aktiv-eiendomsmegling
Floveien 5, enebolig med flott utsikt og gode solforhold!

ANKENES Floveien 5

Enebolig i veletablert boligstrøk på Ankenes med 3 soverom

 • kr 2 450 000
 • BRA 164 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 450 000
 • Omkostningerkr 77 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 527 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom3
 • ArealP-rom 127 m²
 • Tomt556.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  77 392 (Omkostninger totalt)

  2 527 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Floveien 5 beliggende i veletablert boligområde på Ankenes! Fra eiendommen er det nærhet til friluftsområde i Ankenesfjellet, skiløyper, alpinbakke, badestrand og idrettsbane. Det er kort vei til barneskole og barnehage. Det er ca. 3 min kjøring til dagligvarebutikk. Flott utsikt over Narvik havn og gode solforhold. - 3 soverom - Kjellerstue med vedfyring - Gode utsikts- og solforhold - Nærhet til friluftsområder, barnehage og skole - Garasje Velkommen på visning!

Floveien 5, Nordland

 • Tomt
  556.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet hage med plenarealer, busker og hekk. Brostein ved inngangsparti og garasje. Gruset oppstillingsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen beliggende i veletablert boligområde på Ankenes med nærhet til friluftsområde i Ankenesfjellet, skiløyper, alpinbakke, badestrand samt idrettsbane, barne og ungdomsskole og barnehage. ca. 3 min kjøring til dagligvarebutikk. Flott utsikt over Narvik havn. Gode solforhold.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

  Bebyggelse
  På eiendommen står en frittliggende enebolig i 2 etasjer samt kjeller. I tillegg står det en bod og en garasje på eiendommen.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 03.11.22 av takstmann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Taktekking med Decra takplater (2000). Vurdering av avvik TG 2: - Det er noe groing på taktekking. - Vindskibord 1 side bør byttes. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp av stål (2000). Pipebeslag og pipehatt. Beslag på luftelyre (2000). Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Takstige over møne er ikke godkjent. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. - Stigetrinn og plattform for feier må monteres. Veggkonstruksjon: Bindingsverkvegger med isolasjonsstandard fra antatt byggeår. Utvendig liggende Vestlandskledning i malt utførelse. Vurdering av avvik TG 2: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er avflasset maling på utvendig kledning. Boligen trenger utvendig vedlikehold. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft: Tretak med saltak-konstruksjon. Vurdering av avvik TG 2: - Stedvis noe misfarge på taktrobord. Vinduer: Vinduer med 2-lags isolerglass fra 1976/1987. Ett vindu på kjøkken med 2-lags energiglass (2003). Koblet vindu i kjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Koblede vinduer er moden for utskifting. Dører: Ytterdør av teak med glassfelt. Balkongdør fra stue med 2-lags energiglass (2003). Balkongdør fra gang i 2 etasje - 3-lags isolerglass Vurdering av avvik TG 2: - Balkongdør i 2 etasje har punktert glass. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkong av impregnert materiale. Rekkverk. Veranda i 2. etasje - Balkongdekke med stålplater. Rekkverk. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er for lavt rekkverk ut fra dagens forskrifter. - Det er for lavt rekkverk på veranda. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendige trapper: Utvedig trapp av betong til inngangsparti. Vurdering av avvik TG 2: - Det er noe avflasset maling på betongtrapp. - Håndlist har behov for å skiftes. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller av trebjelkelag med isolasjon standard fra byggeår. Støpt plate mot grunn i underetasje. Vurdering av avvik TG 2: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter i gulv: stue - 10 mm. kjøkken - 10 mm. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon: Moderat til lavt radon nivå. Vurdering av avvik TG 2: - Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Brannmur belagt med Mexistein. I stua står en kombi ved/oljeovn på banket kobber. Dovre peisovn på stålplater (2017) i kjellerstue. Vurdering av avvik TG 2: - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Tiltak: - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Rom under terreng: Kjeller: På gulv er det klikkvinyl, vinylbelegg og malt betong. Malt panel, asiatpanel og betong på vegger. I tak er det malt panel. Kjellerstue oppusset (2017). Vurdering av avvik TG 2: - Det er registrert forhøyet fuktighet i gulv ved overgang til gang. - Oppforet gulv i kjellerstue. Innvendige trapper: Trapp mellom etasjer av tre i malt utførelse, med vinylbelegg i trinn. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det mangler håndløper i trapp. Tiltak: - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Varmtvannstank: Eldre bereder 198 liter. Vurdering av avvik TG 2: - Tilstandgrad 2 pga alder. Elektrisk anlegg TG 2: Sikringsskap med Automatsikringer og jordfeilvern (2017). 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2017. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja. Feil ble utbedret av Haneseth og er meldt inn som rettet til DLE. Ingen åpne avvik. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei. 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja. Branntekniske forhold: Røykvarslere og pulverapparat. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Drenering: Det er synlig vortepapp, etablert 1990-2000 (ref eier). Drenskum. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Grunnmur og fundamenter: Grunnmur av betong. Grunnmuren er platekledd. Vurdering av avvik TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er noe svinnsprekker i grunnmuren. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Forstøtningsmurer: Forstøtningsmur av betongstein. Vurdering av avvik TG 3: - Forstøtningsmuren(e) er skjev(e) som følge av setningsskader. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. Oljetank: Nedgravd oljetank. Vurdering av avvik TG 3: - Det foreligger pålegg om sanering. Tiltak: - Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres. Andre tomteforhold: Opparbeidet hage med plenarealer, busker og hekk. Brostein ved inngangsparti og garasje. Gruset oppstillingsplass. Delvis inngjerdet. Vurdering av avvik TG 2: - Gjerde trenger vedlikehold.

  Innhold
  Innhold 1. etasje: Entrè, vindfang, stue, kjøkken og bad. 2. etasje: Gang og 3 soverom. I tillegg er det 1 bod. Kjeller: Kjellerstue og vaskekjeller. Det er i tillegg en gang, 3 boder og annet fuktutsatt rom. Garasje: Garasje med støpte gulv. Grunnmur av betongstein og leca, som er skvettpusset. Flat tak-konstruksjon av betong/ betongelementer. Garasjeport av tre. Takrenner og nedløp av stål. Vedlikehold: - Det er fuktighet i himling og på bakre vegg. - Noe groing på taket. - Det foreligger ikke tegninger. - Bygningen er ikke tilstandsvurdert i rapporten. Bod: Bod fundamentert på fylte plastrør. Bindingsverkvegger med liggende Vestlandskledning. Pulttak tekket med metallplater. Ytterdør av tre. Innvendig er det tregulv. Vedlikehold: - Det er skjevheter i konstruksjon. - Boden trenger utvendig vedlikehold. - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. - Bygningen er ikke tilstandsvurdert i rapporten.

  Standard
  Kjøkken overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate med dobbelkum av stål og 1-greps kjøkkenbatteri. Malt flisefelt over benk. Grepa frittstående komfyr med keramisk topp, kjøleskap og oppvaskmaskin (2017). 2 stk lysarmaturer. Avtrekk: Ventilator. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Bad overflater vegger og himling: Våtromsplater på vegger og malte himlingsplater i taket. Overflater gulv: Våtromsbelegg med oppbrett. Vurdering av avvik TG 2: - Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). - Det mangler fall til sluk. Tiltak: - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Sluk, membran og tettesjikt TG IU: Plastsluk. Ukjent smøremembran. Sanitærutstyr og innredning: Servantskap med heldekkende servant og 1-greps servantbatteri. to overskap, speil og lysarmatur. Dusjkabinett og toalett. Ventilasjon: Naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik TG 2: - Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking fra tilstøtende rom er gjennomført ingen fuktutslag. Vaskekjeller: Malt betong på vegger og malt panel i taket. Våtromsbelegg på gulv. Dobbelt skyllekar av plast med 2-greps blandebatteri. Naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Vannledninger: Innvendige vannledninger i rør-i-rørsystem samt kobber og Cutelex. Vurdering av avvik TG 2: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Gjelder kobberør og cutelex. Avløpsrør: Innvendige avløpsrør av plast og noe støpejern. Vurdering av avvik TG 2: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Gjelder soil (støpejernrør). Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Ventilasjon: Naturlig ventilasjon. Overflater: 1 etasje: Innvendige gulv med eikeparkett og vinylbelegg. På vegger er det tapet og asiatpanel/ malt strie. I tak er det malte himlingsplater og plankett. Vegger i stue er oppmalt (2017). 2 etasje: Innvendige gulv med vinylbelegg, parkett og lakkerte furugulv. På vegger er det tapet. I tak er det belagt med malte plater, malte himlingsplater og malepapp. Kjeller: På gulv er det klikkvinyl, vinylbelegg og malt betong. Malt panel, asiatpanel og betong på vegger. I tak er det malt panel. Kjellerstue oppusset (2017). Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist fuktskader på overflater. - 1 etasje: Noe knirk i gulv i stue. - 2 etasje: Det er noe krymping i tapet på ett soverom. På et annet soverom er det merker i belegg. - Kjeller: Det er fuktutslag i kjellerstue i gulv i overgang mellom rommet og gang. I gang er det misfarge på vegger (fuktutslag) under trappen. I en bod er det (fuktutslag) og avflasset maling på gulv og vegger. - Saltutslag i vaskekjeller. - Det er ett baderom i kjeller fra 1997, dette betegnes ikke som våtrom. Rommet er innredet med eldre toalett, badekar og en servant. Tiltak: - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. - I egenerklæring til takstmann har selger forklart at det er et pålegg om utbedring fra HLK. Dette er utbedret og avviket er slettet. - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på gruset oppstillingsplass.

  Forsikringsselskap
  KLP

  Polisenummer
  82726950

  Radonmåling
  Moderat til lavt radon nivå. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  77 392 (Omkostninger totalt)

  2 527 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Mitsubishi varmepumpe luft/luft i stue (2017). I stua står en kombi ved/oljeovn på banket kobber. Dovre peisovn på stålplater (2017) i kjellerstue.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  24330

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  750930

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2703346

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1806/46/98: 23.08.1960 - Dokumentnr: 401497 - Erklæring/avtale Bestemmelse om vannledning
  07.06.1958 - Dokumentnr: 401044 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1806 Gnr:46 Bnr:22
  29.06.1988 - Dokumentnr: 402747 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  22.12.2000 - Dokumentnr: 7152 - Målebrev Veggrunn gnr. 94, bnr. 1 er fradelt fra bl.a. d.e.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.06.2004 - Dokumentnr: 3515 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1805 Gnr:46 Bnr:480
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1236393 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1805 Gnr:46 Bnr:98


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest forefinnes ikke.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innenfor Nedre del av Båtberget-Hatteberget. Området er i all hovedsak bebygget med boliger.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  77 392 (Omkostninger totalt)

  2 527 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  77392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 82 672,-.

Martin Tjosås Pettersen

Megler

Martin Tjosås Pettersen

95 83 02 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev