aktiv-eiendomsmegling
Nybuåsen borettslag

Notodden Nybuåsen borettslag

UTSOLGT! Flotte og moderne prosjektboliger i solrike Nybuåsen med carport, fine uteplasser og flott

 • 1 316 000
 • BRA 83 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 316 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 290 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 72.9 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 974 000
 • FELLESKOST./MND6 489
 • TOMT5 585 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 316 000,- (NB: prisen er fast)
  1 974 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 290 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 290 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nybuåsen borettslag, Vestfold og telemark

 • Nybuåsenfeltet er et nytt felt med flott beliggenhet.
  Prosjektet Nybuåsen borettslag består av 6 rekkehusleiligheter (to- og firemannsbolig) og 7 eneboliger i kjede.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Nybuåsen borettslag.
 • Boligen planlegges ferdigstilt i løpet av 15 mnd fra fysisk igangsetting på den enkelte bolig.
  Antatt byggestart 3. kvartal 2021.
  Antatt innflytting 4. kvartal 2022.
 • Nybuåsen ligger meget pent til ved Høgås, Notoddens største bydel. Fra Nybuåsen er det kort vei til flotte turområder som Tinnemyra og Eikeskar. I Høgås ligger det både barnehage og skole, samt ballbinge og fotballbane. Boligene vil ligge i gangavstand til kollektivtransport med forbindelse Kongsberg, Drammen og Oslo. Bybussen går også like ved. Det planlegges også en matbutikk ved innkjøringen til Nybuåsen boligfelt.
 • Fra Notodden sentrum følger man E-134 i retning Kongsberg og tar til høyre inn mot Høgås. Ta første til venstre inn i Nybuåsen boligfelt.
 • Flotte, moderne leiligheter som leveres med god standard både utvendig og innvendig. Innvendige overflater består av gulv med 3-stavs eikeparkett i alle oppholdsrom. Begrenset flislagt areal i entre. Flislagte gulv på bad og vaskerom. Veggene leveres med ferdigmalt gips. Himlinger med malt gips.

  Kjøkken leveres fra Marbodal eller tilsvarende med hvite, slette fronter på skuffer og skap. Alle skuffer og skap leveres med demping. Laminert benkeplate med oppvaskkum i rustfritt stål. Innredningen er forberedt for integrerte hvitevarer. Boligene leveres uten hvitevarer.

  Bad leveres med flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Det leveres 120cm baderomsinnredning med heldekkende servant med underliggende skuffer med hvite, slette fronter. Over servant monteres det speil med belysning. Dusj monteres på vegg med innfellbare dusjdører. Vegghengt toalett. Avtrekk via ventilasjonsanlegget.

  Tomannsboligene og eneboligene leveres med pipe og ferdig montert peisovn av typen Curve 100 eller tilsvarende.
  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Alle boligene leveres med carport.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger.
 • Bygningene oppføres på støpt plate. Vegger i isolert bindingsverk med utvendig trekledning. Yttertaket blir tekket med takstein. Vinduer og ytterdører leveres i henhold til gjeldene forskrifter og standarder. Verandagulv og platting med impregnerte gulvbord.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Prosjektet Nybuåsen borettslag oppføres på eiendommene gnr. 44, bnr. 407, 408 og 409 i Notodden kommune. Nybuåsen borettslag vil bli hjemmelshaver til eiendommene. Total arealet er oppgitt til 5 585m2. Selger tar forbehold om det endelige tomtearealet.
 • Det følger med egen carportplass i forbindelse til hver bolig.
 • Utvendig sportsbod til hver bolig i carport.
 • Altibox installeres i hver bolig. Nybuåsen borettslag tegner felles abonnement for borettslaget slik at grunnpakke TV og internett inngår i de månedlige felleskostnadene.
 • Balansert ventilasjon i hver bolig.
 • Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av entreprenøren til et eget tilvalgsmøte. Det utarbeides en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

  Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
 • Hver kjøper vil i tillegg til sin egen bolig disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler Fellesarealer, herunder utvendig fasader og utomhusarealer, ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

  På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og evt. andre ledninger. Disse ledningene som vil gå over eiendommen vil også kunne inngå i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut sine ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting av eiendommen til borettslaget har funnet sted.
 • Innskudd fra kr 1 316 000 til kr 1 838 000,-.

  Andel fellesgjeld fra kr 1 974 000,- til kr 2 757 000,-

  Totaltpriser fra kr 3 290 000,- til 4 595 000,-
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til fra kr. 6 489,- pr. mnd til kr 8 637,- pr. mnd. Beløpet skal dekke bl.a. kommunale avgifter, renter på andel fellesgjeld, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og vedlikehold fellesarealer (brøyting/strøing). Grunnpakke Altibox med internett er også inkludert.

  Det presiseres at felleskostnadene ikke inkluderer avdrag på andel fellesgjeld. Dette i henhold til borettslagets nedbetalingsplan på 40 år, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Det er estimert en økning på ca. kr 7 000,- i de månedlige felleskostnadene når avdragsfri periode er gjennomført.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • 10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
  Restkjøpesummen (innskudd - 10% av total kjøpesum) + omkostninger betales ved overtagelse.

  Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
 • Nybuåsen borettslag
 • Notodden boligbyggelag.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Dyrehold er tillatt i Nybuåsen borettslag.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Bygningene blir forsikret av borettslaget.
  Kjøper må selv tegne innboforsikring.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Nybuåsen borettslag sin eiendom har matrikkelnummer gnr. 44, bnr. 407, 408 og 409.
 • Offentlig.
 • Områderegulering for Nybuåsen boligområde. Plan-ID 340.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:
  • En for selger tilfredsstillende Byggelånsfinansiering
  • Igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
  • At det inngås tilfredsstillende antall salg av boliger i prosjektet.
  • At det ikke inntreffer forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette·byggearbeidene
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Frederic Kristoffersen
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev