aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tjøllingtunet - etappe II. Leilighetene i bygg C og bygg D får flott beliggehet!

Tjøllingtunet - Trinn II - 24 nye leiligheter med fin beliggenhet - Heis/garasje - Store solrike balkonger - 13 solgt

 • 1 650 000
 • BRA 63.9 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 650 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 300 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 61.2 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 650 000
 • FELLESKOST./MND5 004
 • TOMT5 353 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning)
  1 650 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 300 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 300 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Borettlaget får flotte fellesarealer og det gule huset på tomten blir felles for beboerne.

Østbyveien 1, Vestfold og telemark

 • Tjøllingtunet er et utbyggingsområde som skal utbygges over to byggetrinn. Nå har vi startet salget av trinn II.

  Eiendommen blir bygget ut med totalt 44 leiligheter og et næringslokale fordelt på fire bygningskropper. Andre salgstrinn består av to bygningskropper (bygg C og D) med totalt 24 leiligheter. Disse byggene ligger innenor salgstrinn I (bygg A og B) og har inngang som vender mot Kirkestien. De fleste leilighetene får balkonger som vender inn mot fellesarealet mellom byggene. Første salgsstrinn består av to bygningskropper med totalt 20 leiligheter og et næringslokale.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Tjøllingtunet borettslag (alternativt Tjøllingtunet II BRL dersom bygningene ikke ferdigstilles samtidig).

  For å se nærmere på plantegninger over leilighetene og beliggenhet i bygget kan også prosjektets hjemmeside benyttes: www.tjøllingtunet.no
 • Byggingen er i gang. Boligene planlegges ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2023.
 • Tjøllingtunet har en fin beliggenhet midt mellom Sandefjord og Larvik. Tjøllingvollen er et koselig tettsted beliggende i et åpent og vakkert kulturlandskap. Her er det kort vei til idrettsanlegg, skole, dagligvareforretning, turområde og strender med bade- og båtliv. Her kan man nyte kveldsmaten i strandkanten på en helt vanlig hverdag. Det er god offentig kommunikasjon til både Larvik og Sandefjord og bussholdeplass nær Tjøllingtunet.
 • Innkjøring til eiendommen vil være fra Østbyveien. Leilighetene i bygg C og bygg D vil ha inngangsparti som vender mot Kirkestien.
 • Alle leilighetene har gjennomtenkte og gode planløsninger, og med en takhøyde på ca. 2,50 m, som gir det lille ekstra. Her blir det store luftige private balkonger eller terrasser med fint utsyn. Inne finner du lekre gulv med eikeparkett, og malte vegger, hvor det er lett å sette sitt eget preg og skape sin egen stil. Det åpne kjøkkenet leveres fra Sigdal, noe som borger for kvalitet, og hvitevarer er inkludert, og leveres av Siemens eller lignende. Kjøkkenet tilpasses hver leilighet med benkeplater av laminat. Holdbart, og lett å holde rent. Badet vil få fliser på både gulv og vegger, og det leveres veggmontert dusjarmatur og dusjvegger. All baderomsinnredning og sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg og vannbåren varme i gang, stue og kjøkken. På bad leveres det varmekabler. Under byggene blir det parkering, hvor du enkelt tar heisen opp til etasjene. Nyt en enklere hverdag på Tjøllingtunet.
 • Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre, betong og stål. Fasadeveggene utføres i en kombinasjon med trekledning og puss. Terrasser får impregnert terrassegulv. Utforming av rekkverk på terrasse vil være av glass og metall. Leilighetsbyggene C og D vil bli over 4 etasjer samt garasjekjeller under byggene.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Borettslagets tomt er eiet. Tomtens størrelse er totalt 5353 kvm.
  Det planlegges at parkeringskjelleren etableres som en anleggseiendom som eies av borettslaget/borettslagene og næringsseksjonen i et sameie. Uteområdene vil også eies av borettslaget/borettslagene i et sameie. Tomten vil kunne bli fradelt i flere nye bruksnumre.
  Se leveransebeskrivelsen for mer informasjon om hvordan tomten vil bli opparbeidet.
 • Parkering i felles parkeringskjeller følger boligen.
 • Bod i felles parkeringskjeller.
 • Internett og kabel-TV er inkludert i felleskostnadene.
 • Det leveres avtrekksvarmepumpe (Nibe F470 eller tilsvarende) med balansert ventilasjon, oppvarming av forbruksvann og for oppvarming av vannboren varme i stue/ kjøkken og gang. Varmekabel på bad.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom tilvalgsrutiner. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Prisene på leilighetene er innskudd fra kr. 1.650.000,- til kr. 5.950.000,-. Leilighetene har en finansieringsløsning med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. Fellesgjelden får 20 års avdragsfrihet. Det blir muligheter for individuell nedbetaling av fellesgjeld.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert ut fra kostnadsnivå i 2021. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/evt. garasje, kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg og fellesarealer og andre driftskostnader.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Forretningsfører: Larvik boligbyggelag
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Evt. dyrehold må søkes styret i borettslaget.
 • Utleie krever godkjenning fra borettslagets styre.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Eiendommen ligger under kommunedelplanens arealdel med formål bolig og næring. Kommunelelplan for 2020-2032 er under rullering. Eiendommen ligger under reguleringsplan Østbyveien 1 vedtatt 19.06.2018.Eiendommen er regulert til bolig og næring.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Det tas forbehold om tilstrekkelig antall salg før byggebeslutning kan tas.

  Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse blir gitt.

  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 32.000,- eks. mva. pr. solgte enhet for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utlegg.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Østbyveien 1 AS Johansen
Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev