aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Brekke Vest - nytt boligområde under etablering. 18 boligtomter - kun 2 igjen !

Nå er det kun 2 tomter igjen - Brekke Vest - nær sentrum. 16 tomter solgt og de fleste bebygd

 • 638 010
 • PRISANTYDNING638 010
 • OMKOSTNINGER37 114
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER675 124
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT765 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 638 010,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  15 950,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 638 010,-))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  37 114,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  675 124,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Brekke Vest, Viken

 • AREAL OG PRISER SOM FØLGER:
  Tomtene har noe forskjellig areal og prissetting, men er fordelt med fin plassering på området og alle har solrike forhold.


  Tomt nr. 1 - 786 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 2 - 853 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 3 - 800 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 4 - 741 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 5 - 889 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 6 - 794 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 7 - 772 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 8 - 817 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 9 - 714 kvm. - SOLGT!
  Tomt nr. 10 - 740 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 11 - 783 kvm. - kr. 653.022,
  Tomt nr. 12 - 718 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 13 - 765 kvm. - kr. 638.010,-
  Tomt nr. 14 - 802 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 15 - 794 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 16 - 768 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 17 - 949 kvm. - SOLGT !
  Tomt nr. 18 - 740 kvm. - SOLGT !

  Tomtene har fin beliggenhet ikke langt fra sentrum av Skiptvet - i syd-vest vendt flatt og svakt skrånende terreng. Feltet ligger i flotte omgivelser med fine solforhold og naturområde som nærmeste nabo. Du er kun noen hundre meter fra sentrum med bl.a. forretninger, kafe, treningssenter, bensinstasjon, kommunesenter, idrettsanlegg m.m.

  I sentrum av Skiptvet finner du også Skiptvet bygdemuseum med sitt flotte bygdetun, ny kunstgressbane med tribuner og klubbhus. Lysløypa starter fra idrettshallen i sentrum. Videre er det flotte turstier - Furukollen turhytte og lavvoen i Vidnes, badeplass ved Bergsjø. Gode fiskemuligheter i Glomma. I de nærliggende kommunene kan man by på badeplasser ved bl.a. Lyseren og Solbergfoss, eller fine naturopplevelser i Åsermarka i Askim eller Trømborgfjella i Eidsberg. Golfbaner finner du i bl.a. Askim og Spydeberg med sine både 9- og 18-hulls baner.

  Skiptvet har sentral beliggenhet som gjør at avstanden til byene i Østfold og veien til Oslo er kort - ved at kommunen ligger mellom E-6 og E-18 og mellom jernbane i Askim og Sarpsborg. Skiptvet har ca. 3.800 innbyggere. Med sine ca. 200 gårdsbruk er Skiptvet en landbrukskommune, lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal eller statlig virksomhet. To skoler og en kirke som alle ligger nært sentrum - som på folkemunne heter "Meieribyen". Kommunen har de senere år gjennomgått en sterk vekst og er i landssammenheng blant de beste bokommuner i landet. Full barnehagedekning med 4 barnehager.
  Det er også fine hyttefelt og kommunen har ca. 400 hytter hvor de fleste har fin beliggenhet nær Glomma. Skiptvet kommune vil i løpet av 2019 ha bygget ut Vestgård skole med en ny personalfløy. Kirkelund skole er planlagt utvidet i løpet av de neste årene. Nytt høydebasseng er planlagt ferdigstilt senest sommeren 2020.

  Med kun 30-40 minutters kjøring har man tilgang til unike muligheter til Oslofjorden både i Råde (Saltnes), Sarpsborg (Skjebergkilen) og Hvaler. Sarpsborg kan by på badeland, Inspiria science center samt mye kulturhistorie bl.a. fra vikingtiden. Pr. idag er også fotball og ishockeylag i eliteserien. Store handelsområder på Tunejordet i Sarpsborg med flere kjøpesentre og på Dikeveien i Fredrikstad med bl.a. Østfoldhallene m.m. Det er heller ikke så langt til Tôcksfors, Nordby og Strømstad og du kjører til Gøteborg på tre timer. Gamlebyen i Fredrikstad som er en skatt i seg selv med sitt yrende liv - spesielt på sommeren - med salgsboder, spisesteder, festivaler m.m..

  Det er kun ca. 25 minutters kjøring til det nye, flotte sykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

  Bor du i Skiptvet har du kort vei til både sjø, natur, Oslo og Sverige m.m..
 • 18 eneboligtomter med mulighet for bileilighet i rolige omgivelser - ikke langt fra sentrum.
  Etablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Eiertomt.
 • Areal 765 kvm. og 783 kvm. på de to gjenværende tomtene - nr. 11 og 13.
 • Det er opparbeidet og asfalterte veier på området. Vann og kloakk frem til tomtegrensen.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2015. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2015. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Kommunale avgifter er ikke fastsatt pr. d.d.
  De kommunale avgiftene blir belastet etter gjeldende takster fra Skiptvet kommune. Vannmålere må installeres. Det er pr. d.d. ikke eiendomsskatt i Skiptvet kommune.
 • Tilknytningsavgift for vann pr. boenhet er kr. 20 512,-
  Tilknytningsavgift for kloakk pr. boenhet er kr. 19 391,-

  Mva. tilkommer. Gebyrene gjelder fra 01.01.2021.
 • Tomtene er ubebygde og ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg for eneboliger. Tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
  På grunn av eiendommens art (ubebygd tomt) kreves det "Egenerklæring om konsesjonsfrihet" i forbindelse med overdragelsen. Det er en forutsetning for handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand. Megler bistår kjøper i denne prosessen.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Selger er ikke kjent med funn av fornminner eller utslipp/søl av miljøfarlig avfall på tomtene.

  Kjøper må selv bekoste eventuelle undersøkelser av grunnforhold i forbindelse med byggesaksbehandling.

  Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser.
  Prosjektets 18 eneboligtomter deler en ny nettstasjon med kapasitet på 500 kVA (400 V). Trafoen og trolig også en kloakkpumpestasjon vil plasseres på andre siden av veien nær tomt 13.

  Trafoen og en pumpestasjon er plassert vest for tomt nr. 13.

  Det vil bli tinglyst klausul om byggestart innen 2 år og ferdigstillelse innen 4 år fra overtagelse samt forkjøpsrett for kommunen til markedspris. Det vil også bli tinglyst en erklæring om kommunens rett til tilkomst, samt mulighet for å vedlikeholde/reparere nødledninger som går over tomt nr. 1. Det tillates ikke bebyggelse over rørledningene.

  Skiptvet Digital AS har lagt ned fiberrør til hver tomt. Pris for tilknytning er kr. 5.000,-. Månedsavgift kr. 530,- pr. april 2019. Det tas forbehold om endringer i priser og gebyrer. For flere detaljer henvises det til skiptvetdigital.no
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Til tomtene vil det medfølge en eierpart i en felleseiendom (realsameie), med felles turvei og grøntarealer og lekepass mv. Realsameiet skal selv fastsette driftsbudsjett med evt. fellesutgifter for drift og vedlikehold av disse områdene.
 • Eiendommene er i reguleringsplan for boligfelt på Brekke Vest del Sør og Nord - vedtatt 12.12.2017, regulert til byggeområde for bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grøntstruktur. Planen med bestemmelser følger som vedlegg til prospektet.

  Utdrag av reguleringsplanen:

  Tillatt oppført eneboliger (evt. eneboliger med sekundærleilighet tillates med bruksareal på minimum 25 kvm. og maksimum 70 kvm.).

  BYA på 30 %

  Maksimum mønehøyde er 8 meter over gjennomsnitt planert terreng til bebyggelse, maksimum gesimshøyde er 6 meter over gjennomsnitt planert terreng til bebyggelse.
  For andre bygninger på tomten kan mønehøyde for uthus/bod/garasje være maks 5 meter over gjennomsnitt planert terreng til bebyggelse.
  Bolighus skal plasseres innenfor byggegrense vist på plankart og minst 4 meter fra nabogrense. Garasje, carport og frittliggende boder kan passeres inntil 1,5 meter fra eiendomsgrense mot vei når denne ligger parallelt med veien og inntil 5 meter fra eiendomsgrense mot vei når garasjen e.l. er plassert vertikalt (tvers) på vei iht. vedtatt veinorm av kommunen. Byggegrense fra sentrer kraftlinje er 14,25 metr og byggegrense iht. magnetisk felt er 23,0 meter fra senter kraftlinje.

  For hver enhet avsettes minst 2 parkeringsplasser. Enebolig med bi-leilighet utgjør 2 enheter.
  Ovennevnte er et utdrag av reguleringsplanen. Reguleringsplanen anbefales å leses i sin helhet.
 • Tomtene er fradelt fra gnr. 56, bnr. 2, 3 og 463 i Skiptvet kommune. Tomtene er matrikkelført og har eget matrikkelnummer. Tomtene er klare til overtagelse.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse kan ikke finne sted før tomten er oppmålt, tinglyst og matrikkelført.
 • Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon kr. 18.000,- pr. tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10.000,-, oppgjørshonorar kr. 2.000,- pr. tomt samt markedspakke kr. 12.900,- . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Skiptvet kommune - plan og bygningsetaten
Marit H. Hammer

Megler

Marit H. Hammer

91 36 00 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev