aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ulriksfoss 11 på Åbogen i Eidskog kommune!

Koselig enebolig med stor hage og uthus! Nytt bad, og nymalte overflater!

 • 1 690 000
 • BRA 215 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 690 000
 • OMKOSTNINGER58 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 748 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 930
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 130 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 753 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  58 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 748 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:

1. etasje: entré, trapperom, stue, stue 2, kjøkken, bad, vinterhage og innglasset terrasse
2. etasje: trapperom, 3 soverom
Kjeller: Grovkjeller til enkel oppbevaring
Boligen har nylig blitt modernisert innvendig. Bla. er vegger og gulv i stue nymalt.

Ulriksfoss 11, Innlandet

 • Eldre enebolig med normal boligstandard. Boligen er nylig påkostet noe innvending, men det er noe etterslep på utvendig vedlikehold.

  I år har følgende moderniseringer blitt gjort:
  - Renovert bad. Membran og gulvstøp er opplyst utført av Østfold Bygg Tjenester AS.
  - Nye vannrør av plast (rør i rør) og fordelerskap.
  - Nye installasjoner enkelte steder i boligen og noe oppgradering av eldre anlegg. Arbeider er utført av Bygde Elektrikeren AS. Samsvarserklæring foreligger.
  - Ny kjøkkeninnredning. Arbeider utført i privat regi.
  - Oppussing av overflater med delvis nye overflater og delvis behandling av eksisterende overflater i hele boligen. Arbeider utført i egen regi.

  Innvendige overflater med laminat og malte tregulv. MDF-plater og trepanel på vegger. Takessplater og trepanel i himlinger. Overflater i kjeller med betonggulv, betongvegger og trepanel i himling. Krypkjeller under bad og entre. Stedsbygget trapp av tre til kjeller. Trapp til 2. etasje av tre i malt utførelse med rekkverk på en side. Dører av tre med speilfronter, en dør i 2. etasje med slette overflater og en med glass.

  Bad:
  Pent og nyoppusset bad. Vegger i dusjsone med fliser, og øvrige vegger er malt med våtromsmaling. Slett malt himling. Fliser på gulv med sokkelflis opp på vegg. Varmekabler i gulv. Badet inneholder åpen dusjløsning med armatur på vegg og glassvegger mot rommet, servantinnredning med skuffer og speil, toalett og opplegg til vaskemaskin. Naturlig ventilering. Første del av gulv er flatt, deretter fall på ca. 1:100. Høydeforskjell mellom sluk og gulv ved dør på ca. 30 mm. Membran og gulvstøp er utført av Østfold Bygg Tjenester AS. Bad er renovert når TEK 17 var gjeldende teknisk forskrift.

  Kjøkken:
  Romslig kjøkken med kjøkkeninnredning på en vegg med profilerte fronter, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Integrert stekeovn og platetopp. Avsatt plass i innredningen til kjøleskap. Kjøkkenventilator, opplyst med kullfilter.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Branntekniske forhold - Det er ikke brannvarsler i kjeller. Brannslukker er eldre enn ti år.

  Terrengforhold - Terreng faller inn mot bygning.

  TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er kun bordtak og ikke tett bordtak under taksteinen. Det kan fra loft ses lysglimt i møne og i gradrenner. Lysglimt inn på loft mangel på undertak medfører økt fare for vannlekkasjer.

  Nedløp og beslag - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Utetthet på takrenne ved inngang til innglasset terrasse, tettet med tape. Stedvis misfarging og mose på beslag. Beslag på tak på terrasse er ikke helhetlig ført rundt hjørne. Det er ikke montert nedløp på vinterhage., medfører økt fare for fuktskader etter vannsprut. Det er ikke beslag på takfot på arker, medfører økt fare for fuktskader.

  Veggkonstruksjon - Avskaling nederst på kledning over terrasse, kan være råte. Avvik i overflatestruktur på liggende trepanel på samme sted, kan være råte. Stedvis misfarging og svertesopp på fasader. Omramminger på vinduer er ført helt ned på vannbrett, medfører økt fare for råteskader. Det er observert råte på omramming. Generelt oppsprekking i kledningsbord ned mot vannbrett. Råte i kledning rundt søyle på vinterhage.

  Takkonstruksjon/Loft - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Stedvis avskaling av maling og oppsprekking på utvendige deler av takkonstruksjonen. Råte på vindski mot hagen. Stedvis svai på konstruksjonen. Undertak i takutstikk henger ned på ett punkt, ukjent årsak til dette, bør kontrolleres nærmere. Isolering på loft er mangelfull, stedvis er det nært ingen isolering. Det kan ikke ses ventilering fra loft.

  Vinduer - Vinduer med isolerglass har i det vesentlige passert sin forventede brukstid. Det er observert vinduer som har symptomer på punktering av glass. Vinduer på bad har utvendig slitasje og oppsprekking i kitt. Kjellervinduer har utvendig slitasje og avskaling av maling. Stedvis råte. Sprekk i glass. Vinduer i vinterhage har kraftig slitasje, enkelte glass mangler.

  Dører - Hovedentre: Dørblad tar lett i terskel. Vinterhage: Kraftig slitasje. Flere glass har sprukket. Store glipper mellom dørblad og karm. Balkongdør: Utvendig slitasje. Går noe tregt.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Innebygget terrasse: Veggkonstruksjoner av varerammer er lite solid og lett bevegelig. Det er påført pakninger mellom vinduseltene som har begynt å løsne. Det er slitasje og avskalinger av maling på vindusfelter. Ett glass er knust. Noe skjevhet på gulv. Balkong: Ukjent alder på folietekking. Kraftig slitasje på rekkverk. Rekkverk er noe løst. Glippe mellom rekkverk og husvegg.

  Utvendige trapper - Slitasje og avskaling av maling.

  Etasjeskille/gulv mot grunn - Begynnende råte på gulvbjelke på vinterhage. Kan også finnes skjult skade på søyle.

  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Pipe og ildsted - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er ikke dør på sotluke i kjeller. Åpent hull i pipe i 2. etasje.

  Rom Under Terreng - Enkle og grove overflater. Sprekker i gulv. Tegn til fuktpåkjenninger i enkelte hjørner. Vått på gulv rundt sluk, ukjent årsak. Råte i delevegg av tre.

  Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjellertrapp: Råteskader på trapp. Trapp til 2. etasje: Det er ikke håndløper på vegg. Rekkverkshøyde er under 90 cm. Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater.

  Innvendige dører - Flere dører tar i karm. Ett glass mangler i dør med glassfelt. Flere dører har løse vridere og mangler håndtak på vridere.

  Sluk, membran og tettesjikt > Bad - Våtromsmaling har en mye lavere tetthet enn det som anbefales som dampsperre på yttervegger, men det er ikke lagt dampsperre på yttervegg med gipskledning. Det er opplyst at eier valgte å ikke benytte dampsperre på vegg bak gipskledning grunnet at de mistenkte at det allerede var dampsperre i veggen.

  Ventilasjon bad - Rommet har kun naturlig avtrekk.

  Avtrekk kjøkken - Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

  Vannledninger - Varerør i fordelerskap er avsluttet. for lavt, lavere enn bunnventil, det vil si at evt. lekkasjevann vil renne inn i varerør for andre rørkurser før det vil renne ut på gulv på bad. Kursoversikt og skapdør mangler. Det er ikke forseglet mellom vannrør og varerør på kjøkken.

  Avløpsrør - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

  Ventilasjon - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er ingen ventilering fra kjeller. Ett soverom i 2. etasje har ikke ventilering.

  Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Elektrisk anlegg - Boligen har åpent elektrisk anlegg. Deler av anlegget er av nyere dato. Sikringsskap med automatsikringer, jordfeilsautomat til varmepumpe. En stue har opplegg med jording, en stue har opplegg uten jording. Kursoversikt i sikringsskap er mangelfull. Det er fremlagt sluttkontroll for utførte arbeider. Omfang beskrives av samsvarserklæringen som eier besitter.

  Drenering - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Kjeller er kun egnet for enkel lagring. Stedvis tegn til fuktpåkjenninger under befaring.

  Grunnmur og fundamenter - Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekk i grunnmur på hjørne mot hage.

  Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  TG IU - Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
  Krypkjeller - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.

  Våtrom - Hulltaking er ikke foretatt da bad er nytt og ubrukt og det er fremlagt sjekkliste som dokumentasjon på utførte arbeider på våtrom.

  Tekniske installasjoner - Luft til luft varmepumpe. Ukjent alder.

  Boligens øvrige bestanddeler har fått TG1 (Mindre eller moderate avvik).
  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på Åbogen i Eidskog kommune. Åbogen er ei koselig bygd med godt samhold. Her er et nyere og fint bygdehus i laftet tømmer som er bygdas naturlige samlingspunkt. Rett ved siden av er også en flott fotballbane. Kort veg til flotte rekrasjonsområder med fine turområder og badeplass i nærheten. Noe støy fra jernbanen må påregnes.

  Ca 20 km til Skotterud med barnehager, barne-/ungdomsskole, forretninger, offentlige kontorer m.m. Eidskog kommune har flere aktivitetstilbud for barn og unge. Fotball, ski, turn og flere idrettslag. På Magnor finnes travbane og motocross bane. På Skotterud er det kulturskole med instrument-, teater- og tegne/maleundervisning. Her er det noe for både liten og stor.

  Til Kongsvinger, som er nærmeste by er det ca. 13 km. Kongsvinger by har det aller meste by på av fasiliteter med forretninger, kino, restauranter, sykehus og skoler m.m. Kongsvinger har også gode togforbindelser til bl.a. Oslo.
 • Nærområdet har mindre områder med bebyggelse og for øvrig store arealer med skog og landbruksarealer.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Enebolig fra 1930. Taktekking med betongtakstein. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Vegger av bindingsverk. Ukjent med isolering. Fasader er kledd med tømmermannskledning og liggende trepanel. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Kaldt loft, isolert med flis i etasjeskille. Vinduer i 1.- og 2. etasje i hovedsak av tre med isolerglass. På bad er det vinduer av tre med enkle glass. Kjellervinduer er malt/forblendet. Vinduer i vinterhage med enkle glass. Vinduer med isolerglass er i det vesentlige fra 70- og 80-tallet. Ett vindu fra 2009. Dør til hovedentre av tre. Dør på vinterhage av tre med enkle glass. Balkongdør av tre med isolerglass. Innebygget terrasse ved entre. Ukjent fundamentering men er trolig fundamentert med bjelkelag direkte på terreng. Vegger dels av bindingsverk og dels med varerammer fra eldre vinduer. Tak av stedsbygget sperretak. Skyvedør av aluminium og glass for adkomst. Filtteppe på gulv. Balkong over tilbygget del. Gulv tekket med folie. Rekkverk av tre. Trapp til vinterhage av tre. Ukjent byggegrunn. Det antas ikke utført fuktsikrende eller drenerende tiltak rundt boligen. Det er stedvis fall på terreng mot bygget. Ukjent fundamentering på bolighuset, vinterhage er punktfundamentert på pilarer av betong. Grunnmur av betong. Stikkledning for vann av plast, ukjent alder. Ukjent alder og materiale for stikkledning for kloakk.

  Uthus:
  Bygget er hovedsakelig punktfundamentert, noe grunnmur av betong. Vegger av reisverk/bindingsverk, takkonstruksjon av sperretak. Ett rom har bjelkelag med tregulv, øvrige har jordbakke. Fasader er kledd med trepanel og tak er tekket med plater av metall. Stedsbyggede dører av tre. Enkelt bygg med betydelige vedlikeholds og reparasjonsbehov.
 • 1.etg: 102 kvm Bra
  2.etg: 59 kvm Bra
  Kjeller: 54 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom med unntak av vinterhage, innglasset terrasse og kjellerrom.
 • Vann og avløp:
  Vanninntak med måler og stoppekran i kjeller.
  Vannrør av plast (rør i rør). Fordelerskap for vannrør på bad. Evt. lekkasjevann ledes til gulv på bad. Synlige avløpsrør av plast. Ukjent type og alder på bunnledning.
  Varmtvannsbereder av ukjent alder med kapasitet på ca. 200 liter. Koblet til strøm med stikkontakt.

  Ventilasjon:
  Boligen har naturlig ventilering med veggventiler og ventiler i vinduer.

  EL:
  Boligen har åpent elektrisk anlegg. Deler av anlegget er av nyere dato. Sikringsskap med automatsikringer, jordfeilsautomat til varmepumpe.

  Branntekniske forhold:
  Det er ikke brannvarsler i kjeller. Brannvarsler i 1. og 2. etasje. Brannslukker er eldre enn ti år.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med luft til luft varmepumpe, varmekabler på bad og vedfyring. Peis med innsats murt av elementer.

  Strømforbruk varierer fra husstand til husstand etter ulike forbruksmønster.

  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Gruset innkjøring og biloppstillingsplasser. Stor hage med plen. Beplantning med trær, busker og bed. Fundament for flaggstang. Gjerde rundt eiendommen.
 • På egen gårdsplass.
 • Adkomst til eiendommen med direkte avkjøring fra Ulriksfoss, som er en privat vei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 392 381 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 412 570 per 31.12.20
 • Kr. 12 149,25 pr. år (prognoser for 2022)

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 2 758,-
  Feiing kr 850,-
  Renovasjon, normalabonnement kr 3 517,50 (iht. GIR sine priser for 2022)*
  Ab.Gebyr avløp kr 2 812,50
  Målerleie kr 250,-
  Vann etter andeler, 3 stk kr 1 961,25

  I tillegg kommer forbruk avløp kr 45,38 kr pr m3.

  *Eiendommen har vært fritatt for renovasjon i 2021.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring.
 • Disse bygningene er oppført før 1965, før plan- og bygningsloven kom. Det var derav ikke søknadsplikt for byggetiltak på oppføringstidspunktet og derav ingen krav til ferdigattest.
 • Det er tillatt å leie ut hele eller deler av egen eiendom til det formål den er godkjent for.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Rommene er beskrevet ut i fra dagens bruk, med mindre noe annet er særskilt angitt. Dagens bruk kan avvike fra originale plantegninger og trenger ikke nødvendigvis være godkjent ihht plan- og bygningsloven.

  Støy:
  Eiendommen ligger delvis (fra bane til husvegg) innenfor rød sone (over 65 dB) i støyutsatt område langs jernbane. I rød sone skal det ikke etableres ny støyømfintlig bebyggelse, som for eksempel boliger. Øvrig del av eiendommen er i gul sone (55-65 dB) for veg og banestøy. Dette er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, og der det ved bygging kan stilles krav til avbøtende tiltak som gir tilfredsstillende støyforhold (skjerming, isolering etc.).

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1960/3343-1/13 Jordskifte
  08.11.1960
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan er avsatt til Byggeområde bolig - nåværende.
  Eiendommen ligger i et område som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse - PlanID 16a Åbogen sentrum (Ikrafttredelse 03.05.1983).

  Det foreligger ikke planforslag som berører/inkluderer eiendommen pr. 16.06.22
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 36 Bnr. 14 i Eidskog kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.6 000 -, og visninger kr. 2000 -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Haris Abdicevic
  Ieva Adamsone
Marcus Møllhaug Buringrud

Megler

Marcus Møllhaug Buringrud

40 61 52 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev