aktiv-eiendomsmegling

ANDEBU Nesveien 405

Spennende småbruk/næring på 13 mål med muligheter! Garasjebygg er tidligere godkjent til omgjøring til bolig.

 • kr 2 990 000
 • BRA 112 m²
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • BRAP-rom 100 m²
 • Omkostningerkr 91 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 081 792
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 002
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  74 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000))

  91 792 (Omkostninger totalt)

  3 081 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til denne spennende eiendommen i Høyjord. Stor eiendom på drøye 13 mål. Det presiseres at det kun er garasje/kontor lokalet på eiendommen som er tilsalgs, bolighuset på naboeiendommen er ikke en del av handelen. Det står en garasje/kontor på eiendommen hvor det i 2017 ble søkt om å omgjøre dette til bolig og gitt IG i 2018. Denne godkjenningen er gått ut på dato og ny søknad må evt utføres av ny eier. Tegninger kan evt fås ved henvendelse til megler. Garasjen er oppført i 2002 og ble utvidet i ca 2008 med stallrom. Den ene delen er innredet som kontor med heltre gulv, panel på vegger, tilkoblet strøm og godt med vindusflater som gir mye lys. Eiendommen selges som næringseiendom, men potenisale for småbruk for den som ønsker å ta ny søknadsrunde og byggeprosjekt. Visning etter avtale!

Nesveien 405, Vestfold og telemark

 • BRA
  100m²

  BTA
  112m²

  Beliggenhet
  Småbruket ligger i tilknytning til boligområde og har derfor nærhet til lekekamerater, lekeplass, bussforbindelser med mer. Det er busstopp kun 30 meter fra eiendommen. Landlig beliggenhet, kun 10 minutter med bil til Andebu og ca 25 min til Sandefjord og Tønsberg. Natur og friluftsområder rett utenfor døren, badevann og fiskevann. Kleivern og Ihlestadvannet som er populære badevann er ikke langt unna. Vinterstid går skiløypene i enden av eiendommen mot Moafeltet. Spenn på skiene hjemme og gå en tur i nærområdet. Lysløypa som går her er forbudet med Andebu/Kodal og du kan få lange fine turer om du ønsker det. Trollsvann turisthytte ligger heller ikke langt unna. Man kan gå tur gjennom skogen hit.

  Adkomst
  Fra Tønsberg kjører man mot Andebu og oppover Andebuveien. Etter avkjøringen til Andebu fortsetter du rett frem og kjører ca. 7-8 km til avkjøringen til Høyjord/Moa ta til venstre. Du er nå på Nesveien. Velkommen til Nesveien 405. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Innhold
  Dobbel Garasje med innredet rom/kontor. Tidligere 3 utebokser til hest i tilknytning til garasjen.

  Standard
  Velkommen til denne spennende eiendommen i Høyjord. Stor eiendom på drøye 13 mål. Det står en garasje/kontor på eiendommen hvor det i 2017 ble søkt om å omgjøre dette til bolig og gitt IG i 2018. Denne godkjenningen er gått ut på dato og ny søknad må evt utføres av ny eier. Tegninger kan evt fås ved henvendelse til megler. Garasjen er oppført i 2002 og ble utvidet i ca 2008 med stallrom. Den ene delen er innredet som kontor med heltre gulv, panel på vegger, tilkoblet strøm og godt med vindusflater som gir mye lys. Egen inngangsdør. Det er antakelig ikke brannsikring mellom kontorrom og garasje. Den doble garasjen er også isolert. En garasjeport med automatisk portåpner. Nord/øst vegger er kledd om i 2004. Sørveggen er etterisolert og byttet kledning. Ellers bør deler av kledningen byttes. Gulv i kjøkken er tatt opp og støpt betongplate i 2004.

  Eeindommens potensiale
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Parkering
  Rikelig med parkering på eiendommen samt dobbel garasje.

  Diverse
  Det betales ca Kr. 1000,- pr år for felles pumpestasjon. Det er nylig lagt offentlig vann i denne delen av Nesveien. Kontakt kommunen for muligheter for å koble seg på dette. Innredet areal i driftsbygningen er redskapsbod/lagring på tegninger og er derfor ikke lovlig oppholdsrom. Det ligger en El-nettsatsjon på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at felles pumpehus er oppført på denne eiendommen. Drift og vedlikehold av dette er tinglyst med fordelingsnøkkel 1/7 til bnr 4. Se tinglyst avtale for nærmere informasjon. Det er tinglyst avtale om adkomstrett over eiendommen for gnr 280, bnr 133. Kostnader ifm brøyting og vedlikehold deles solidarisk. Se tinglyst avtale for nærmere informasjon. Tinglyste avtaler er vedlagt salgsoppgaven eller kan fås hos megler. Selger rydder tomten etter eget ønske og kjøper må derfor påregne endel løsøre/søppel som blir stående på eiendommen. Det går sti/langrennsløyper over eiendommen helt ytterst mot øst. Se kart.

  Beskrivelse av tomt
  Beregnet areal og oppgitt areal avviker. Oppgitt areal er 15600 kvm og er antakelig fra før eiendommen ble fradelt. Noen av grensemerkene er ikke oppmålt og arealet kan derfor være noe unøyaktig.

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Kr. 6 418 pr. år Det betales kommunale avgifter for avløp (kr. 4157,50) og renovasjon (kr 2260,-)

  Formuesverdi
  466720

  Formuesverdi år
  2020

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3804/280/4: 29.10.1779 - Dokumentnr: 9000003 - Erklæring/avtale Saugbevilling Opprinnelig dok nr 900001/1779 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 16.01.1826 - Dokumentnr: 9000005 - Erklæring/avtale Delebrev Opprinnelig dok nr 900008/1826 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 09.09.1941 - Dokumentnr: 9000047 - Utskifting Opprinnelig dok nr 301499/1941 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 23.06.1942 - Dokumentnr: 9000045 - Utskifting Overutskiftning Opprinnelig dok nr 301252/1942 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 16.10.1951 - Dokumentnr: 9000142 - Erklæring/avtale Bestemmelse om felles vannverk/ledning Opprinnelig dok nr 302775/1951 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 23.12.1982 - Dokumentnr: 9000721 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Opprinnelig dok nr 16583/1982 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 08.09.2021 - Dokumentnr: 1108535 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:280 Bnr:133 Bestemmelse om solidaransvar Dokumentnr: 9000361 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM Opprinnelig dok nr 901097/0 fra TØNSBERG TINGRETT 15.10.1869 - Dokumentnr: 9000003 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0719 Gnr:80 Bnr:8 Opprinnelig dok nr 900029/1869 fra TØNSBERG TINGRETT 20.12.1932 - Dokumentnr: 9000056 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:280 Bnr:43 Opprinnelig dok nr 900264/1932 fra TØNSBERG TINGRETT 22.07.1974 - Dokumentnr: 9000465 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:280 Bnr:76 Opprinnelig dok nr 504697/1974 fra TØNSBERG TINGRETT 03.03.1978 - Dokumentnr: 9000221 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:280 Bnr:80 Opprinnelig dok nr 501528/1978 fra TØNSBERG TINGRETT 07.04.1995 - Dokumentnr: 9002052 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0719 Gnr:80 Bnr:42 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0719 Gnr:85 Bnr:14 Opprinnelig dok nr 3902/1995 fra TØNSBERG TINGRETT 13.09.2007 - Dokumentnr: 9001219 - Grensejustering Opprinnelig dok nr 13760/2007 fra TØNSBERG TINGRETT Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 1042575 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:280 Bnr:4 29.06.2020 - Dokumentnr: 2662592 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:280 Bnr:133 Elektronisk innsendt 12.06.1978 - Dokumentnr: 9000576 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:280 Bnr:80 Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m. Med flere bestemmelser Opprinnelig dok nr 503927/1978 fra TØNSBERG TINGRETT

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Eiendommen var tidligere driftsbygning/garasje til Nesveien 403. Det foreligger ikke ferdigattest for oppføring av dette i kommunens arkiv. Det foreligger ikke ferdigattest for godkjent ombygging til bolig. Dersom det ønskes at kommunen skal utstede ferdigattest, må det innsendes anmodning om dette, enten av ansvarlig byggmester eller annen bygningskyndig person som vil påta seg ansvaret. Det ble i 2019 gitt tillatelse fra kommuen til tilbygg og fasadeendring. Dette vedtaket er ikke lenger gyldig, og eventuell søknad må derfor sendes til kommunen på nytt for ny behanding. Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig innflytningstillatelse på bygningen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 « Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998». Siden ombyggingen av dette huset er omsøkt i 1985, innebærer det at huset kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Bad/vindfang og driftsbygning er byggemeldt hos kommunen.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann. Offentlig avløp og vei. Veirett for Nesveien 403 over denne eiendommen med flere bestemmelser. Henv. megler for å få kopi av avtalen.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplan/ Kommunedelplan: Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen (24.09.2019) er avstatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, boligbebyggelse, og idrettsanlegg - nåværende. Området er i kommunenplanen også avsatt til gul sone iht. T-1442 (støy). Reguleringsplan: Eiendommen ligger i et regulert område med planID 3804 19810016 plannavn X Moa 1 (03.09.1981) hvor reguleringsformålet er park. Kommentar: - Eiendommen er uregulert, og kommuneplanens bestemmelser er gjeldende. Kommuneplanen med tilhørende bestemmelser kan lastes ned fra kartløsningen på kommunens hjemmeside. - Deler av eiendommen ligger i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I LNFR-områder er det generelt bygge- og deleforbud. Se kapittel 3 i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel for eventuelle muligheter til utvikling av eiendommen. - Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Nesveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke med enn 25 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  2 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  74 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000))

  91 792 (Omkostninger totalt)

  3 081 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  91792

  Betalingsbetingelser
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Vedlegg til salgsoppgave
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Kjøper har ansvaret for å påse at alle vedlegg er mottatt før bud inngis.

Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev