aktiv-eiendomsmegling
DJI_0902_merket tomter

Boligtomter med meget flott utsikt - Like ved sentrum og skoler - Romslig tomtestørrelse

 • 300 000
 • PRISANTYDNING300 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER300 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 374 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  300 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
DJI_0914

Høllandsvegen 21 A, Rogaland

 • Nå har du muligheten til å realisere eneboligdrømmen på noen nydelige tomter nær sentrum og skoler.
  Tomt 1 og 2 ligger med innkjørsel fra Høllandsvegen og er på en høyde med fantastisk utsikt; her har du panoramautsikt, mot Brekke, Åbøbyen og ut over sentrum og Saudafjorden.
  Tomt 3 ligger ved Espelandsvegen mellom bolighus og det gamle ungdomshuset, samt areal på et terrengnivå over som er vei/parkeringsplass.

  Priser:
  Tomt 1: kr. 800.000 + omk..
  Tomt 2: kr. 700.000 + omk.
  Tomt 3: kr. 300.000 + omk.

  Tomtene er på ca 1,1 - 1,5 mål, som gir god utnyttelse ihht. regulering. Utnyttelsegrad i kommuneplan er 40% BRA. Minste byggehøyde er 2 etasjer.

  Tomtene står fritt tilgjengelig for besiktigelse. Bør sees for riktig inntrykk av utsiktsforhold. Kontakt megler for visningspåmelding/interesse og gjennomgang av situasjon.
 • Sjelden god beliggenhet for boligtomt i Sauda.
  Det kan nevnes bl.a. :
  - svært gode utsiktsforhold
  - noen få hundre meter til Fløgstad barneskole, Sauda ungdomsskole og Sauda videregående skole
  - kort vei til Saudahallen og sentrum
  - gode solforhold
 • Tomt 1 og 2 har adkomst fra Høllandsvegen. Privat veg inn på tomt via gnr. 29, bnr. 2 (selgers eiendom). Tomtene har sammen ansvar for vedlikehold av vei.
 • Tomt 1, gnr. 29, bnr. 199: 1.374 kvm
  Tomt 2, gnr. 29, bnr. 198: 1.105 kvm
  Tomt 3, gnr. 29, bnr. 158: 1.506 kvm

  Tomtene overtas "as-is". Grenser/fargelagt flyfoto er ikke nøyaktig. For nøyaktig grensepunkt se matrikkelrapport.

  Tomt 1 og 2 har realsameie for eiendom som blir fradelt bnr. 2.
 • Det er opparbeidet vei fra Høllandsvegen og ned til tomtene.
  Areal merket blått, er under fradeling og blir opprettet som et realsameie, bnr. 200. Et realsameie betyr at eierskap til fellesområdet følger eiendommene og ikke person.
  Eierskap til realsameiet vil være tomt 1 (bnr. 199) og tomt 2 (bnr. 198). Tomtene har ansvar for vedlikehold av eiendommens vei og blomsterbed/grøntareal som ligger i skråning mot tomtene.
  Vei er pt. opparbeidet og klar til bruk i forbindelse med byggeprosessen. Etter at byggeprosess/tungtrafikk er avsluttet, har realsameiet ansvar for
  å ferdigstille/bekoste arealet med asfalt og kantstein (eller tilsvarende, etter avtale med berørte eiendommer), samt beplantning av grøntareal.
  Dersom garasje og/eller parkeringsplass skal etableres i enden ved mur, skal tomt 1 ha rett til å benytte areal på bnr. 200, inntil tomt 2.
  P-plass/garasje for tomt 2 skal bygges på egen tomt.
  Høllandsvegen 19 (gnr. 29, bnr 2) har bruksrett til vei og ingen forpliktelser/kostnader i forbindelse med ferdigstillelse eller vedlikehold.
  Det skal legges tilrette for at denne eiendommen får tilfredsstillende innkjørsel/åpning til sin eiendom
  Merket areal er ikke nøyaktig.
 • Tomt 1: kr. 800.000 + omk..
  Tomt 2: kr. 700.000 + omk.
  Tomt 3: kr. 300.000 + omk.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Eksempel tomt 1: Tomteverdi kr 800 000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 20.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  Kjøper må også betale tilknytningsavgift for vann (kr. 10.310), avløp (kr. 7.880) og anleggsbidrag strøm (grovt estimert kr 25.000). I tillegg kommer gravekostnader. Ta kontakt med entreprenør og/eller leverandør for estimerte kostnader forbundet med dette.
 • Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomsskatt i Sauda kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 3 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Tomt 1, gnr. 29, bnr. 199
  Tomt 2, gnr. 29, bnr. 198
  Tomt 3, gnr. 29, bnr. 158
 • Kjøper bekoster selv tilkobling til vann og avløp. Se situasjonskart for eksisterende vann- og avløpsledninger.
  Kjøper bærer kostnaden med eventuell flytting av ledninger.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli nødvendig ifm veirett, samt evt. påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
  Tomt 1 vil få rett til å kjøre over tomt 2 (svingradius).
 • Tomtene er regulert til bolig.
  Gjeldende reguleringsplan er plan "Hølland" , fra 1987. Kommuneplan skal opp til 1. gangs behandling i juni og 2. gangs behandling etter sommeren. Behandling av kommuneplanens arealdel vil kunne få betydning for eiendommenes regulering.

  Alle tre tomtene ligger i marin grense (som gjelder hele sentrum, Birkeland og Rød). Det utløser behov for geologisk undersøkelse ifm. bygging, kostnad på kr. 25-30.000 (kan antageligvis deles mellom tomtene).

  Tomt 3, gnr. 29, bnr. 158:
  Tomten ligger delvis inn under båndleggingssone H730, kulturminne.
  I tillegg delvis inn under Flomsone.
  Byggegrense går inn på eiendom og det må derfor søkes dispensasjon for å bygge nærmere vei, tilsvarende naboeiendommer.
  Kontakt Sauda kommune for nærmere informasjon om hvilke krav som stilles ved oppføring av nybygg.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet .
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr. 30.000,-/tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00

  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Anne Marie Austarheim Fløgstad
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev