aktiv-eiendomsmegling
Oversikt tomt
Oversikt tomt

SAUDA Åbødalen

Åbødalen - Selveiet tomt uten byggeklausul - Flott turterreng - Preparerte skiløyper like ved

 • kr 250 000
 • Prisantydningkr 250 000
 • Omkostningerkr 22 220
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 272 220
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt908 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 22 220,- (Omkostninger totalt) 272 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger i Åbødalen, i et felt bestående av blanding av nye og eldre hytter. Veiforbindelse (vinterstengt) og strømtilførsel til feltet. Kort vei til oppkjørte skiløyper som følger vei innover dalen. Åbødalen er et populært dalføre med mange turløyper sommer- og vinterstid. Vinterparkering i Jeskedalen, ca. 1,5 km fra. Muligheter for scootertransport fra Jeskedalen og opp . På ski bruker en ca. 20 minutt opp. Åbødalen er av lokalbefolkningen kåret til Saudas vakreste dal. Få minutter i fra ligger Klovsteintjødna/Storemyr. Dette er en populær badeplass både for lokalbefolkningen og for alle hytteeiere i Åbødalen. Hytte kan oppføres i en etasje + evt. hems/loft. Maks BRA er 90 kvm og maks størrelse på uthus er BRA 15 kvm
Oversiktskart fra p-plass vinter

Åbødalen, Rogaland

 • Tomt
  908m²

  Beskrivelse av tomt
  908,5 kvm. Se vedlagt matrikkelrapport.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i Åbødalen, i et felt bestående av blanding av nye og eldre hytter. Veiforbindelse (vinterstengt) og strømtilførsel til feltet. Kort vei til oppkjørte skiløyper som følger vei innover dalen. Åbødalen er et populært dalføre med mange turløyper sommer- og vinterstid. Vinterparkering i Jeskedalen, ca. 1,5 km fra. Muligheter for scootertransport fra Jeskedalen og opp . På ski bruker en ca. 20 minutt opp. Åbødalen er av lokalbefolkningen kåret til Saudas vakreste dal. Her er det et nydelig turterreng med stort løypenett både vinter- og sommertid. Det ligger flere nuter på ca 900 - 1.300 m.o.h for dagstur med oppstart fra hytta. Få minutter i fra ligger Klovsteintjødna/Storemyr. Dette er en populær badeplass både for lokalbefolkningen og for alle hytteeiere i Åbødalen. Hytteforeningen har lagt godt tilrette på plassen med både grillplass, toaletter, flytebrygge og sandstrand. Her har en også det tradisjonelle påskerennet langfredag. Oppkjørt løype er rett ved hytta og går rundt Åbødalen, 8,6 km. Se vedlagt kart for skiløyper. Fra enden av veien, ved Buer, kan en gå inn på sti til jettegrytene. Det finnes flere jettegryter i området, av ulik størrelse og passer perfekt for bading for småbarn. Fossdalsvatnet er en fin, barnevennlig tur, med muligheter for å fiske. Her ligger det også båt tilgjengelig (Sauda jeger og fisk). Dersom en går på jakt er det salg av jaktkort for områder i Åbødalen med småvilt, i regi av Sauda Jeger og fiskeforening. Se ut.no for oversikt over merket turløyper, samt portalsauda.no og saudaferie.no for nærmere info .

  Adkomst
  Fra Jeskedalen, kjør opp Nip-bakken og ta første vei til venstre. Følg vei til du kommer ned til tomten og til-salgsskilt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 22 220,- (Omkostninger totalt) 272 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1135/32/856: 23.04.1915 - Dokumentnr: 900129 - Rettighet Rettighetshaver: Ka Mangan Management AS Org.nr: 911 371 448 LEIEAVTALE UTLEIER: SAUDEFALDENE AS KRAFTLEIEKONTRAKT Overført fra: Knr:1135 Gnr:32 Bnr:5 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår i leie Rettighet tinglyst i 1915 vedr. kraftleiekontrakt Saudefaldene er tinglyst på eiendommen. Rettigheten har fulgt med ved fradeling av tomt og påvirker ikke denne eiendommen. 20.10.2009 - Dokumentnr: 789651 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1135 Gnr:32 Bnr:5

  Regulerings- og arealplanner
  Se vedlagt plan og bestemmelser tilhørende bebyggelsesplan for fritidsbebyggelse på gnr. 32, bnr. 5, Åbødalen. Hytte kan oppføres i en etasje + evt. hems/loft. Maks BRA er 90 kvm og maks størrelse på uthus er BRA 15 kvm. Se ellers vedlagte bestemmelser.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 22 220,- (Omkostninger totalt) 272 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  22220

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr. 39.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utlegg kr. 5.435,-. Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstaker krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev