aktiv-eiendomsmegling
Fem tomter selges samlet. Noen av tomtene ligger høyt og fint til, noen ligger lavere i terrenget.

Arendal / Klodeborg - Fem uregulerte tomter selges samlet. Solrikt beliggende.

 • 2 290 000
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER72 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 362 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 464 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  72 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 362 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Gamle Bievei, Agder

 • Solrikt og fint beliggende i veletablert boligområde på Klodeborg, mellom Bjorbekk og Strømmen. Fra eiendommen er det kun få minutters gange til flotte friområder.
  For øvrig er det rikelig med turområder i nærheten, både mot Hølen, Åsbieskogen og Brattåsen.
  Meget familievennlig område med kort avstand til Bjorbekk som tilbyr dagligvareforretning, frisør og cafè m.m., samt Maxis handlesenter som også byr på butikker av ulike slag, apotek, tannlegesenter og treningssenter m.m. Barnehage og skole både på Asdal (1.-10. trinn) med idrettsanlegg og Strømmen oppvekstsenter (1. - 7. trinn). Eiendommen ligger ca. 5 km fra Arendal sentrum og har gode bussforbindelser.
 • Den ene av tomtene er bebygd med en garasje av eldre dato.
  Området består hovedsakelig av eneboliger.
 • Fra Arendal sentrum, følger du veien mot Hisøy. Ved Strømmen, hold til høyre i rundkjøring mot Bjorbekk. Følg veien oppover og ta til høyre inn på Gamle Bievei. Følg veien rett frem, hold mot høyre og ta så til høyre opp en bratt bakke. Tomtene ligger så rett frem på toppen av bakken. Velkommen!
 • Tomter som er fradelt og i gjeldende kommuneplan er område avsatt til boligbebyggelse.
 • Gnr. 434, bnr. 110 er 2 096,5 kvm.
  Gnr. 434, bnr. 118 er 1114,4 kvm.
  Gnr. 434, bnr. 123 er 688,2 kvm.
  Gnr. 434, bnr. 135 er 795,7 kvm.
  Gnr. 434, bnr. 89 er 769 kvm.
 • Offentlig vann og avløp til nabohusene.
  Privat vei. Det er tinglyst veirett til tomtene.
  Dersom tomtene bebygges må det påregnes kostnader til brøyting og vedlikehold av vei.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Da beløp for eiendomsskatt er lavt, kreves det ikke inn av kommunen. Dersom tomtene bebygges, vil tomtene og eiendommene retakseres og eiendomsskatt vil bli innkrevd.
 • 0,- pr i dag.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2018/1214424-1/200 Bestemmelse om veg tinglyst 03.09.2018
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:82
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:89
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:110
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:118
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:135


  2018/1173559-1/200 Bestemmelse om veg tinglyst 23.08.2018
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:89
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:110
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:118
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:123
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:135


  2018/1214396-3/200 Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner og bestemmelse om vann/kloakk tinglyst 03.09.2018
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:89
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:110
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:118
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:123
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:135


  1982/2242-2/36 Best. om båt/bryggeplass tinglyst 29.03.1982
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:434 Bnr:135. Denne rettigheten medfølger ikke og vil bli fjernet innen overtagelse.


  1951/61-1/36 Rett til skille ut tomter tinglyst 18.01.1951
  BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILLT TOMT
  RETTIGHETSHAVER:
  VEHUS THORVALD OG EDVARD OG STENHAGEN IDA
  Gjelder denne registerenheten med flere.


  1991/2976-1/36 Jordskifte tinglyst 03.05.1991
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Tomtene er uregulerte.
  Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019-2029
  Formål: Bebyggelse- og anlegg.
 • Gnr. 434 Bnr. 110 og Gnr. 434 Bnr. 89 og Gnr. 434 Bnr. 118 og Gnr. 434 Bnr. 123 og Gnr. 434 Bnr. 135 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Selger har opplyst om følgende i egenerklæringsskjema:
  Mulig det ligger nedgrav oljetank på 434/110,men vet ikke, har ikke vært i bruk på over 45 år.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10900,- oppgjørshonorar kr. 3 950,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale dersom handel ikke kommer i stand. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Elena Maria Dalen
Martine Strand

Megler

Martine Strand

93 61 57 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev