aktiv-eiendomsmegling
Sundrejordet 3, "Gartneritomta" - eiendom med stort utviklingspotensial

Ål Sundrejordet 3

SOLGT. Sundrejordet - Ål. Sentral beliggende næringstomt med stort potensial for utvikling. 5.795 kvm

 • 10 500 000
 • PRISANTYDNING10 500 000
 • OMKOSTNINGER263 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER10 763 842
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 795 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 10 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  262 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  263 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  10 763 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen

Sundrejordet 3, Viken

 • Gnr. 110 Bnr. 119 og Gnr. 110 Bnr. 670 og Gnr. 110 Bnr. 553 i Ål kommune
 • Tingretten har besluttet at budrunden avsluttes 20.09.22, kl. 12.00. Vi anbefaler interessenter å kontakte eiendomsmegler snarest, og i god tid før utløpet av fristen.
  Kontakt: LH@aktiv.no
 • Tomtene ligger sentralt på Ål, mellom sentrum og RV 7. Flott beliggenhet med nær tilknytning for trafikk til og fra Ål sentrum. Kort avstand til Ål's forskjellige servicetilbud (dagligvare, barnehage, skole, butikkforretninger o.l).
 • Avkjøring mot Ål sentrum fra riksvei 7. Følg veien forbi Circle K, og eiendommen ligger på høyre hånd. Fra riksvei 7 er det ca. 100-150m til eiendommen.
 • Regulert til flerbruk; herunder bolig/forretning/næring. Kjøper må selv sette seg grundig inn i reguleringsbestemmelsene for eiendommene. jfr. forøvrig vedlagte takst og kommunale opplysninger.
 • De tre bruksnumrene utgør et samlet areal på 5795 m2.
 • Eiendommen er ikke utleid.
 • Eiendommen ligger under reguleringsplan "Detaljreguleringsplan Ål handelspark, del av Ål sentrum."
  Ål kommune- Plan ID: 2015003. I reguleringsplanen er eiendommen regulert med formål "Bustad/forretning/ kontor".
  Se reguleringsbestemmelsene, reguleringskart og kommunedelplan for Sundrejordet vedlagt i prospektet.
 • Tilknyttet offentlig vei. Offentlig vann/avløp ligger til tomtegrense.
 • Fremtidige offentlige avgifter ved utvikling av eiendommen er ikke kjent. Kontakt kommunen for nærmere informasjon.
 • Krever ervervet av eiendommen
  konsesjon bærer kjøper risikoen for
  at konsesjon blir gitt. Budgiver kan
  ikke gjøre budet betinget av at han
  får konsesjon.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen må være innbetalt i sin helhet.
 • Bud inngis skriftlig på vedlagt
  budskjema.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på
  at budet må som hovedregel være
  bindende for budgiver i minimum 6
  uker. For andelsleiligheter er
  bindingstiden minimum 3 uker.
  Retten kan unntaksvis ta hensyn til
  bud med bindingstid ned til 15
  dager.
  For nærmere informasjon se
  budskjema samt vedlagt
  informasjonsskriv.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Følger tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser.
 • Ved ethvert bud må det medfølge en finansieringsplan som megler kan ta stilling til.
  Aktiv sammarbeider med Skue Sparebank. Hvis det er ønskelig kan rådgiver i Skue Sparebank ta kontakt for tilbud for finansiering.
 • Buskerud Tingrett
  Ra Eigedom AS
Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev