aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Botterkjerr 6B - Fin del av tomannsbolig med usjenert beliggenhet og pent opparbeidet tomt.

Arendal Botterkjerr 6B

Myra - Fin del av tomannsbolig med 3 soverom og stor usjenert uteplass.

 • 2 390 000
 • BRA 96 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 390 000
 • OMKOSTNINGER75 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 465 892
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 993
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 85 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT434 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 2 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  75 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 465 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Gang, bad, stue og kjøkken. Bod.
2.etg: 3 soverom, bad//vaskerom, kott.
Spiseplass.

Botterkjerr 6B, Agder

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Gang med belegg på gulv og malte flater. Bad/wc til høyre og her har man blanke fliser, dusjkabinett, innredning i moderne utførelse. Stuen er lys og trivelig med god plass til både sofa og spisebord. Kjøkken med utgang til veranda.
  Bevgeger man seg opp i loftsetasjen har man 3 soverom hvorav 2 har plass til dobbeltseng. Det er bad/wc i denne etasjen også og det er her eier har plassert vaskemaskin og tørketrommel. Lagringsbod som i dag benyttes som garderobe. Romslig lagringsloft.

  Boligen har praktisk lagringsbod med utvendig adkomst i tillegg til en frittliggende redskapsbod / hobbybod.

  Altibox fiber.

  Takstmann har utarbeidet tilstandsrapport ifbm. salget og følgende er bemerket:

  Taktekking,TG2
  Taket er tekket med betongtakstein og forenklet kartongbasert undertak fra byggeåret. Det er registrert at undertekkingen ikke har oppbrett mot vindskier, - dette anbefales. Noen fuktspor ved kilrenne og rundt pipen er registrert fra kryploft.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.


  Nedløp og beslag,TG3
  Plastbelagte ståltakrenner og nedløp. Heldekkende pipehatt og luftelyre. Takstige montert.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Det mangler snøfangere på taket foran inngangsparti. Dette var påkrevd ved byggeåret. Manglende snøfangere gir tg3 etter denne rapportens standard.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav.

  Veggkonstruksjon - detaljer,TG2
  Liggende trekledning.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Vassheller rundt vinduer/dører er ikke ført inn bak kledningen. Økt fare for vanninntrengning og stiller større krav til bakenforliggende tettesjikt. Råte i nedkant av hjørnekasse ved kjøkken.

  Tiltak: Anbefaler vassheller felt inn bak kledning og utskiftning av råteskadet trekledning på hjørnekassen ved kjøkkenet.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Saltak oppført med tresperrer anlagt på limtredrager. Isolert mellom sperrene og over innvendige tak. Forenklet, kartongbasert undertak og betongtakstein.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er registrert fuktskjolder i undertaket ved kilrenne og ved pipen. Videre er det registrert noe muselort på loftet.

  Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  - Bedre tetting rundt pipe og kilrenne anbefales.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Terrasse med rillede, impregnerte terrassebord og malt trerekke. Deler av terrassen har overbygg.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Innvendig
  Radon,TG2
  I følge radonaktsomhetskartet til Norges Geologiske Undersøkelser ligger eiendommen i radonakstomhetsklasse "moderat til lav". Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendige trapper,TG2
  Innvendig repostrapp i tre med laminerte trinn og malte rekker. Fremstår i ok stand.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

  Tiltak
  - Andre tiltak:
  - Det anbefales håndløper i trapp av sikkerhetsmessige hensyn.

  Våtrom
  Overflater vegger og himling,TG2
  Det er malte plater på vegger og himling. Vegger er ikke egnet for direkte vannbelastning. Med dagens bruk med dusjkabinett fungerer dette greit.
  Vurdering av avvik:
  - Det er uegnede materialer i våtsoner
  - Slik baderommet er med dusjkabinett så fungerer badet greit med dette avviket. Ved en eventuell lekkasje vil det kunne føre til skader når vegger ikke har tettesjikt.

  Tiltak
  - Andre tiltak:
  - Rommet fungerer med dette avviket. Ved renovering anbefales membran i alle våtsoner.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er synlig membran i sluket som går ned bak klemringen. Ukjent alder og utførelse på tettesjiktet. Plastsluk fra byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

  Tiltak
  - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Overflater Gulv,TG2
  Belegg på gulv med oppbrett mot vegger og under døren. Dusjkabinettet er ikke flyttet på.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).

  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er vinylbelegg på gulv som danner tettesjikt.
  Vurdering av avvik:
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

  Tiltak
  - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Vannrør av kobber fra byggeåret. Stoppekran plassert på bod.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør,TG2
  Avløpsrør av plast fra byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Lufting av kloakk er ikke ført over tak, men avsluttet på kaldtloft med durgoventil.

  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Lufting av kloakk er anbefalt over tak.

  Varmesentral,TG2
  Luft til luft varmepumpe fra 2021.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det gjøres oppmerksomt på mangelfull el-tilkobling til varmepumpen. Koblet til med skjøteledning.

  Tiltak
  - Tiltak:
  - Det anbefales at elektriker monterer el-uttak til varmepumpen.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannstank på ca 200 liter fra byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.


  Elektrisk anlegg,TG2
  Elektrisk anlegg på 230 V. Sikringsskap med automatsikringer i entreen.
  21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei
  Kommentar:
  1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Kommentar:Ny ams-måler.
  2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  Kommentar:Så vidt eier kjenner til.
  3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja
  Kommentar:Samsvarserklæring er ikke fremvist / ligger ikke i sikringsskap.
  5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Nei
  Kommentar:
  6.Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei
  Kommentar:
  7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei
  Kommentar:
  8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei
  Kommentar:
  10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei
  Kommentar:
  14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei
  Kommentar:
  15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Nei
  Kommentar:
  16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Kommentar:Kursfortegnelsen er ikke oppdatert i forhold til antall sikringer. Det anbefales nærmere undersøkelser.

  Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
  Avløpsrør av plast. Vannledning av plast (PEL). Offentlig avløp via private stikkledninger. Offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Utvendige vann- og avløpsledninger er fra byggeåret. Utvendige vannledninger er ikke kontrollert, kun vurdert ut i fra byggeår/alder.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Det er fremvist tegninger, men trolig av naboenheten. Jeg forutsetter at tegningen på aktuell bolig er lik, bare speilvendt.
  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei
 • Boligen har en usjenert beliggenhet sentralt på Myra. Her er det kort avstand til butikk og handelsområde på Stoa, samt Harebakken senter. Det er trygg og kort skolevei til Myra skole, sykkelpark og fritidsaktiviter. Sam Eyde er Aust-Agders største videregående skole og like i nærheten finner du flotte tilbud som skøytebane, tennisbane, fotballbane, kunstgressbane og sykkelpark. I hallen spilles det også håndballturneringer m.m. for dem som ønsker å støtte lokale helter. Kun 7 minutters kjøretur til Arendal med bil hvor det yrende handels og kulturliv. Turterreng rett utenfor stuedøren. Longumvannet med liten badevik og Ugleboknuten i umiddelbar nærhet.
 • Del av tomannsbolig. Frittliggende redskaps/hobbybod.
 • Fra Harebakken følger man veien i retning sykkelbanen på Myra. Før rundkjøringen tar man til høyre og igjen høyre der veien deler seg, ta så til høyre igjen og følg venstresvingen. Boligen ligger på høyre hånd.
 • Bygningen er antatt oppført på komprimerte og drenerende steinmasser over berggrunn. Ringmur og støpt plate av betong. Taket er tekket med betongtakstein og forenklet kartongbasert undertak fra byggeåret. Vannledning av plast. Avløpsrør av plast. Plastbelagte ståltakrenner og nedløp.
  Heldekkende pipehatt og luftelyre. Takstige montert. Isolert og vindtettet bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Liggende bordkledning. Kledningen er luftet. Det er registrert musebånd ved tilfeldig valgte kontrollpunkter. Liggende trekledning. Saltak oppført med tresperrer anlagt på limtredrager.
  Isolert mellom sperrene og over innvendige tak. Forenklet, kartongbasert undertak og betongtakstein. Isolerglassvinduer i pvc fra 2017. Vinduene er funksjonstestet på befaringen og fungerte greit. Vindu fra byggeåret på badet og boden nede. Gulv mot grunn av betong. Etasjeskiller i tre. Elementpipe i lettklinker som er pusset og malt. Vedovn i stuen.
 • 1.etg: Bra: 57 m2, P - rom: 46 m2, S - rom: 11 m2
  Loft: Bra: 39 m2, P - rom: 39 m2

  Følgende rom inngår i primærareal:

  1.etg: Entrè, bad, stue og kjøkken.
  Loft: Gang, soverom, soverom 2, soverom 3, bad/vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm, varmepumpe er installert. Vedovn er også installert.
 • Tomten er pent opparbeidet med gruset gangbane inn til boligen og rundt endevegg, plen og nedfelt stein som utgjør gangbane til uteboden. Det er anlagt fin sitteplass hvor man har gode solforhold.
 • Parkeringsplass på eiet tomt ved innkjøring.
 • Offentlig vei, vann og avløp (via private stikkledninger)
 • Formuesverdi som primærbolig kr 511 626 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 841 853 per 31.12.20
 • Kr. 15 157 pr. år
  Beløpet inkluderer eiendomsskatt og renovasjon.
 • Strøm: Ca. 14 000 årlig.
  Kommunale avgifter: Kr. 6585,- årlig.
  Renovasjon: Kr. 4435,- årlig.
  Eiendomsskatt: Kr. Kr. 4137 årlig.
  Bygningsforsikring.
  Tv/internett.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1993/1988-2/36 Best. om vann/kloakkledn.
  02.04.1993
  Med flere bestemmelser
 • Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019- 2029
  Formål: Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse
  Se kartutsnitt i figur 1.1 vedlagt salgsoppgaven.
  Reguleringsplan:
  Arealplanid: 1917r4
  Plannavn: Gunhildsbu
  Vedtatt i kraft: 04.02.1986
  Reguleringsbestemmelser; se eget vedlegg
  Formål: Boligbebyggelse
  Se kartutsnitt i figur 1.2 vedlagt salgsoppgaven.
  Planer under arbeid: Ja
 • Gnr. 39 Bnr. 83 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Meglerprovisjon: Kr. 45000,- / 1,88 % ved 2.390.000
  Tilrettelegging: Kr. 10900,-
  Internett: 8850,-
  Markedsføring: Kr. 8750,-
  Oppgjørsgebyr: Kr. 3950,-
  Garantiforsikringspremie: Kr. 3800,-
  Grunnbok og utskrifter: Kr. 808,-
  Sikringsobligasjon: Kr. 585,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Benjamin Kvist Stadheim
Magne Haugås

Megler

Magne Haugås

90 02 01 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev