aktiv-eiendomsmegling
Persp.1

Evje Nils Heglands veg 100

Ønsker du ny leilighet i Evje sentrum med en fantastisk flott utsikt og kort spasertur til alle fasiliteter !!

 • 3 490 000
 • BRA 80 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 490 000
 • OMKOSTNINGER7 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 497 592
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM2
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT859 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  7 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 497 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Alle leilighetene vil bli oppført med stue i åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bod/tekniskrom, gang, vindfang og bad. Leilighetene i 2 etg. er på 80 kvm og vill ha parkering på felles parkeringsplass. Leilighetene i 3. etasje er på 100 kvm samt parkerinng på felles parkeringsplass.
Areralene på leilighetene er beregnet ut i fra bygningstegningene.
200

Nils Heglands veg 100, Agder

 • Leiligheten blir levert med normal standard. Her vil det være parkett på gulvene i stue, kjøkken, soverom og gang. De samme rommene leveres med gips på veggene. På baderommene vil det være praktisk våtromsbelegg på gulvene og baderomsplater på veggene.

  se beskrivelse i salgsoppgaven.
 • Leilighetene har en flott beliggenhet i sentrum av Evje med en fantastisk utsikt over Otra.
 • Det er primært butikker, leilighets-/gårdsbebyggelse i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen blir oppført i tre med betong dekke mellom etasjene.

  Mur og betongarbeider.

  Støpt gulv på grunnen:

  Isolert og støpt gulv i næringsareal
  Stripefundamenter under vegger
  Parkeringskjeller asfalteres.

  Yttervegger i parkeringskjeller, sidevegger og vegger rundt næringsareal:
  Forskalte, armerte og plasstøpte vegger
  Grunnmursplast

  Dekke over parkering/ næringsareal:

  Hulldekke/ evt. forskalt, armert og plasstøpt dekke
  200mm Isolering og påstøp i leiligheter
  100mm Isolering og påstøp parkeringsareal

  Utvendige forstøtningsmurer ifb. parkering og leikeareal:
  Forskalte, armerte og plasstøpte vegger

  Skillevegger mellom leiligheter og vegg mot Spisekroken i 2 etg.:
  Forskalte, armerte og plasstøpte vegger

  Etasjeskiller mellom leiligheter:
  Plattendekke opplagt på betongvegger + stål i gavl mot sør
  Påstøp m. lydgolv

  Yttervegg/ brannvegg mot Spisekroken i 3 etg. til over mønet:
  Isoblokker eller tilsvarende m. brannklasse

  Terrasser:
  Terrasser er medregnet i betong. Glassrekkverk ifølge perspektiv.
  Smijernsrekkverk på parkeringstak og svalgang leiligheter

  Flisearbeid:
  Fliser på gulv i entrè og bad. Oppkantfliser på bad.

  Tømrerarbeider.

  Yttervegger; Utenfra og inn.
  19x148mm Dobbelfalsa stående kledning
  Grunnet + 1 mellomstrøk fabrikk.
  36x48mm spikerslag
  23x48mm sløyfer
  9mm GU-gips
  36x198mm bindingsverk
  200mm Isolasjon A35
  0,20mm diff.sperre
  48x48mm innforing
  50mm Isolasjon A35
  11mm Ferdigmalte panelplater/ evt. Walls 2Paint
  11mm Fibo baderomsplater på begge bad.
  Påforing/ isolering og kledning på frontvegg av betong
  i 1 etg.næringsdel

  Innervegger;

  48x98mm bindingsverk
  Isolasjon i alle vegger
  11mm Ferdigmalte panelplater/ evt. Walls 2paint
  11mm Fibo baderomsplater på begge bad
  Dobbel lydvegg helt til yttertak mellom leiligheter i 3 etg.

  Yttertak;
  W-takstoler
  19x148mm Takbord
  Diff.åpen takduk
  36x48mm sløyfer
  36x48mm lekter
  Skarpnes dobbelkrum Edelsort. Komplett m. møner
  Kilrenner av sortlakkert stål
  Snøfangere

  Gesims m. renne;

  19x148mm Pannebord, grunnet + 1 mellomstrøk
  19x148mm Buerkledning, grunnet + 1 mellomstrøk under gesims
  19x148mm Buerkledning under takutbygg terrasser og svalgang
  125mm Ståltakrenner komplett m. nedløp

  Gavlutstikk;

  2 stk. 22x173mm Impr. vindskier
  Vannbordbeslag i sort stål
  36x68mm spikerslag
  19x148mm Buerkledning, grunnet + 1 mellomstrøk
  Overgangsbeslag på brannvegg mot Spisekroken

  Himling i 2 etg.

  48x48mm nedlekting under plattendekke
  13mm Gips normal

  Himling i 3 etg.

  300mm Isolasjon A35 i undergurt (evt. blåseisolasjon)
  0,20mm diff.sperre
  48x48mm nedlekting
  13mm Gips normal
  21x45mm Hvitmalte taklister

  Vinduer og ytterdører; Ihh. til tegninger
  Alubekledde trevinduer fra Uldal. Ferdig malt hvit.
  U-verdi 0,8 Lydglass mot Fylkesveien.

  Hovedinngangsdører må velges. Prisklasse Kr. 12 000,-inkl. mva.
  Vindu og dør til butikklokalet i hel aluminium
  Montering, vindtetting m.v.
  Utvendig impregnerte vannbrett
  Innvendig hvitmalte foringer og glatt listverk

  Innerdører;

  Hvitmalte massive formpressa m. hvit karm og dempelist
  Hvitmalte foringer og glatt listverk
  Dørvriere i prisklasse Kr. 250,-

  Gulv;

  Laminat/ evt. parkett er medregnet i prisklasse Kr. 350,- inkl. mva
  i alle tørre rom.
  Belegg m. oppkant i vaskerom/bod

  Listverk;

  Hvitmalte foringer til vinduer og dører
  12x58mm Hvitmalt karmlist
  21x45mm Hvitmalt rund taklist
  15x45mm Eik Ideal fotlist, lakkert
  Sparkling og overmaling av spikerhull er ikke medregnet.

  Innredninger;

  Kjøkkeninnredning og garderober
  medregnet til en sum Kr. 100 000,- inkl. mva. pr. enhet
  Baderomsinnredninger er tatt med under rørlegger.

  Ventilasjon;

  Systemair boligventilasjon ferdig montert i leiligheter

  Malerarbeid:

  Sparkling og maling av alle gipshimlinger i 2 og 3 etg.

  Elektrikerarbeider.

  Se vedlegg fra Evje Elektriske AS
  Varmekabler på badene er medregnet.

  Rørleggerarbeider.

  Innvendig sanitærarbeider/utstyr se vedlegg fra Ragnar Aas AS
 • 2.et: 80 kvm Bra
  3.et: 100 kvm Bra
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Systemair boligventilasjon.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 %.
 • Fellestomt som blir asfaltert.
 • Det vil bli felles parkering på fellestomten til sameiet.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Nybygg da ikke fastsatte ennå.
 • Det vil bli utstedet ferdigatttest før overtagelse.
 • Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Eiendommen er regulert til bolig- og næringsformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 50 Bnr. 45 i Evje og hornnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse blir ca 12 mnd etter igangsettelse. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter x % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • SPISEKROKEN EVJE EIENDOM AS
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev