aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Elsvatnet - Nygård- Koselig hytte i natruskjønne omgivelser - Jakt - Bær - Sopp - Tur-område

 • 550 000
 • BRA 49 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING550 000
 • OMKOSTNINGER29 922
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER579 922
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 49 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT567 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  29 922,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  579 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Stue 1, kjøkken, vindfang, stue 2, bad/wc, 2 soverom
Spisestue

Elsvassvegen 1062, Nordland

 • Normalt standard ut fra byggeår. Isolering, våtrom etc. er ikke i hht. dagens forskrifter, men vanlig på oppføringstidspunktet.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:
  Ingen.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det er ikke montert taknedløp på takrennen over inngangen og terrassen.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.

  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Skader på rekkverket på terrassen.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er påvist andre avvik:
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Skader på trinn i trappen.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
  Skader i trinnene må utbedres. Det bør i tillegg monteres rekkverk på høyre side på trappen også

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Pipevanger er ikke synlige.
  Kun 2 av pipevangene er synlige, på murt pipe av tegl skal alle 4 vangene være synlige.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Tiltak
  • Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Innvendig > Krypkjeller
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Tiltak
  • Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Tiltak
  • Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Tiltak
  • Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
 • Fritidseiendommen ligger på Nygård ved Elsvatnet, ca. 10 km. øst for kommunesentret i Hattfjelldal. Nærmeste butikker, skole, barnehage og kommunale kontorer ligger i Hattfjelldal. Kort avstand til turterreng, fiskemuligheter og scooterløyper.
  Utsikt mot Elsvatnet, Slettfjellet, mot Valmåsen og ellers nærliggende bebyggetes.
 • Bebyggelsen på eiendommen består av fritidseiendom opprinnelig oppført ca. 1960, påbygget kjøkken og et soverom i 1965, påbygget stue 2 i 1975 og påbygget bad/wc og et soverom i 1985. I tillegg er det på eiendommen oppført et uthus I ca.1975 og påbygget i 1985, samt uthus II (tidligere anneks) ca. 1970.
 • Felles privat veg for fire eiendommen fra Elsvassveien..
 • Oppsadlet trekonstruksjon i tak av plassbygde takstoler, undertak av bordtro. Taket på fritidsboligen tekket med torv. Takrenner av metall montert over inngangen til fritidsboligen og over terrassen. Yttervegger i opprinnelig bygning av tømring, ellers yttervegger av bindingsverk. Ytterveggene utvendig kledd med liggende bordkledning. Isolering ikke kjent. Koblete vinduer og vinduer med 2-lags glass. Inngangsdør til fritidsboligen i malt utførelse. Terrasse på ca. 7 m² på inngangssiden med plassbygd tretrapp fra terreng. Trapp ved hovedinngangen av trekonstruksjon.
 • 1.et: 49 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom.
 • Kjøkkeninnredning:
  Kjøkkeninnredning i laminat utførelse med innmontert platetopp, komfyr og ventilator. Kitchenboard på vegg bak platetoppen

  Sanitæranlegg:
  På bad/wc montert 1 dusjkabinett, 1 servant, OZO mini varmtvannsbereder og 1 cinderella toalett. Avløp fra bad/wc og kjøkken direkte til terreng, vannledning av plast fra innvendig oppsamlingsdunk med vannpumpe.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk ved ventilator på kjøkken, ellers naturlig avtrekk og ventilasjon gjennom ventiler og med muligheter for åpning av dører og vinduer.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn montert i stue 1, ellers elektrisk oppvarming med panelovn montert på bad/wc. Pipe av murt tegl, pipa og brannmur pusset og malt på stue 1. Pipa ubehandlet over tak med påpusset skrå i takoverflate og steinhelle på pipetopp. Pipe er ikke inspisert av takstmannen, kontroll bør eventuelt utføres av feier eller brannvesen.
 • Grunneier: Erling Johan Nygård
  Festeavgift kr: 600
  Festeren kan kreve festet forlenget med 20 år av gangen så lenge den opprinnelige hytte på tomten
  er i god stand. Krav om forlengelse må festeren fremsette skriftlig i det siste året av løpende
  festetid, ellers bortfaller det.

  Skrånende naturtomt beplantet med busker og trær. Innkjørsel pålagt grus og gir plass for biloppstilling.
  Grunneier er intr. i å selge tomten for kr. 60.000,-.
 • På egen gårdsplass
 • Felles privat veg for fire eiendommen fra Elsvassveien.
  Ikke tilknyttet vann. Sommervann med oppsamlingsdunk og vannpumpe. Ikke tilknyttet godkjent avløp. Avløp gråvann direkte til terreng.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Kr. 679 pr. år
  Renovasjon kommer i tillegg med kr. 1454,- pr. år.
  Hytterenovasjon kr. 1454,-.
 • Takstmann har stipulert årlige vedlikeholdskostnader til kr. 10 000,-.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Bad/wc rehabilitert i 2013/2014, ny terrasse oppført ved hovedinngangen i 2013. Ny isolasjon lagt i yttervegg mot øst på tilbygg og mot nord opprinnelig hytte i 2014 inklusive ny bordkledning og utskifting av vindu samme vegg. Nytt gulv lagt på kjøkken i 2015 inklusive isolasjon i bjelkelaget, innredningen med hvitevarer utskiftet samme år og lagt ny kurs til komfyr og komfyrvakt montert. Vindu i vegg mot sør på soverom utskiftet i 2020. I tillegg er enkelte fundamenter utskiftet og en jernbjelke lagt i kryperom som bærende konstruksjon.

  Uthus 1
  Byggeår: 1960 Kilde: Opplysninger fra tidligere takst på samme eiendom.
  Anvendelse: Lager, utedo, scooterparkering.
  Tilbygg (i 1985) Påbygget scootergarasje.
  Bygningen fundamentert med sviller på terreng. Yttervegger av uisolert bindingsverk utvendig kledd med malte bølgeblikkplater og profilerte stålplater. Pulttakkonstruksjon av åser av tre tekket med profilerte stålplater
  I utedoen er det lagt plankgulv på uisolert trebjelkelag, malte plater på veggene og panel plater i himlingen
  Elektrisk installasjon:
  Det er ikke ført frem strøm til bygningen.

  Uthus 2
  Bygningen fundamentert med lecasteiner på terreng. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med profilerte stålplater og liggende bordkledning, isolering i ytterveggene ikke kjent. Oppsadlet trekonstruksjon i tak tekket med profilerte stålplater. Innmontert koblet vindu og inngangsdør. På gulv lagt vinylbelegg, panel på vegger og malte himlingsplater i himlingen.
  Elektrisk installasjon:
  Åpen elektrisk installasjon i bygningen.
  Varme:
  Innmontert eldre vedovn med stålpipe
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger ikke i et regulert område, men inngår i kommuneplanens arealdel LNFRområde med nåværende spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse.
 • Gnr. 39 Bnr. 14 i Hattfjelldal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kari Ann Stenvall
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger