aktiv-eiendomsmegling

Tømmerhytte med anneks og gapahuk.

 • 1 500 000
 • BRA 61 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER56 877
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 556 877
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 985
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 56 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  3 235,- (Overdragelsesgebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
  --------------------------------------------------------
  56 877,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 556 877,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tømmerhytte med anneks(9 kvm), gapahuk og uthus formet som et tun i et område for jakt, fiske og annet friluftsliv. Tomten er delvis innhegnet med skigard. Området rundt hytta har turmuligheter gjennom hele året og oppkjørte skiløyper ca. 150 m fra hytta, samt turstier og veier for sykkelturer. Kort veg til både Sølenfjellet (1755 moh) for toppturer, ca. 15 km til Ulvåberget alpinanlegg og ca. 20 km til Renåfjellet hvor man finner skiløyper og et alpinanlegg. Området byr også på jakt- og fiskemuligheter. Merk deg dette: - Dusj - Solcelleanlegg - Anneks og gapahuk - Helårs bilveg frem og parkering på tomten - Skiløype like ved hytta Hytta inneholder: Gang, 3 soverom, bad, kjøkken og stue/spisestue. Øvrige bygninger på tomten: Anneks, uthus og gapahuk.

Gravåsen 12, Innlandet

 • VELKOMMEN Eiendommen har bilveg helt frem med parkering på tomten. Byggene ligger i en tunformasjon på naturtomt. Det overbygde inngangspartiet er en del av verandaen som går på to sider av hytta. STUE/SPISESTUE Stue med rundstokker i taket og peis med naturstein. Rommet har utgang til overbygd del av veranda. KJØKKEN Kjøkken med innredning i furu med laminat benkeplate. BAD Bad med dusj og servant i innredning. Badet har adkomst til bod. Hyttetoalett med utvendig adkomst. SOVEROM Hytta har 3 soverom med tilsammen 5 sengeplasser. ANNEKS Anneks med vedovn, dobbeltseng og to plassbygde senger, tilsammen 4 sengeplasser. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Området rundt hytta har gode turmuligheter gjennom hele året, og det er kort veg til både Sølenfjellet (1755 moh) for toppturer og til Renåfjellet. Dere finner man et familievennlig alpinanlegg og skiløyper som på vinterstid innbyr til skilek. Området passer fint for de som ønsker muligheter for flotte naturopplevelser i fjellene rundt gjennom hele året. Rendalen er kjent for å være et eldorado for jakt- og fiske, og det er kun en kjøretur til Norges beste ørretelv Mistra og Femundselva. Det er også fine fiskemuligheter i fjellvannene rundt hytteområde. Jaktterrenget i nærområdet har bra småvilt, elg- og reinsdyrjakt, i tillegg er det gode jaktområder på Sølenfjellet og i Femundsmarka. For sykkelentusiastene finner man milevis med skogsbilveier og områder for både turer og trening. På vinterstid går det skiløype like ved hytta. Fra Åkrestrømmen med butikker og post, er det ca 29 km til hytta.
 • Hytta er oppført på støpte vanger. Laftet yttervegger og noen delevegger. Saltak konstruksjon med 3 stk tømmeråser. Tekket med takstein. Etasjeskille i trebjelkelag. Støpte vanger til hytta og veranda. Laftet tømmervegger. Tak konstruksjon medd 3 stk rundtømmeråser. Takstein. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Tom Bjarne Ulvmoen. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad 2 (TG2) for følgende bygningsdeler-/komponenter: vinduer/dører, terrasser/balkonger/trapper. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av anmerkninger og bygningsteknisk beskrivelse av eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hytte: 1.etg: Bra/p-rom: 61/56 kvm. Stabbur/anneks: Bra/p-rom: 9/9 kvm. Følgende rom inngår i primærareal: Hytte:Gang, bad, stue, kjøkken og 3 soverom. Stabbur/anneks: hele stabburet. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Møbler og hvitevarer kan kjøpes utenom hyttekjøpet. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn og peis i stue, samt gasskamin.
 • Stort sett flat tomt med noe gress og for øvrig naturtomt. Tomta er delvis innhegnet med skigard mot tursti. Punktfestet tomt. Et punktfeste er en festeavtale hvor arealet som festeavtalen gjelder ikke er målt opp og med tomtegrenser, men angitt som et punkt i kartet på bortfesters/grunneiers eiendom. Bebyggelsen må plasseres slik at festepunktet kommer innenfor grunnmuren for hovedbygget. Bortfester er Statsskog Glomma. Det er etablert festekontrakt for 80 år, gjeldende fra 1. september 1981. Avtalt utløp av festekontrakten er 31.08.2061. Ved festetidens utløp har festeren rett til fornyelse av kontrakten, eller innløsning av tomten etter 50 år på privat grunn. Årlig festeavgift utgjør kr 2.950,-. Serviceavgift kan bli innført ved tilføring av ytterligere infrastruktur fra bortfester. Festeavgiften reguleres hvert 10. år. Neste regulering av festeavgiften vil skje 15.07.2031. Basis for reguleringen er konsumprisindeksen pr 15. juli i det år reguleringen foretas. Regulering foretas bare hvis konsumprisindeksen har steget 5 poeng eller mer siden utstedelsen av kontrakten eller siden forrige regulering. Det er mulighet for innløsning av tomten. Første mulighet for innløsing vil bli etter 30 år, deretter hvert 10. år. Overføring av festeretten krever bortfesters godkjennelse av ny fester. Det påløper et overdragelsesgebyr på kr 3.235,- om bekostes av kjøper. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at ved utløp/forlengelse av festeforholdet etter tomtefestelovens § 33, kan bortfester kreve at den årlige festeavgiften blir regulert en gang (såkalt engangsløft) slik at den svarer til 2 prosent av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten.
 • Parkering på tomten eller ved vegen.
 • Eiendommen er tilknyttet privat veg, vann og avløp. Avløp blir ført ut i spredegrøfter, det er ikke spredegrøfter. Vann hentes fra vannpost ca 300m fra hytta. Her er det vann hele året.
 • Formuesverdi kr 274 101 per 2019.
 • Årlige kommunale avgifter: Renovasjon: kr 1.120,- Eiendomsskatt: kr 446,- Branntilsyn/feiing bestilles ved behov og faktureres av Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Veg/vann/avløp", påløper kostnader til velforeningen på kr 200,- pr år, kr 800,- i serviceavgift i året (vann og løypekjøring), samt kr 800,- i vegavgift pr år. Det er mulig årsavgiftene for veg, vann og løype reguleres 1. september 2021. I tillegg påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Det er innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være behov for å søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Stabburet er fra 1994, hytta er fra 1985. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger for hytta fra kommunen. I byggetegninger er sanitærrom definert som "bu" (boligens tilleggsdel). Rommene er likevel inntatt som primærrom/-areal i takstrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Utleie ut over kortere ferieperioder er ikke tillatt.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Feiing ble utført siste gang i 2019. Tilsyn ble sist gang utført i 2019. Ved tilsyn, ble det anmerket følgende: Pulverapparat over 10 år, røykvarsler og slokkeutstyr mangler. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. STANDARD Takstmannens vurdering ved TG2: 3.1 - Vinduer Trenger normalt vedlikehold. TG2 pga alder 3.2 - Ytterdører og porter Treng normal vedlikehold. TG2 pga alder 6.1 - Terrasser balkonger trapper Trenger normal vedlikehold Grunn og fundamenter TG iu 1.1 Fundament Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, fukt på fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelighet. Byggegrunn angis hvis kjent. Grunnundersøkelser foretas normalt ikke. Fundament ligger normalt under terreng Merknader: Det er ikke sjekket om det er fundamentert. TG 1 1.2 Grunnmur Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, setninger, riss og avskalling dersom det er tilgjengelighet. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Støpte vanger til hytta og veranda.. Ingen skader ble oppdaget på befaringsdagen Ingen 1.3 Krypekjeller Her vurderes: Overflater og tilliggende konstruksjoner. Det kontrolleres for zoologiske eller biologiske skadegjørere og råteangrep. Luftfuktighet, luftgjennomstrømning og fuktsperre mot grunn vurderes også. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: Ingen 1.4 Drenering Her vurderes: Funksjon av drenering ut ifra tilgjengelig inspeksjoner, og ut i fra alder. Bygningsdelen eksisterer ikke. 2. Yttervegger TG 1 2.1 Konstruksjon Her vurderes: Yttervegger med hensyn om det er fuktskader, råte og om yttervegger er deformert. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Laftet tømmervegger. Fremstår i god stand på befarings dagen TG 1 2.2 Utvendige flater Her vurderes: Utvendig kledning ut ifra om det er sprekker, riss og råte. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i treverk. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: 3. Vinduer og dører TG 2 3.1 Vinduer Her vurderes: Vinduer med hensyn til lukkemekanismer, punkteringer og utvendig belistning/beslag. Koblede hytte vinduer i treramme. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Noe malingsslitt TG 2 3.2 Ytterdører og porter Her vurderes: Ytterdører og porter med hensyn til lukkemekanismer og utvendig belistning/beslag. Ytterport i hel tre med glass, uisolert. Dobbel verandadør med glass Merknader: Noe malingsslitt 4. Tak 7/11 EIERSKIFTERAPPORT™ ©dbare.com www.bmtf.no TG 1 4.1 Takkonstruksjon, statikk og ventilasjon. Her vurderes: Takkonstruksjon og statikk med undersøkelser fra utsiden ved å sjekke svai og svanker langs takflaten og mønet. Takkonstruksjon og statikk undersøkes fra innsiden ved å sjekke om det er spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere, om det er tett rundt gjennomføringer uten misfarginger. Det vurderes også om det tilstrekkelig lufting og ventilasjon. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Tak konstruksjon medd 3 stk rundtømmeråser. Lufting fra langvegg. Fremstår stabilt på befarings dagen TG 1 4.2 Taktekking Her vurderes: Taktekking ved inspeksjon fra utsiden dersom det er tilfredsstillende sikkerhetsmessige forhold. Detaljer vurderes ut ifra materialvalg, overganger og vedlikehold. Funn av informasjon fra pkt. 4.1 kombineres ved valg av TG. TG kan gis på grunnlag av alder ut i fra materialvalg på tak/undertak. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Takstein, fremstår i god stand på befarings dagen TG 1 4.3 Renner, nedløp og beslag Her vurderes:Renner, nedløp og beslag for skader og innfesting. Nedløp kontrolleres for bortledning av vann. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: 5. Loft Ingen Loft (innvendig inspeksjon) Her vurderes: Spor etter fuktskjolder, støvkondens, heksesot, svertesopp og spor etter zoologiske og biologiske skadegjørere. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. Fastsettelse av TG gjøres etter en helhetlig vurdering sammen med punkter som omhandler tak, tekking og konstruksjon. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: 6. Terrasser, balkonger, trapper o.l. TG 2 Terrasser, balkonger, trapper o.l. Her vurderes: Avvik i forhold til sprekker, råte og korrosjon ved konstruksjoner, innfestning og bærende elementer. Rekkverk vurderes også i forhold til høyde og barnesikring. Fall, avrenning og terskelhøyder vurderes der det er påkrevd. Veranda ved inngangsparti og rundt til gavel. Oppført i impregnert material Merknader: Noe slitt gulv 7. Piper og ildsteder TG iu Piper, plassbygde ildsteder m.v. Her vurderes: Synlige skader på pipe. Kontroll av avstand og tilgjengelighetskrav for skorstein, samt feieluke. Tetthet og funksjon kontrolleres ikke. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Pipe og ovner er ikke testet på befarings dagen. Anbefaler kontroll av feier ved salg/eierskifte. Ingen tegn til fukt rundt pipe 8. Etasjeskillere og innvendige trapper TG 1 Frittbærende dekker Her vurderes: Etasjeskillere: For stivhet og nedbøyning. Avvik beskrives. Innvendige trapper: Lysåpninger, innfestning, trinn, rekkverk og barnesikring vurderes i henhold til gjeldende lovverk. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Fremstår stabilt, målt avvik var +-0,5mm på hele hytta 9. Våtrom Bad (våtrom) Ingen 9.1.1 - Bad - Overflater Her vurderes: Eventuelle riss, sprekker i fuger, bom i fliser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: Ingen 9.1.2 - Bad - Membran tettesjikt og sluk Her vurderes: Membran og tettesjikt vurderes ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. Alder på membran vurderes i forbindelse med tilstandsgrad. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: Ingen 9.1.3 - Bad - Sanitær og ventilasjon Her vurderes: Rør med vannstand i sluk ved tapping av tilknyttet utstyr. Avrenning vurderes ved åpen vannkran i servant/dusj. For skjulte anlegg uten dokumentasjon på utførelse vurderes kvalitet og alder. Sanitær vurderes ut i fra riss, sprekker, svelling, skjolder og merker etter avdrypp. Bygningsdelen eksisterer ikke. Merknader: Ingen 9.1.4 - Bad - Fuktmåling Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling. Bygningsdelen eksisterer ikke. 10. Kjøkken TG 1 Kjøkken m/innredning Her vurderes: Om det er støvkondens, heksesot og svertesopp. Det vurderes også om det er knirk, fuktskjolder og fuktskader, spesielt under og rundt oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Forøvrig vurderes , vanntrykk, avløp, ventilasjon og røropplegg. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til riss, sprekker og alder. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Lite enkelt furukjøkken med laminat benkplate. Fremstår i grei stand 11. Andre Rom TG 1 Andre rom Her vurderes: Om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og generell slitasje. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: Normal bruksslitasje 12. VVS Ingen VVS Her vurderes: Ventilasjon ut ifra om det er avtrekk over tak eller via balansert luftbehandlingsaggregat, samt overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom. Bygningsdelen eksisterer ikke. 13. Terrengforhold TG 1 Terrengforhold Her vurderes: Avvik i forhold til fallforhold fra grunnmur og annet som hindrer vannet i å renne bort fra boligen. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen Merknader: 14. Garasje / Uthus TG 1 Garasje / uthus Her vurderes: Garasje/uthus i sin helhet, med vekt på konstruksjon og muligheter for fuktinnsig. Stabbur: Bygget i 1994. Laftet stabbur oppført på trepilarer. Saltak konstruksjon tekket med shingel. Isolert og innredet med laminat på gulvet. Montert ved ovn. Bygget i tradisjonell stil med ei gulvflate på 3,3mx3,3m pluss utstikk på 70cm høyere opp på vegg. Fremstår i veldig god stand. Uthus:TG2 Oppført på pilarer, yttervegger i reisverk med liggende tre kledning. Saltak konstruksjon tekket med papp. Uthuset fremstår greit på befarings dagen, en del mose på tak pappen. Bygget er uisolert.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: Dagboknr. 2701-2/16, tinglyst den 09.06.1982. Gjelder festekontrakt - vilkår. Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser for Grøndalen fritidsområde Plan-ID: 201403, fra 2016. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse med hensyn til reindrift og bevaring av kulturmiljø. Hytta grenser til område for friluftsformål med de samme hensynssonene.
 • Gnr. 19 Bnr. 19 Fnr. 77 i Rendalen kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Hytta har ikke innlagt vann og avløp. Bad/vaskerom har avløp fra dusjkabinett og håndvask. Har ikke kjennskap til skader i den forbindelse. På vinteren må disse fylles med frostveske. - Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS 17.07.19- "ingen avdekkende forhold". Har vart frostskade på pipetopp for dette. Er rep. av ufaglart. Ingen skader senere. - Det har av og til vært mus vinterstid. - Tommerkassa er kjopt av Flermoen og Jensen, Trysil i 1985 og er oppsatt av de. Alt annet snekker] /tommerarbeide er utfort av selgernes far/svigerfar samme ar. Ikke faglart, men med sardeles god innsikt i tomrerfaget og rorleggerfaget . Det er avlop fra vask i kjokkenbenk og denne ma fylles med frostvaske hver vinter. Det vises til slagsrapport av 20.08.21 utfort av Tom Bjarne Ulvmoen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Arne Engh
  Tove Engh
Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger