aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Bjønnes terrasse 2

Arendal Bjønnes Terrasse 2

Bud mottatt -Enebolig på solrik tomt sentralt beliggende på Myrene.Frittl- garasje - Fritt utsyn over stadion

 • BRA 119 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER63 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 963 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 110 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT504 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  47 500,- (Dokumentavgift)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  63 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 963 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje: Stue og kjøkken. 2. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, bad. Utvendig bod. Frittliggende garasje
Perfekt plassering for den fotballinteresserte

Bjønnes Terrasse 2, Agder

 • Frittliggende enebolig med sentral beliggenhet på solrik tomt.
  Boligens opprinnelse er fra 60 tallet og har nå oppgraderingsbehov.
  I boligens første etasje er det stue og kjøkken. Fra stuen er det utgang til veranda og det er peis og varmepumpe.
  Kjøkkenet har eldre innredning. Hvitevarer som står på kjøkkenet medfølger.
  Bad er innredet med servantskap, dusjhjørne og toalett.
  Boligen har 3 soverom. Varmpeumpe montert på det ene soverommet. Det ene soverommet har hems og god lagringsplass i kott/loft.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Vann og Avløp (stikkledninger, offentlig eller privat): Halve levetiden på rør er nå passert.
  Drenering og fuktsikring: Ingen fuktsikring utført utvendig på murens tilbakefylte sider ved for eksempel montering av grunnmursplate.
  Konstruksjon: Konstruksjon består av bindingsverk. Vassheller er felt inn bak kledning. Kledning: Konstruksjon består av bindingsverk. Vassheller er felt inn bak kledning.
  Vinduer og ytterdører: Det er nå behov for en del vedlikehold/oppgradering.
  Terrasser på terreng (understøttet av bjelker eller pilarer): Terrasser side vest trenger noen utbedringer på rekkverk som har liten høyde.
  Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Yekking er med betongtakstein, undertak er med bord. Tekkingen er i fra ca. 80 tallet. TG er pga. alder til stein.
  Krypkjeller: Krypkjellere har mangelfull utlufting. Inne i kryprom øst er det gammel avføring i fra rotter. Ingen fukt i grunnen pr. i dag til nevnte rom.
  Innvendig inspeksjon er mulig
  Kjøkken
  Overflater - Gulv: Gulvet er med fliser som er impregnert med olje.
  Innredning: Vanlig standard på kjøkkeninnredning som har høy grad av bruksslitasje mht. alder.
  Etasjeskiller og gulv på grunn
  Etasjeskiller: Høydeavvik, tg er ut i fra standard.
  Gulv på grunn: Gulv på grunn er fjell/grus i krypkjelleren. Innvendige trapper: Trapper er med rette løp. Liten høyde i bunnen av løpet på trapp syd. Håndløpere mangler på 2
  trapper.
  Ildsteder og skorsteiner: Pipe er i teglstein. Pipe må pga. alder sjekkes nærmere av feier.
  Skorsteiner inne i huset
  Tekniske anlegg, VVS-anlegg: Halve levetide på rør er passert.
  Varmtvannsbereder
  Elektrisk anlegg
  Helhetsvurdering av det elektriske anlegget: Ved anbefaling av nærmere sjekk på EL anlegget av fagkyndige gir standarden automatisk TG 2.
  Tg 3:
  Bad: Rommet må oppgraderes før videre bruk.
 • Solrikt belilggende på Myrene med full utsilkt over Norac stadion. Sentralt og veletablert boligstrøk med kort avstand til bl.a sentrum, dagligvareforretninger, bakeri, take away restauranter, sykehuset, treningssenter, skole, gode forbindelser og fine turområder.
 • Frittliggende enebolig og garasje
 • Fra Arendal sentrum, kjør mot Myrene. Sving inn til venstre rett før Norac-stadion. Ta første bakke opp til venstre igjen, og deretter til høyre der veien deler seg. Eiendommen ligger da som første hus på høyre hånd.
 • Grunnmur består av betong. Deler av mur står ann rett på fjell. Konstruksjon består av bindingsverk. Vassheller er felt inn bak kledning. Vinduene og ytterdører er i tre med isolerglass. Tak av type saltak tekket med betongtakstein. Trebjelkelag mellom etasjer. Se vedlagte tilstandsrapport for ytterligere detaljer.
 • 1. etasje:
  Bta: 50 kvm. Bra: 45 kvm. P-rom: 45 kvm
  2. etasje:
  Bta: 82 kvm Bra: 74 kvm P-rom: 65 kvm
  Totalt:
  Bta: 132 kvm Bra: 119 kvm. P-rom: 110 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Stue, kjøkken. 2. etasje: 2 ganger, 3 soverom, bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved og elektrisk.
  Peis og varmepumpe i stuen. Varmepumpe på det ene soverommet. Varmekabler i vf. og på bad.
 • Solrikt beliggende tomt med fritt utsyn og full utsikt over stadion. Her sitter den fotballinteresserte perfekt plassert med panoramautsikt over banen.
  Tomten er hovedsakelig bebygd og er for øvrig opparbeidet med mur og beplantninger. Garasje og parkering på eiendommen.
  Tomten består av 3 bnr og har et totalareal på 504 kvm.
 • Parkering på eiendommen. Frittliggende garasje.
 • Offentlig tilkoblet.
  Privat vei til eiendommene med felles vedlikehold og brøyting.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 543 282 per 08.09.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 955 816 per 08.09.22
 • Kr. 17 222 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
  Boligen har ikke vannmåler, pålegg fra kommunen vil forekomme.
 • Foreligger ikke.
 • Boligen i sin helhet kan leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri. Grønt egenerklæringsskjema må signeres.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres oppmerksom på at eier av eiendommen er under 18 år og har ikke kjennskap til eiendommen. Egenerklæringsskjema er derfor ikke fylt ut. Statsforvalteren har oppnevnt setteverge som har fullmakt til å forestå salget
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1962/3536-1/36 Bestemmelse om bebyggelse
  17.11.1962
  Bestemmelse om vann/kloakkledning

  1962/3536-2/36 Bestemmelse om veg
  17.11.1962
  Med flere bestemmelser

  1964/2624-2/36 Erklæring/avtale
  13.07.1964
  Bestemmelse om veg
 • Eiendommen er regulert til boligformål. Eiendommen ligger i et uregulert område. Planer under artbeid: Varslet en områdeplan for Myrene-Høgedal-Solberg - Arendal kommune. Ta kontakt med kommunen for ytterligere opplysninger.
 • Gnr. 503 Bnr. 334 og Gnr. 503 Bnr. 335 og Gnr. 503 Bnr. 356 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon: Kr 45000,- Tilrettelegging kr 10900,- Oppgjørskostnad kr 3950,- Garantiforsikringspremie kr 3800,- Grunnpakke kr 8800,- Digital markedspakke kr 4950,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Celine Hollingen Larsen
  Ernst Magnar Hollingen
Madeleine Helgesen

Megler

Madeleine Helgesen

91 63 59 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev