aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Buarveien 107 - Presentert av Charlotte Skjelbred v/ Aktiv Eiendomsmegling

Koselig hytte med innglasset veranda, 2 soverom i tillegg til anneks med 2 ekstra rom. Bade/båt og fiskerett!

 • 1 200 000
 • BRA 80 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER46 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 246 142
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 51 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 175 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  46 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 246 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsbolig: Bad, kjøkken, 2 soverom, gang, WC, stue, inngangsparti/ innglasset veranda.
Anneks: 2 soverom, utedo, verksted.
Hovedbygget er romslig og koselig med flotte uteplasser og innebygget veranda

Buarveien 107, Vestfold og telemark

 • Velkommen til Buarveien 107!
  Her har du en flott og romslig hytte med en fredelig og usjenert beliggenhet. Inngangspartiet er med innglasset veranda og videre adkomst inn til stuen. I stuen har du plass til en koselig spisestue og sofagruppe, slik at du kan nyte peisen og varmen uansett hvor du sitter. Innenfor stuen har du 2 soverom samt kjøkken som fører videre til bad og separat toalett.
  På den innglassede verandaen kan du kose deg i le på uværsdager eller du kan åpne opp på sommerdagene og slik få en forlengelse på den allerede romslige verandaen.

  I bakkant av hytten er det bygget et anneks. Her har du 2 ekstra soverom hvorav det ene soverommet har servant. Dette lille tillegget gjør at de som sover her fint kan trekke seg litt tilbake og ha litt privatliv om de f.eks er på besøk. Vegg i vegg med soverommene er det utedo og verksted/utvendig bod.

  Selve tomten er stort sett naturtomt, men du har også en fin hage hvor du kan kose deg med lek og morro eller pleie de "grønne fingerene" om du foretrekker det. Her er det ikke nødvendig med mye vedlikehold, men likevel litt å pusle med på late feriedager.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG2 og kan kreve tiltak:
  Utvendig > Taktekking.
  Det er avvik:
  Det er påvist råteskade i vindskie. Skjeve/løse vindskier. Normal tid før omlegging av stålplater med plastbelegg er 30 - 50 år. Regelmessig ettersyn og vedlikehold/rengjøring er noe som må påregnes.
  Tiltak:
  - Råteskadet vindskie må skiftes ut. Vindskier må festes bedre enkelte steder.

  Utvendig > Veggkonstruksjon.
  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Normal tid for reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år. Normal tid før utskifting av trekledning er 40 - 60 år.
  Tiltak:
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft.
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Tiltak:
  - Lufting/ventilering bør forbedres.

  Utvendig > Vinduer.
  Det er avvik:
  Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på vinduer. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
  Tiltak:
  - Tidspunkt for utskiftning av vinduer nærmer seg.

  Utvendig > Dører.
  Det er avvik:
  Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på dører. Normal tid før utskifting av tredører er 20 - 40 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
  Tiltak:
  - Tidspunkt for utskiftning av dører nærmer seg.

  Innvendig > Radon.
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Boligen har en konstruksjon som lufter godt under boligen. Eiendommen ligger i et område med usikre verdier.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Innvendige dører.
  Det er avvik:
  Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på innvendige dører. Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
  Tiltak:
  - Tidspunkt for utskiftning av dører nærmer seg.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken.
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc.
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Noe merker etter vannlekkasje på gulv.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Lokal utbedring må utføres.

  Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS- installasjoner er oppbrukt.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.
  Elektrisk anlegg fra byggeår. Sikringsskap er plassert på soverom. Sikringer består av skrusikringer. Totalt 5 kurser i henhold til kursfortegnelse, 35A hovedsikring. Varmekabel langs vannrør til brønnvann er defekt. Eier har lagt isolasjon over vannrør om vinteren.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 1975 Fra byggeår.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ukjent
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei Bare når alle plater på kjøkkenet og komfyren står på fullt. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja
  Basert på alder på anlegg/installasjoner og manglende tilsyn/dokumentasjon på tilsyn anbefales det at det gjøres en utvidet el-kontroll av anlegget.

  Forhold som har fått TG2 som ikke krever umiddelbare tiltak:
  Utvendig > Nedløp og beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plastbelagt stål er 25 - 35 år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Avvik er målt i stue og kjøkken. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre er 40 - 80 år.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tomteforhold > Septiktank.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er påvist råte i rekkverk. Åpninger i rekkverk på 16 cm.
  Tiltak:
  - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Våtrom > Generell > Bad.
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom som er fra før 1997 får automatisk TG:3 ihht ny lov og forskrift med tanke på levetid og materialbruk.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Rom fungerer med dagens avvik, men det krever forsiktig/varsom bruk.
 • Hytte med fantastisk fin beliggenhet med nærhet til Askjemvannet. Her er det usjenert og du er omringet av Andebus flotte og frodige skog og natur. I sommervarmen kan man gå ned til vannet å unne seg et deilig bad. Her kan du nyte naturen og aktivitetene som skjer ute på Askjemvannet på sommeren. Området kan by på mange flotte turområder både på sommer og vinterstid. Er du glad i skog og mark så er denne hytta et fint utgangspunkt. Om høsten byr skogen på sopp i alle varianter og soppkjennere fyller lett opp kurven i disse områdene. Dette er et godt etablert hytteområde. Det er kort vei til Andebu sentrum (ca. 4 km), liten kjøretur til Stokke, Tønsberg og Sandefjord. Fra E-18 Tønsberg tar det ca. 15 minutter å kjøre til hytta.
 • Området består hovedsakelig av fritidsbebyggelse.
 • Eiendommen har tilkomst fra bl.a. Andebuveien og inn til Askjemveien, deretter inn til Buarveien.
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Frittliggende fritidsbolig med alt på et plan oppført i 1975, med anneks oppført samme år. Hytta fremtrer i ok teknisk stand med tanke på alder.
  Det bør spesielt nevnes noen forhold som forventet levetid er medgått på bad som har en utdatert standard sett opp mot dagens våtromskrav og får TG:3 og blir ikke nærmere undersøkt. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på vinduer, utvendig og innvendige dører, vannledninger,
  avløpsrør, varmtvannsbereder, vannpumpe, septiktank og bør skiftes ut i nærmeste fremtid.
  Ved rehabilitering av eldre hus vil det alltid være fare for å avdekke feil og skader. Denne faren øker i takt med alder. Boligen ellers gir et godt inntrykk i forhold til alder med noe renoveringsbehov. Det er viktig å merke seg at bygningen er oppført i henhold til de byggeforskriftene/krav som gjaldt på søketidspunktet for oppføring av dette bygget. Dagens forskrifter til inneklima, isolasjon, lyd og brannkrav er strengere enn de som gjaldt da dette bygget ble oppført.

  Fritidsbolig:
  Utvendig:
  Taket er tekket med stålplater. Undertak av bordtak, papp, sløyfer og lekter. Vindskier og israfter trenger vedlikehold. Renner, nedløp og beslag av plastbelagt stål og plast. Renner er ikke funksjons prøvd. Påregnes regelmessig ettersyn og rengjøring/vedlikehold. Yttervegger består av tre / bindingsverk, etter byggemåte isolert og er utvendig kledd med stående tømmermannskledning og liggende kledning i gavl. Taktypen består av saltak. Taksperrer med bordtak som undertak. Det er ikke spor etter fuktskader i underliggende konstruksjon. Utvendig malte trevinduer med 2-lags
  isolerglass fra byggeår Isolert og formpresset hovedytterdør med glassfelt. Inngangsdør av tre med glassfelt fra byggeår. Balkongdør i tre med 2-lags isolerglass fra byggeår. Veranda med vegger og tak, med innglasset skyvedører fra 2019, og malte gulvbord fra byggeår. Arealet er 29 m² og blir medregnet i s- rom.
  Platting til inngangspartiet er i trykkimpregnert tre, fundamentert på løsmasser. Arealet av plattingen er ca 10 m².
  Terrasse/platting i hage, ned fra veranda er i trykkimpregnert tre, fundamentert på løsmasser og naturstein. Arealet av plattingen er ca 13 m².
  Rekkverk på 86 cm.

  Innvendig:
  Gulver har laminat og tregulv. Vegger og tak har trepanel. Det kan stedvis forekomme mindre overflateavvik da det ikke er flyttet på innbo og løsøre.
  Mindre overflateavvik ansees som normalt ved vanlig bruk. Gulv mot grunn består av trebjelkelag med stubbloft, tekket med bord/plater. Antatt etter
  byggemåte isolert. Retningavvik er kontrollert. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er montert åpen peis i stue. Pipe fra byggeår av tegl, delvis pusset. Pipen har fotbeslag over tak. Ønskes ytterligere undersøkelser, anbefales det å ta kontakt med lokalt feiervesen. Innvendige dører av tre med finer fra byggeår. Dører kan påregnes noe småjusteringer / vedlikehold med tiden.

  Våtrom:
  Badet har tregulv, panel på vegger og tak. I starten av 2000 ble det satt inn badekar med våtromspanel i våtsone, innredning med servant og opplegg for vaskemaskin. Badet har ikke avtrekk eller tilluft. Badet har en eldre og utdatert standard sett opp mot dagens våtromskrav.
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Det er ikke påvist indikasjoner på fukt ved fuktsøk/kontroll på normalt utsatte steder.

  Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning med profilerte finer fronter og benkeplate i laminat, tre og børstet stål med nedfelt oppvaskkum. Frittstående hvitevarer som komfyr og kjøleskap. Det ble ikke indikert / registrert noe unormalt med fukt ved befaring. Det er ingen ventilering fra kjøkken.

  Spesialrom:
  Wc rom har tregulv, panel på vegger og tak. Enkel skap/kottdør til wc rom. Rommet inneholder servant, gulvmontert toalett, varmtvannsbereder og vannpumpe. Det er tilluft under dør og lufteventil i vegg.

  Tekniske installasjoner:
  Boligen har synlige vannrør av kobber. Enkelte vannrør byttet i starten av 2000-tallet. Det er avløpsrør av plast. Boligen har naturlig ventilasjon.
  Vannpumpe med 55 liters trykktank plassert på wc rom, fra 1999. Boligen varmes opp av strøm og vedfyring. Ildsted i stue og panelovner montert.
  Utstyr for oppvarming er ikke testet eller vurdert. Varmtvannsbereder på ca 30 liter, plassert på wc rom. Elektrisk anlegg fra byggeår. Sikringsskap er
  plassert på soverom. Sikringer består av skrusikringer. Totalt 5 kurser i henhold til kursfortegnelse, 35A hovedsikring.
  Varmekabel langs vannrør til brønnvann er defekt. Eier har lagt isolasjon over vannrør om vinteren. Boligen har røykvarsler og pulverapparat.

  Tomteforhold:
  Det er fundamentert rett på fjell. Bygget står på fjell og det er ikke drenert, åpent under hytten. Grunnmur oppført på støpte pilarblokker. Det er ikke registrert avvik ved boligens synlige fundament. Boligen ligger i delvis flatt og skrått terreng. Tomten har gruset oppkjørsel og stor gressplen
  med noe fjell. Boligen har septiktank i betong, plassert i bakkant av fritidsboligen. Anlegg er fra byggeår.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

  Anneks:
  Annekset er oppført på støpte pilarblokker og ligger i skrått terreng. Vegger er av isolert bindingsverk, kledd med stående og noe liggende bordkledning. Kledning har råte og er værslitt. Enkel saltakkonstruksjon og pulttak med undertak av bord, tekket med stålplater. Tatrenner og nedløp av plastbelagt stål. Utvendig platting på ca 16m² i trykkimpregnert tre, fundamentert på fjell og løsmasser. Enkel uisolert ytterdør av tre.
  Innvendige soverom er tekket med malte og umalte trepanel på vegg og tak. Gulv har laminat og tregulv. Et soverom er har plassbygd skap og innredning med servant.
  Gulv i bod er skjevt og må undersøkes nærmere med underliggende bæring.
  Generelt vedlikehold og noe oppgraderinger må påregnes. Bygg er beskrevet i enkelhet.
  Det er i tillegg en utvendig skur: Utvendig uisolert skur er oppført på stein og grus med gulvareal på ca 14 m². Utvendig kledd med stående bordkledning. Innvendig gulv er av grus. Pulttak takkonstruksjon av tre, tekket med stålplater. Panelte sidehengslede boddører.

  Det vites ikke om dette bygg er godkjent som anneks eller utebod, da det ikke foreligger tegninger.

  Informasjon ovenfor er hentet fra tilstandsrapport avholdt 08.06.2022 av Olav Kvilhaug. Se vedlagt rapport for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Fritidsbolig: 80 Bra
  Anneks: 23 Bra

  Romfordeling:
  Soverom 5,5 m²
  Soverom 4,4 m²
  Kjøkken 5,4 m²
  Stue 26,5 m²
  Gang 1,8 m²
  Wc rom 1,6 m²
  Bad 4,1 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Fritidsbolig: Bad, kjøkken, soverom, soverom 2, gang, WC, stue.
  Anneks: 2 soverom. (ikke medberegnet i opplyst p-rom) Se arealbeskrivelse.

  Utvendig vedbod i bakkant av bolig har gulvareal på 10 m². Ikke medregnet i s-rom.
  Skur/lagringsbod med gulvareal på 14 m². Ikke medregnet i s-rom.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt 08.06.2022 av Olav Kvilhaug.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Eiendommen selges med alt av innbo/inventar/løsøre forutenom personlige gjenstander som det sto ved visning.
 • Elektrisk, ved.
 • Beregnet areal og oppgitt areal avviker. Beregnet areal er 9 kvm. Iht festekontrakt er tomtens areal ca 900 m2. Oppgitt areal hos Sandefjord kommune er 1175 m2.

  Tomtas grenser er kun beskrevet i festekontrakt og fremgår ikke i matrikkelen. Tomta er kun merket med et symbol. Det fremgår av festekontrakt datert 11 oktober 1960 at tomten er 900 kvm og festekontrakt datert 24 oktober 1973 at tomten er 1175 m2. Sandefjord kommune oppgir beregnet areal til 9 kvm og oppgitt areal på 1175 kvm. Beregnet og oppgitt areal avviker. Kjøper må ta høyde for avvik på tomtestørrelse.

  Grunneier: Borger Borgenhaug
  Festeavgift kr: 5 054
  Festekontrakten går ut 01.11.2023. Det er ikke mulighet for å innløse feste på nåværende tidspunkt.
  Bortfester har forkjøpsrett og er usikker på om denne vil bli benyttet. Ny festehaver skal godkjennes av bortfester.
  Bortfester ønsker å regulere denne festekontrakten med et engangsløft. Bortfester har mulighet for en regulering av kontrakten etter 01.01.2002, for kontrakter inngått før 01.01.2002. Det kan da foretas et engangsløft av festeavgiften, begrenset av et høyestebeløp på NOK 9.000,- per dekar, justert med endringer i konsumprisindeksen fra 01.01.2002. I 2022 så utgjør denne reguleringen NOK 14.184,66,- per dekar.
  Tomten utgjør 1,175 m2. Ny årlig festeavgift vil dermed utgjør ca. NOK 16.667,-. Det forutsettes at dette beløpet vil årlig bli regulert med konsumprisindeksen (info hentet fra bortfester).

  Det er tinglyst festekontrakt datert 11. oktober 1960 som viser til tomtestørrelse på 900 m2, leietid på 20 år regnet fra 1/10-1960, med rett til fornyelse hvert 20 år og regulering av festeavgift hver 20 år.
  Det er tinglyst festekontrakt datert 24. oktober 1973 som vister til tomtestørrelse 1175 m2, leietid på 50 år regnet fra 1/11--1973, med regulering av festeavgift hvert 5 år.

  Bortfester tar utgangspunkt i festekontrakt datert 24 oktober 1973. Begge festekontraktene er vedlagt i salgsoppgave.
 • Parkering på tomt eller i enkelgarasje (egnet for en liten bil).
 • Privat vei, vann og avløp. Eiendommen har septiktank på 3000L.
  Festeren har rett til utvei på gårdsveien fra Dyrsø og frem til Buar mot å være med på vedlikehold og brøyting av denne utvei.
  Fra utveien får festeren rett til vei frem til tomten på en skogsvei, men festeren må sammen med andre rettighetshavere til denne vei være med på vedlikehold, brøyting m.v. av denne vei.
  Leieren har rett til å grave brønn på hovedbølet for henting av vann. Brønnen graves på sted som er anvist av grunneieren. Leieren har hele gjerdeplikten rundt tomten hvis han ønsker å gjerde den inn.

  Kjøper må påregne kostnader for montering av vannmåler da Sandefjord kommune vil innføre dette på alle eiendommer i kommunen. Eiendommen kanl få pålegg om oppgradering av avløpsanlegget, etter hvert - p.t ingen pålegg fra Sandefjord kommune om dette.
 • Formuesverdi kr 447 082 per
 • Kr. 2 343,50 pr. år
  Faktura sendes i 4 terminer.
  Det betales kommunale avgifter for slam, renovasjon, feiing og tilsyn.
  Eiendommen har avløpsanlegg med Tett tank.Ved periodisk tømming vil det være slambehandlingsgebyr i
  tillegg.
 • Strøm, kommunale avgifter, forsikring, festeavgift og veiavgift (selger har betalt ca. 1400,- kr i året. Dette kan variere avhengig av hvor mye vedlikehold som kreves).
  Obs dette er ikke en uttømmende liste.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 10.11.1975 med merknad "mangler plate foran peis".
  Det foreligger innvendige og utvendige tegninger på fritidsbolig, datert 19.04.1974. Disse stemmer ikke med dagens bruk. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for eventuelle konsekvenser av dette.

  Det foreligger ikke tegninger eller midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for anneks, garasje, terrasse og overbygg over terrasse. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for eventuelle konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Ikke relevant for denne eiendommen.
 • Ikke relevant for denne eiendommen.
 • Bestemmelser i tilknytning til hyttedisposisjon for "Buar":
  - Det er ikke tillatt å føre opp gjerder.
  - Felling av trær på tomta skal gjøres i minst mulig utstrekning og kan bare skje etter nærmere avtale mellom grunneier og hytteeier.
  - Jord-, skog- og naturområder inngår i planen som del av gårdsdriften og disponeres av eieren.
  - Det er ikke tillatt å legge inn vann til hyttene.
  - Disse bestemmelsene gjelder for alt arbeid som sette i gang etter disposisjonsplanen godkjenning.
  - Bygningsrådet kan innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for kommunen gjøre unntak fra disse bestemmelser hvor særlige grunner taler for det.
  Ovenfor er kun et utdrag av bestemmelser, se vedlegg i salgsoppgave for fullstendige bestemmelser.

  Kommunen har følgende kommentar vedr. innlagt vann:
  "Når det søkes om endringer/oppgraderinger som viser vann inn i hytta og håndteringen av avløpet tilfredsstiller krav stilt i forurensningsforskriften, så ser ikke byggesak noen problem med å ev gi dispensasjon.". Det er ikke gjort kontroll hvorvidt vann og avløp tilfredsstiller krav stilt i forurensningsforskriften. Kjøper må ta høyde for å evt søke og tar også på seg ansvar vedrørende dette.

  Festeren har rett til stranden og rett til å legge båt ved Askjemvannet på grunneierens eiendom, samt rett til å bade og rett til å fiske i vannet. Festeren har ikke rett til å ferdes, kjøre eller gå over dyrket mark på hovedbølet.
  All huggbar skog på tomten tilfaller grunneieren.

  Det vil ikke bli vasket ytterligere enn det var ved visning før overtagelse av eiendommen. Kjøper overtar eiendommen i ryddet og rengjort stand som den var ved visning.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1960/9000221-2/200 Bestemmelse om gjerde
  11.10.1960 Opprinnelig dok nr 503285/1960 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder feste

  1973/9000205-3/200 Erklæring/avtale
  24.10.1973 Vedlikeholdsplikt til vei
  Opprinnelig dok nr 505878/1973 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder feste

  1973/9000205-4/200 Festekontrakt - vilkår
  24.10.1973 festetid: 50 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 750
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
  FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Opprinnelig dok nr 505878/1973 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1960/9000221-1/200 Bestemmelse om veg
  11.10.1960 rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:537 Bnr:3 Fnr:12
  Bestemmelse om strandrett
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Opprinnelig dok nr 503285/1960 fra TØNSBERG TINGRETT

  1973/9000205-2/200 Bestemmelse om veg
  24.10.1973 rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:537 Bnr:3 Fnr:12
  Bestemmelse om strandrett
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Opprinnelig dok nr 505878/1973 fra TØNSBERG TINGRETT

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Kommuneplan/ Kommunedelplan:
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen (24.09.2019) er avstatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende, og hensyn landskap.

  Reguleringsplan:
  Eiendommen ligger ikke i et regulert område.

  Kommentar:
  - I gjeldende kommuneplan er det vist en hensynssone for landskap over eiendommen. I kommuneplan er det knyttet bestemmelser/retningslinjer til hensynssonene, se utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel.
  - Eiendommen ligger i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I LNFR-områder er det generelt bygge- og deleforbud. Se kapittel 3 i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel for eventuelle muligheter til utvikling av eiendommen.
 • Gnr. 537 Bnr. 3 Fnr. 12 i Sandefjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15000. -, oppgjørshonorar kr. 4900,- og visninger kr. 2500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40800,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket et rimelig vederlag samt utgifter til annonsering og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Arnhild Hansen
Charlotte Skjelbred

Megler

Charlotte Skjelbred

93 84 79 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev