aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Otterå 57!

Enebolig med 3 soverom beliggende i landlige omgivelser i Salangen kommune. - VISNING KONTAKT MEGLER

 • 800 000
 • BRA 114 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING800 000
 • OMKOSTNINGER36 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER836 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 972
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 107 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 256 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  36 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  836 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedplan:
3 soverom, gang, vindfang, stue, kjøkken og bad/vaskerom. Det er bod med utgangsdør.
Gang.

Otterå 57, Troms og finnmark

 • Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning trolig fra byggeår, noe oppgradert, flisermønster mellom benk og over skap. Høy bruksslitasje, mørke slette fronter, integrert oppvaskmaskin og frittstående komfyr. Oppvaskbenk med to kummer og avrenningsplate i stål. Dører og skuffer går normalt, men slitt. Ingen fukt skader på gulv. Rør går gjennom gulv. Vanntrykk og avløp virker ok, ingen isolering av rør. Det er registrert noe knirk i gulv. Ventilator. Benkeplate med noen registrerte skader. Rør i skap av plast for avløp med felxi slange tl oppvaskmaskin, kuterlex og kobber rør på vann, ingen lekkasjer påvist. Ikke lekasjestopper.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Pga alder settes TG 3.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad/vaskerom:
  Det er kombinert bad/vaskerom, HC toalett og dusjhørne med dører, baderomsplater og våtromstapet. Belegg på gulv, opplegg for vaskemaskin. Renoveringsobjekt. Bad/vaskerom har sprekk i belegg, våtromsplater og -belegg på vegg og trefiberplater i tak, rommet har enkelt innredning med gulv montert WC, dusjhjørne og vask med speil.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Det er vurdert som ett totalrenoveringsobjekt. vegger, tak, gulv, samt teknisk installasjon, sanitærustyr og ventilasjon.
  Tiltak:
  - Total renovering.
 • Eiendommen ligger i landlige omgivelser på Otterå, ca. 6 km fra Sjøvegan sentrum med skole, barnehage, dagligvarebutikk og andre sentrumsfunksjoner. Kort avstand til sjøen, Garsnes småbåthavn og restaurant/hyttefelt. Ca. 70 km til nærmeste flyplass, Bardufoss lufthavn. Salangen har meget gode muligheter for havfiske. Fint turterreng i nærområdet. Salangselva som nærmeste nabo, god laks- og sjøørret elv.
 • Boligen fra 1971 som er tilbygg i 1976 med vindfang og soverom del. Vedskjul sammenkoblet med garasje til nabo i dårlig forfatting(carport/scootergarasje/lager).
 • Boligen ligger på oversiden av Lavangsnesveien, Off. veg, med tilkomst på felles gruset veg, oppkjøring til egen gårdsplass som ligger i enden av vegen, med egen parkering, noe trangt mot nabogrense.
 • Følgende er utdrag fra vedlagte tilstandsrapport. Interessenter bes gjennomgå rapporten i sin helhet, da denne inneholder informasjon om tilstandsgrader mm.

  Utvendige forhold bygg:
  Bolig fra 1972/1976 generelt bra standard sett i forhold til byggeår, bolig på ett plan, med veranda mot vest(dårlig stand) overbygget trapp ved inngangsdøren.

  Innvendige forhold bygg:
  Gulv; Belegg og laminat.
  Vegger; Malt spon, tapet, huntonitt og panel.
  Innertak; Malt spon, huntonitt byttet tak i stue.

  Vann, avløp og vvb:
  Vannrør i kobber og kuterlex, noen rør i kjeller er isolert med glava og plast. Synlige avløpsrør i plast. Det er ikke registrert stakeluker i kald kjeller, ikke registrert stoppekrane/kuleventil på vann. Bereder er opplyst innebygget i skal på sover etter befaringen.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Synlige muffer, bend og unioner er visuelt sjekket på synlige vann- og avløpsrør. Alder på rør er ukjent, trolig fra byggeår. Lufting ikke montert på avløp, synlig. Det er ikke kjent stoppekrane ute på vanntilkoblingen. flere vannrør ligger i gulv og innvendige vegger, åpene rør i kjeller.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk fra kjøkken. Naturlig ventilasjon i bolig via ventiler i vegg og vindu.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Ventil kapper, ventil lokk i vegg, en rist på våtrom er feil montert.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Takkonstruksjon og loft:
  Fagverkssperrer med pålagt spontro. Åpent kvistrom uten pålagt gulvbord, luke i vegg for mulig lagring. Ukjent tykkelse på isolering i tak over boligrom.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Sydde matter med sort papp, utfra vurdering ca 10cm tykk på deler av bygget. Tydelige spor mus på kaldloft. Det er inspeksjonsluke i tak med stigetrapp og luke i vegg. Det er montert ventil i røst veg mot vest, synlig fra luke. God lufting på kaldloft. Det er ikke adkomst lenger inn på kaldloft det er ikke registrert skader i tro fra luke.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Taktekking:
  Det ligger snø på taket under befaringen, opplysninger om taket er gitt av eier. Takplater av metall fra 2008, nye beslag og renner nedløp, taket er trolig innfestet med krysslekter på gammelt shingeltak. Dimensjon på sløyfe- og bærelekter for nye takplater er ikke kontrollert.
  Vurdering av avvik, TG IU:
  - Taket er ikke kontrollert. Det er ikke påvist topphatt/regnkappe på pipa over lufte- eller røykannal.
  Tiltak:
  - Plater, lektring og undertak MÅ sjekkes av kjøper.

  Når taket er snøfritt bør man sjekke overgang mellom hovedtaket og tilbygget, avslutning mot gavel og møne med beslag og evt pakkninger. Pipebeslag bør også kontrolleres også topphatten på pipa, da det ligger snø på pipa under befaring.

  Takrenner og beslag:
  Sorte nedløpsrør og renner av nyere dato.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Fall på renner er ikke kontrollert. (TG2 er begrunnet med at det er nye renner og rør, men pga snø er det ikke tilsterkelig kontrollert)
  Tiltak:
  - Fungerer som forutsatt og det er ikke påkrevd med utbedringer.

  Skorstein og pipe:
  Pusset pipe. Sotluke i gang. Det er tilkoblet en ny ovn i stue.
  Vurdering av avvik, IU:
  - Sotluke er ikke funksjons testet, pga alder. Pipen feies hvert andre år i Salangen kommune. Ingen opplysinger om siste feiing. Det er ikke forsvarlig sikkerhetsmessing å inspisere skorstein over tak under befaringen.
  - Det er ikke påvist takstige pga snø. Det er ikke opplyst om kjente pålegg på ildsted eller pipe.
  Tiltak:
  - Fungerer som forutsatt og det er ikke påkrevd med utbedringer.

  Yttervegger:
  Stående malt trepanel. Jfr veggtykkelse er det trolig 10cm stav i vegg. Nedre del av kledning dekket med snø.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Det er gjort visuell kontroll av kledning,trolig er kledningsbord fra byggeår. Sprekker og noe skader er registrert. Lufting mellom underliggere, ikke synlige musebånd, ukjent vindsperre og isolasjon. Står for utskifting pga elde. Det er svekkelser stedvis i gammel kledning, buler i maling, sprekker etter lang tids påvirkning av vind, sol og fukt.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG3).
  - Påkost for oppgraderinga vegg er påregnelig i noe framtid. Monter ny kledning, musebånd, ny vindsperre og vurdere etterisolering, samt omramming og bytting av vinder og dører.

  Vinduer og ytterdører:
  I boligrom er vinduer med treramme og karm, innmontert dobleglass.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Utfra alder og tilstand er det påregnelig å skifte ut alle vinduer i boligen. Det ikke registrert fullstendig funksjonsvikt, men alder og isolasjonsevne tilsier at vindu bør vurderes byttet, spesielt om man skifter kledning på vegger. Det er registrert noe fukt merker i karm, og mellom glass, trolig etter kondens/fukt på glass og i karm.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Terrasser og balkonger:
  Veranda på ca 20 m2 foran stue mot vest.
  Vurdering av avvik, TG IU:
  - Det er ikke besiktiget dekke da det er ca 50 cm snø på befaringsdagen. Montering festet mot vegg bjelker til drager som er understøttet med stolper, fundamentering i mark er ukjent. Det er ikke mulig å kontrollere tilstand, generelt virker det som denne delen har stort behov for vedlikehold.

  Dekker og gulv på grunn:
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er ikke registrert dampsperre mot grunn(gulv).
  Tiltak:

  Byggegrunn fundament og terrengforhold:
  Det er ingen kjennskap til fundamentering eller byggegrunn hos dagens eier. Det er fjell i dagen rett bak boligen, boligen står på en liten slette.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Utfra observasjoner i krypkjeller er det antatt fundamentert på betongsåle, med påstående betong og leca mur. Utgravd tomt med på ukjent byggegrunn, terrenget i kjeller kan tyde på stedvis berg/fjell, noe finmasser og en del fukt på grunn.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).
  - Kontroll av mur, grave opp mot grunn, fukt sikre med dampsperre mot grunn.

  Grunnmur/fundament mv:
  Synlig mur av betong og lecastein. Kryprom under boligrom. Bjelke/dragere i kjeller etasjeskille i tre. åpne rør i kryprom.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er observert fler små riss og sprekker. Jfr planmålinger på gulv i hovedplan er det planavvik noen som kan indikere segg i fundamentering. Det er registrert en del sprekker i mur av betong som kan skyldes manglende armering, bevegelser pga deler av mur da noe kan stå på berg og deler av mur på finmasser, men dette er høyst usikkert.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Drenering og fuktsikring:
  Det er ikke synlig knotteplast på grunnmur, utførelse av drenering eller omfang av evt drenering er ukjent. Fuktige masser og noe fritt vann i kryp rom. En del bygningsavfall som bør fjernes, disse kan skape lukt i boligen.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Opplyser forøvrig at kjeller ikke er tør. snitt høyde ca 80 cm, å det er mye fukt, stedvis spor av fukt på stubbgulv plater og annet treverk. Under befaringen er det observert fukt og vann på grunn i krypkjeller.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG3).
  - Grave opp rundt boligen fukt sikre, byttemasser, vurdere isolering utvendig, dekke grunn med dampsperre og lede bort vann bak boligen er vurdert som nødvendige tiltak.

  Radon og skadedyr:
  Det er ikke kjent utført Radonmålinger.
  Vurdering av avvik, TG IU:
  - I følge NGU radonkart for området ligger boligen i en sone med moderat til lavt radonnivå.

  Innvendige overflater, gulv:
  Laminatgulv og belegg på spongulv.
  Vurdering av avvik, TG2;
  - Det er registrert knirk og sprekker i flere gulv. Det er målt noen små planavvik på gulv, +/- 0,8 cm over 2,5-3 meter. Løs kant på skjøt belegg på bad. Belegg og laminat har noe slitasje på flere plasser påregnelig med utskifting ved renovering av boligen.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Innvendige overflater:
  Trepanel, malte flater og malt trepanel i tak. Noen plassbygde skap.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Pga elde er det påregnelig med overflatebehandling og evt bytte noe flater.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).

  Innvendige trapper:
  Fungerer som forutsatt og det er ikke påkrevd med utbedringer.

  Innvendige dører:
  Varierende alder, slette gabon dører og enn dører med 1/2 glass. Verandadør med 1/2 glass ikke funksjons testet. Nyere ytterdør med glass.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Dører har ok funksjon, trenger noe justering på enkelte dører. Flere slitte låsekasser løse dørvidere, subb i noen dører. Avslutting mot gulv med dørstokk.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes (TG2) men ikke kostnadsestimert (jmf §2-22).
  - Justering, bytte kasser på noen dører evt vurdere nye dører.

  Oppvarming og ildsteder:
  Det er montert nyere vedovn i stue, annen oppvarming er panelovner og strålovner.
  Vurdering av avvik, TG IU:
  - Det er ikke gjort nærmere undersøkelser på ildsted eller av el. ovner.
  Tiltak:
  - Kontroll av feier/branntilsyn.

  Røykvarslere og brannslukning:
  Det er montert fem røykvarslere i boligen og ett pulveraparat på 5 kg.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Verisure alarmsystem i boligen, ukjent tilkobling, 3 kg ABC pulver apparat av eldre dato, trykkmåler står på grønt.
  Tiltak:
  - Test av alarmsystem vurdere utskifting av pulverapparat.

  Tekniske installasjoner:
  Synlige vannrør i kobberrør, avløpsrør plast. Bereder er ikke kontroller da den er montert i ett skap på soverom. Avrenning fra bereder er ukjent, bryter i kjøkkenbenk.

  Branntekniske forhold:
  jfr. TEL 17 - § 11-2 risikoklasse 4 og § 11-3 brannklasse 1. Byggverk beregnet for overnatting. Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet. Forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare. Varslere er ikke testet.

  Elektrisk anlegg:
  Skjult- og åpent montert elektrisk anlegg med krussikringer, kursoversikt i dør.

  Andre forhold/sameieopplysninger/borettslag mv.:
  Det er ikke utført fuktmålinger ved denne rapporten da boligen har bad som står for total renovering, det er dusjhjørne og tilstøtende rom har klesskap me vvs bereder, og en utvendig vegg. Boligen er ubebod store deler av året. I kaldkjeller er det fuktig klima. Indikator viser risikonivå i plater/bjelkelag mot kaldrom kjeller under bad.
  Takstmannen har ikke undersøkt reguleringer eller andre forhold i kommunens arkiver, det er gitt opplysninger om tomtens arrondering, tomten er befart på snødekket mark. Takstmannen har ingen opplysninger om eiendommen ut over det som er beskrevet i taksten, å kan ikke stå til ansvar for skjulte feil og mangler samt manglende opplysninger om tomten, kommunene plankart er ikke tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert, tomt og tak dekket med snø. Det er ikke flyttet på tunge møbler eller gjenstander, deler av boligens rom er tom.
 • 1.et: 114 Bra m2

  Følgende rom inngår i primærareal: 3 sov, gang, stue, kjøkken og bad/vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Nyere vedovn med glass montert i stue. Panelovner monter i flere rom.
 • Fin beliggenhet med utsikt, luftig beliggenhet med lang solgang. Opparbeidet tomt med veranda/platting, hagebusker og grøntareal samt gruset parkering(tomt dekket med snø på befaringen).
 • Parkering på tomt.
 • Vann privat vannverk. Privat avløpsanlegg med septik tak.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 258 155 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 929 358 per
 • Kr. 6 436,25 pr. år
 • Kommunale avgifter og forsikring.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Sett i forhold til bygeskikk på oppfølgingstidspunktet er alle funksjoner ok, deler av overflater og innredning har tildels stor bruks slitasje, skal man derimot heve standard på bygget opp mot dagens normale byggeskikk er det påregnelig med etterisolering, nye flater på flere vegger, tak og gulv samt bytte rør, deler av el. anlegg, dør og vinduer. kjøkken og bad står for utskifting. Ventilasjon er basert på ventiler i vinduer, mekaniske avtrekk fra kjøkken og våtrom med ventil i vegg og tak. Taktekking er opplyst av metallplater, fra innvendig side viss spon undertak. Utført som normal byggeskikk på byggeår. For etterisolering av tak kan taket innvendig fores ned, deler av tak kan etterisoleres fra kaldloft. Taktekking er ikke besiktiget pga snø.(opplyst om plater på tak). Fundamentering,tilbygg og veranda på pilarer,pga snø er ikke kontrollert. Kjøkken, bad, innvendige dører, vinduer og veranda dører nærmer seg utskifting.
  NB; Det er utført to takstoppdrag på eiendommen tidligere, her kan det være utfyllende informasjon samt supplerende opplysninger, TM har pr dd.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1972/300698-3/75 Erklæring/avtale
  11.03.1972
  Bestemmelse om vannledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt


  1973/300998-1/75 Erklæring/avtale
  04.04.1973
  rettighetshaver:Knr:5417 Gnr:45 Bnr:24
  Bestemmelse om veg


  1971/1942-3/75 Registrering av grunn
  18.08.1971
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5417 Gnr:45 Bnr:4


  2020/1591309-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 5417-45/4
  Rettigheter i eiendomsrett
  1971/301943-1/75 Rettigheter iflg. skjøte
  18.08.1971
  rettighetshaver:Knr:5417 Gnr:45 Bnr:23
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om vannrett
 • Tomten er avsatt til boligformål, men grenser til NLFR område.
 • Gnr. 45 Bnr. 23 i Salangen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 85 022,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frank Knutsen
  Inger Wilhemline Petersen
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger