aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Lilleby 33!

En trivelig enebolig med enkel garasje og landlig, usjenert beliggenhet!

 • BRA 200 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER64 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 014 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 971
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 151 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT807 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  48 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  64 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etg: Entré, gang, wc, kjøkken, bad, stue, spisestue, soverom 1, soverom 2, kontor.
Kjeller: Gang, vaskerom, stue, 2 boder.
I tillegg er det en enkel garasje med direkte adkomst fra boligen samt en utvendig bod på cirka 5 kvm med adkomst utenfra.
Fasade fra veien

Lilleby 33, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Det er gjennomgående eldre standard i boligen og det bør påregnes en del oppgraderinger.
  Kjøkkeninnredning med slette fronter og håndtak i stål ble montert i 2016. Baderom fra byggeår med belegg på gulv og tapet på vegger. Vegghengt servant, dusjkabinett og toalett.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Utvendig
  Taktekking,TG2
  Taktekkingen er av pappshingel og taket er besiktiget fra takfot med stige.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Noe av tekkingen er sikret med en planke etter vind.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Midlertidig sikret shingel bør festes skikkelig.

  Veggkonstruksjon,TG2
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Tiltak
  - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
  - Ved renovering og utskifting av kledning på hele vegger, bør tilfredsstillende lufting etableres.

  Vinduer,TG2
  Bygningen har i hovedsak malte trevinduer med 2-lags glass fra 1971. Enkelte vinduer med enkle glass/varevinduer. To stuevinduer fra 2016.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendige trapper,TG3
  Trapp i tre fra balkongdør til bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Trappen er noe værslitt.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  - Trappen trenger vedlikehold.

  Innvendig

  Overflater,TG2
  Furugulv/laminat/belegg/teppe på gulvet, tapet/panel på vegger og plater i himlingen.
  Vurdering av avvik:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  - Det er registrert en del slitasje på vegger og gulv. På soverommet mangler det noe gulv/plater og er åpent ned i bjelkelaget.
  Tiltak
  - Overflater må utbedres eller skiftes.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Bjelkelag i tre for 1. etasje. Støpt dekke på grunn for kjeller, antatt uten isolasjon og fuktsperre basert på byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted,TG2
  Pipe i leca, som går fra kjeller til over taket. Det er tilknyttet ett ildsted i begge. Sotluke er plassert i krypkjeller.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist riss i overflate.
  - I kjeller er det registrert en sprekk i murverk over ildstedet.
  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.

  Rom Under Terreng,TG2
  Boligen har rom under terreng for hele boligdelen (men ikke garasje/bod). To rom er også krypkjeller. Alle øvrige rom under terreng har uforet konstruksjon på vegger. Det er foretatt hulltaking i bod under trappen. Videre er dels åpen konstruksjon i bod ved varmepumpe inspisert. Utforingen består av tynne lekter på vegger og sponplater/trepanel. Rommene ser ut til å være innredet senere en byggeåret for selve boligen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Hulltaking og inspeksjon viser at uforede vegger har montert dampsperre. Dette er i dag regnet som en ugunstig utførelse som kan føre til skader. Videre er det flere steder registrert saltutslag og tegn til fukt på vegger og gulv. Typisk for byggeåret er at det ikke er fuktsperre/isolasjon i grunn og enkel utførelse av drenering.
  Tiltak
  - Det bør gjøres nærmere undersøkelser av alle uforede vegger. På grunn av utførelse av både opprinnelig konstruksjon og senere innredning er dette en typisk risikokonstruksjon. Det kan måtte påregnes utskiftinger.

  Krypkjeller,TG2
  Bygningen har krypkjeller i deler av underetasjen mot trebjelkelag og stubbegulv. Merk at det er montert eternittplater i himlingen i krypkjeller (tidligere fyrrom/tankrom). Disse inneholder trolig asbest.
  Vurdering av avvik:
  - Det er manglende fuktsperre på bakken.
  - Noe synlig fjell i dagen, og tegn til noe saltutslag mot grunnmur.
  Tiltak
  - Fuktsperre på bakken bør etableres.
  - Hold rommene under oppsikt.

  Innvendige trapper,TG2
  Boligen har lakkert tretrapp fra 1. etasje til kjeller.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet. Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard.

  Andre innvendige forhold,TG2
  Eier opplyser at det er registrert noe mus i boligen. Det er stedvis funnet tegn på mus.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Eier opplyser at det er registrert noe mus i boligen. Det er stedvis funnet tegn på mus.
  Tiltak:
  - Det må vurderes tiltak mot mus i boligen.

  Våtrom
  1. etasje > Bad
  Generell,TG3
  Bad med belegg på gulvet og tapet på vegger. Vegghengt vask, dusjkabinett og toalett. Badet er i hovedsak fra byggeår. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle bad som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele badet, og ikke den enkelte bygningsdel.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjeller > Vaskerom
  Generell,TG3
  Eldre vaskerom med belegg på gulvet og tapet på vegger. Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Eier opplyser at det har oppstått vanninnsig fra grunnen i deler av rommet tidligere, men at det da ble gjort tiltak utvendig (etablert knotteplast på grunnmur ved vaskerom). Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle våtrom som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele våtrom, og ikke den enkelte bygningsdel.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Vær spesielt oppmerksom på konstruksjonen mot grunn/terreng.

  Spesialrom
  1. etasje > Wc
  Overflater og konstruksjon,TG2
  Toalettrom med belegg på gulvet, tapet på vegger og plater i himlingen. Gulvmontert toalett av nyere dato og vegghengt vask. Naturlig ventilasjon via kanal i himlingen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist riss/sprekker/skader i servant.
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Vask har tegn til korrosjon på røropplegg, og spesielt avløpsrør.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Skadet utstyr må skiftes/utbedres.
  - Røropplegg må gjennomgås og vurderes skiftet.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Vannrør består av kobberrør. Anlegget er dels åpent og dels skjult i vegger og konstruksjoner. Anlegget er fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Avløpsrør,TG3
  Det er avløpsrør av plast for boligen. Stakeluke plassert i bod i kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er påvist at det drypper/lekker fra avløpsrør/skjøter.
  - Skjøter på avløpsrørene har synlig tegn til utettheter over tid. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Vannbåren varme,TG3
  Boligen har vannbåren varme med radiatorer på vegger. Eier opplyser at radiatorene på inngangssiden og toalettet ikke fungerer pga et ødelagt tilførselsrør i kjeller. Radiatorer er av ulik alder. Noen av nyere dato og noen eldre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ujevn temperatur på radiatorer.
  - Det er påvist tegn på lekkasjer rundt rørkoblinger.
  - Eldre radiatorer under stuevinduer har tegn til tidligere lekkasjer. Eier opplyser at en radiator på kontoret har noe ujevn varme. Ellers mangler det tilførsel til de radiatorene som er på deler av inngangssiden og toalettet. Et eldre tilførselsrør er ødelagt og ny tilførsel fra varmepumpe må etableres.
  Tiltak
  - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  - Det må påregnes oppgradering av anlegget og at radiatorer av eldre type må skiftes. Nytt tilførselsrør må etableres for å få varme i alle radiatorene.

  Tomteforhold
  Drenering,TG2
  Dreneringen er i hovedsak fra byggeår. Dels etablert ny knotteplast enkelte steder.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Dreneringen er i hovedsak fra byggeår, antat med eldre rør og "maling" på vegger under terreng. Nyere knottplast er etablert på enkelte mindre områder, men denne mangler uansett klemlist i øvre kant.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  - Drenering må påregnes skiftet

  Terrengforhold,TG3
  Terreng faller lett mot boligen fra veien og videre forbi boligen mot hagen.
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  Tiltak
  - Ytterligere undersøkelser anbefales.
  - Det må vurderes tiltak av terrenget der dette er mulig. Må sees i sammen heng med utskifting av drenering.
 • Solrikt og barnevennlig beliggenhet på Lilleby, et veletablert villaområde i Aremark kommune.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Fra Halden følg RV 21 mot Aremark. Ta første vei til høyre etter butikk og følg denne cirka 400 m, ta deretter til venstre inn mot Lilleby.
 • Bygningen er oppført med hovedetasje og en kjeller under deler av boligen. Huset er oppført med grunnmur av leca og yttervegger av isolert bindingsverk, utvendig kledt med stående trekledning. Selvbærende takstoler og tak tekket med asfaltshingel. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Bygningen har i hovedsak malte trevinduer med 2-lags glass fra byggeår, to stuevinduer er fra 2016.
  Integrert garasjedel og bod.

  Kommentar fra rapport vedr. byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Kjelleren er på godkjente tegninger vist som tørkerom og hobbyrom, der det i dag er en stor stue. Noe annen plassering av vegger ved trapperom. Rommet er ikke omsøkt eller godkjent.

  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja - Merk at stue i kjeller ikke har tilfredsstillende lysforhold eller rømningsveier. Romhøyden er cirka 2,2 m.

  Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon om boligens tilstand.
 • 1.etg: 130 Bra
  Kjeller: 70 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Gang, entré, bad, stue, stue 2, kjøkken, soverom 1, soverom 2, kontor, wc.
  Kjeller: Gang, vaskerom, stue.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk med nyere varmepumpe. Det er vannbåren varme med radiatorer på vegger. Peis.
 • Tomten består av gårdsplass samt av hekker/beplantning.
 • Enkel garasje samt på egen gårdsplass.
 • Aremark kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 538 394 per 31.12.20 15:16
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 938 218 per 31.12.20 15:16
 • Kr. 27 662 pr. år
  Inkluderer vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.
 • Kommunale avgifter.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
  1971/1058-1/2 Forkjøpsrett, 24.03.1971, RETTIGHETSHAVER: AREMARK KOMMUNE.
 • Aremark kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan for Lilleby-feltet med formål boliger.
 • Gnr. 23 Bnr. 82 i Aremark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,20% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6500, oppgjørshonorar kr 5500 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 36951. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Vidar Hansen
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev