aktiv-eiendomsmegling
I stua er det en Dovre peisovn som gir lun og god varme
I stua er det en Dovre peisovn som gir lun og god varme

ANKENES Leiraveien 11

Enebolig med tre soverom i veletablert boligområde på Ankenes

 • kr 1 650 000
 • BRA 95 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 650 000
 • Omkostningerkr 57 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 707 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1905
 • Soverom3
 • ArealP-rom 90 m²
 • Tomt514.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000))

  57 392 (Omkostninger totalt)

  1 707 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Leiraveien 11 beliggende i veletablert boligstrøk sentralt på Ankenes! Fra eiendommen er det ca. 5 min gange til dagligvarebutikk, treningssenter, frisør, legekontor, barneskole og idrettshall. I tillegg er det kort vei til fotballbane. Det er pen utsikt over Narvik Havn og Ofotfjorden. - Nytt bad fra 2022 - 3 soverom - Parkering - Fin utsikt - Oppgraderinger må påregnes Ta kontakt med megler for å avtale visning!
Fra eiendommen er det fin utsikt.

Leiraveien 11, Nordland

 • Tomt
  514.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er lett skrående og er lite opparbeidet.

  Beliggenhet
  Eiendom beliggende i veletablert boligstrøk sentralt på Ankenes. Ca. 5 min gange til dagligvarebutikk, barneskole og idrettshall. Pen utsikt over Narvik Havn og Ofotfjorden.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

  Bebyggelse
  På eiendommen står en enebolig i 2 etasjer med kjeller.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 07.08.22 av takstmann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Taktekking med oljeherdet bølgeplater / onduline bølgepapp. Takoverbygg over inngangsparti med metallplater 2022. Taktekking inspisert fra bakkenivå. Vurdering av avvik TG 3: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Tidspunkt for utskifting av taktekking er overskredet og bør byttes. - Tidspunkt for utskifting av undertak/taktro er overskredet. (stedvis råteskader). Nedløp og beslag: Takrenner av plast, nedløp av stål og plast. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Takstige er ikke montert og det mangler feieplattform. - Det er manglende bortleding av vann fra nedløp. - Brannstige fra soverom i 2 etasje mangler. Tilstandgrad 3. Tiltak: - Stigetrinn og plattform for feier må monteres. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Veggkonstruksjon: Bindingsverkvegger Isolert m/ papp / delvis glava / spon. En yttervegg med stedvis ny kledning. Bakvegg med nyere kledning. Eldre kledning er i dårlig forfatning. Vurdering av avvik TG 2: - Manglende lufting av utvendig panel / fare for råte. Utvendig eldre panel bør utskiftes. Avskallet utvendig maling. - Ingen musebånd. Store skjevheter i konstruksjonen. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft: Tretak med saltak-konstruksjon. 1 arkoplett. Vurdering av avvik TG 3: - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. - På kaldloft er det påvist noe heksesot. Videre er det kraftig misfarge på taktro. Det kan ikke utlukkes at det er råteskadet. Det er råteskade mot pipen samt utvendig i utstikk/raft. Kadloft ble inspisert fra luke da det ikke var mulig å komme seg opp på kaldloft. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Vinduer: Vinduer med 2-lags isolerglass, vinduer fra 1974 og 2008. Vindu med 2-lags eneriglass på bad (2022). Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Vinduer i stue og på to soverom trenger justering. Tiltak: - Vinduer må justeres. Dører: Hovedytterdør med glassfelt. Balkongdør med 2-lags isolerglass. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Avviket gjelder balkongdør i stue. Tiltak: - Dører må justeres. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkong av impregnert materiale 2022. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverkshøyde skal være 1.0 meter. Målt 0.92 meter. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller av trebjelkelag med isolasjon standard fra byggeår. Støpt plate delvis mot grunn i underetasje. H-bjelke mellom 1-2 etasje av nyere dato. Vurdering av avvik TG 3: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er råteskade i bærebjelker i kjelleretasje. - Skjevheter på gulv: 1 etasje: Garderoberom - 8-9 mm. Vindfang - 5-6 mm. Stue - 9 mm. Kjøkken - 12 mm. Loft: Gang - 24 mm. Sov 1 - 100 mm. Sov 2 - 84 mm. Sov 3 - 54 mm. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon: Moderat til lavt radon aktsomhet. Vurdering av avvik TG 2: - Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Elementpipe. Det er ny pipe fra 1 etasje, montert på bjelkelag 2007. I stua er det en Dovre peisovn på glassplate. Vurdering av avvik TG 2: - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Tiltak: - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Rom under terreng: Kjeller: Vegger av betong. Stedvis gulv av betong samt oppforet gulv. Noe jordgulv. Ingen himling. Vurdering av avvik TG 3: - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig - Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader. Krypkjeller: Delvis krypkjeller m/adkomst via luke i kjellermur / ikke tilgjengelig. Sluk i kjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. - Ventilering av krypkjeller bør forbedres. Tiltak: - Bedre ventilering må etableres. Innvendige trapper: Trapp av tre i malt utførelse. Vurdering av avvik TG 3: - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det mangler gelender og håndløper i trappen. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Elektrisk anlegg TG 2: Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilvern. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Sist oppdater i forbindelse med oppbygging av nytt bad/wc/vaskerom. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei. 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja. Branntekniske forhold: Røykvarslere og pulverapparat. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Drenering: Drenering må utbedres. Det er synlig vortepapp. Vurdering av avvik TG 3: - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det mangler topplist på deler av vortepappen. Tiltak: - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. - Drenering må skiftes. Grunnmur og fundamenter: Grunnmur av Ålesundmur / stein / tre / søyle / lecamur. På tilbygg er det delvis ringmur av leca/ støpt søyle. Ny grunnmur 1 side av leca 2005. Vurdering av avvik TG 2: - Det er avflasset maling på grunnmur. Sprekker i grunnmur. - Div arbeid vedrørende utvendig hjørne på grunnmur gjenstår / innpussing. Utrast støttemur/vegg i kjelleretasje. Underminert. - Setningskader i bygget. Utvendige vann- og avløpsledninger: Synlig avløp av plast. Vannrør av jern. Andre tomteforhold: Tomten skråner og er lite opparbeid. Vurdering av avvik TG 2: - Tomten trenger opparbeidelse.

  Innhold
  1. etasje: Stue, kjøkken og vindfang. I tillegg er det garderobe/ teknisk rom. 2. etasje: Gang, 3 soverom og bad. Krypkjeller.

  Standard
  Kjøkken overflater og innredning: IKEA kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Våtromsplater på vegg. Keramisk platetopp og steikeovn i børstet stål. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. - Det er mindre svulming i bunnplate på ett kjøkkenskap. - Det mangler håndtak til steikeovn. - Det er små sår på kjøkkeninnredningen. Tiltak: - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Avtrekk: Ventilator. Vurdering av avvik TG 2: - Mangler deksel på ventilator. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Bad: Ref: Egenerklæringsskjema: Arbeid utført i henhold til bransjestandard og TEK. Membran og flis produkter utelukkende fra Narvik Steinsenter AS. Arbeid utført av Isos AS v/Vaidotas. Tømrer og flisarbeid Isos AS. Rørlegger Haneseth VVS Narvik AS. Elektriker: Elektro AS. Overflater vegger og himling: Våtromsplater på vegger og gips i taket. Overflater gulv: Keramiske fliser med termostatregulerte varmekabler. Sluk, membran og tettesjikt: Plastsluk. Smøremembran ukjent type. Sanitærutstyr og innredning: Servantskap med heldekkende servant og 1-greps servantbatteri. Toalett og dusjkabinett m/ dusjpanel og garnityr. Opplegg for vaskemaskin. Ventilasjon: Mekanisk veggvifte. Tilliggende konstruksjoner våtrom: Baderommet er ikke tatt i bruk derfor ingen hulltaking. Vannledninger: Synlige vannrør av kobber (cutelex. Vurdering av avvik TG 2: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Avvik gjelder ikke bad/wc/vaskerom da røropplegg er nytt. - Synlig vannrør under tilbygg ingen isolering. Stor fare for at vannet fryser. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Avløpsrør: Avløp av plast. Vurdering av avvik TG 2: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Avvik gjelder ikke bad/wc/vaskerom da røropplegg er nytt. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon supplert med mekanisk veggvifte i bad/wc/vaskerom samt ventilator i kjøkken. Overflater: 1 etasje: Innvendige gulv med Pergo Laminat. På vegger er det malt panel og tapet. Tak belagt med panel og malte himlingsplater. Synlige dragere i stue og på kjøkkenet. Loft: Innvendige gulv med teppebelegg, vinylbelegg og laminat. Vegger med malt panel, tapet og huntonitt. I tak er det malte himlingsplater, huntonitt og panel. Vurdering av avvik TG 2: - Det er skjevheter i konstruksjon. - På garderoberom er det glipper i skjøter. I vindfang er det svulming i gulv skjøter. - Det er skjevheter i vegger på garderoberom. - I loftsetasjen er det store skjevheter i konstruksjon. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på tomten.

  Forsikringsselskap
  If forsikring

  Polisenummer
  SP3356593.2.2

  Radonmåling
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. -Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen. -Det foreligger ingen byggeteninger av eiendommen. Ny eier overtar ansvar og risiko for dette forhold.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000))

  57 392 (Omkostninger totalt)

  1 707 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Termostatregulerte varmekabler i gulv bad. I stua er det en Dovre peisovn på glassplate.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14098

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det må påregnes noe økning i kommunale avgifter for 2023.

  Formuesverdi primær
  20000

  Formuesverdi primær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1806/45/874: 05.07.2005 - Dokumentnr: 4066 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1806 Gnr:45 Bnr:80
  01.01.2020 - Dokumentnr: 234372 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1805 Gnr:45 Bnr:874
  02.02.2022 - Dokumentnr: 126722 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1806 Gnr:45 Bnr:873
  Elektronisk innsendt


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det forefinnes ikke ferdigattest i kommunens arkiv.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innenfor Midtre Ankenesstrand. Området er i all hovedsak bebygget med boliger.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000))

  57 392 (Omkostninger totalt)

  1 707 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  57392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 83 672,-.

Dokumenter

Ingve Hilstad

Megler

Ingve Hilstad

91 33 37 68

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev