aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Borgen Vest felt BKS5! For salg her er 7 eneboliger i kjede!
Velkommen til Borgen Vest felt BKS5! For salg her er 7 eneboliger i kjede!

KLØFTA Borgen Vest BKS5

Ny pris - Eneboliger i kjede m/carport og stor terrasse i attraktivt og barnevennlig område - kun 1 igjen!

 • kr 4 990 000 - 5 850 000
 • Priser fra og tilkr 4 990 000 - 5 850 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 990 000 - 5 850 000
 • Omkostninger fra og tilkr 63 146 - 63 146
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 053 146 - 5 913 146
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 83 m²
 • Tomt -
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 45 BNR. 83
 • Informasjon om meglerforetaketBankenes Boligmegler AS avdeling Jessheim Trondheimsvegen 86 2050 Jessheim
 • OppdragsansvarligAnn Kristin Hoset
 • Oppdragsnummer1208235006

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrasjon med husnummer.

Borgen Vest BKS5, Akershus

 • Om prosjektet
  Borgen Vest er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn. Her selges det nå 7 eneboliger i kjede og 1 frittliggende enebolig av Norgeshus 3 Byggmester Eiendom AS på byggetrinn BKS5. Utbyggere har vært opptatt av å gjøre Borgen Vest til et allsidig og spennende nabolag, og det legges opp til forskjeller på boliger, størrelser og priser. Slik vil det bli et variert miljø, hvor mennesker i ulike aldre og livssituasjoner vil trives. Innhold: 1. etasje: Gang, bad og 2 soverom. 2. etasje: Kjøkken, stue og soverom. Det følger også en innvendig bod/teknisk rom i 1. etasje. Det følger carport til boligen med sportsbod i bakkant.

  Priser fra og til
  kr 4990000 - 5850000

  Omkostninger fra og til
  kr 63146 - 63146

  Garasje/parkering
  Parkering i tilhørende carport på siden av boligen, samt foran denne.

  Boder
  Det følger en sportsbod i bakkant av carporten på ca 7 kvm.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Boligene er forventet ferdigstilt 2. kvartal 2023.

  Forsikringsselskap
  Byggmesterforsikring.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Ideell andel av tomtestørrelser per enhet vil settes når eiendommen blir oppmålt/seksjonert. Utomhus vil tomten bli grovplanert med stedlige masser. Asfalt i innkjøring og parkeringsplass. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake kr. 15.000,- dersom annet beløp ikke er avtalt. Eventuelle gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

 • Kjøkken
  Pent kjøkken med mye skap- og benkeplass. Kjøkkeninnredning leveres ihht. kjøkkentegning fra Aubo eller tilsvarende. Hvitevarer inngår ikke i leveransen.

  Bad
  Bad med flislagte vegger og gulv, samt gulvvarme. Badet blir innredet med vegghengt toalett, servant i baderomsinnrending og blandebatteri for dusj med innfellbare glassvegger i herdet glass. Baderomsinnredning leveres ihht. tegning fra Aubo eller tilsvarende

  Andre oppholdsrom
  Bod/teknisk rom/vaskerom: Bod i 1. etasje med varmtvannsbereder og 1 stk vaskemaksinkran. Flislagt gulv med gulvvarme.

  Garderobe-fasiliteter
  Det leveres ikke garderobeskap. Det er gjort plass for 1m garderobeskap for hver inntegnet sengeplass.

  Konstruksjon
  Boligene oppføres med plate på mark. Ringmur av isolerte og armerte EPS elementer og isolert plate i betong. Radonduk i grunnen og radonbrønn med lufting over tak. Yttervegger med liggende dobbelfals kledning fra Ultimat eller tilsvarende. Utvendig leveres panelet ferdig råtebehandlet og grunnet. På murkrone leveres svillmembran. Tak i trekonstruksjon tekket med asfaltbelegg fra Isola eller tilsvarende. Alle vinduer leveres i vakumimpregnert furu og fabrikkmalt. Alle vinduer i boligrom leveres med 3-lag energiglass fra Nordan eller tilsvarende. Terrasse har folietekking med asfaltbelegg som membran og impregnerte tilfarerer som følger fallet på undergulv. Terrasse med impregnerte terrassebord og rekkverk ihht. fasadetegninger.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres fra Flexit eller tilsvarende monteres. Plassert i Bod hvor synlige kanaler kan forekomme. Rørføringer i kasser og nedsenket himling kan forekomme.

  Overflater og kledning
  Gulv: Det legges 12 mm Mammut laminat eller tilsvarende med tilhørende parkettunderlag på betonggulvet i alle tørre rom. Det legges flis type av typen Glade Cinza mate rect 60x60 cm på gulv i bad og av typen Glade cinca mosaico matt 5x5 cm i nedsenket dusjnisje eller tilsvarende flis fra Fagflis. Det legges flis av typen Moonstone 60x60cm eller tilsvarende på gulv i Entre og 12 mm mammut laminat eller tilsvarende i gang med innstøpte varmekabler. Det legges flis på gulv med sokkelflis opp mot malte gipsvegger i bod/vaskerom. Vegger: Innvendig vegger vil bli sparklet og malt. På våtrom benyttes x-finer/rupanel og membranplate type Litex eller tilsvarende. Det legges flis type av typen Glade Cinza mate rect 60x60 cm på vegger i bad. Himlinger: Himlinger blir sparklet og malt hvite. Downlights i himling bad, entre og stue og kjøkken ihht. elektrotegning.

  Kabel-tv/bredbånd
  Kabel -TV rør er fremlagt fra sikringsskap til 1stk TV punkt. Øvrige TV punkter bekostes av boligeier. Kollektiv avtale med Telenor/Canal Digital er inngått.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Ullensaker kommune.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Det er etablert Borgen Vest Vel som skal drifte interne veier med snømåking, lys og lekeområder på feltet. Det blir tinglyst pliktig medlemskap i vellet på alle boligenheter. Stipulert velavgift er pdd. 1.500 kr pr. år.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Stordamlia Boligsameie. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

  Vedtekter/husordensregler
  Vedtekter følger som vedlegg til salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/45/83: 24.02.1869 - Dokumentnr: 900036 - Utskifting Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Gjelder denne registerenheten med flere 29.10.2014 - Dokumentnr: 934400 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:69 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709083 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:73 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:74 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:75 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:76 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:77 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:78 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:79 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:80 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:81 Rett til bruk av felles lek og turdrag Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709083 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:73 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:74 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:75 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:76 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:77 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:78 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:79 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:80 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:81 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709420 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709420 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Gjelder denne registerenheten med flere 30.04.2021 - Dokumentnr: 510110 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Rettighetshaver: Borgen Vest Velforening Org.nr: 924 967 366 Gjelder denne registerenheten med flere 23.09.2022 - Dokumentnr: 1066398 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:91 Bestemmelse om vedlikehold 23.09.2022 - Dokumentnr: 1066398 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:91 Bestemmelse om bruk av søppelanlegg Bestemmelse om vedlikehold 25.01.2023 - Dokumentnr: 90087 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Bankenes Boligmegler AS Org.nr: 981 129 792 13.01.2021 - Dokumentnr: 47823 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3033 Gnr:45 Bnr:66 Boligen overtas med påhvilende servitutter mv. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler I tillegg aksepter kjøper at det på boligen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil foreligge før overtagelse.

  Adgang til utleie
  Hele boligen kan leies ut.

  Radonmåling
  Alle nye boliger som bygges har krav til radonsikring og bygges med Radonmembran og lufting/radonbrønn.

  Vann, vei og avløp
  Privat stikkvei til Myrhusvegen som er en offentlig vei. Furubakken og øvrige stikkveier på feltet driftes av Vel. Eiendommen skal kobles til offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Ullensaker kommune har gitt tillatelse til oppføring av en enebolig og 7 kjedede eneboliger på eiendom Gnr. 45 Bnr. 83, datert 02.09.2021. Eiendommene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse på felt BKS5 i reguleringsplan for Borgen Vest. Eiendommene er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen ved videresalg må godkjennes av selger. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 120 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på kr 150 000,-.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Byggebeskrivelse Plankart Områdekart Plantegninger Utkast til vedtekter

Dokumenter

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev