aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til et spennende prosjekt i Færdentoppen!

14 moderne eneboliger med attraktiv beliggenhet. Sol, utsikt, gangvei til skoler.

 • 5 490 000
 • BRA 141 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING5 490 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 490 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 113 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT8 992 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 5 490 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  5 490 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
En stilfull stue med mye naturlig lys og utgang til solrik terrasse

Skibrua, Viken

 • FÆRDENTOPPEN - 14 NYE ENEBOLIGER I HJERTET AV HAUGSBYGD!
  Boligprosjektet Færdentoppen er planlagt bygget med totalt 14 moderne og stilfulle eneboliger, alle med meget gode solforhold og flott utsikt mot Norefjell og omkringliggende områder.

  Boligene vil bli bygget i to ulike størrelser. Alle bygges over to plan med integrert carport og vestvendt terrasse.
  I 1. etasje finner man 2 soverom, TV-stue, bad, bod, teknisk/bod, og utvendig sportsbod ved carport.
  I 2. etasje er det soverom, bad og åpen stue /kjøkkenløsning med utgang til en solrik, overbygget terrasse på ca 22 kvm.

  Bolig 1, 4, 11, 12, 13 vil få følgende BRA/p-rom: 156/127 kvm.
  Bolig 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 vil få følgende BRA/p-rom: 141/113 kvm.

  Boligene vil få en praktisk planløsning med en høy standard både ute og inne. De vil leveres med bl.a. varmekabler i 1. etasje, 1-stavs eikeparkett, moderne kjøkken fra Sigdal med integrerte hvitevarer. Begge bad med stilig innredning fra Sigdal.
  Fasaden vil få stående dobbeltfalset malmfurupanel behandlet med Jernvitrol. Det monteres rekkverk i glass på terrassen og yttertak tekkes med Plannja Trend 475 beslag i grafittgrå farge.

  Det vil bli levert ferdig opparbeidet lekeplass som vil ligge i utkanten av feltet. Interne veier vil bli asfaltert.
 • Byggingen er godt i gang og forventet ferdigstillelse for siste byggetrinn er 4. kvartal 2022. Det tas forbehold om kommunal godkjenning.
 • Dette flotte prosjektet vil bli liggende i et meget attraktivt og hyggelig boligområde i Haug med kort vei på trygge gangveier til både skoler og barnehager. Færdentoppen ligger kun 10 minutters gange fra Haug senter, som kan tilby dagligvare, post, frisør og legekontor.
  Bussstopp et par minutter fra boligene med gode pendlermuligheter til Oslo.

  For de friluftsglade er det kun en liten kjøretur til Nordmarka og Ringkollen som er et perfekt utgangspunkt for turer og opplevelser både sommer og vinter. Nevnes kan bl.a. slalombakke, lekeland, hoppbakker, lysløype og milevis med oppkjørte skiløyper. På sommerstid byr dette populære utfartsstedet på mange fine sykkelstier og turdestinasjoner, samt bade- og fiskemuligheter i flere skogsvann.
  Ringkollstua ligger ca 600 m.o.h. og har panorama over Ringerike og Hole. Her er det kioskdrift og mulighet for leie av festlokaler til diverse selskapeligheter.

  Historiske Klækken Hotell ligger i gangavstand til Færdentoppen. Hotellet er kjent for sin gode mat og hyggelige atmosfære og har også trimrom, tennisbane og et innen- og utendørsbasseng til disposisjon.

  I tillegg til flotte rekreasjonsmuligheter er Haug også kjent for sine gode oppvekstvilkår. Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole ligger ved siden av hverandre i senter av Haug. Det er også gåavstand til flere barnehager, bl.a. til populære Nedre Auren Gårdsbarnehage med sin landlige beliggenhet, fine turområder og spennende husdyrhold.

  Haugsbygd Idrettsforening er et aktivt fleridrettslag med gruppene forball, ski og håndball samt perioder med barneidrett. Deres varemerke er idrettsglede gjennom mestring, utvikling og engasjement med plass til alle. Med flere fotballbaner, skianlegg på Ringkollen og to gymsaler på skolene ligger alt til rette for at barn og unge skal kunne ha sunne interesser.
 • Fra Hønefoss følger man veien opp til Klekken og tar til venstre inn på Hadelandsveien. Følg Hadelandsveien ca 100 meter og ta til venstre inn på Linnerudveien. Følg denne veien ca 500 meter og ta derretter til venstre inn på Færdenveien. Feltet ligger da på venstre side etter ca 400 meter.

  Kommer man fra Oslo tar man av i rundkjøringen ved Norderhov og følger Hadelandsveien forbi Klækken Hotell. Deretter følger man ovennevnte beskrivelse.

  Avstander med bil:
  Sandvika: ca 40 minutter
  Oslo: ca 50 minutter
  Hønefoss: ca 10 minutter
 • Det blir bygget tilsammen 14 eneboliger for hele prosjektet. Alle bygges over 2 plan med integrert carport og vestvendt terrasse.

  Grunn: Ringmurselementer med påsatt steinplate, betonggulv med isolasjon og radonsperre.
  Yttervegger: Ubehandlet, stående dobbelfalset panel av malmfuru behandlet med Jernvitrol.
  Yttertak: Yttertak Yttertak tekkes med Plannja Trend 475 beslag i grafittgrå farge.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Primærrom: 113 - 127 m² Bruksareal: 141 - 156 m²

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligenss omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet fellestomt på ca. 8992 kvm som skal eies av sameiet.

  Tomten får adkomst fra Færdenbakken og ligger landlig til med dyrket mark i forkant av eiendommen. Den ligger langs gangveien som går ned til skoler og barnehage m.m.

  Før ovetagelse vil tomten til hver boligopparbeides med asfalt i oppkjørsel inntil carport og tilsådde plener i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

  Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
 • Parkering i carport og i gårdsplass. Det er klargjort for el-bil lader med avsatt plass i sikringsskapet og tomrør er lagt fra sikringsskap til carport.
 • Det er en sportsbod innerst i carporten i alle byggene samt en bod/teknisk rom i 1. etasje. Sportsboden vil få gulv av støpt betong og vegger i bindingsverk hvor bakside av ytterpanel synes. Hvit boddør med sylinderlås.
 • Varmekabler i 1. etasje
  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
  Sigdal kjøkken- og baderomsinnredning
  Integrerte hvitevarer i kjøkken
  Glassrekkverk på terrasse
  60 x 60 cm fliser i begge baderom
  Klargjort for el-bil lader i carport med tomrør fra sikringsskap til carport
 • Opplegg for kabel TV/internett (Fiber1) i stue og tv-stue i alle boligene. Kjøper står selv for bestilling av abonnement.
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsaggregat er montert i teknisk rom/bod.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Alle boligene i prosjektet er utsolgt.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 12 000 000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 21 420,- pr. bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-
  Etableringskostnad for sameiet kr. 5 000,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 650,- pr. mnd. pr. bolig og kan dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer, forretningsførsel, fiberaksessfra Viken fiber / Altbox og felles bygningsforsikring. Forlag til fellesutgifter følger vedlagt i utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte boliger ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Da det blir vannmåler på eiendommen, vil kostnadene avhenge av forbruk. Beløpet blir fordelt på 3 terminer. Evt. feieavgift kr. 531,28 pr. pipeløp. Renovasjonsgebyr faktureres fra HRA. Kr. 3.770,- pr. år og fordeles på 2 terminer. (Priser pr. 2020).
 • Det er fritak for eiendomsskatt i 6 år fra midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt.
 • Det forutsettes at forskudd på 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto, dog ikke før selger har tegnet garanti iht. bufl. § 12. Rentene på innbetalt beløp tilfaller den som til enhver tid har disposisjonsrett over pengene. VIKTIG! Fullt og endelig oppgjør skal være innbetalt meglers klientkonto før overtagelse finner sted.

  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Utbygger har inngått samarbeidsavtale med Ringbo om forretningsførsel ved etableringen for dette sameiet.
  Boligene etableres som et boligsameie med vedtekter og trivselsregler. Dette kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. Endelig fastsettelse av første års driftsbudjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. Her tar man også stilling til om sameiet ønsker å benytte seg av Ringbos tjenester.
 • Forretningsfører: Ringbo BBL

  Utbygger har valgt å engasjere Ringbo til å opprette sameiet og forestå utarbeidelse av budsjett og vedtekter, samt forretningsførsel for sameiet.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Dyrehold er tillatt iht. sameiets vedtekter.
 • Hver bolig kan i sin helhet leies ut til boligformål.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført bygget, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Selger skal se til at sameiet har tegnet bygningsforsikring før han avvikler sin forsikring. Innboforsikring tegnes individuelt av den enkeltes husstand.
 • Boligene leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Fremtidige seksjoner av Gnr. 137 Bnr. 65 i Ringerike kommune.
 • Boligene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Bolig 11, 12, 13 og 14 vil ha felles ansvar for stikkvei til sine boliger. Alle arbeider og kostnader i forbindelse med opparbeiding av adkomst er inkludert i kjøpesum + omkostninger.
 • Boligene overtas med påhvilende servitutter mv. Utskrift av tinglyste dokumenter kan fås ved henvendelse til megler.
  I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan, vedtatt 05.09.2019, er avsatt til boligbebyggelse, LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og friområde, og ligger under reguleringsplan 417 Færdentoppen boligområde, vedtatt 05.12.2017, hvor reguleringsformålet er høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler), sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer, lekeplass, kjøreveg, boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, grønnstruktur, boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse og friområde.
 • Det er ikke konsesjon/odel på eiendommen.
 • Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse blir gitt.

  Igangsettelse av prosjektet forutsetter 4 forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper

  Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning.

  Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebveskrivelse som er retningsgivende.

  Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne.

  Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Megler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Høyt og Lavt Utvikling AS Slålien
Marthe Nickoline Grini Brenden

Megler

Marthe Nickoline Grini Brenden

41 75 00 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev