aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hetlandsgata 21, presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling AS

Ærverdig enebolig med sjel - Ettertraktet beliggenhet og godt innhold - Hagestue og flott opparbeidet uteområde.

 • 4 350 000
 • BRA 193 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 350 000
 • OMKOSTNINGER124 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 474 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 918
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 193 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT423 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  108 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 350 000,-))
  --------------------------------------------------------
  124 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 474 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller (ikke godkjent): Entré, Gang, Bad/vaskerom, Soverom, Soverom 2, Kjellerstue
1.etg.: Entré, Wc, Gang, Stue, Spisestue, Bibliotek, Kjøkken
2.etg.: Gang, Soverom, Soverom 2, Alkove, Alkove 2, Omkledningsrom, Bad

Loft til lagring.

Hagestue med bod.
Kjempekoselig hagestue hvor en kan samle venninner/kompiser til mye hygge.

Hetlandsgata 21, Rogaland

 • Velkommen til Hetlandsgata 21, en eldre, ærverdig enebolig midt i sentrum. Boligen er utbedret i flere omganger både ute og inne, men trenger nå en ny eier med forkjærlighet for eldre boliger. Her får du virkelig en bolig med sjel. Meget attraktiv beliggenhet og nydelig uteområde. Boligen ligger fint til på en høyde med gode solforhold. Parkering på egen tomt.

  Boligen er innholdsrik og går over 3 etasjer + loft.

  Den røde inngangsdøren ønsker varmt velkommen inn til et koselig hjem. Her er det en hyggelig gang med god takhøyde og du ser frem til å komme innover i huset. Spisestue med nydelig tregulv fører videre til stuen med gode vinduer og en herlig atmosfære. Like ved stuen har du også biblioteket du kan trekke deg tilbake til i en lun og god krok. Kjøkkenet har godt med skap og benkeplass og her kan du diske opp de retter du måtte ønske.
  Gjestewc.

  I andre etasje finner du gode soverom og et eldre bad. Det er også flere rom ved siden av soverommene hvor en kan ha klær og utstyr.

  På loftet har en god plass til lagring.

  I kjelleren har du kjellerstue, 2 soverom, bad/vaskerom og gang.

  Flott opparbeidet uteområde med terrasse, hage og hagestue. Her kan du nyte sommeren!

  Er du ute etter en bolig sentralt på Bryne med godt innhold og med forkjærlighet til eldre hus med sjel er dette boligen for deg.

  Velkommen til visning!


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  UTVENDIG - SNØFANGER
  Vurdering av avvik:
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var
  krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er rehabiliteringsåret 2015 som legges til grunn.

  Tiltak
  Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.
  Snøfanger må monteres for å tilfredsstille krav på rehabiliteringsåret.

  UTVENDIG - UTVENDIGE TRAPPER
  Trapp til kjeller og i hage.

  Vurdering av avvik:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk.
  Riss i trinn i kjellertrapp og rekkverk mangler. Utvendig trapp i hage er montert opp etter kledning, noe som øker fuktbelastningen på trevirket og hindrer utlufting.

  Tiltak
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  INNVENDIG - ROM UNDER TERRENG
  Laminat og flis på gulv. Plater og betong/mur-vegg. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig.
  Kjelleren er opplyst å være innredet i 2003.

  Vurdering av avvik:
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er registrert fukt i vegg på soverom mot terreng/vei og høye fuktverdier i tilstøtende soverom i hjørnet mot hage. Påregnelig med bakenforliggende følgeskader. Det er i trekonstruksjoner registrert flyvehull etter treskadeinnsekter, ukjent om det er aktivitet.
  Skader i vegg i gang og tak kjellerstue. Det er betydelige skjevheter i gulv som er utover standardens godkjente måleavvik. Manglende fotlister og overflater generelt mangler noen avslutninger med listverk ol. Det er lodd- og retningsavvik, samt nedbøy i tak/etasjeskiller. Støvkondens/heksesot i overflater kjellerstue i området ventil.

  Tiltak
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  INNVENDIG - INNVENDIGE TRAPPER
  Malt tretrapp.

  Vurdering av avvik:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens
  forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk.

  Tiltak
  Det bør gjøres lokale tiltak. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.

  VÅTROM - GENERELL - BAD
  Byggeforskrifter fra før 1997. ingen dokumentasjon.

  Vurdering av avvik:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er svanke/motfall på gulv i dusjsone og overflater av paneler i
  våtsoner tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Paneler er slitt og det er misfarging som tyder på fuktbelastning. Det er knirk i gulv og spikerhoder er synlige i overflater. Det er registrert tørkesprekker vinylbelegg mellom overgang gulv og vegg. Ventilasjon er mangelfull.

  Tiltak
  Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  VÅTROM - FUKT I TILLIGGENDE KONTRUKSJONER - BAD
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Vurdering av avvik:
  Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. I følge eier er dusjen tatt ut av bruk.

  Tiltak
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det må benyttes fuktbestandige materialer som er beregnet for
  veggflater i våtrom og våtsoner.

  VÅTROM - OVERFLATER VEGGER OG HIMLING - BAD/ VASKEROM
  Flis på vegger og panel på innvendig tak.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Riss i grunnmur ved bereder. Det er høye fuktindikasjoner ved overflatesøk mot terreng og ved besiktigelse i skap for bereder er det misfarging og muggsopp i veggplate (som kan skyldes lekkasjer fra bereder jmf bygningsdel "varmtvannstank" i rapport, men også fukt fra grunnen/murverk)
  Isolasjonen mellom foret vegg og steinsatt grunnmur vil transportere fukt/kondens oppstå slik konstruksjonen er oppbygget. Noe misfarging i himling tyder på for liten luftskifte.

  Tiltak
  Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Overflater må utbedres eller skiftes.

  VÅTROM - OVERFLATER GULV - BAD/ VASKEROM
  Flis på gulv og det er målt ca. 30 mm høydeforskjell på gulv fra dørterskel til topp slukrist.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Ved spyling står det igjen noe vann mellom flis på sider av sluk som følger av en mindre lokal svanke. Det er motfall på gulv utenfor dusjsone og vann vil samle seg ved toalett.

  Tiltak
  Det må foretas utbedring av fallforhold.

  TEKNISKE INNSTALLASJONER - BRANNTEKNISKE FORHOLD
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ukjent
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei
  4. Er det skader på røykvarslere? Ja Røykvarsler bør gås over/skiftes etter behov.

  TOMTEFORHOLD - DRENERING
  Det er ikke påvist grunnmursplast og det er uklart om det er foretatt arbeider med drenering da det på byggetidspunktet ikke var vanlig. Ut fra fuktbelastningen i kjelleren virker det som dreneringen ikke er
  tilfredsstillende.

  Vurdering av avvik:
  Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

  Tiltak
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  TOMTEFORHOLD - TERRENGFORHOLD
  Vurdering av avvik:
  Terreng faller inn mot bygning.

  Tiltak
  Ytterligere undersøkelser anbefales. Slukrenne må jevnlig vedlikeholdes for å unngå tilsetninger.

  Forhold som har fått TG2:

  UTVENDIG - VEGGKONSTRUKSJON
  Tømmerkonstruksjon med liggende bordkledning.

  Vurdering av avvik:
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Vindskier og dekkbord mangler behandling. Skade i vegg på trapp ved terrasse og råteskader i vannstokk ved varmepumpe. Fasader generelt er malingsslitt og det må påregnes vedlikehold.

  Tiltak
  Lokal utbedring må utføres. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  UTVENDING - TAKKONSTRUKSJON
  Valmet saltak i åsatakkonstruksjon.

  Vurdering av avvik:
  Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Flyvehull og bormel etter treskadeinnsekter kan tyde på aktivitet og bør undersøkes ytterligere.

  Tiltak
  Andre tiltak:
  Det er foretatt stikktakning ved påpekte skader og det registreres ingen tegn til fukt og taket anses som tett/utbedret i forbindelse med
  takskifte i 2015. Ved påvisning av aktivitet av treskadeinnsekter bør tiltak foretas.

  UTVENDIG - VINDUER
  Vinduer med isolerglass er i hovedsak fra 1993.
  Takvindu er skiftet i 2015 i forbindelse med takskifte.

  Vurdering av avvik:
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå.
  Vinduer i grunnmur er feil ipusset og bør avsluttes med beslag, eller fuge mellom vannese.
  Enkelte vinduer har litt rustdannelser gjennom maling. Vinder på balkong 2.etasje bærer preg av slitasje i utvendig trevirke og kittfals.
  Enkelte vinduer bærer preg av noe malingsslitasje på de mest utsatte steder.

  Tiltak
  Det må foretas lokal utbedring.

  UTVENDIG - DØRER
  Ytterdører med varierende alder og utførelse.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Kjellerdør har råteskader i terskel og mangler utvendig ferdigstillelse/tetting mot grunnmur. Terrassedør er utett og dører mangler pakning.
  Vannmerker og høye fuktverdier i terskel på balkong mot hage, fuksvellinger i innerdør.

  Tiltak
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring.

  UTVENDIG - BALKONGER, TERRASSER OG ROM UNDER BALKONGER
  Balkonger i tre.

  Vurdering av avvik:
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Paneler i underkant av balkonger er litt vridd og det er ikke registrert antydninger til lekkasjer da det var oppholdt. Det opplyses på generelt grunnlag at sinktekking er svært ømfintlig med tanke på at lekkasjer kan oppstå etter en viss tid.

  Tiltak
  Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet. Rekkverk bør endres for å bedre personsikkerhet og for å tilfredsstille krav på oppgraderingstidspunkt.

  INNVENDIG - OVERFLATER
  I hovedsak gulvbord, tømmer og malt panel i tak.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist skader på overflater. Det er registrert knirk i overflater og enkelte småskader på de mest utsatte steder i gulv. Det er registrert noe lodd- og retningsavvik i overflater og er påregnelig normalt av denne type alder og konstruksjon. Det vil i gliper og åpninger generelt i yttervegger oppleves trekk og kuldebroer av naturlige årsaker.

  Tiltak
  Andre tiltak:
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  INNVENDIG - ETASJESKILLE/ GULV MOT GRUNN
  Trebjelkelag.

  Vurdering av avvik:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.

  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  INNVENDIG - RADON
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og ulent om boligen er utført med radonsperre.

  Vurdering av avvik:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak
  Det bør gjennomføres radonmålinger

  INNVENDIG - PIPE OG ILDSTED
  Mursteinspipe som i følge feierapport har foring.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.

  Tiltak
  Større avstand til brennbart materiale må lages. Det må foretas lokal utbedring. Feieluke i kjeller må tømmes for sot.

  INNVENDIG - PIPE OG ILDSTED 2
  Mursteinspipe som ikke er i bruk.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist at pipe har sprekker og riss.

  Tiltak
  Andre tiltak:
  Ut i fra at pipen ikke er i bruk behøves ingen umiddelbare tiltak.

  INNVENDIG - INNVENDIGE DØRER
  Malte fyllingsdører.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører er vanskelige å lukke og enkelte tar i gulv ved åpning. Strie skyvedører i stue og brest i ett glass. Manglende vrider i dør på loft til omkledningsrom.

  Tiltak
  Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  VÅTROM - SLUK, MEMBRAN OG TETTESJIKT - BAD/ VASKEROM
  Plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

  Tiltak
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  VÅTROM - VENTILASJON - BAD/ VASKEROM
  Naturlig ventilering da mekanisk vifte er fjernet.

  Vurdering av avvik:
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

  Tiltak
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  KJØKKEN - OVERFLATER OG INNREDNING
  Profilerte fronter og laminat benkeplate.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Overflater har litt skjevheter og småslitasje i overflater og det er
  registret fuktsvelling i underkant av benkeplate over oppvaskmaskin.

  Tiltak
  Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  SPESIALROM - OVERFLATER OG KONSTRUKSJON - WC
  WC.

  Vurdering av avvik:
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

  Tiltak
  Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - VANNLEDNINGER
  Kobberrør med plastkappe.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - AVLØPSRØR
  Avløpsrør av plast og en eventuell stakeluke på avløpsanlegget er ikke lokalisert og undersøkt

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - VARMESENTRAL
  Varmepumper.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Utvendig kompressor bærer preg av rust i braketter.

  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at varmesentral fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - VARMTVANNSTANK
  Varmtvannstanken er på ca 200 liter.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Eier opplyser om lekkasjer fra sikkerhetsventil som skal være utbedret. Støpsel er litt brun som følger av varmgang.

  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  TOMTEFORHOLD - BYGGEGRUNN
  Det er ukjent byggegrunn.

  Vurdering av avvik:
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

  Tiltak
  Påviste skader må utbedres.

  TOMTEFORHOLD - GRUNNMUR OG FUNDAMENTER
  Grunnmur i sparemur med varierende materialer.

  Vurdering av avvik:
  Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

  Tiltak
  Lokal utbedring må utføres.

  TOMTEFORHOLD - FORSTØTNINGSMURER
  Betong.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  TOMTEFORHOLD - UTVENDIGE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER
  Bygningen har utvendig avløpsrør av plast vannledning av plast (PEL) offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via
  private stikkledninger.

  Vurdering av avvik:
  Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  avløpsledninger.

  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Hetlandsgata 21 er perfekt for deg som vil bo med umiddelbar nærhet til Bryne sentrum, og ønsker å ha stort sett alt av tilbud i gåavstand utenfor døren.

  Fra boligen er du kun få minutters gange unna Storgata med ulike butikker, kafé/restauranter og servicetilbud. Det er også kort avstand til cafeer, kino, treningssenter, kjøpesenter og matvarebutikker for å nevne noe.

  Det er flotte turområder på Bryne, Sandtangen er et populært område og brukes flittig til tur og trening. Her finner man blant annet turløyper i ulike lengder, lysløyper og grusveier tilpasset de fleste. Sandtangen har også frisbeegolf som er en kjekk aktivitet for alle aldrer. Tjødnå ligger også svært nært. Ønsker man en lengre tur ligger ikke Frøylandsvannet langt ifra. Ellers har vi gode sport og fritidsaktiviteter som fotball, håndball, svømming og friidrett hos ulike idrettslag, samt treningssentrene Sats, Robust og Evo.

  Et veldig bra tilbud på offentlig kommunikasjon like i nærheten, med mulighet for både tog og buss. Slik kan du enkelt komme deg til både nord og sør. Bryne togstasjon og bussterminalen ligger like ved eiendommen.

  Det er også kort avstand til gode barnehage og skoletilbud.

  For flere detaljer se vedlagt nabolagsprofil i salgsoppgaven.
 • Området består hovedsakelig av villa, småhusbebyggelse, næring og friområde.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Tegltakstein besiktiget fra bakkenivå. Takrenner og nedløp i aluminium. Tømmerkonstruksjon med liggende bordkledning. Valmet saltak i trekonstruksjon. Vinduer med isolerglass er i hovedsak fra 1993. Takvindu er skiftet i 2015 i forbindelse med takskifte. Ytterdører med varierende alder og utførelse. Balkonger i tre. Trapp til kjeller og i hage.

  Byggemåte er hentet fra Tilstandsrapport utført av JÆRtakst v/ Dag-Ove Haddeland 06.05.2022.
 • Kjeller: P-rom/BRA - 60/ 60 kvm
  1.etg.: P-rom/ BRA - 67/ 67 kvm
  2.etg.: P-rom/ BRA - 66/ 66 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Entré, Gang, Bad/vaskerom, Soverom, Soverom 2, Kjellerstue
  1.etg.: Entré, Wc, Gang, Stue, Spisestue, Bibliotek, Kjøkken
  2.etg.: Gang , Soverom , Soverom 2, Alkove , Alkove 2, Omkledningsrom, Bad

  Ingen sekundære rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hovedsaklig elektrisk. Varmepumpe i spisestue, vedovn. Varmekabler på bad.
 • Tomten er pent opparbeidet.
 • Parkering på egen tomt.
 • Offentlig. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene beregnes etter forbruk.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 080 221 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 888 795 per 31.12.20
 • Kr. 16 625 pr. år
  Kommunale avgifter totalt for 2021 er: 16 625,-
 • Strøm, TV/Internett og eventuelle forsikringer kommer i tillegg til kommunale avgifter.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for denne eiendommen grunnet alder.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det foreligger ikke godkjente bygningstegninger på boligen. Kommunen opplyser om følgende:
  Det foreligg dessverre ingen byggjemeldingar eller originale bygningsteikningar i våre arkiv for denne eigedomen. Antakelig er bustaden bygd før bygningsloven av 1965 da ein fikk ein landsdekkande søknadsplikt for oppføring av bygg.

  Ut fra type bolig og alder er det grunn til å tro at innredning i 1 og 2 etasje er godkjent til boligformål. Kjelleretasje antas kun godkjent til boder da dette var vanlig på det tidspunkt boligen ble bygget. Innredning av kjelleretasje til rom for varig opphold/boligformål er ikke dokumentert at er godkjent i kommunen. Videre foreligger det ikke godkjente tegninger på hagestue. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til ovennevnte, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Time Kommune opplyser om at byggeåret er ukjent. Det er antatt oppført i ca. 1918.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Ingen heftelser registrert.
 • Eiendommen ligger i område regulert til bolig, vei, friområder og undervisning. Reguleringsplan 0416 - Detaljregulering for skule, parkering og friområde i Hetlandskvartalet, Bryne - Vedtatt 13.12.2011.

  Kommuneplan - Time Kommune - Trygg og Framtidsretta 2018-2030 er også gjeldende.

  Time Kommune opplyser om følgende: En må også ta hensyn til kommundelplanen for Bryne Sentrum, eiendommen ligger i felt B4.

  I kulturminne planen er bygget oppført som nr. 48 i BYGNINGAR OG ANLEGG I TIME FRÅ ÅR 1900 OG SEINARE. Dette gjelder bygninger og anlegg som etter kommunen sin vurdering bør være høyt prioritert med tanke på bevaring. Disse anleggene er i oversikten merket med KPL ( Kommunalt Prioritert Liste )

  Time Kommune opplyser om at kulturminneplanen er under revidering, inntil videre gjelder den gamle.

  I reguleringsplanen som gjelder for boligen, er boligen skravert med H570, og i bestemmelsene på plan 0416.00 står dette:
  7.4 Hensynssone - bevaring kulturmiljø, H570 Vesentlig innvendig ombygging og alle fasadeendringer på eksisterende bebyggelse skal godkjennes av kulturvernmyndighet før tiltak gjennomføres. Det tillates ikke endringer som endrer bygningenes karakter eller bryter med tidstypiskhet. Dersom bygningene brenner eller skades på annen måte som medfører riving, skal planer for ny bebyggelse godkjennes av samme myndighet før byggetillatelse gis. Eventuell ny bebyggelse skal utformes med hensyn til bygningsmiljøet på stedet.

  Om en ønsker å gjøre endringer på boligen må det føres tett dialog med Time Kommune.

  Det bygges nytt hus på nabotomt. Konf. megler om en ønsker mer info.
 • Gnr. 2 Bnr. 39 i Time kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt et vederlag tilsvarende kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,- og oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bente Norheim
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev