aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Munkegaten 1B! Toppleilighet midt i Arendal sentrum.

Arendal sentrum - Romslig og moderne toppleilighet kun et par minutters gange fra bykjernen.

 • 1 350 000
 • BRA 58 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 350 000
 • OMKOSTNINGER45 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 395 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 850
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 58 m²
 • FELLESKOST./MND4 015
 • TOMT443 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-))
  --------------------------------------------------------
  45 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 395 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Gang, bad/wc, stue, kjøkken, sov 1, sov 2, sov 3 (Soverom 2 og 3 er benevnt som 1 stort soverom på kommunens tegninger)

Munkegaten 1B, Agder

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Leiligheten fremstår pen og oppusset de senere år. Smart entrè hvor man henger fra seg jakke og setter på plass sko. På høyre hånd har man badet som er flislagt og romslig. Dusjkabinett, pen innredning samt vifte for avtrekk. Videre innover har man stue og kjøkken i åpen løsning med egen avdeling til spisebord. Videre inn har man 3 soverom. Det gjøres oppmerksom på at de to innerste soverommene er benevnt som 1 stort soverom på tegninger hos kommunen. Det er ukjent hvorvidt dette er omsøkt. Leiligheten er meget godt utnyttet og har godt med takvinduer som gir et lyst og trivelig innemiljø.

  Ypperlig leilighet for dem som ønsker å bo komfortabelt samt sentrumnsært med kun et par minutters gange til alt hva Arendal har å by på.

  Takstmann har utarbeidet tilstandsrapport ifbm. salget og følgende er bemerket:

  Vinduer,TG2
  Isolerglassvinduer i tre, koblede sidehengslede vinduer. For øvrig takvinduer. Det gjøres oppmerksomt på kondensering på innvendig glass med påfølgende sverte- og fuktmerker. Med bakgrunn i dette settes tilstandsgrad.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  - Det er kondensering på innvendige glass i vinduet i gangen og i takvinduet på det ene soverommet. Det har blitt noe svertesopp i treverket på disse vinduene og det er fuktskader i foringer til det ene takvinduet.

  Tiltak
  - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

  Innvendig
  Overflater,TG2
  Det er laminat på gulv og fliser i gangen. Malte plater på vegger og malte plater i himlinger. Grad av isolering er ukjent. Det registreres litt gliper i laminatskjøter og noe fuktsvell i enkelte laminatskjøter. For øvrig normale aldersslitasjer. Med bakgrunn i de registrerte forholdene settes tilstandsgraden.
  Vurdering av avvik:
  - Gliper i skjøter på laminat. Fuktsvell i enkelte skjøter på laminaten. Fuktskader i foring under takvindu.

  Tiltak:
  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Etasjeskiller antas å være oppbygd med tradisjonelle trebjelker og gulvbord. Det er laminatoverflater og fliser på gulvene. Det er vesentlige skjevheter i gulvene - og nivåforskjeller mellom rommene. Dette anses ikke som unormalt med tanke på alder. Brann - og lydskille kan ikke vurderes uten destruktive inngrep - og er ikke vurdert.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendige trapper,TG2
  Felles trapp i fellesareal opp til leiligheten. Trappen er original fra byggeåret og derfor ikke i tråd med kravene som stilles etter standarden som denne rapporten følger.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper

  Tiltak
  - Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  - Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  Våtrom

  Overflater vegger og himling,TG2
  Fliser på vegg og malte plater i himling.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  - Det er påvist sprekker i fliser.

  Tiltak
  - Fliser må skiftes.
  - Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket.
  - Fuger bør skiftes ut.
  - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Overflater Gulv,TG3
  Fliselagt gulv og elektriske varmekabler.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist sprekker i fliser.
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  - Det er målt at det ikke er fall til sluk (motfall).
  - Overflaten har omfattende skader
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

  Tiltak
  - Badet/våtsonen står foran en full oppgradering.
  - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.


  Sluk, membran og tettesjikt,TG3
  Det er ukjent membran/tettesjikt under flisene. Det er ikke noe dokumentasjon på dette.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er sprekker i fliser og fuger. Det kan da også være sannsynlig at eventuell membran under flisene er utett.

  Ventilasjon,TG2
  Mekanisk avtrekk i vegg. Ingen tilluftsspalte. Det er over 70% relativ luftfuktighet i rommet på befaringen og det er mye fuktighet på overflatene. Det er sannsynligvis kondens på overflatene.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Kjøkken
  Avtrekk,TG2
  Forsert avtrekk over koketoppen. Fungerte ok på befaringen.
  Vurdering av avvik:
  - Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

  Tiltak:
  - Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra ventilator.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Det er plastrør i boligen. Rør i rør. Fordelerskap på bad/vaskerom. Stoppekranen er ikke lokalisert.
  Vurdering av avvik:
  - Det er irr på rør.
  - Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
  - Det gjøres oppmerksomt på: - manglende tettemuffer på varerør - Det er registrert vann i varerør på fordelerskapet. Ukjent årsak. Kan være kondens. Noe irr på fordelerstokk. Det anbefales nærmere undersøkelser. - Huseier var ikke kjent med hvor stoppekran var plassert.
  Tiltak
  - Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.
  - Stoppekran må påvises og merkes. Anbefaler nærmere undersøkelser angående vann i varerør synlig i fordelerskap og irr på rør. Det anbefales tettemuffer på avløpsrør.

  Ventilasjon,TG3
  Det er ingen ventiler i leiligheten.
  Vurdering av avvik:
  - Ingen ventilering utover åpning av vindu.

  Tiltak:
  - Bedre ventilering må etableres.


  Elektrisk anlegg,TG2
  Sikringsskap i entré. Automatsikringer. 9 kurser. 20A til koketopp og ellers 16A forbrukskurser. Hovedbryter er i teknisk rom i fellesareal. Ikke inspisert.

  .Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

  Nei

  Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Kommentar:2008. Antageligvis med innredning av leiligheten.

  Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  Kommentar:Så vidt nåværende eier kjenner til.

  Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja
  Kommentar:Samsvarserklæring på deler av anlegget i fra 2008.

  Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei

  Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei

  Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei

  Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei

  14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei

  Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja

  16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Kommentar: Da det ikke er samsvarserklæring på kjøkken og baderom anbefales det nærmere undersøkelser.

  Branntekniske forhold,TG3
  Røykvarsler er demontert pga tomt batteri og brannslukkingsapparat er over 10 år.
  Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja
  Kommentar:Røykvarslere ikke i drift og slukkeapparat eldre enn 10 år uten service.

  Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja
  Kommentar:Det må være brannslukkingsapparat nyere enn 10 år / evt dokumentert service på apparatet og røykvarslere i leiligheten.
 • Sentrumsnær beliggenhet med kun et par minutters gange til Arendals bysentrum hvor man finner kjøpesenter med alt hva man kan tenke seg av butikker, restauranter, kino, bowling, frisører og et bredt kollektivtilbud med avganger gjennom hele dagen. Her bor man virkelig sentrumsnært!
 • Seksjonert bygård
 • Fra Arendal sentrum følger man vestre gate i 100 meter før man har Munkegaten på sin høyre hånd. Leiligheten ligger i toppetasjen.
 • Sidehengslede trevinduer med isolerglass. Takvinduer på soverom med isolerglass. Isolert inngangsdør med glassfelt. Etasjeskillere antas å være oppbygd med tradisjonelle trebjelker og gulvbord. Det er laminatoverflater og fliser på gulvene. Synlige trykkrør i plast. Rør i rør-system med tilhørende fordelerskap. Fordelerskapet dreneres til gulv. Synlige avløpsrør i plast. Plastsluk. 120 liters varmtvannsbereder. Sikringsskap i entré. Automatsikringer. 9 kurser. 20A til koketopp og ellers 16A forbrukskurser.
 • 3.etg: BTA: 64 m2, BRA: 58 m2, P - rom: 58 m2

  Følgende rom inngår i primærareal:
  58
  Entré, bad, stue/kjøkken, spisestue, 3 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm.
 • Sameiet disponerer plasser like ved inngangsparti. Her stiller man seg på liste. Ellers vanlig gateparkering.
 • Offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Evy Høst Jørgensen
  4838 Arendal
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Tillatt
 • Gjensidige
  Polisenummer: 90998563
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • 4 015 pr. mnd. Felleskostnadene inkluderer akonto strøm kr. 1600,- og tv internett kr. 629,-

  Kr. 4015,-
  Felleskostnadene inkluderer akonto strøm kr. 1600,- og tv internett kr. 629,-
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • Sameiet har ingen lån.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 14 287 pr. år
  Herav eiendomsskatt kr. 3112,- og renovasjon kr. 4433 inkludert.
 • Strøm: Ca. 7000 kr. årlig.
  Felleskostnader: Kr. 4015,-
  Kommunale avgifter: Kr. 14 287,00 pr. år.
  Eiendomsskatt: Kr. 3112,-
  Renovasjon: Kr. 4433,-
 • Ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Nei
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1949/589-1/36 Skjønn
  16.05.1949
  Ekspropriasjonsoverskjønn og fravikelseskjennelse vedr.
  Innkjøringsvei.
  Overført fra: 4203-501/610
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2008/476226-1/200 Seksjonering
  12.06.2008
  opprettet seksjoner:
  snr: 10
  formål: Bolig
  sameiebrøk: 7/72
 • Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019- 2029
  Formål: Sentrumsformål
  Hensynssone 570; bevaringsverdig bebyggelse
  Huset er registrert i Sefrak-registeret
  Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som
  avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner
  etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en
  fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16
  Se kartutsnitt i figur 1.1 vedlagt salgsoppgaven.

  Reguleringsplan:
  Uregulert.
  Planer under arbeid: JA

  Merknader:
  Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum - Arendal kommune
  Østregate 12 - Arendal kommune
  Vestregate, Klevgaten og Høyveien - Arendal kommune
  Kanal Pollen-Kittelsbukt - Arendal kommune
 • Gnr. 501 Bnr. 610 Snr. 10 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Meglerprovisjon: Kr. 40000,-
  Tilrettelegging: Kr. 10900,-
  Markedsføring: Kr. 8750,-
  Internett: Kr. 8850,-
  Oppgjørskostnad: Kr. 3950,-
  Garantiforsikringspremie: Kr. 3800,-
  Grunnbok og utskrifter: Kr. 808,-
  Sikringsobligasjon: Kr. 858,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ulf Bolstad
Magne Haugås

Megler

Magne Haugås

90 02 01 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev