aktiv-eiendomsmegling
Drone
Drone

ÅFJORD Gurbelva 5

Innholdsrik og fin fritidseiendom, oppført i 2002, med attraktiv beliggenhet | Strøm/helårsvann/avløp | Selges møblert

 • kr 1 050 000
 • BRA 68 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 050 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 050 000
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2002
 • Soverom3
 • ArealP-rom 68 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomt -
 • 1 050 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000,00))   43 292,- (Omkostninger totalt)   1 093 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Gurbelva 5 - Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å ønske deg velkommen til denne flotte fritidseiendommen! Skansen hyttefelt er et hytteområde med spredt bebyggelse i Åfjord kommune med flott natur på alle kanter med fine turområder, fiskevann og jaktmuligheter. Eiendommen har et pent uteområde med naturtomt, stor veranda og behagelig utsikt. Hytten er oppført i 2002 med god hyttestandard, og har blant annet etablert vann til hyttevegg og innlagt strøm. Romslig stue med god takhøyde. Kvaliteter verdt å merke seg: - Naturskjønn beliggenhet - Strøm og vann innlagt - Selges møblert - Nydelige turområder i umiddelbar nærhet - Romslige terrasser - Svært gode sol - og utsiktsforhold - Enkel adkomst på sti
Stue

Gurbelva 5, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Punktfestet tomt.

  Beliggenhet
  Skansen hyttefelt er et hytteområde med spredt bebyggelse i Åfjord kommune med flott natur på alle kanter med fine turområder, fiskevann og jaktmuligheter. Fiskekort kjøper man på www.inatur.no og favner hele Åfjord kommune sesongkort kr. 400,-. Det er åpnet for småviltjakt på Storfjelleiendommen vest for Fjellveien mot jaktkort. Det er i tillegg åpnet for småviltjakt på flere store skog- og fjelleiendommen i nærområdet. Jakta fordeles etter søknad på www.inatur.no. Eiendommen har et pent uteområde med naturtomt, stor veranda og behagelig utsikt. Hytten er oppført i 2002 med moderne standard, og har blant annet etablert vann til hyttevegg og innlagt strøm med moderne sikringsskap. Eiendommen ligger kort vei fra en stor, felles oppstillingsplass. Herifra blir det kjørt skiløyper på vinteren og det er gode turstier på sommeren. Beliggende ca. 45 km. fra Åfjord sentrum, på grensen mot Sela og Steinkjer kommune.

  Adkomst
  Eiendommen ligger kort vei fra en stor, felles oppstillingsplass. Herifra blir det kjørt skiløyper på vinteren og det er gode turstier på sommeren.

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med kobla glass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 20.09.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Det er lagt vann og avløp til hyttevegg - Det har vært lekasje i tak/luftehatt til bad - Nytt El anlegg i hele hytten

  Innhold
  Entre, gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken. Utvendig bod

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Balkong, terrasse og platting - Yttervegger - Loft (konstruksjonsoppbygging) - Etasjeskille og gulv på grunn - Ildsted/skorstein - Avløpsrør - Vannledninger - Elektrisk - Våtrom Forhold som har fått TG3: - Vinduer og dører - Utstyr på tak - Kjøkken - Våtrom

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2012 Innlegging av strøm. Dokumentasjon på framføring og inntakskabel er forevist. Samsvarserklæring på innvendig installasjon mangler. 2018-2020 Innlegging av vann og avløp. Det foreligger dokumentasjon på utvendig arbeid. Det foreligger ikke dokumentasjon på innvendig arbeid. Etablerte bad - egeninnsats.

  Parkering
  Felles oppstillingsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Hyttekjøper blir medeier i foretaket Trollvatn. Anlegget er bygd for alle 11 hytter på denne siden av elven. 7 er tilknyttet med vann og avløp og 1 hytte kun vann inn til vegg. Hele anlegget er betalt/forskuttert av de som er tilknyttet. Hvis de andre hyttene som ikke har vann og kloakk knytter seg på vil tilknytningssummen bli fordelt på de som har vann og kloakk fra før. Det er også driftsutgifter på anlegget på ca.5500-6000,-pr.hytte pr.år. (Strøm, tømming, service, forsikring, vannprøver, filter) Selger kan kontaktes for mere info.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 050 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000,00))   43 292,- (Omkostninger totalt)   1 093 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring.

  Energiklasse
  D

 • Kommunale avgifter
  330

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De Kommunale avgiftene omfatter feiing og tilsyn av pipe.

  Formuesverdi sekundær
  365383

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5058/22/1/57: 26.10.2001 - Dokumentnr: 5160 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  Årlig festeavgift: NOK 1 200
  Bestemmelser om regulering av leien
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.10.2001 - Dokumentnr: 5024 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5058 Gnr:22 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 175982 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1630 Gnr:22 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 121369 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5018 Gnr:22 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.10.2018 - Dokumentnr: 1348725 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Trollvatn Pumpehus
  Org.nr: 916 133 340
  Rettighet hefter i: Knr:5058 Gnr:22 Bnr:1
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Sti fra fellesparkeringsplass. Avløp fra hytte til egen kum tilhørende hytta.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 050 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 26 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000,00))   43 292,- (Omkostninger totalt)   1 093 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12000,- oppgjørshonorar kr 4750,- markedspakke 12900 og visninger kr 1875,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  32900-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Utleggene omfatter rapport takstmann, fotograf og kommunale opplysninger Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  1800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr  25000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev