aktiv-eiendomsmegling
Nå kan din hyttedrøm bli virkelig!

Store prosjekterte hytter med båtplass og attraktiv beliggenhet på Ådnanes i Ryfylke

 • 4 300 000
 • BRA 95 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 300 000
 • OMKOSTNINGER54 720
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 354 720
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 95 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 010 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 550 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  54 720,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 354 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Ådnanes Hyttefelt er et etablert hyttefelt som nå er utvidet med 16 nye selveiertomter. Det gir mulighet for at flere kan få oppfylle hyttedrømmen i populære Ryfylke, og Ådnanes er et attraktivt hytteområde som får alle fasiliteter. Både veg, vann og avløp vil bli lagt klar til tomtene, og man kan bygge varierte hytter inntil 90 kvm ( BYA).

På tomt nr 3,4,5 og 6 har vi nå noen flotte prosjekterte hytter, hvor du kan velge mellom 2 ulike hyttemodeller:

Hyttemodell 2 inneholder:
1.etasje: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bad, gjestetoalett og vaskerom.
2.etasje: 2 soverom og loftstue.

Hyttemodell 3 inneholder:
1.etasje: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bad, gjestetoalett og vaskerom.
Loft: 3 soverom og loftstue.

Begge hyttene er meget innholdsrike og har ekstra god takhøyde i stuedelen. Men både 2 stuer og 4/5 soverom har man her rikelig med plass til hele storfamilien og gjester i tillegg.

På hyttefeltet er det allerede opparbeidet fellesarealer med grillplass, badeplass og toalett nede ved båthavnen. Bruksrett til båtplass medfølger i handelen, og dagens båthavn vil bli utvidet med nye båtplasser som skal tilhøre disse hyttene. Båthavnen er tilrettelagt for småbåter inntil 19 fot.
Ådnanes Hyttefelt - like i sjøkanten

Ådnanes prosjekterte hytter, Rogaland

 • Hyttene selges nøkkelferdige og du kan selv få være med å bestemme hvordan du vil ha det.

  Inkludert i leveransen er det følgende:

  Utvendig:
  *Sort takstein type Zanda protector med sorte ALU takrenner.
  *Hvite Nordan vinduer i tre
  *Stående kledning dobbelfals. Leveres med mellomstrøk behandlet med jotun skifer grå 1462.
  *Det er ikke tatt med noen utvendige terrasser/platting.

  Innvendig:
  *Kjøkkeninnredning fra Norema
  *Gulv i stue/kjøkken, soverom og 2. etg får en 3stavs eikeparkett. Vask/bod, bad, wc og gang vil få fliser på gulv, type Star grey rect 30x30.
  *Vegger og tak i stue/kjøkken, gang, soverom, wc og 2 etg vil få liggende hvitt lasert panel.
  *Vinduer og dører har hvit utførelse med hvitt listverk. Slette dører.
  *Vaskerom og bad utføres med fibo tresbo våtromsplater på vegger. Type Fibo 3091-m63 Hg denver white.
  *Tak på vaskerom og bad blir hvite Huntonit takpanel.
  *Trapp: Rett åpen trapp utført i furu med spile rekkverk Ø22mm.
  *Vedovn av type Jotun F233.
  *Hvitevarer er ikke inkludert

  Tilvalg
  Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 %.
 • Ådnanes Hyttefelt ligger like i sjøkanten med en fantastisk utsikt fra alle tomtene og gode solforhold. Med nærhet til både sjø, fjell og skog har man rikelig med aktivitetsmuligheter med flotte turområde like utenfor døren. Skulle det friste med en tur på golfbanen, stisykling, klatring, padling, fiske eller bading så har man tilgang til det meste her i Strand kommune. Ådnanes ligger kun 10 minutter fra Jørpeland sentrum med en variert handelsstand, restauranter og cafèer med et godt utvalg til helgehandelen.

  Reisetid fra Stavanger gjennom Ryfast er kun 35 minutt og rimelig fri for kø.
 • Veletablert hytteområde bestående hovedsaklig av fritidsboliger, men også et par eneboliger.
 • Fra Stavanger kjører man gjennom Ryfast til Solbakk og tar til høyre i rundkjøringen mot Jørpeland. Følg hovedvegen ( Rv13) forbi Jørpeland og følg skilt videre mot Idse. Ta av fra hovedvegen til høyre mot Idse og følg Kvalvågvegen ca 3 km ut til Ådnanes. Du får nå hyttefeltet på din høyre side, se tomtemerker.
 • Hyttene blir bygget etter TEK 17 og skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for kjøp.
 • Hyttemodell 2:
  1.et: 74,8 kvm Bra
  2.et: 20,8 kvm Bra
  Totalt areal BRA: 95,6 kvm
  Totalt areal BYA: 89,9 kvm

  Hyttemodell 3:
  1.et: 74,7 kvm Bra
  2.et: 34,7 kvm Bra
  Totalt areal BRA: 109,4 kvm
  Totalt areal BYA: 89,9 kvm

  Alle rom inngår i primærareal.
 • Vedovn i stue, samt elektrisk oppvarming med varmekabler i gang og på bad.
 • Selveier tomter som er under fradeling. Oppgitte arealer er derfor foreløpig omtrentlig angitt:

  Tomt 3 er ca. 1010 m2.

  Tomt 4 er ca. 920 m2.

  Tomt 5 er ca. 760 m2.

  Tomt 6 er ca. 790 m2.
 • Parkering på egen tomt.
 • Privat vei, vann og avløp som er felles for hyttefeltet.
 • Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
 • Ingen kommunale avgifter p.t. Når hyttene er ferdig bygget og tatt i bruk vil det bli fakturert gebyr for feiing og eiendomsskatt.

  Det påløper også gebyr til IVAR renovasjon på ca 2400,- pr år for håndtering av avfall og avløp.
 • Faste årlige utgifter til velforeningen ligger mellom 2300,- - 4000,- for drift og vedlikehold av veger, vann og avløp.
 • Hyttene vil bli levert med ferdigattest.
 • Utleie er tillatt.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Sjøbod kan leies for kr 4.000,- pr år.

  Båthavnen vil stå klar når det er solgt 6 tomter. Mulighet for å leie 2 båtplasser i mellomtiden.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Hytten leveres fri for pengeheftelser.

  Det vil bli tinglyste forpliktelser og rettigheter på eiendommen:

  Vegrett frem til tomten

  Rett til å benytte eksisterende stier og gangveger i planområdet

  Rett til parkering på egen tomt og ihht godkjent reguleringsplan

  Rett til båtplass

  Rett til å benytte allerede opparbeidet fellesanlegg ved sjøen, herunder toalett, grillplass, badeplass, lys og stier.

  Fortrinnsrett til leie av sjøbod

  Gjerdeplikt

  Pliktig medlemskap i Ådnanes velforening

  Plikt til å betale sin forholdsmessige andel av utgifter til drift, vedlikehold og fornyelse knyttet til veg, vann, kloakk, bryggeanlegg og fellesanlegg ved sjø.

  Ved offentlig pålegg om å bygge anlegg i forbindelse med vann, avløp, renovasjon og strøm plikter tomteeier å betale en forholdsmessig andel av kostnadene.

  Rettighet for andre til å ha liggende nødvendige ledninger til vann, strøm ( evt fremtidig fiber) og kloakk dersom nødvendig.

  Diverse servitutter fra hovedbruket vil bli stående på eiendommens grunnboksutskrift, men har ingen praktisk betydning for kjøper.
 • Tomtene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse. Se kart og reguleringsbestemmelser i salgsprospektet.
 • Tomtene er under fradeling fra hovedbruket gnr 58 bnr 1 i Strand kommune.
  De 12 første tomtene er fradelt og har fått tildelt bnr 59-70.
 • Prisantydning inkludert omkostninger
  Denne salgsoppgaveteksten vises ikke på nettportaler
  Hyttemodell 2:
  Prisantydning kr 4 300 000,-

  Hyttemodell 3:
  Prisantydning kr 4 700 000,-

  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Dette utgjør:
  Tomt 3: kr 38.750,-
  Tomt 4: kr 38.750,-
  Tomt 5: kr. 35.000,-.
  Tomt 6: kr 35.000,-

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Tilknytningsgebyr LYSE kr 70 000,-

  Totale omkostninger for eksempel for tomt 5: Kr 106 170,-

  Total pris for eksempel med hyttemodell 2 på tomt nr 5: 4 406 170,-
  Total pris for eksempel med hyttemodell 3 på tomt nr 5: 4 806 170,-

  Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  Prisene er pr juni 2021 og vil bli indeksregulert etter SSBI`s byggekostnadsindeks for bustader av tre i alt, frem til oppstart støping. Prisantydning inkludert omkostninger
  Denne salgsoppgaveteksten vises ikke på nettportaler
  Hyttemodell 2:
  Prisantydning kr 4 300 000,-

  Hyttemodell 3:
  Prisantydning kr 4 700 000,-

  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Dette utgjør:
  Tomt 3: kr 38.750,-
  Tomt 4: kr 38.750,-
  Tomt 5: kr. 35.000,-.
  Tomt 6: kr 35.000,-

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Tilknytningsgebyr LYSE kr 70 000,-

  Totale omkostninger for eksempel for tomt 5: Kr 106 170,-

  Total pris for eksempel med hyttemodell 2 på tomt nr 5: 4 406 170,-
  Total pris for eksempel med hyttemodell 3 på tomt nr 5: 4 806 170,-

  Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  Prisene er pr juni 2021 og vil bli indeksregulert etter SSBI`s byggekostnadsindeks for bustader av tre i alt, frem til oppstart støping.

  Prisantydning inkludert omkostninger

  Hyttemodell 2:
  Prisantydning kr 4 300 000,-

  Hyttemodell 3:
  Prisantydning kr 4 700 000,-

  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Dette utgjør:
  Tomt 3: kr 38.750,-
  Tomt 4: kr 38.750,-
  Tomt 5: kr. 35.000,-.
  Tomt 6: kr 35.000,-

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Tilknytningsgebyr LYSE kr 70 000,-

  Totale omkostninger for eksempel for tomt 5: Kr 106 170,-

  Total pris for eksempel med hyttemodell 2 på tomt nr 5: 4 406 170,-
  Total pris for eksempel med hyttemodell 3 på tomt nr 5: 4 806 170,-

  Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  Prisene er pr juni 2021 og vil bli indeksregulert etter SSBI`s byggekostnadsindeks for bustader av tre i alt, frem til oppstart støping.

  Kjøpesum og omkostninger innbetales til meglersklienkonto iht følgende betalingsplan:
  20% med kontraktsinngåelse
  50% med tettbygg
  20% oppstart tekniske fag
  10 % med overlevering
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

  Forbehold
  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel.
  Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.

  Salgsbetingelser
  Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve hytten, og for utvendige arealer,, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis skriftlig til megler. Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
  Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse.
  Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud. Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger.

  Hytten kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom tomten ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte.

  Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen.

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Strand Eigendom AS Ur
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev