aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

AREMARK Aremarkveien 1662

Frittliggende enebolig over 2 plan med stor eiet tomt.

 • kr 2 000 000
 • BRA 172 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 67 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 067 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1955
 • Soverom3
 • ArealP-rom 139 m²
 • Tomt4 808.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
X 3D Haldenveien 1662_1etg
Frittliggende enebolig over 2 plan med stor eiet tomt. Inneholder: Kjeller: Lagerplass fordelt på tre rom. 1. etg.: Entre, bad/wc, gang, kjøkken, spisestue og stue med utgang til terreng. 2. etg.: Trapperom, gang, loftsstue og 3 soverom.

Aremarkveien 1662, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 30 kvm
  1. etasje: 85 kvm
  2. etasje: 57 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 85 kvm Stue , Stue 2, Kjøkken , Gang , Bad , Entré
  2. etasje: 54 kvm Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang , Gang 2, Gang/stue
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 30 kvm Bod , Bod 2, Bod 3
  2. etasje: 3 kvm Kott  Tomt
  4808.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Romslig, eiet tomt. Delvis opparbeidet med gruset innkjøring, beplantning og naturtomt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til mellom Aremark sentrum og Fjell bru. Store omkringliggende skogområder som egner seg for tur og rekreasjon. Kort vei til Aspern med bade og fiskemuligheter. Ca 20 km fra Halden sentrum og ca 9 km. til Aremark sentrum.

  Adkomst
  Fra Aremark sentrum; Følg Aremarkveien, retning Halden. Eiendommen ligger på høyre side etter skytterhuset - ca 9 km. fra Aremark sentrum.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig opprinnelig oppført på slutten av 40-tallet (antat ca 1947). Senere tilbygget i lengden i 2020. Eldre del har kjeller, 1. etasje og loftsetasje. Tilbygg har plate på mark, 1. etasje og loftsetasje. Bygget har kjeller/plate i støpt mur. Yttervegger av isolert bindingsverk og med liggende trekledning. Sperretak med eldre spontak og duk for gammel og ny del. Nyere tilbygg fremstår i grei stand. Eldre del har et bad som ikke fungerer og oppgradering eller utskifting må påregnes. Eldre del av har videre en del bruksslitasje. Kjelleren har noen utfordringer med fukt, spesielt i området rundt trappen. Treverk i kjelleren må fjernes eller sikres mot fuktoppsug. Utvendig er det enkelte mangler på dreneringen og på beslag på taket mm. Oppsummeringen er ikke uttømmende. Se oppsummering av tilstandsgrader og rapportens enkelte punkter for fullstendig informasjon. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 06.06.2023 av Ing. Knobel for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Lagerplass fordelt på tre rom. 1. etg.: Entre, bad/wc, gang, kjøkken, spisestue og stue med utgang til terreng. 2. etg.: Trapperom, gang, loftsstue og 3 soverom.

  Standard
  Eldre sjarmerende enebolig med nyere påbygg fra 2020. Overflater er i lyse, trivelige farger. Åpen drager og støttepillarer i delen som er påbygget i 1. etg. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig Taktekking, TG2 Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater med undertak av hhv sponbiter og duk for eldre og nyere del. Taket er besiktiget fra taket med stige. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er registrert enkelte avvik: Det mangler beslag i overgang tak på tilbygg og yttervegg. Denne ligger under takutsikk, men er likevel utsatt for vannsprut. Det mangler beslag i enden at hovedtaket, der dette treffer tak over inngangsparti. Stålplatene er nedtråkket ved stige til pipe. Undertaket på eldre del består kun av eldre sponbiter (spontak) som kan være utsatt for lekkasjer. Tiltak Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Undertaket på eldre del må påregnes lagt om i løpet av få år. Nødvendige beslag må utbedres. Nedløp og beslag, TG2 Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Nedløp går dels til utkast på terreng og dels til overvann. Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Ett av nedløpene er ført til terreng med utkast rett ved grunnmuren. Overvannsrør ligger klart ved røret. Det mangler renne på deler av hovedtaket, over inngangsparti. Merk: det er ikke kjent hvor overvannsrørene er ført. Dette bør undersøkes. Tiltak: Nedløp bør føres over på overvannsrør. Manglende renner må etableres. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Takkonstruksjon består av eldre sperrekonstruksjon for eldre del og sperretak med midtdrager for nyere del. Den nye konstruksjonen er så vidt synlig fra loftsluken. Den eldre delen er også dels synlig i kott langs knevegger. Vurdering av avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Den nyere delen har luftespalter langs gesims, mens for den eldre delen er det kun ventiler i endevegger. Tiltak Lufting/ventilering bør forbedres. Det må vurderes om det er behov for ytterligere lufting på sikt. Vinduer - eldre vinduer, TG2 Vindu i trapp og på badet er av eldre karakter. Vinduer i kjeller er også av eldre karakter. Vurdering av avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Kjellervindu er helt ødelagt. Tiltak Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Eldre vinduer må vurderes skiftet eller satt i stand. Kjellervindu må skiftes. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG3 Inngang: Trapp, dekke og rekkverk i tre. Støpte fundamenter. Verandadør: Enkel terrasse som er lagt direkte på grunn. Enkel trapp på leca opp til balkongdøra. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på deler av veranda ved inngangsdøren. Det mangler rekkverk på trapp til balkongdøren. Trappen er provisorisk satt opp på lecablokker. Selve dekket bærer preg av enkel utførelse. Tiltak Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det må påregnes en utskifting av både trapp og dekke foran balkongdøren. Innvendig: Overflater, TG2 Innvendig er det gulv av parkett og laminat. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. Innvendige tak har malte plater og trepanel. Overflatene er dels nyere i tilbygget og dels eldre i det opprinnelige bygget. Vurdering av avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. I den eldre delen av bygget er det noe bruksslitasje på overflater. Vegger og tak har gulnet noe. Det er noe glipper i parkett og merker/riper. Det er noen svimerker på gulvet foran ildstedet. Merk også at det er skiftet lister rundt vinduer, hvor det ikke er malt. Tiltak Overflater må utbedres eller skiftes. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med lav-moderat forekomst av radon ifølge NGUs radonkart. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2 Boligen har mursteinspipe røykløp og ventilasjonsløp. Det er tilknyttet ett ildsted i 1. etasje. Siste feiing ble gjennomført i 2022. Aremark kommune oppgir at det ikke forligger pålegg på ildsted/pipe. Vurdering av avvik: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er registrert flere sprekker og riss i pipa, spesielt rundt sotluke i kjelleren. På et av soverommene i 2. etasje er det synlig rennemerker rundt pipa. På loftet er det tilstande vesentlig rennemerker rundt hele pipa. Tiltak Det må foretas lokal utbedring. Gjennomgang med fagkyndig på piper bør gjennomføres. Vær oppmerksom på at det kan påløpe kostnader for utbedringer. Innvendige trapper, TG2 Boligen har malt tretrapp fra 1. etasje til 2. etasje. Trappen har rekkverk på en side. Vurdering av avvik: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet. Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard. Innvendige dører, TG2 Innvendig har boligen malte fyllingsdører i 1. og 2. etasje. Baderomsdør og kjellerdør. Vurdering av avvik: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er en del merker/fuktutslag på enkelte dører. Spesielt dør til badet og kjøkken i 1. etasje. Tiltak Lokal utbedring må påregnes. Avtrekk, TG2 Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: Avtrekk er ført i rør til vegg mot stue og videre ut til yttervegg. Røret henger provisorisk i snor på kjøkkenet. Tiltak: Avtrekksrør bør festes på tilfredsstillende måte og eventuelt bygges inn. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er av kobber, dels med plastkappe. Rør er av eldre karakter. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Det drypper fra kobling på badet og fra koblinger under kjøkkenvask. Merk at rør med plastkappe ofte har tynnere gods og er særlig utsatt for tæring i hjørner/svinger. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Avløpsrør, TG2 Det er avløpsrør av dels av plast og dels av støpejern. Støpejern er synlig for avløp fra kjøkken. Avløp fra badet er ikke synlig/tilgjengelig og av ukjent alder og karakter. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke synlig noen lufteløsning fra avløpsanlegget. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det må etableres lufteløsning på anlegget. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Elektrisk anlegg, TG2 Elektrisk anlegg dels av eldre og nyere karakter. Anlegget har diverse utvidelser og endringer. Sikringsskap plassert i entré og har automatsikringer. Siste kontroll fra det offentlige var i 2015. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Kommentar: Anlegg uten full dokumentasjon og der anlegg er dels av eldre karakter, anbefales det en gjennomgang med autorisert elektriker. Kostnadsestimat er kun satt for kontroll. Merk: det står en boks med lys som blinker over sikringsskapet. Det er uklart hva denne gjør og eier opplyser at den antagelig har med manglende lufting fra avløp å gjøre. Nærmere undersøkelser av hva denne boksen er til anbefales. Tomteforhold Drenering, TG2 Det er synlig drensplater/knotteplast på den eldre delen av kjelleren. Disse ser ut til å være av nyere karakter (mulig fra oppføring av tilbygg?). Vurdering av avvik: Det foreligger ikke noen dokumentasjon på utførelsen under terreng. Det mangler topplist som klemmer grunnmursplasten til grunnmuren. Tiltak: Det må monteres topplist på grunnmursplasten. Videre bør grunnmursplasten avsluttes i flukt med terrenget da den ofte er sensitiv mot sol. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Noen eksisterende rom (stue og soverom i gammel del) kan ha mindre dagslysflate enn 10%. Kontor i 2. etasje har ikke noen vinduer eller lys inn.   Forhold som har fått TG3: Terrengforhold,TG3 Terrenget er kupert rundt huset. I bakkant av huset ligger en liten kolle av fjell. Eiendommen ligger i et område med muligheter for marin leire. Vurdering av avvik: Terreng faller inn mot bygning. Terrenget faller dels inn mot boligen fra ovennevnte kolle ved inngangspartiet. Tiltak: Det er trolig vanskelig å gjøre noe med terrengforholdene på tomta uten omfattende terrenginngrep. Andre tiltak med ytterligere drenering langs fjellet må vurderes. Rom Under Terreng, TG3 Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Typisk kjeller for hus fra denne perioden. Uinnredet kjeller med vegger og gulv av støpt mur. Det er ikke isolasjon eller fuktsperre mot grunnen. Innvendig er det dels treull som er slemmet på vegger (trespon i betong, fungerer som isolasjon). Vurdering av avvik: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig I hjørne der trappen ligger er det synlig store saltutslag/fuktutslag på vegger. Måling i treverk som ligger mot betong viser høyt innhold av fukt. Dette inkluderer trappevanger og stolpe. Ellers i kjelleren er det mindre saltutslag og avskalling i puss. Tiltak Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Utvendig taknedløp er ført direkte til grunnen ved huset. Dette kan bidra til økt fuktnivå i kjelleren. Vann bør ledes bort fra grunnmuren/ledes til overvann. Innvendige trapper - 2, TG3 Malt tretrapp fra 1. etasje til kjeller. Trappen har ikke rekkverk. Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Trappen har som angitt i "rom under terreng" en del oppsug av fukt fra grunnen. Deler av understøttingen kan derfor være råteskadet. Tiltak Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det må påregnes en oppgradering og/eller utskifting av trappa. Trappa må også sikres mot fuktoppsug fra grunnen. Våtrom 1. etasje Bad Generell, TG3 Bad med belegg på gulvet og våtromplater på vegger. Badet er av ukjent alder men, antatt fra oppføring av tilbygg i 1981 med noe senere oppgraderinger. Badet er vurdert å stå foran en fullstendig oppgradering. Det er et eldre sluk i gulvet. Badet har ikke vask eller dusjkabinett/dusjopplegg. Det lekker noe fra rør som er blendet for dusjbatteri. Det er kran som er provisorisk hengt opp til en vask (vasken er knust). Basert på badets tilstand og mangler settes det en samlet tilstandsgrad for alle badets deler. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det må påregnes en totalrenovering av badet. Tiltak Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Tørkeskap medfølger ikke.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligen har fått påbygg i 2 omganger. Det siste er stue- delen som har godkjenning fra Aremark kommune i 2019. Det ble da påbygget ca 69 kvm. Totalarealet for boligen, ble da utvidet til BRA 126,6 kvm. Det er også tidligere søkt om opføring av garasje på tomten. Dette ble imidlertid ikke gjennomført.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Tegninger fra tilbygg i 2015 viser full planløsning i begge etasjer. Merk spesielt at rom midt i huset er angitt som kontor og har ikke vinduer. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  32115

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inklusive eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  358613

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1291006

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3012/47/8: 02.03.2017 - Dokumentnr: 189301 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Aremark Kommune
  Org.nr: 940 875 560
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser
  02.07.1947 - Dokumentnr: 915 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3012 Gnr:47 Bnr:1
  09.08.1983 - Dokumentnr: 3669 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3012 Gnr:47 Bnr:15
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1469557 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0118 Gnr:47 Bnr:8


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det foreligger p.t. ikke ferdigattest for tilbygget. Det er igangsatt arbeide for å få dette på plass, fra utførende entrepenør. Selger garanter ikke for at ferdigattest vil foreligge.  

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. - Vei ? privat fra avkjøring fra fylkesvei. Ingen tinglyst veirett i den forbindelse.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel med formål: Nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  67042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 500,- oppgjørshonorar kr 5 500,- markedspakke kr. 15 900,- elektronisk grunnbok 606,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 25 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 562,-. Utleggene omfatter Fotograf, kommunale opplysninger, takstmann og utskrift av heftelser. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev