aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kalerødveien 30!

AREMARK Kalerødveien 30

Enebolig med landlig beliggenhet i Aremark. Renoveringobjekt.

 • kr 650 000
 • BRA 153 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 650 000
 • Omkostningerkr 17 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 667 592
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 946
 • Soverom4
 • ArealP-rom 153 m²
 • Tomt2 591 m²
 • Eierform tomt -
 • 650 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 16 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000)) 17 592 (Omkostninger totalt) 667 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Eldre bolig på stor tomt beliggende et lite stykke nord for Aremark sentrum. Landlig og solrikt beliggende med utsikt til et nærliggende tjern. Barnevennlig med flat jordtomt opparbeidet med gressplen og romslig gårdsplass som gir god plass for parkering m.m. Tomten er festet. Årlig festeavgift for tiden kr 18 229. Boligen er trolig oppført som tomannsbolig, men er i dag i bruk som enebolig. 1. etasje har entré, gang, bad, mellomgang, kjøkken og stue/spisestue fordelt over tre rom. 2. etasje har gang og 4 soverom. Kjeller med utvendig adkomst har lav takthøyde, og inneholder 3 boder. Boligen er å regne som et renoveringsobjekt, og det må påregnes oppgradering av nærmest alle bygningsdeler i huset. Eiendommen har et falleferdig uthus/mindre låve, med stort behov for vedlikehold

Kalerødveien 30, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 80 kvm
  2. etasje: 73 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 80 kvm 3 stuer, kjøkken, gang, gang 2, entré og bad.
  1. etasje: 73 kvm Gang og 4 soverom  Tomt
  2591m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat, lettstelt tomt opparbeidet med gressplen og gårdsplass. Tomten er festet. Grunneier er Opplysningevesenets fond. Det er etablert festekontrakt for 99 år, gjeldende fra og med 01.01.1944. Årlig festeavgift er kr 18 229. Regulering av festeavgiften skjer i henhold til festekontrakten lest i sammenheng med tomtefestelovens bestemmelser. Grunneier opplyser at neste ordinære regulering av festeavgiften er i 2043, og at festeavgiften i tillegg kan reguleres ved overføring av festeretten. Eventuell innløsning av festetomten skjer i henhold til festekontrakten lest i sammenheng med tomtefestelovens bestemmelser. På Opplysnignsvesenets fond sine hjemmesider finner du informasjon vedrørende innløsning: https://ovf.no/tomtefeste/kj%C3%B8pe-egen-festetomt Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at ved utløp/forlengelse av festeforholdet etter tomtefesteloven § 33, kan bortfester kreve at den årlige festeavgiften blir regulert en gang (såkalt engangsløft) slik at den svarer til 2 prosent av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, og det er en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse. 

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Aremark kommune, like nord for Fosby. Landlig og solrikt beliggende med utsikt til et nærliggende tjern. Barnevennlig med flat jordtomt opparbeidet med gressplen og romslig gårdsplass som gir god plass for parkering m.m.

  Adkomst
  God adkomst direkte fra kommunal vei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsaklig av spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer.

  Skolekrets
  Aremark

  Byggemåte
  Eldre bolig, antatt oppført som tomannsbolig. Boligen er i dag i bruk som enebolig. Boligen har støpt grunnmur med full kjeller. Yttervegger av bindingsverk, trolig uten isolasjon. Vegger er utvendig kledt medggende trekledning. Taket er tekket med stålplater. Uthus/mindre låve antatt oppført rundt 1900. Denne er delvis oppført i stein, og delvis i treverk. Taket er tekket med eldre betongstein. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger på verken bolig eller garasje. Boligen antas å være ført opp i 1945/46 i følge opplysninger fra Aremark kommunen. Det var på dette tidspunktet ikke nødvendigvis søknadsplikt i området. Bygningen er oppført før bygningsloven kom i 1969 og antatt lovlig oppført. Bygningen er tydelig oppført som en tomannsbolig, med tegn etter kjøkken i begge etasjer. Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport avholdt 16.04.23 av Ingeniørfirma Knobel AS.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Egenerklæring fra selger foreligger ikke.

  Innhold
  1. etasje inneholder entré, gang, bad, mellomgang, kjøkken og stue/spisestue fordelt over tre rom. 2. etasje inneholder gang og 4 soverom. Kjeller med utvendig har lav takthøyde, og inneholder 3 boder.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Enebolig Utvendig Taktekking,TG2 Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater, med undertak av treflis. Taket er befart fra bakkenivå og fra kaldt loft over 2. etasje. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Flere treflis i undertaket har løsnet på ulike steder. Det er registrert en del fuktskjolder rundt pipe. - Tiltak: - Taket og undertaket må legges om, nye beslag må etableres. Det må påregnes utskifting av noe råteskader i konstruksjonen. Nedløp og beslag,TG2 Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Nedløp går til utkast på terreng. Vurdering av avvik: - Takrenner har punktvise lekkasjer. - Takrenne er stedvis tett og renner over. Dette er spesielt registrert over inngangsparti. Vann renner ned på taket og fører til skader på kledning og vindu. Nedløp er tette og/eller går direkte til terrenget rundt boligen. På renner fra inngangspartiet mangler det nedløp og vann renner rett ned på bakken. Dette har igjen ført til fukt i kjeller og stedvise skader på vinduer og konstruksjoner. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. - Renner må rengjøres og kontrolleres. Veggkonstruksjon,TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Kledningen er av eldre karakter, antatt fra byggeår. Tiltak - Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. Vinduer,TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Ett nyere vindu i 2. etasje. Vurdering av avvik: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Flere av vinduene er vanskelig og lukke. Vinduene har kondensmerker. Ett vindu i 2. etasje er skiftet med et mindre vindu og det er laget en foring for dette. Tiltak - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer. - Det bør påregnes vesentlig oppgradering av eller utskifting av samtlige vinduer. Innvendig Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendige dører,TG2 Innvendig har boligen malte fyllingsdører. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Tiltak - Lokal utbedring må påregnes. - Lokal utbedring eller utskiftinger må påregnes. Kjøkken 1. etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Kjøkkenet er generelt slitt og av eldre karakter. Tiltak - Det må påregnes å skifte kjøkkeninnredning. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Innvendige vannledninger er av kobber. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Avløpsrør,TG2 Det er avløpsrør dels av plast og dels av eldre støpejern (soil). Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannsbereder plassert i kjeller. Bereder er av senere dato. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Bereder står i rom uten sluk. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Tomteforhold Drenering,TG2 Ukjent drenering, antatt eldre grunnmursmaling på vegger under terreng. Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. - Det er ingen synlig drenering rundt grunnmuren. Tiltak - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. - Punktet drenering må sees i sammenheng med skader på renner, nedløp og skader i bjelkelaget under kjøkken. Grunnmur og fundamenter,TG2 Bygningen har betonggrunnmur. Vurdering av avvik: - Grunnmuren er grovt støpt fra byggeåret av. Det mangler stedvis støp og det er synlig granittmuren. Det er registrert noen sprekker og riss i grunnmuren, og det er synlig vannsig i sprekker enkelte steder. Tiltak: - Det må påregnes noe utbedringer. Ellers anbefales det å  Forhold som har fått TG3: Utvendig Takkonstruksjon/Loft,TG3 Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Vurdering av avvik: - Det er ingen lufting i konstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Tiltak - Lufting/ventilering må etableres. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Vinduer - Kjeller,TG3 Bygningen har trevinduer med koblet glass i kjelleren. Vurdering av avvik: - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. - Vinduer i kjeller er mosegrodde og har store fuktskader. Tiltak - Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Dører,TG3 Bygningen har malt hovedytterdør og malte balkongdører i tre. En nyere og en eldre balkongdør. Vurdering av avvik: - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Balkongdør i 2. etasje er fra byggeår og lar seg ikke lukke helt. Begge dørene har slitasje i overflaten. Tiltak - Dører må justeres. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3 Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Pilarer som går til støpte fundamenter. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. - Balkongen har generelt behov for oppgradering. Pilarer har avskalling i betongoverflaten. Tiltak - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Ny tekking må legges. - Det må påregnes en vesentlig oppgradering av verandaen, med både dekke i 2. etasje og generelt utskifting av skadet treverk og maling/rengjøring av overflater. Utvendige trapper,TG3 Trapp i tre til både inngangsparti og veranda. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler rekkverk på trapp til veranda. Trapp til inngangsparti har behov for oppgraderinger og/eller rengjøring og overflatebehandling. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendig Overflater,TG3 Innvendig er det gulv av laminat, furu og belegg. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har malte plater. Vurdering av avvik: - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Overflater er generelt slitt og med diverse mindre skader og merker. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. - Det må påregnes en oppgradering/utskifting av samtlige overflater. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Bjelkelag i tre for begge etasjer. Støpt dekke på grunn i kjelle, uten isolasjon eller fuktsperre. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskader i etasjeskiller - I bjelkelaget under kjøkken er det stor forekomster av fukt i både bjelkelaget, vegger og gulv. Det er noe uklart hvor vann kommer fra, da det er konstant sig på vegg og gulv. Utvendig renner vann fra takrenne ned på bakken i dette hjørnet og det er sannsynligvis dette som er årsaken. Tiltak - Råteskadet treverk må skiftes. - Det må påregnes store utbedringer av bjelkelaget. Man må også finne årsaken til skadene stoppe tilsig av vann. Det bør sjekkes at det ikke har oppstått ekte hussopp. Rom Under Terreng,TG3 Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig (synlig mur/betong). Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Tiltak - Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. - Årsak til vannsig må finnes og tiltak må gjennomføres. Innvendige trapper,TG3 Boligen har malt tretrapp fra 1. etasje til 2. etasje, samt en tretrapp fra 1. etasje til kjeller. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Trappen til kjeller mangler rekkverk. Tiltak - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. - Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet. Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard. Våtrom 1. etasje > Bad Generell,TG3 Bad som antas å være fra 60-70-tallet med belegg på gulvet og våtromsplater på vegger. Badet har passert sin forventede levetid og full oppgradering må påregnes. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle bad som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kjøkken Avtrekk,TG3 Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut, via ventilasjonsløp i pipe. Vurdering av avvik: - Det er registrert avvik med avtrekk. - Avtrekk via gamle ventilasjonsløp i pipe er ugunstig og kan føre til oppsamling av støv og fett i ventilasjonsløpet. Tiltak - Ved renovering bør det legges opp til at avtrekk føres direkte ut via vegg eller at det etableres annen tilfredstillende løsning. Det tas forbehold om at det er skjulte skader i bygget som ikke er oppdaget. Se vedlagt tilstandsrapport fra Ingeniørfirma Knobel AS for nærmere beskrivelse av hvert enkelt punkt.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Ukjent.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Tingretten som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.   Følgende opplysninger har ikke vært mulig for medhjelper å kontrollere: Ingen kjente.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  650 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 16 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000)) 17 592 (Omkostninger totalt) 667 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Ved og elektrisitet.

  Info strømforbruk
  Ukjent.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  28469

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Skattesatsen er for tiden 4 promille.

  Formuesverdi primær
  566155

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2038157

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Festekontrakt - vilkår - tinglyst 02.11.1943 med dagboknr. 1290 Gjelder feste Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 936 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår - tinglyst 26.10.1983 med dagboknr. 5278 ---------- Nye vilkår - feste - tinglyst 05.11.2001 med dagboknr. 5415 Festeavgift reg. til kr. 4.368,- pr. år Med flere bestemmelser Erklæring/avtale tinglyst 18.11.1954 med dagboknr. 3018 Gjelder feste BESTEMMELSE OM FELLES VANNANLEGG VED PRESTEGÅRDSTJERNET. Gjelder denne registerenheten med flere Erklæring/avtale tinglyst 14.05.2002 med dagboknr. 2407 Gjelder feste Best. om benyttelse av vannbrønn, fordeling av vedlikeholdsutgifter. Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert av kommuneplanens arealdel. Arealformål: Boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.  Grunneier har legalpant for utestående festeavgift.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  650 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 16 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000)) 17 592 (Omkostninger totalt) 667 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  17592

  Betalingsbetingelser
  Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det er ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

  Boligkjøperforsikring
  Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Rita Eng Furuseth

Megler

Rita Eng Furuseth

95 07 51 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev