aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Solberget - et flott prosjekt midt i Andebu med 17 selveierleiligheter. Presentert av Aktiv Eiendomsmegling v/Kaia Hostvedt Dahle og Thomas Otterbech
Velkommen til Solberget - et flott prosjekt midt i Andebu med 17 selveierleiligheter. Presentert av Aktiv Eiendomsmegling v/Kaia Hostvedt Dahle og Thomas Otterbech

ANDEBU Bergstien 6

5 SOLGT. 17 lekre selveierleilighet i Andebu sentrum. Garasjeanlegg, heis, utsikt og gode solforhold.

 • kr 5 350 000 - 6 750 000
 • Priser fra og tilkr 5 350 000 - 6 750 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 5 350 000 - 6 750 000
 • Omkostninger fra og tilkr 25 762 - 27 242
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 375 842 - 6 776 892
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 1 830 - 2 210
 • Areal primærareal - fra og til76.5 - 89.5 m²
 • Areal bruksareal - fra og til81 - 93 m²
 • Tomt2 430 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 216 BNR. 82
 • Informasjon om meglerforetaketSandefjord og Andebu Eiendomsmegling AS Rådhusgata 17 3211 Sandefjord
 • OppdragsansvarligKaia Hostvedt Dahle
 • Oppdragsnummer1311235001
 • 5 000 (Stiftelsesgebyr sameiet) 10 000 (Startkapital sameiet) 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) + kjøpesum og dokumentavgift av tomteverdi. Omkostninger fremgår av vedlagte prisliste. 10% av kjøpesum innbetales ved kontraktsinngåelse.

Meld deg på visning!

Påmelding

Bergstien 6, Vestfold og telemark

 • Om prosjektet
  Vi har gleden av å presentere disse flotte selveierleilighetene i sentrum av Andebu. Solberget ligger flott til på høyden over sentrum som gir beliggenheten både gode solforhold og utsikt. Med skråstilte verandaer ut fra hver leilighet er det tenkt at man skal fange solen gjennom hele dagen og til sene kvelden. Det er garasjekjeller med parkering til alle enhetene, heis til alle de 4 etasjene og gjennomgående gode kvaliteter gjennom alle løsninger. Bygget bygges i ett trinn og forventes ferdigstilt 18 mnd etter byggestart.

  Priser fra og til
  kr 5350000 - 6750000

  Omkostninger fra og til
  kr 25762 - 27242

  Garasje/parkering
  Det vil være en parkeringsplass til hver leilighet i felles parkeringskjeller. Port med portåpner til hver seksjon. Klargjort for el-billader.

  Boder
  Det følger en utvendig og en innvendig bod til hver leilighet.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Selger tar sikte på at eiendommen blir ferdigstilt 1 kvartal 2025. Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.   Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.   Senest 10 uker før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.   Dersom selger ferdigstiller eiendommen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet i ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel.    Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under overtakelsen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.  

  Tomteareal
  2430m²

 • Kjøkken
  Det leveres et moderne kjøkken i tidløs design som standard. Sigdal eller tilsvarende. Kjøkken leveres komplett med hvitevarer. Det leveres oppvaskbenk med komposittkum. Laminert benkeplate.

  Bad
  Bad leveres flislagt på vegger og gulv med moderne fliser. På bad leveres dusjvegger og baderomsmøbel ihht. plantegning med vask og speil. Alt sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Det leveres vegghengt toalett.

  Garderobe-fasiliteter
  Det avsettes plass til 1 meter garderobe pr. inntegnet sengeplass.

  Diverse
  Generelt Felles arealer som inngangsparti og trapperom: Inngangsparti leveres med flislagt gulv, vegger og himling leveres som malt betong. Trapperom er tenkt levert med flislagt gulv, vegger og himling leveres som malt betong. Parkering Det etableres drensasfalt i parkeringskjeller, vegger og himling leveres som støvbundet betong. WS rør vil være synlige i himling. Uteareal Felles utomhusanlegg opparbeides med fast dekke (asfalt) på felles kjøreveg. Felles grøntområder planeres, jord pålegges og isåes. Lekeplass opparbeides innenfor tomtegrense. Fasader Utbygger har til hensikt å levere en fasade bestående av primært liggende dobbelfals kledning oppdelt i forskjellige farger. Svalganger med brannkrav vil bli levert med sementbaserte plater/bord. Spileveggene blir levert som ubehandlet CU IMP 48x98, gjelder for terrasser/balkonger og inngangsparti. Sportsboder Her vil det bli levert nettingvegger.

  Konstruksjon
  Bygget består hovedsakelig av betong.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Glassrekkverk på terrasser. Innslag av spilerekkverk hvor dette fremkommer på tegninger. Dekker i tremmegulv CU IMP materiale.

  Trapper
  Trapperom er tenkt levert med flislagt gulv, vegger og himling leveres som malt betong.

  Heiser
  Ordinær personheis til alle byggets etasjer inkudert garasje.

  Ventilasjon
  Boligene leveres med balansert ventilasjon, prosjektert ihht. gjeldende krav.

  Brannsikring
  Felles brannvarslingsystem i henhold til endelig prosjektering og myndighetskrav.

  Dører og vinduer
  Det leveres klassisk hvit dør med karm. Dørene leveres behandlet fra fabrikk. Glatte gerikter leveres malt med synlige spikerhull. Vinduer leveres ihht. Gjeldende TEK. Vinduene leveres ferdigmalt fra fabrikk. Ytterdører leveres i malt utførelse fra fabrikk. FG godkjent sikkerhetslås leveres.

  Overflater og kledning
  Listverk: Fotlister leveres i alle rom bortsett fra bad. Lister er forhåndmalt fra fabrikk. Synlige spikerhull vil forekomme. Det kan forekomme svinn og riss i overganger som kjøper må akseptere uten rett til å påberope som reklamasjon eller mangel. Gulv: Det leveres som standard et slitesterkt eik trestavs parkettgulv i oppholdsrom. På gulvene i gang og bad leveres moderne fliser. Vegger: Det leveres malte gipsplater i alle rom, farge: Klassisk hvit. Bad leveres med flislagte vegger. Himling: Alle himlinger i boligen leveres med malte overflater, farge: Klassisk hvit.

  Bodløsning
  Det vil det bli levert nettingvegger mellom bodene.

  Garasjeport
  Garasjeport med portåpner til hver seksjon.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det tilrettelegges for fiber til boligene. Abonnement inngås av den enkelte kjøper.

  El-anlegg
  Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav. Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg og det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkter i boligen er i henhold til NEK 400.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 17 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3804/216/82: 29.03.1989 - Dokumentnr: 9000910 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3804 Gnr:216 Bnr:1
  Opprinnelig dok nr 4504/1989 fra TØNSBERG TINGRETT
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1699608 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:216 Bnr:82


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Vann, vei og avløp
  Offentlig. 

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54.

  Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr 30.000,- inkludert merverdiavgift. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 43000,- eks mva av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget (gjelder for hvert enkelt salg). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og systemkostnader kr  20 000,- eks mva,- (trekkes i første oppgjør). Enheter som selges til entreprenør eller utbygger selv, samt deres nærstående, honoreres med 20 000,- eks mva per enhet.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg, samt et rimelig vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev