få stående Telemarkskledning med to strøk Trebit dekkbeis som setter standarden. Det er fokusert på å holde høy kvalitet på boligene og man har BRW kjøkken,1 stavsgulv, flislagte bad, listefritt uttrykk med god takhøyde samt peis av type Duo 5 levert som standard. Det vil også være anledning til å bestille tilvalg i samråd med Multibygg Agder AS for dem som ønsker å sette sitt eget preg på boligen.

  For komplett beskrivelse av hva boligene leveres med henviser vi til komplett leveransebeskrivelse vedlagt til salgsoppgaven.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 9.6.20. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Fantastiske tomter i et meget attraktivt nabolag. Tomtene vil ligge i en vifteformasjon og leveres med plen og ferdig gruset innkjørsel. Det er da opp til hver enkelt å avgjøre hvordan man vil tilpasse tomten videre. Her har man stor valgfrihet til å sette sitt eget personlige preg på tomten. Solforholdene er meget gode og disse aktuelle tomtene bader i sol fra morgen til sen kveld. Tomtearealet varierer fra 301,8 m2 - 592,9 m2. Her har man nemlig noe for alle, enten man vil ha det lettstelt eller ønsker å dyrke sin egen lille kjøkkenhage.
 • Hver bolig vil få egen innkjørsel samt parkeringsplass i egen carport.
 • 1 stk innvendig bod samt 1 stk. bod i bakkant av carport.
 • Boligene leveres med integrerte hvitevarer, brannvarslingssystem, brannslukkerapparat samt vannmåler. Det henvises til leveransebeskrivelse for utfyllende beskrivelse.
 • Fiber.
 • Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. gjeldende krav.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
  Boligene leveres med ferdigplen på utearealer og gruset innkjørsel samt carport.
 • Kun en ledig! Tomt 1-2: 3.970.000 + omk.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 387 500 - 517 500,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 10 000 - 20 000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. x,- pr. BRA for vann og avløp. Renovasjon pr. husstand stipuleres til ca. kr. x pr. mnd.
 • Det er eiendomsskatt i Arendal kommune og dette faktureres sammen med kommunale avgifter månedlig.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som hindrer at hele eiendommen kan leies ut.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Plannavn: Nidelvåsen byggetrinn 5
  Endringsdokument vedtatt: 06.04.2020
  Planident: 09062012-25
  Reguleringsplan er vedlagt salgsoppgave.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Meglerprovisjon: Kr. 35 000,- eks.mva.
  Tilrettelegging: Kr. 15.000,- eks. mva.
  Oppgjørshonorar: Kr. 3000,- eks. mva.
  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for
  hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-
 • Aktiv tilbyr finansieringstilbud via vår samarbeidspartner Skagerrak Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Asle Thorsen
  Baard Rannekleiv
  Trygve Haugen
Magne Haugås

Megler

Magne Haugås

90 02 01 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev