aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bogen Vest og felt BKS4! For salg er 2 rekkehus!
Velkommen til Bogen Vest og felt BKS4! For salg er 2 rekkehus!

KLØFTA Borgen Vest BKS4 - Rekkehus D

5 innflyttingsklare rekkehus m/carport, balkonger og hage i barnevennlig - ca 175 BRA - KUN 1 IGJEN!

 • kr 6 390 000 - 6 490 000
 • Priser fra og tilkr 6 390 000 - 6 490 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 6 390 000 - 6 490 000
 • Omkostninger fra og tilkr 54 126 - 54 126
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 6 254 126 - 6 444 126
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til173 - 173 m²
 • Tomt -
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 45 BNR. 82
 • Informasjon om meglerforetaketBankenes Boligmegler AS avdeling Jessheim Trondheimsvegen 86 2050 Jessheim
 • OppdragsansvarligAnn Kristin Hoset
 • Oppdragsnummer1208235002
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av andel tomteverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca NOK 270.000,- pr bolig. Dette gir en dokumentavgift på ca kr 6.750 ,- pr. bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, offentlige avgifter, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som evt. er ansvarlig for mellomværende. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr 585,- Gebyr for pantattest kr 206,- Startkapital for Vel kr 5.000,-. Startkapital for sameie kr 5.000,- Konstituering/etablering av Vel kr 6.000,- Konstituering/etablering av sameie kr 6.000,- Anleggsbidrag kabel-tv/fiber kr 6.500,- Seksjonering/oppmåling kr 8.000,- Miljøavgift kr 9.500,- Totale omkostninger kr 54.126,- Kjøper skal betale forskudd på kr 150 000,- ved inngåelse av kjøpekontrakt.

Meld deg på visning!

Påmelding
Spiseplass i kjøkken.

Borgen Vest BKS4 - Rekkehus D, Viken

 • Om prosjektet
  Borgen Vest er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn. Her selges det 5 rekkehus beliggende på felt BKS4 i områdets reguleringsplan. Utbyggere har vært opptatt av å gjøre Borgen Vest til et allsidig og spennende nabolag, og det legges opp til forskjeller på boliger, størrelser og priser. Slik vil det bli et variert miljø, hvor mennesker i ulike aldre og livssituasjoner vil trives sammen. Innhold: U.etg: Gang, soverom vaskerom og bad. 1. etg: Stue og kjøkken. 2. etg: Stue, 2 soverom og bad. Det følger carport med sportsbod i bakkant i underetasjen på boligene.

  Priser fra og til
  kr 6390000 - 6490000

  Omkostninger fra og til
  kr 54126 - 54126

  Garasje/parkering
  Parkering i tilhørende carport og foran denne. Fremtrukket rør til carport for fremtidig el-bil lader.

  Boder
  Det følger en sportsbod i bakkant av carport.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Boligene er innflyttingsklare!

  Forsikringsselskap
  Byggmesterforsikring.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Ideell andel av tomtestørrelser per enhet vil settes når eiendommen blir oppmålt/seksjonert. Utenomhus vil tomten bli grovplannert. Asfaltert i carport og innkjørsel. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligene. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake kr 15.000,- dersom annet beløp ikke er avtalt. Eventuelle gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

 • Kjøkken
  Flott kjøkken med mye skap- og benkeplass leveres fra Sigdal eller tilsvarende.

  Bad
  Baderomsinnredning leveres fra Sigdal eller tilsvarende. Badet i u.etg leveres med vegghengt toalett, dusjnisje og servant i baderomsinnredning. Bad i 2. etasje leveres med vegghengt toalett med innbygd kasse med fliser, servant i baderomsinnredning og dusjhjørne med innfellbare glassvegger. Opplegg for vaskemaskin i vaskerom.

  Garderobe-fasiliteter
  Boligene leveres uten garderobeskap.

  Diverse
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Konstruksjon
  Boligene leveres med plate på mark i betong. Yttervegger med liggende panelkledning type Dobbelfals råtebehandlet og overflatebehandlet med 1-strøk Trebit Beis/Jotun ultimalt eller tilsvarende. Taktekking med asfaltbelegg fra Isola eller tilsvarende for tak med flate tak. Alle vinduer leveres i vakumimpregnert furu og fabrikkmalt. Vinduer leveres med beslag og belistning og tettes med fuge. Alle vinduer i boligrom leveres med 3 lags Energiglass fra Nordan eller tilsvarende. Tekking asfaltbelegg som membran fra Isola eller tilsvarende med impregnerte terrassebord over. Megler oppfordrer til å lese gjennom vedlagte bygge- og leveransebeskrivelse.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres fra Systemair eller tilsvarende monteres. Plassert i vaskerom/tekniskrom. Synlige kanaler kan forekomme i vaskerom/tekniskrom. Rørføringer i kasser og nedsenket himling kan forekomme.

  Overflater og kledning
  Gulv: Det legges 12 mm Pergo laminat eller tilsvarende med tilhørende parkettunderlag på betonggulvet i alle tørre rom. Fliser av typen Glade cinza mate rect 60x60 cm og glade cinza mosaico matt 5x5 cm i nedsenket dusjsone eller tilsvarende. Fliser på gulv i gang og våtrom. Vegger: Gipsvegger som er sparklet og malt. På våtrom benyttes x-finer/rupanel og membranplate type Litex eller tilsvarende. Himlinger: Sparklet og malt gipshimlinger.

  Kabel-tv/bredbånd
  Kabel -tv rør er fremlagt til sikringsskap til 1 stk Tv punkt. Inntrekning inne i bolig, tilknytningskostnader og abonnement besørges/bekostes av boligeier. Det blir lagt inn Fiber. Kollektiv avtale med Canal digital, som betales gjennom felleskostnader.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Ullensaker kommune.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Det er etablert Borgen Vest Vel som skal drifte interne veier med snømåking, lys og lekeområder på feltet. Det blir tinglyst pliktig medlemskap i vellet på alle boligenheter. Stipulert velavgift er per dags dato 1.500 kr pr. år.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/45/82/12: 24.02.1869 - Dokumentnr: 900036 - Utskifting Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.10.2014 - Dokumentnr: 934400 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:69
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.2020 - Dokumentnr: 2709083 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:73
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:74
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:75
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:76
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:77
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:78
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:79
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:80
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:81
  Rett til bruk av felles lek og turdrag
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.2020 - Dokumentnr: 2709083 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:73
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:74
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:75
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:76
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:77
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:78
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:79
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:80
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:81
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.2020 - Dokumentnr: 2709420 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.2020 - Dokumentnr: 2709420 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213
  Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.04.2021 - Dokumentnr: 510110 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Rettighetshaver: Borgen Vest Velforening
  Org.nr: 924 967 366
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:82
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.06.2022 - Dokumentnr: 632296 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 12
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 1/15


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil foreligge innen overtagelse.

  Adgang til utleie
  Utleie er tillatt iht. vedtekter og etter godkjenning fra styret.

  Radonmåling
  Alle nye boliger som bygges har krav til radonsikring og bygges med Radonmembran og lufting/radonbrønn.

  Vann, vei og avløp
  Privat stikkvei til Myrhusvegen som er en offentlig vei. Furubakken og øvrige stikkveier på feltet driftes av Vel. Eiendommen skal kobles til offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan for "B3 og B6 og Borgen vest" med bestemmelser. vedtatt 08.03.2016. Endringer: Mindre vesentlige endringer vedtatt 01.12.2020. Avsatt i kommuneplanen til: boligbebyggelse - fremtidig vedtatt 07.09.2015. Avsatt i kommunedelplanen for: Borgen til: boligbebyggelse - fremtidig vedtatt 05.12.2011. Det er gitt tillatelse til 4 eneboliger og 11 rekkehus, den 26.02.2021.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Resterende del av kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen ved videresalg må godkjennes av selger. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 120 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på kr. 150 000,-

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Byggebeskrivelse. Kommunal info og kart. Utkast til vedtekter.

Dokumenter

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev