aktiv-eiendomsmegling

Bjerka Bjerkadalsveien 1

Bjerka - Næringseiendom med veldrevet Motell/restaurant virksomhet selges nå i en region under sterk vekst! Kan leies!

 • 7 900 000
 • BRA 584 m²
 • PRISANTYDNING7 900 000
 • OMKOSTNINGER198 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER8 098 842
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 997
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 644 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 7 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  197 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  198 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  8 098 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Veikro/Servering:
1. etasje:
Kafé, kjøkken, spiserom, gang, dame- og herretoaletter,
handicaptoalett med dusj, betjeningstoalett med dusj, kjøle- og
fryserom, gang, kontor og teknisk rom/lager.

Motell.
1. etasje:
6 stk. familierom inndelt med oppholdsrom, trapp opp til 2. etg. og bad/wc.
Adskilt felles lagerrom med varmtvannsbereder på ca. 17 m².

2. etasje:
2. etg av familierom er inndelt med trapperom og 2 soverom.

Bjerkadalsveien 1, Nordland

 • Bjerka kro AS.
 • Gnr. 149 Bnr. 4 Fnr. 148 i Hemnes kommune
 • Næringseiendom.
 • Bjerka Veikro og Motell har svært synlig beliggenhet på Bjerka like ved E6.

  Bygningsmassen består av en veikro oppført i tradisjonell byggeutførelse iht. byggeskikk i
  1997/98. Veikroen har felles inngangsparti med en Coopbutikk som den er sammenbygget
  med, samt møblert for 72 stk. spiseplasser.

  Oppført frittliggende Motell av tre i 2. etasjer i tradisjonell byggeutførelse iht. byggeskikk i
  2002/03. Motellet består av 6 stk. familierom med 5 sengeplasser på hvert rom (samlet 30 stk.
  sengeplasser).

  Standard:
  Normal standard iht. byggeår.

  Vedlikehold:
  Normalt vedlikeholdt iht. alder.

  Møblement:
  Alle familierom er møblert med sofa, salongbord, kommode, tv, kjøleskap, vannkoker, garderobeskap, 2 enkle senger og
  familiekøye (5 sengeplasser). Tilgang til internett.

  Registrerte mangler ved befaring:
  Utvendig:
  Ytterdører er noe misfarget (skjolder etter fukt).

  Vinduer er fra oppføringsår og grunnet alder kan det påregnes kommende glasspunkteringer.

  På stående bordkledning er det noe sprekkdannelser i nedkant og endeved er ubehandlet

  På yttertak er pappshingel dels mosegrodd, noe slitt av elde (er fra oppføringsår) og
  vindskibord er råteskadd i ender.

  På takoverbygg i front er decraplater noe mosegrodd og enkelte plater er bunglet (trolig
  nedtrødd)

  Innvendig:
  Noe generell overflateslitasje og enkelte sprekkdannelser på vegger i mellom plateskjøter.
  Det bemerkes at ved befaring var det kun et rom som ble besiktiget da de andre rom var utleid.

  Kroa/Servering:
  Modernisering (i 2001) Utbedret røykskader i bygningen som en følgeskade av
  nedbrent nabobygning - Coopbygget.

  Modernisering (i 2018) Lagt nytt taktekke av pappshingel i topp av tidligere
  pappshingel. Utvidet støpt dekke med el. varmekabler og tilbygget carport.
  Samlet påkost ca. kr. 600 000,-.
 • Åpent område med boliger og næringsvirksomhet samt nærhet til Nortura.
  Nærhet til E6 samt daglige bussavganger og jernbaneavganger.
 • Felles avkjørsel fra offentlig vei av asfaltert standard.
 • Konstruksjoner og innvendige forhold:
  Drenering
  Opplyses å være lagt drenering rundt bygningen. Taknedløp er ført til drenering.

  Grunn og fundamenter:
  Leir/løsmasser med steinfylling i topp. Fundamentert på støpt ringmur, støpt gulv med el. varmekabler på isolert grunn.

  Yttervegger:
  Av tre (elementer av 6" virke), isolert med 15 cm mineralull og på utvendig side er vegger kledd med liggende bordkledning
  samt stående kledning i gavlspisser (tømmermannspanel).

  Utvendige dører og vinduer:
  Ytterdører av tre med teakfiner for lagerdel og Ytterdører av tre med teakfiner og 2-lags riflet glass for utleierom.
  Malte vinduer av tre med 2-lags glass og utvendige påhengte sprosser.

  Takkonstruksjon:
  Sperretak opplagret på bærevegg med takvinkel 30 grader, taktro og taktekke av pappshingel. Takkonstruksjonen er isolert
  med 20 cm mineralull og det er ikke kjent hvordan konstruksjonen er luftet.

  Renner, nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløpsrør av metall, vindskier og vannbord av tre.

  Etasjeskillere:
  Trebjelkelag mellom etasjene isolert med 20 cm mineralull.

  Innvendige overflater gulv:
  Vinylbelegg på gulv i alle rom. Keramiske flis på gulv i lager/teknisk rom.

  Innvendige overflater vegg:
  Malt glassfiberstrie på vegger i alle rom og våtromsplater på vegger i våtrom. Malte plater på vegger i lager/teknisk rom.

  Innvendige overflater himling:
  Malte himlingsplater.

  Innerveggskonstruksjon:
  Brannskillevegger av tre og gips mellom utleierom. Interne skillevegger av tre.

  Innvendige dører:
  Formpressede dører av MDF med karmer av tre.

  Innvendige trapper:
  I mellom etasjene i utleierom er det sambatrapp av tre med sving og repos. Det bemerkes at lysåpninger mellom trinn er over
  10 cm og at forskriftskrav til barnesikring er maks 10 cm lysåpning.

  Sanitær:
  Normal standard iht. byggeår.
  Bunnledning, avløpsrør og gulvsluker av plast. Vannledninger av kobber og av plast - rør i rør.
  På bad/wc utleierom er det gulvmonterte toaletter, veggmonterte servanter og dusjkabinett.
  På lagerrom er det montert utslagsvask av stål og veggmontert blandebatteri samt felles varmtvannsbereder på 390 liter
  (produsert i 2003, betraktes som utgått på dato).
 • Festet tomt.
  Flatt tomteareal med asfaltert gårdsplass og parkeringsareal samt noe grøntareal.
  Festekontrakt inngått år: 1997 Reguleres år: 2022 Utløper år: 2077
  Reguleres årlig etter KPI.
 • Parkering på tomt.
  Må nevnes at det er svært god plass på tomten til parkering, både for bobiler, tungtransport, biler m.m
 • Veikro/Servering: 1998
  Motell: 2003
 • Veikro/Servering:
  BTA: 245
  BRA: 236

  Øvrige arealer:
  Felles inngangsparti med Coopbutikk - Ideell andel 7 m² BTA og 6 m² BRA.
  Tilbygget carport på sørlig side over vareinntak: Ca. 55 m².

  Motell:
  1. etasje
  BTA: 196
  BRA:183

  Adskilt felles lagerrom med varmtvannsbereder på ca. 17 m².

  2. etasje:
  BTA: 177
  BRA: 165 2.

  Sum bygning:
  BTA: 373
  BRA 348
 • Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget.
  Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (aggregat er montert på kaldloft)

  På familierom er det naturlig ventilering med luftespalter i vinduer og el. veggmonterte avtrekksvifter på våtrom.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • El. skap med strømmåler og sikringsautomater. Inntakssikring 3x250A. Rikelig med kurser sikret fra 2x16A - 3x40A.
  Åpen og skjult installasjon. Som belysning er taklamper, armaturer med lysstoffrør, lampetter m.m.
  Utvendig belysning som styres av fotocelle. El. varmekabler i taknedløp.
  El. varmekabler med 2 sløyfer i støpt platt foran vareinntak (under carport), sløyfe
  nærmest bygning styres av bryter og ytre sløyfe styres av timer.
  Det bemerkes at el. anlegget ikke er kontrollert ved befaring, må eventuelt gjøres av elektriker eller lokalt el. tilsyn.

  El. oppvarming basert på veggmonterte panelovner.

  Bunnledning, avløpsrør og gulvsluker av plast. Vannledninger av kobber og av plast - rør i rør.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til følgende:
  Navn på plan:
  Reguleringsplan for E6 Valla - Breivika C4.
  Reguleringsformål:
  Forretning/kontor.

  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
  Det foreligger ferdigattest på Motell vedlagt i prospektet.
  Det er ikke mottatt ferdigattest på veikro fra Hemnes kommune.
 • Kr. 60 892 pr. år
  Kommunale avgifter dekker: Vann, avløp, eiendomsskatt og renovasjon.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Leieinntekter er anført under pkt. 4.3 Inntekter/kostnader i vedlagte Verditakst, datert 13.07.2021.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Eiendommen selges med all innventar.
  Selger forbeholder seg retten til å ta med ting av affeksjonsverdi, eller annet som ikke ønskes fulgt med i handelen.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå utarbeidet salgsoppgave som gjelder for salget. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert og gjennomlest salgsoppgaven. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjerka kro as
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev