aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gruva!
Velkommen til Gruva!

MOELV Pinnerudvegen 62

Kun 3 igjen! - Innflytting fra og med mai 2024 - Dobbeltboligforsikring - Elbillader i carporter - Fjernvarmegulv

 • kr 2 050 000 - 3 375 000
 • Priser fra og tilkr 2 050 000 - 3 375 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 2 050 000 - 3 375 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 7 522
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 2 050 000 - 3 382 522
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 2 772 - 3 404
 • Areal primærareal - fra og til0 - 61 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 65 m²
 • Tomt2 374 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 375 BNR. 53
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS Berger Langmoens veg 6 2380 Brumunddal
 • OppdragsansvarligKjetil Gustavsen
 • Oppdragsnummer1214235003

Meld deg på visning!

Påmelding
Situasjonsplan

Pinnerudvegen 62, Innlandet

 • Om prosjektet
  Velkommen til Gruva Harmoni - Helt nye leiligheter i Pinnerudvegen 62 i Moelv Prosjektet består av 14 selveierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport (med elbillader) i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering. Leilighetene blir tilknyttet det lokale fjernvarmeanlegget og leveransen vil blant annet inkludere fjernvarme i alle gulv, varmekabler på bad samt downlights i gang, bad og kjøkkenområdet. Selger har tegnet dobbeltboligforsikring. Hvis boligen din ikke er solgt etter 3 mnd, dekker forsikringen bokostnadene dine på inntil 15.000 kr. per mnd i 9 mnd om du ikke får solgt boligen din. Kort fortalt: - Elbillader - Carport - Fjernvarme i alle gulv - God takhøyde 270* - Fiber bredbånd - Dobbeltboligforsikring - sikre doble utgifter - Coo - Deleie til eie - Gangavstand til Moelv sentrum - Godt kollektivtilbud - Ferdig visningsleilighet Innvendige bilder er tatt i leilighet/snr. 12 (H2-3). Møbler og inventar medfølger ikke.

  Priser fra og til
  kr 2050000 - 3375000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 7522

  Tomteareal
  2374m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles eiertomt for eierseksjonssameiet. Fellesarealer bli opparbeidet med gressplen, diverse beplantning og grusede internveger og parkeringsarealer. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. 

 • Diverse
  Dersom du har inntekt og betjeningsevne, men mangler egenkapital for å kjøpe bolig, kan Coo hjelpe deg. Coo hjelper deg fra å være leietaker til å bli deleier. Coo bidrar med inntil 70% av den egenkapitalen bankene krever at du må ha selv. Du benytter selvfølgelig hele boligen selv, og betaler en leie for den andelen Coo eier. Les mer om Coo på Coo.no.

 • Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og er organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet består av totalt 14 boligseksjoner. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Eiendommen er seksjoenert. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

 • Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev