aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Molandsveien 23!
Velkommen til Molandsveien 23!

ARENDAL Molandsveien 23

Aksjeselskap - med tilhørende næringsbygg. Parkering, kjøreporter, kontorer, lager m.m. Årlig leieinntekter kr. 462 000,-

 • kr 4 500 000
 • BRA 654 m²
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • BRAP-rom 654 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 500 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1952
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje - kontor og lager
Arendal Håndverkssenter selges. Svært sentralt beliggende næringseiendom med bla. kontorer, lager og utleid boligdel. Årlige leieinntekter på kr. 462 000,- Kontorene har en hyggelig resepsjondel, spiserom med kjøkken, bad og flere kontorer. Adkomst til lagerdel med bla. tre kjøreporter, masse lagerplass m.m. To varmepumper i kontor/næringsdelen. Vedfyring i boligdelen. Bygget har flere muligheter og det er lagt opp til innvendig trapp opp til 2. etasje, dersom man skulle ønske å ha flere kontorer, showroom etc. i 2. etasje. Godt med parkeringsplasser. Eiendommen ligger svært sentralt til, så videreutvikling av eiendommen har også vært vurdert av nåværende eiere. Ta kontakt for visning og mer informasjon.
Næringsdelen i 1. etasje består av resepsjon og diverse kontorer, samt spiserom med kjøkken og bad. I tillegg store arealer for lagerplass, deler av det med kjøreporter,

Molandsveien 23, Agder

 • BRA
  654m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Sentralt beliggende med enkel adkomst. Kort vei til bla. E18.

  Adkomst
  Fra Arendal Sentrum, kjør rett gjennom lyskrysset ved Langsæ. Følg veien rett frem og eiendommen ligger så på venstre side merket med AKTIV til salgs plakat.

  Bebyggelse
  Boligområde med næringseiendommer langs veien.

  Offentlig kommunikasjon
  Bussforbindelser like i nærheten.

  Konstruksjon
  For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.06.2023 av takstmann Erik Sørensen for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Romfordeling - BRA 1. etasje Div. ganger, kontorer, kjølerom, WC, bad, kantine, garasje. 2. etasje Gang, bad, 3 soverom, WC, stue, kjøkken. 3 boder.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Grunnmur har utvendig en del avskallinger i pussen som må utbedres. Drenering trenger utbedringer, for å kunne oppnå tørr 1. etasje pga. fukter inn fra side nord og vest. Flere av vinduene og ytterdører trenger noe vedlikehold mht. maling og i tillegg trenger enkelte justering. Om noen vinduer er punktert lar seg ikke avdekke da de ikke er nyvasket. Bad 1. etasje: TG er pga. flatt gulv og manglende deksel til vifte. Pipebeslag 2. etasje er mangelfullt tilpasset mot stein. Takkonstruksjon: Er som forventet ut i fra alder. Rom under terreng: Betong/terrassedekke 2. etasje trenger utbedringer pga. lekkasje ned i etasjen under. Bad 2. etasje: Rommet ble renovert i 2016. Gulvet er med fliser, ingen tett oppkant ved dør og gulvet er tilnærmet flatt, har litt underhøyde ved dør. Veggene er med plater. EL. vifte montert i yttervegger. Vanlig standard på baderomsinnredning som består av vask, klosett og kabinett. Fuktmåling utført, ingen fukt. Vurdering / Avvik TG er pga. kommentarer til gulvet og her bør dør løftes med påskjøting av membran. Wc-rom 1. etasje vest: Rommet trenger oppgradering Wc-rom 2. etasje: Må utbedre utlufting av rommet. Etasjeskillere har i begge etasjer stedvis noe ujevn flate i enkelte rom.   Forhold som har fått TG3: Terrasse/dekke side nord-vest og syd er i betong belagt med noe asfalt. Trenger utbedringer pga. lekker ned i 1. etasje. Takstmannens konklusjon: Næringsbygg med tilhørende carport beliggende på en sentral tomt. Utvendig har bygningen en god del elde på samtlige veggflater. Er et problem med dreneringen og lekke i fra dekker til 2. etasje, som utgjør delen av tak til 1. etasje. Innvendig er det enkel standard på det meste av lagerrom i 1. etasje. Bolig 2. etasje er med enkel standard. Bygningen blir å regne for et renoveringsobjekt. Viser forøvrig til rapportens enkelte punkter.

  Eeindommens potensiale
  Det har vært til vurdering å utvikle eiendommen til boligbegyggelse. Selger har gjort en del undersøkelser og innhentet diverse priser, men har lagt dette på is, og eiendommen skal nå selges. Kontakt megler for å få oversendt mer detaljert informasjon vedrørende dette.

  Parkering
  Godt med parkering både på utsiden av bygget, i tillegg til kjøreporter med plass til flere biler.

  Diverse
  Selskapets rentebærende gjeld og evt. mellomværende med nærstående skal innfris som ledd i oppgjøret. Kortsiktig gjeld følger Selskapet, men vil utgjøre en korreksjonspost i kjøpesumsberegningen, jf. vedlagte aksjekjøpsavtale. Det finnes ikke noe doumentasjon fra Arendal kommune på at boligdelen er omsøkt til bolig og godkjent til varig opphold. Kjøper tar risiko for eventuelle konsekvenser rundt dette.

  Beskrivelse av tomt
  Stort sett asfalterte arealer.

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming bestående av varmepumper og varmekabler. Vedovn i boligdelen.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  herav renovasjon kr. 4 590,- og eiendomsskatt kr. 4 946,- og eiendomsskatt næringsdelen kr. 4 721,-.

  Info vannavgift
  Eiendommen har vannmåler. For eiendommen med vannmåler, blir forbruket på vann og avløp avregnet på første termin (januar). Forbruket vil variere ut fra antall personer i boligen. Ved eierskifte bør vannmåler leses av. Det må også sjekkes når forrige avlesning ble gjort. Ta kontakt med kommunen hvis forbruket for vann og avløp endres.

  Årlige leieinntekter
  444500

  Info leieavtaler
  Leietakere: Leilighet 2 etg. NAV Arendal kr. 13 500,- inkl. mva. Kontor og Lager 1 etg. Hoel VVS & Interiør AS kr. 12 500,- inkl. mva. Kontor 1 etg. Tromøy Bygg kr. 7 500,- inkl. mva. Lager 1 etg. Ghaderi Auto kr. 5 000,- inkl. mva. Totale leieinnteker kr. 38 500,- Leieavtaler m.m. kan oversendes. Alle leieavtaler kan fortsette, med unntak av Tromøy Bygg.

  Oppsigelse/reforhandlinger
  Se de forskjellige avtalene.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/506/28: 11.10.1922 - Dokumentnr: 900163 - Erklæring/avtale Vedr. flytting av hus.
  23.04.1949 - Dokumentnr: 435 - Skjønn Ekspropriasjonskjennelse vedk. underskjønn i anledning
  av innkjøringsvei øst i Arendal.
  Fravikelseskjennelse
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.08.1922 - Dokumentnr: 900074 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4203 Gnr:506 Bnr:1
  02.04.2012 - Dokumentnr: 263215 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0906 Gnr:506 Bnr:63
  Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0906 Gnr:506 Bnr:96
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1540385 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0906 Gnr:506 Bnr:28


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligdelen som er innredet og brukt som bolig er angitt på byggetegningene som næring. Megler kan ikke se at det er søkt eller foretatt bruksendring fra næring til bolig. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til Forretning/kontor i reguleringsplan Eikaas/Torsbudalen vedtatt 19.11.1990 med arealplanid 1917r2. Gjeldende kommueplan: Planperiode 2019-2029. Næringsvirksomhet Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16

  Grunnboksdato
  2023-08-10T22:00:00Z

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til selskapet og eiendommen som er tilgjengelig på meglerforetakets kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6- 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Salget omfatter 100% av aksjene i selskapet Arendal Håndverkssenter AS.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Martine Strand

Megler

Martine Strand

93 61 57 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev