aktiv-eiendomsmegling
V1.jpg
V1.jpg

ARENDAL Moldstubben 5 og 7, 4848 ARENDAL

Kun 1 igjen: Romstølen Vest - Prosjekterte leiligheter på Myra - Byggestart vedtatt - 4 roms selveierleilighet med god standard - Solrikt og sentralt

 • kr 2 690 000 - 2 790 000
 • Priser fra og tilkr 2 690 000 - 2 790 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 2 690 000 - 2 790 000
 • Omkostninger fra og tilkr 14 000 - 14 000
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 2 704 000 - 2 804 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 1 500 - 1 500
 • Areal primærareal - fra og til77 - 77 m²
 • Areal bruksareal - fra og til77 - 77 m²
 • Tomt660 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 445 BNR. 266
 • Informasjon om meglerforetaketDe Presno & Partnere AS Vestre Gate 2 4836 Arendal
 • OppdragsansvarligLeif Christian de Presno
 • Oppdragsnummer1409235011
 • Kr. 2.690.000,- til 2.790.000,- (Prisantydning) Omkostninger 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 12 500 (Dokumentavgift (beregnes av tomteverdi kr. 500.000,-)) Kr. 13.842,- (Omkostninger totalt) Sum fra 2.703.842 til 2.803.842,- (Totalpris inkl. omkostninger) Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.jpg

Moldstubben 5 og 7, 4848 ARENDAL, Agder

 • Om prosjektet
  Moldstubben 5 og 7 består av 2 sammenslåtte tomter med prosjektert 4-mannsbolig for oppføring. Boligene leveres nøkkelferdig innredet med mulighet for tilvalg etter avtale. Sentral og solrik beliggenhet på populære Myra med nærhet til skog og mark, Harebakken og sentrum, skoler og idrettsanlegg. Prosjektet består av 4 selveierleiligheter og vil bli oppført etter nærmere avtale. Leilighetene har gjennomgående meget god stanard, og kan leveres som 4 eller 3 roms etter nærmere avtale.

  Priser fra og til
  kr 2690000 - 2790000

  Omkostninger fra og til
  kr 14000 - 14000

  Generell orientering
  Det henvises til generell byggebeskrivelse, tegninger og romskjema for detaljer mht leveranse.

  Garasje/parkering
  Det opparbeides gruset biloppstillingsplass på egen tomt. Mulighet for oppføring av carport med bod som tilvalg. Pris for carport inkl. ,5m2 bod kr. 165.000,-. Mer informasjon ved henvendelse megler.

  Boder
  Mulighet for utvendig 5 m2 bod i forbindelse med carport (tilvalg).

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Boligene ferdigstilles etter nærmere avtale med kjøper.

  Forsikringsselskap
  Selger vil forsikre bygget i byggeperioden. Kjøper plikter å tegne ny forsikring fra overtagelsesdato.

  Tomteareal
  660m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, hovedsakelig grovplanert rundt bebyggelsen med gruset parkeringsareal / fellesareal og adkomstveier. Leiligheter i 1. etasje vil få eksklusivt uteareal i tilknytning til sin boenhet.

 • Kjøkken
  Kjøkken leveres fra Strai med valgfritt kjøkken inntil kr. 75.000,- inkl. hvitevarer og montering. Eventuelt tilvalg kan avtales nærmere. Det leveres ettgreps kjøkkenbatteri med svingbar tug, tilkobling for oppvasmkaskin og vannstoppventil.

  Bad
  Bad leveres fliselagt til tak med varmekabler. Standard 30 x 60 fliser med mulighet for tilvalg. Forøvrig leveres 100 cm innredning med skuffer, helstøpt servantplate og overspeil med lyslist. Det leveres 1 greps veggbatteri med dusjutstyr i sort utførelse og 90 x 90 cm nedsenket dusjhjørne med svingbare dører. Wc levers vegghent med skjult sisterne.

  Andre oppholdsrom
  Boligen levers nøkkelferdig med innvendige gulv laminat type Majestic Valley oak light beige. Innvenige tak leveres med pusset og malt gipshimling. Innvendige dører leveres som formpressede, hvite og slette dører. Listverk leveres hvitmalt fra fabrikk. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg.

  Garderobe-fasiliteter
  Garderober kan leveres som tilvalg.

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Konstruksjon
  Oppføres i trekonstruksjon i.h.t. nyeste byggeforskrift (TEK 17).

  Fasade
  Fasade leveres med sløyfer og utluftning og asfaltplate bak kledning, oppføres i bindingsverk og isolert med 200 mm mineralull.

  Yttertak
  Tak leveres med 300 mm isolasjon og tekking med dobbeltkrum betongtakstein. Det leveres stigetrinn på tak, snøfangere når dette er påkrevd og renner og nedløp i plastbelagt stål i fargen sort.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Balkong og terrassedekke i trevirke, balkong leveres med rekkverk i tre.

  Trapper
  Utvendig trapp medfølger.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon.

  Dører og vinduer
  Vinduer leveres som ferdig overflatebehandlet i trevirke med energiglass i.h.t. TEK 17. Ytterdør leveres ferdig malt med antrasitt og FG godkjent med låskasse og sylinder. Balkongdør leveres i antrasitt farge, med energiglass og lettlukking.

  Overflater og kledning
  Yttervegger leveres med dobbelfalset stående kledning, ferdig beiset.

  Kabel-tv/bredbånd
  Boligene blir tilrettelagt for fibertilknytning.

  El-anlegg
  Varmekabler i hall/entrè og på våtrom. Det leveres taklamper i alle rom. El-anlegg i.h.t. ny forskrift. Det leveres utelamper ved ytterdør og balkongdør og utestikk ved terrasse/balkong. Ringeklokke med ringeknapp er inkludert.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 4 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Stipulering av fellesgjeld
  Sameiet får ingen fellesgjeld.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Andel i realsameie for bnr. 266/267: 2/3 (445/259). Tinglyst urådighet.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Selger skal fremlegge brukstillatelse eller ferdigattest før overlevering til kjøper.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Regulert boligområde. Plan for Romstølen Vest vedtatt 20.06.2013. Formål: Boligebebyggelse. Plan under arbeid for Østensbuskogen boligområde (mot syd). Mer informasjon her: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/ostensbuskogen-boligomrade.25332.aspx

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  vtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

  Betalingsbetingelser
  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt til selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46. Det betales kr. 100.000,- ved inngåelse av kjøpekontrakt. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at megler avgir inneståelseserklæring overfor Kjøpers bankforbindelse. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales i god tid i forbindelse med overtagelsen

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr. 35.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under. Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10). Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er: ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse. ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for. ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.). Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve. Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve: 1. dagmulkt 2. heve avtalen 3. kreve erstatning 4. tilbakeholde deler av kjøpesum Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22. Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Leif Christian de Presno

Megler

Leif Christian de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev