aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Honerødveien 14 - presentert av Aktiv v/Kaia Hostvedt Dahle.
Velkommen til Honerødveien 14 - presentert av Aktiv v/Kaia Hostvedt Dahle.

ANDEBU Honerødveien 14

Spennede enebolig på en flate. Landlig beliggenhet. Oppgraderingsbehov. 4 soverom, stor stue!

 • kr 3 200 000
 • BRA 261 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 200 000
 • Omkostningerkr 99 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 299 140
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1939
 • Soverom4
 • ArealP-rom 154 m²
 • Tomt5 191 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,00))   99 140,- (Omkostninger totalt)   3 299 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Honerødveien 14 - en praktisk enebolig på en flate. Boligen har endel modernisering og oppgraderingsbehov, men med store, gode arealer og planløsning får man mye bolig for pengene. Boligen ligger på en stor tomt i et sameie, med 1,2 mål som er avsatt til denne boligen. Egen oppkjørsel, stor garasje med verksted og skjermet fra de andre enhetene på eiendommen. Her har man turområder rett utenfor døren og i tillegg kort vei til Moafeltet i Høyjord, med fotballbane, lekeplasser, akebakke, bussholdeplass mm. Hjertelig velkommen til visning!
Romslig stue med vedovn og åpen peis. Vedovnen har fyringsforbud.

Honerødveien 14, Vestfold

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 157 kvm Vindfang , 2 x gang, kjøkken, spisestue, stue, bad/vaskerom, 4 x soverom og bod.
  2. etasje: 43 kvm Uinnredet loft
  Primærrom
  1. etasje: 154 kvm Vindfang , 2 x gang, kjøkken, spisestue, stue, bad/vaskerom, og 4 x soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 3 kvm Bod
  2. etasje: 43 kvm Uinnredet loft

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 61 kvm Garasje og verksted
  Sekundærrom
  1. etasje: 61 kvm Garasje og verksted  Tomt
  5191m²

  Beskrivelse av tomt
  Beregnet areal og oppgitt areal avvik. Oppgitt areal er: 7000 kvm. Fellestomt. Eiendomsgrenser på kart vedlagt i salgsoppgaven er "mindre nøyaktig". Kjøper må ta høyde for avvik i tomtegrensene og tomteareal. Eiendommen er seksjonert og tomten er fordelt etter vedlagte kart. Opparbeidet tomt med plenarealer og gruset gårdsplass tilhørende denne boligen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser med spredt bebyggelse. I Høyjord finner man bygdelivets herlige og behagelige livsstil. Dette er en perfekt plass å bo med familien. Mange friluftsmuligheter med flotte turområder og badevann i nærheten. Kort tur til fotballbane om sommeren og skiløyper på vinterstid.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Spredt, landlig bebyggelse med eneboliger og landbruk.

  Skolekrets
  Høyjord Barneskole og Andebu Ungdomsskole.

  Byggemåte
  Frittliggende enebolig med kjeller og krypkjeller, 1. etasje og loft, oppført i 1939. Frittliggende garasje fra 1939 tilbygget verksted i senere tid. Vinduer, taktekking, renner/nedløp og varmtvannsbereder ble skiftet i 1994. Oppgradert elanlegg i 1998, nytt bad og plastrør rundt 2003, biovac renseanlegg 2006 og kjøkken 2007. Verksted til garasjen ble innredet i 2004. Det ble samtidig skiftet tak, renner/nedløp på bygget. Boligens tilstand anses sett i relasjon til alder som normal. Det kan påregnes noe kostnader til generelt vedlikehold over tid. Dette dreier seg stort sett om normal levetid på de enkelte bygningselementene. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler. Det er viktig å merke seg at bygningen er oppført i henhold til de byggeforskriftene/krav som gjaldt på søketidspunktet for oppføring av dette bygget. Dagens forskrifter til inneklima, isolasjon, lyd og brannkrav er strengere enn de som gjaldt da dette bygget ble oppført. Enebolig - Byggeår: 1939 UTVENDIG Taket er tekket med enkelkrummet betongstein fra 1994 ifølge tidligere takst. Taktekking var snødekket ved befaring. Vurdert utifra alder og tilstand på vindskie. Renner, nedløp, israfter og beslag av plastbelagt/lakkert stål, trolig skiftet samtidig som omlegging av tak i 1994. Renner er ikke funksjons prøvd. Påregnes regelmessig ettersyn og rengjøring/vedlikehold. Yttervegger over grunnmur av stående pløyd plank, utlektet på begge sider med papp og underpanel. Ytterkledning med stående rafter fra byggeår. Sist malt med Drygolin oljemaling i 2004. Taktypen består av saltak med plassbygde takstoler av tre. Undertak av bærende og avstivende rupanel. Adkomst via innvendig luke med nedfellbar stige i gang. Loftet er isolert med leire/koks og noe mineralull. Noe nedbøying på takflater stammer fra tidligere da taket fra byggeår var tekket med torv med vesentlig høyere egenvekt. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 1994. Isolert og formpresset ytterdør med glassfelt. Malt terassedør i tre med 2-lags isolerglass. Stor og fin betongplatting ut fra stue ifølge eier. Bærestolpe av tre til takkonstruksjon utenfor inngangsparti. Gulver har laminat, belegg og tregulv. Vegger har tapetserte plater, malt og umalt trepanel. Tak har malte takessplater, malt og umalt trepanel. Det kan stedvis forekomme mindre overflateavvik da det ikke er flyttet på innbo og løsøre. Mindre overflateavvik ansees som normalt ved vanlig bruk, noe overflate oppgraderinger er påregnelig. Etasjeskiller består av trebjelkelag, tekket med plater / bord. Antatt etter byggemåte isolert. Retningavvik er kontrollert. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område som er merket grått på områdekart for radonforekomst. Grått er betegnet som usikker radonforekomst i dette området. Boligen har 2 piper fra byggeår av teglstein med pusslag. Det er plassbygget åpen peis og vedovn i stue, tilkoblet pipe mot sør. Vedovn på soverom tilkoblet pipe mot nord. Pipen har fotbeslag av bly materiale, utvendig pusset og malt over tak med topplate. Det er kun peis i stue som er i bruk i dagens stand. Det er kjeller under kjøkken med tilgang fra luke i gulv. Gulv i kjeller er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig. Det ble med fuktindikator registrert noe høye fuktverdier på synlige murflater. Dette er forhold som ikke kan sies å være unormalt lagt alder og dreneringens funksjon til grunn. Under store deler av boligen er det en krypkjeller under trebjelkelag og stubbloft. På grunn er det fjell og løsmasser. Inngang fra luke i gulv på soverom. Det er friskluftsventiler i vegger. Ved befaring ble det registrert tegn til at det har vært litt fuktig miljø. I krypkjeller/blindkjeller er det lav høyde mellom etasjeskillere og terreng. Dette er generelt en risikokonstruksjon med hensyn til fuktoppsug fra grunn. Det er viktig å påse god ventilering av krypkjeller til de forskjellige årstidene. Det bør ellers bemerkes at kledde stubbloft kan ha skader bak plater. Skal dette avklares må det åpnes for kontroll. Det er innvendige eldre malte tredører. Mindre overflateavvik kan forekomme og noe småjusteringer kan påregnes med tiden. VÅTROM Bad/vaskerom Bad fra 2003 ifølge tidligere takst, utført av fagfolk. For vurdering av våtrommet vil det være tekniske forskrifter i perioden 1997-2010 som legges til grunn. Ingen dokumentasjon på utførelsen er fremvist. Det er flis på vegg i våtsoner til badekar og dusj. Ellers sokkelflis mot gulv og malt trepanel på vegg. Trepanel i tak. Det ble ikke indikert / registrert noe unormalt med fukt i vegg ved befaring. Det er flislagt gulv med elektriske varmekabler. Det er varierende fall på gulv, tilnærmet flatt. Noe høydeforskjeller på fliser. Bra fall i dusjsone. Oppkanten i dusjhjørne er høyere enn terskel på dør. Ved lekkasje utenfor dusjhjørne vil vann havne i sluk under badekar. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Sluk under badekar er ikke inspisert. Inneholder innredning med nedfelt servant, vegghengt speil, gulvmontert toalett, dusjhjørne med vegger og opplegg for vaskemaskin. Det er lufteventil i tak. Hulltaking er foretatt fra soverom bak badekar uten å påvise unormale forhold. KJØKKEN Gå Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og benkeplate i høytrykkslaminat med nedfelt oppvaskkum i rustfritt stål. Det er integrert komfyr, platetopp og oppvaskmaskin. Frittstående kjøl/fryseskap. Det ble ikke indikert / registrert noe unormalt med fukt ved befaring. Det er synlige merker i frontskap til oppvaskmaskin etter innfestning med for lange skruer. Det er kjøkkenventilator over platetopp. TEKNISKE INSTALLASJONER Innvendige røropplegg fra kjeller til bad består av plastrør (rør i rør) og det er besiktiget i rørfordelerskap, plassert på bad. Vannrør er av kobber. Stoppekran plassert i kjeller. Sanitærinstallasjonene fungerte normalt ved befaring. Vvs anlegget er ellers ikke kontrollert for feil eller mangler under befaring. Det er på generelt grunnlag anbefalt at vvs røropplegg regelmessig ettersees / kontroll av rørlegger. Innvendig avløp er av plast. Avløpsrør er ikke kontrollert i sin helhet, utover det at det fungerte normalt på befarings dagen. Boligen har naturlig ventilasjon med friskluftsventiler i vegg. Vannpumpe med 170 liters trykktan, montert i 2006, plassert i brønnhus øst for hus nr 10. Vannpumpe og pumpehus er felles med hus nr. 10 og 12. Brønn renovert i 2006. Ny pumpe i 2021. Pumpehus oppført i treverk fra 1996. Boligen varmes opp av strøm og vedfyring. Åpen peis i stue er i bruk. Varmepumpe i stue fra 2012. Termostatstyrte varmekabler på bad. Veggmonterte panelovner. Utstyr for oppvarming er ikke testet eller vurdert. Varmepumper må påregnes regelmessig service, 2 hvert år og inne del må støvsuges regelmessig. Eldre varmtvannsbereder på 200 liter, plassert i kjeller. Det anbefales å montere v.v.b til fast el-tilkobling istedenfor vanlig stikkontakt. Sikringsskap er plassert i bod. Hovedsikring på 63 amp. automatsikringer med 10 kurser og overspenningsvern. Elektrisk anlegg ble betydelig oppgradert med nytt ledningsnett og nytt sikringsskap i 1998 ifølge tidligere takstrapport. Boligen har røykvarsler og brannslukningsapparat. TOMTEFORHOLD Det er byggegrunn av fjell. Boligen er fundamentert på drenerende masser. Det er ikke synlig grunnmurspapp/plast rundt boligen. Det er mest sannsynlig smøremembran / goudron på utvendig grunnmur, som er fra byggeår. Ringmur av betong. Ved renovering av bad ble det oppført murer av lecablokker i krypkjeller under bad, derretter fylt med pukk, Støpte gulver i stue og bad. Ved befaring var utvendige muroverflater tildekket med snø og vanskelig å inspisere. Tomten er flat rundt bygningsmassen. Utvendige avløpsrør er av plast til biovac renseanlegg med overløp til grøft. Utvendige vannledninger er av plast (PEL) til privat brønn. Boligen har en Biovac renseanlegg av glassfiber fra 2006, delt med nr 10 og 12. Anlegget skal være godkjent for opptil 5 boenheter. Begrenset kontrollmulighet. Vurdert ut i fra alder og forventet brukstid.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Iflg. selger ble badet renovert av Fevang Rør av forrige eier. Dusjkabinett, boblebad, ny servant og opplegg for vaskemaskin ble montert. - Iflg.selger der det utettheter i nordvestre hjørne av takset på huset. - Iflg. selger er det fyringsforbud i ovner. - Iflg. selger er det sprekk i brannmur på "biblioteket" - Iflg. selger har det vært noe mus om vinteren og maur om sommeren. - Iflg. selger er det installert varmepumpe av RE varmteknikk. - Iflg. selger er det byggesøkt garasje nordvest på gbnr 288/5, tilhørende de andre to seksjonene på eiendommen. - Iflg. selger er gbnr 288/5 er seksjonert i tre seksoner, hvorav seksjon 3 følger Honerødveien 14. Det foreligger avtale med tanke på renseanlegg og vannverk, begge beliggende på denne eiendommen. - Iflg. selger har det vært mus om vinteren i Honerødveien 12.

  Innhold
  Areal 1. etg. Vindfang: 2,5m² Gang 1: 7,8 m² Kjøkken: 10,1 m² Spisestue: 11,9 m² Stue: 42,5 m² Gang 2: 8,6 m² Bod: 3,1 m² Soverom 1: 14,6 m² Soverom 2: 8,2 m² Soverom 3: 18,5 m² Soverom 4: 11,6 m² Bad/vaskerom: 8,8 m² Takhøyde kjeller: 1,89 m Gulvareal kjeller: 8,9 m² Gulvareal loft: 143 m² Målbart real loft: 43 m² Krypkjeller er ikke målt. Garasje: 30,3 m². Verksted: 30,8 m² Arealberegningene er hentet fra tilstandsrapport datert 7.11.2023 av Olav Kvilhaug.

  Standard
  Velkommen til Honerødveien 14 - en praktisk enebolig på en flate. Boligen har endel modernisering og oppgraderingsbehov, men med store, gode arealer og planløsning får man mye bolig for pengene. Boligen ligger på en stor tomt i et sameie, men 1,2 mål som er avsatt til denne boligen. Innenfor døren er det en liten entré til å henge fra seg jakker og sette skoene. Videre kommer man til en større hall med mer plass for garderobeløsninger. Kjøkkenet finner du inn til venstre. Enkel innredning med hvite fronter og plass til spisebord ved vinduet. Småfuglene koser seg på fuglemateren utenfor vinduet. Den store stuen har god plass til både sittegruppe og flere oppbevaringsmøbler eller som her - et piano. Vegger, tak og gulv har panel og heltre gulv - alle flater som lett kan males eller beises om man ønsker. Det står en gammel vedovn i stuen som har fyringsforbud (iflg eier) og en stor åpen peis. Flammer i den åpne peisen skaper den rette stemningen til familieselskaper ol. Spisestuen er et skue! Med blåmalt bakrunn og eventyrmalerier på veggene er dette et rom med historie. Malieriene er fra 1939, samme som byggeår. De er malt av en lokal kunstner ved navn Sjuve. Under krigen måtte frimurerlosjen rømme Tønsberg. Denne eiendommen ble da brukt til losjens møter og søylene inn til rommet ble satt opp i denne anledning. Inn soveromsgangen finner man 3 romslige soverom og badet. Alle soverommene har plass til seng, gardeobe og evt kontorpult. Badet har fliset gulv med varmekabler, dusjkabinett og hjørneboblekar. Det er også servant i stor innredning, toalett og opplegg til vaskemaskin. Et meget romslig bad. Selger informerer at spottene i taket ikke fungerer og bør byttes. I gangen er det også en bod og tilgang til loftet. Våpenskapet i boden medfølger ikke handelen. Eiendommen er opprinnelig oppført av Skipsreder Hvistendal. De bodde på eiendommen med tjenestepiker. Tjenestepikene bodde innerst i gangen. Senere ble eiendommen skilt ut til hytte for kona til Hvistendal. Garasjen har plass til en bil, og i bakkant er det et stort verkstedsrom. Dette har vært hobbysnekkerverksted, men her er det egnet for hobbyer av flere slag. Velkommen inn! Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 3 og TG 2. Forhold som har fått TG3, avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Vindskie har falt av på nordvestre hjørne. Normal tid for omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må monteres vindskie på nordvestre hjørne. Utvendig > Andre utvendige forhold Det er avvik: Store råteskader i bærestolpe. Tiltak: Bærestolpen må skiftes. Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige. Vedovn i stue har sprekker i begge sideplater og har fyringsforbud. Det er sprekk i pipe mot nord. Spjeld i åpen peis er defekt. (utett) Strømledning festet mot brannmur på kjøkken. Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Pipe og ovn kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Avtrekk Det er registrert avvik med avtrekk. Avtrekk fra ventilator er ikke ført ut. Tiltak: Avtrekk fra ventilator må føres i kanal og ut yttervegg. Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler bend i bunn av nedløpsrør. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plastbelagt stål er 25 - 35 år. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Dette er naturlig å skifte samtidig som ny taktekking. Det må monteres bend i bunn av nedløpsrør for å føre takvann vekk fra bygning. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledning er værslitt og det er store området med avflasset maling. Noe sprekker i kledningsbord mot sør. Tilløp til råte i nedre del av kledning enkelte steder. Normal tid for reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år. Normal tid før utskifting av trekledning er 40 - 60 år. Normal tid før maling av trekledning er 6 - 12 år. Tiltak: Utvendig kledning har behov for vedlikehold i form av skraping og maling. Det er ikke behov for umiddelbare tiltak av lufting, men ved evt bytting av kledning i fremtiden anbefales etablering av luftesjikt. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er kun lufting ved åpning av vinduer på loft. Undertaket er noe misfarget i nedre del av mot gesims. Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på enkelte vinduer. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år Tiltak: Utskifting av vinduer lukker avvik. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det kan påregnes generelt vedlikehold - oppgradering av innvendige overflater. Tiltak: Det kan påregnes generelt vedlikehold - oppgradering av innvendige overflater.   Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Følgende retningsavvik ble registrert: 15 mm innenfor 2 m i stue ved peis. I krypkjeller er det observert at isolasjon mangler mellom noen bjelker og isolasjonen stedvis ikke er tildekket med plater e.l. dette fører til redusert effekt på isolasjonsevne, samt økt fare for angrep av skadedyr. Det er observert et par stokkmaur og det er spor etter museavføring i boligen. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre er 40 - 80 år. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. I krypkjeller må det isoleres der det mangler og tettes med plater der det mangler. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er dårlig ventilering av kjeller. Kun ventiler mot krypkjeller som er delvis tildekket. Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Lufting/ventilering bør forbedres. Det anbefales en oppgradering av utvendig fuktsikring av grunnmur og drenering. Innvendig > Krypkjeller Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er manglende fuktsperre på bakken. Bjelkelag er ekstra understøttet med enkelte stolper av tre ned på grunn, som det er målt noe høye fuktverdier. Tiltak: Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. Fuktsperre på bakken bør etableres. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører bærer preg av elde/slitasje og går i karm/terskel. Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på innvendige dører. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning Det er påvist skader på innredning. Noe fuktmerker ved servant. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ingen ventiler på soverom mot nordøst eller i vindfang. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskap er plassert i bod. Hovedsikring på 63 amp. automatsikringer med 10 kurser og overspenningsvern. Elektrisk anlegg ble betydelig oppgradert med nytt ledningsnett og nytt sikringsskap i 1998 ifølge tidligere takstrapport. Tiltak: Grunnet manglende dokumentasjon på elanlegget, bør hele det elektriske anlegget kontrolleres. Stedvise utskiftinger og oppgraderinger kan påregnes som følge av det normale vedlikeholdsbehov. Tomteforhold > Drenering Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Tiltak: Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Det ble påvist sprekk i grunnmur mot nord fra krypkjeller. Tiltak: Sprekk må tettes og observeres over tid. Forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Tiltak: Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2 Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Innbo og løsøre
  Rullestolrampe og rullestolterskler medfølger ikke handelen. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiberkabel, fra Viken Fiber er ført inn på soverommet i boligens nordvestre hjørne.

  Parkering
  Garasje på 30 m², trolig fra 1939, senere tilbygget snekkerverksted på 31 m² som ble innredet i 2004.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  77492715

  Diverse
  Iflg. selger er det fyringsforbud i noen av ovnene. Utvendig rullestolrampe og innvendige terskeleliminatorer vil bli demontert og fjernet før overtakelse. Eier opplyser at det planlegges å bygges en garasje utenfor nr 12. Det er også sendt inn reseksjonering med mindre endringer på fordeling av fellesareal.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,00))   99 140,- (Omkostninger totalt)   3 299 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det ble iflg. selger gitt fyringsforbud i alle ovner, unntatt peisen, i 2011. Det ble derfor vurderte ettersyn/tilsyn ikke var nødvendig. Det har ikke blitt fyret i ovnene eller peis etter 2011 iflg. selger.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  4656

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Faktura sendes i 12 terminer. Det betales kommunale avgifter for renovasjon, slambehandling, feiing og tilsyn. Det betales for felles renovasjon. Det tas forbehold om at det kan være avvik i kommunens registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med.

  Formuesverdi primær
  668335

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2406004

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Det betales for brøyting pr gang samt veiavgift. For denne eiendommen har dette ligget på ca 4000,- pr år, men avhenger av bl.a snømengde. Dersom man vil ha brøyting inn i gårdsplassen kommer dette i tillegg og må avtales med brøyter. Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 08.10.2008 - Dokumentnr: 817494 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 3 Formål: Bolig Tilleggsdel: Grunn Sameiebrøk: 3/9

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det foreligger bruksendring på eiendommen fra hytte til helårsbolig, datert 28.9.1990. Vilkår for godkjenningen var at det ble dokumentert at boligen har hygenisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt søknad om utslippstillatelse innen 01.06.1991. Det foreligger plantegninger, datert ca 1990 og 2007. Enebolig; Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk for seksjon 3.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann, avløp og vei. Fra hovedvei til eiendommen er det privat vei. Kostnader for brøyting, strøing, vedlikehold m.m. fordeles mellom eiendommene. Eiendommen har minirenseanlegg- klasse 1 (fra 2006 iflg. eier) som gjelder for de tre boligene på eiendommen. Kostnader for vedlikehold fordeles solidarisk mellom seksjonene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen (21.09.2023) er avsatt til LNRF for spredt boligbebyggelse - fremtidig, hensyn friluftsliv, LNRF areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende, ras og skredfare. Eiendommen ligger i område med hensyn friluftsliv og ras- og skredfare.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,00))   99 140,- (Omkostninger totalt)   3 299 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  99140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av ny bolig. Se forsikringsvilkår for mer informasjon. 

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 18000,-, oppgjørshonorar kr. 5900,- og visninger kr. 3000,-. (helg 4000,-). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 55000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg, samt et rimelig vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev