aktiv-eiendomsmegling
TBB_5271

Arendal Nygaten 1

Nygaten, Arendal - Selveierleilighet i sentrum

 • 990 000
 • BRA 39 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER36 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 026 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 940
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 33 m²
 • FELLESKOST./MND3 523
 • TOMT349 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  36 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 026 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i 2. etasje med enkel adkomst via fellesarealer med trapp og gang til boligen.

Inngang/gang, kjøkken, bad/wc. Stue, kontor / bod, soverom.
TBB_5246

Nygaten 1, Agder

 • Arealeffektiv sentrumsleilighet med normalt god standard, hovedsakelig i fra ombyggingen på tidlig 2000 tallet.

  Innvendige gulv har laminat med unntak av badet som er fliselagt. Vegger og tak har malte, lyse flater.

  Kjøkken med innredning i hvit, glatt utførelse med komfyr og kjøleskap.

  Bad med fliser på gulv, plater på vegg og malte plater i tak med downlights. Badet har dusjkabinett, servantinnredning og wc. Det er varmekabler i gulv.

  Leiligheten kan selges med diverse møbler som forevist, inkludert senger, sofa, hvitevarer, lampet og kontorpult m.m.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG2:
  - Flere fliser har liten limdekning. Høydeforskjell på gulv i fra dør til sluk burde vært 25mm (målt 8 mm).
  - Sluk lar seg kun delvis inspisere, ingen synlig membran.
  - Anbefales sjekk av el-anlegg.

  Det henvises til rapporten i sin helhet.
 • Meget sentralt beliggenhet i Nygaten, mellom Østre- og Vestregate i øvre del av sentrum med gangavstand til sentrum og alle funksjoner, faseliteter, offentlige tjenester og byliv.

  I umiddelbar avstand finner man Sørlandet Sykehus, Fløyheia, Eureka og Barbu samt offentlig kommunikasjon, alt innenfor kort gangavstand fra leiligheten.
 • Tidligere bibliotekbygg / bygård som er ombygget til hybelbygg i 1999 og senere leiligheter i eierseksjonssameie / boligblokk i 2007. Hovedbygningen er opprinnelig oppført på 1940 tallet.
 • Fra Arendal Sentrum ved Kulturhuset følg Østre- eller Vestregate til Nygaten. Nygaten 1 har inngang ved siden av IOGT huset.
 • Eldre bygård i sentrum, senere ombygget til leiligheter. Antatt oppført i mur/betong.
 • 2.et: P-rom: 33 m2 / S-rom: 6 m2 (kontor/bod).

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, kjøkken, bad, stue, soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk.
 • Tomten består i hovedsak av bebyggelsen.
 • Gateparkering og parkering i P-hus like ved (leieplasser).
 • Offentlig tilknyttet.
 • Forretningsfører: Arendal Boligbyggelag Abbl
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold er ikke tillatt iht. sameiets ordensregler.
 • If
  Polisenummer: SP0002031520
 • Likningsverdi har ikke latt seg innhente.
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
 • 3 523 pr. mnd. Inkl. fellesutgifter (kommunale avgifter, drift og vedlikehold av sameiet, avsetning til vedlikehold, forsikring), tv/internett og fellesstrøm.
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. 22.06.30.
  Andel fellesformue kr ,- pr. 22.06.30.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 5 054 pr. år
  Inkl. eiendomsskatt kr. 1.424,- for året.
 • Felleskostnader.
  Eiendomsskatt /kommunale avgifter.
  Strøm etter forbruk.
 • Ferdigattest (bruksendring 1999), ombygging (2008) foreligger.
 • Utleie er tillatt iht. vedtekter og etter godkjenning fra styret.

  Korttidsutleie: Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter og eventuelle ubetalte felleskostnader.
  Tinglyste bestemmelser som vil bestå etter salget:

  1855/1-1/36 Erklæring/avtale
  10.01.1855
  AVTALE FESTE ÅRLIG LEIE KR 6
  Overført fra: 4203-501/613
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1855/900008-3/36 Erklæring/avtale
  10.01.1855
  ÅRLIG AVGIFT
  Overført fra: 4203-501/613
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Seksjonering, 2008.
 • Uregulert område. Sentrumsformål, hensynssone kulturmiljø og bevaringsverdig bebyggelse i.h.t. gjeldende kommuneplan. Plan under arbeid for nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum og plan for Østregate 12 under arbeid.
 • Gnr. 501 Bnr. 613 Snr. 6 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Ledig for overtagelse etter nærmere avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Knut Simon Åvitsland
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev