aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skauveien 9 - Romslig enebolig med flott utsikt, pent opparbeidet tomt og dobbelgarasje.

Arendal vest - Romslig enebolig med sjøutsikt på pent opparbeidet tomt. Dobbelgarasje.

 • 3 990 000
 • BRA 167 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 990 000
 • OMKOSTNINGER115 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 105 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 946
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 157 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT623 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  115 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 105 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
U.etg: Vaskerom, rom, kjøkken, bad. Bod.
1.etg: Stue, stue 2, gang, gang 2, kjøkken, wc
Loft: Soverom, soverom 2, soverom 3, gang, bad

Det gjøres oppmerksom på at dagens planløsning avviker fra opprinnelig byggetegninger. Det er ikke søkt bruksendring for kjeller eller entrè/hall hovedplan.
Innvendig er boligen påkostet de siste år.

Skauveien 9, Agder

 • Skauveien 9 er en flott enebolig over 3 plan. Her har man fin planløsning og gjennomgående lyse materialvalg. Det er gjort flere oppgraderinger de siste år og man har stor entrè/hall med fliser på gulv, downlights i tak, flott nyere kjøkken med integrerte hvitevarer og svært god skap og benkeplass, store stuer delt inn i hyggestue, spisestue og tv/medie del med nydelig utsikt, peis fra 2021 & varmepumpe. Av overflater har man lysmalte rom og tidsriktige gulv. I stuen er det klassiske tregulvet med lakkerte staver bevart. På loft har man 3 soverom og baderom. Det ene soverommet har utgang til fantastisk balkong. I underetasjen har man trappegang/vaskerom, bod, bad/wc, rom med kjøkkeninnredning samt rom som blir benyttet som soverom. Deler av underetasjen har varmefolie i gulv. Etasjen har også egen utgang.

  En fantastisk familiebolig som bør sees.

  Jacuzzi følger ikke med i handelen men kan kjøpes etter egen avtale med selger.

  Takstmann har utarbeidet tilstandsrapport ifbm. salg og følgende er bemerket:

  Tekking tilbygg og balkong,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  - Usikker alder på tekking.

  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det bør påregnes å skifte taktekking/membran i nær fremtid. Det er naturlig å gjøre ved utskifting av terrassebord på balkong.

  Nedløp og beslag,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Taknedløp ved krypkjeller er ikke ført bort. Det er ikke montert snøfanger i henhold til dagens krav.

  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Takvann ved krypkjeller bør føres bort.

  Veggkonstruksjon,TG2
  Vurdering av avvik:
  Kledning på fasade mot vei/vest er ikke luftet og utgått på levetid.
  Tiltak: Det anbefales at kledning på fasade mot vest skiftes og at det etableres lufting .

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  - Det er påvist svertesopp på undertak. Det er lite ventilering av kaldtloft. Det er synlige skjolder etter fukt enkelte steder.

  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  - Lufting/ventilering bør forbedres.

  Det anbefales tiltak med å bedre ventilering av kaldtloft. - Konstruksjon holdes under oppsikt over tid for å sjekke fuktskjolder skyldes lekkasje fra utett tak. Utbedres i henhold til resultat.

  Vinduer av ukjent alder.,TG2
  Vurdering av avvik: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Vinduer er snart utgått på levetid.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Ytterdør til kjeller,TG2
  Malt slett ytterdør med 2-lags isolerglass.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  - Det er avvik:
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  - Dør tar i karm og terskel. Dør står helt ned mot murplatting utvendig. Det er ikke beslag mot terskel. Dørblad er svellet opp i nedkant.
  Tiltak: Det må påregnes å skifte ut dør. Det anbefales å heve dør og etablere en tett kant i underkant.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  - Rekkverket er lavere en dagens krav. Alder på tekking er ukjente, men vurdert til mer en 20 år.Terrassebord i tre er oppsprukket og fremstår som slitt.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - Terrassebord må påregnes utskiftet i nær fremtid. Da er det naturlig å kontrollere underliggende tekking og eventuelt skifte ut.

  Utvendige trapper,TG3
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Det er ikke montert rekkverk på marmortrapp. Det er store åpninger i rekkverk på murtrapp.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
  Det må påregnes å etablere rekkverk i utvendig trapp som er satt opp i senere tid. - Det anbefales å etablere rekkverk på murtrapp i henhold til dagens krav.

  Innvendig
  Overflater,TG2
  Loft: Parkett på gulv, malt strie og malte veggplater samt malt mdf panel i tak. 1 etasje: Parkett, fliser på gulv, malt strie på vegger. Malt mdf panel og takplater. Kjeller: Laminat, fliser og malte murgulv, malt trepanel, murvegger, mdf panel på vegger. Malte panel og malt mdf i tak.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er gliper i original parkett i stuer. Det er knirk i gulv.
  Tiltak: Utbedres etter egne preferanser.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det er påvist retningsavvik på oppimot 30 mm i liten stue i hele rommet ved tilfeldig stikkmålinger i stuer. Det er påvist retningsavvik på ca 25 mm i gang på loft og mellom 2 meters avstand ved tilfeldig valgte stikkmålinger i gang og soverom på loft. Soverom og kjøkken i kjeller er det og foretatt stikkmålinger.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Utbedres i henhold til egne preferanser. - Oppretting av gulv i gang på loft. Kun dette punktet er medtatt i kostnadsestimat , årsak til tilstandsgrad.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmåling. Ifølge radonaksomhetskartet utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelser er det moderat til lav forekomster på denne adressen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Eventuelle tiltak anbefales iverksatt i henhold til resultat av radonmålinger anbefales.

  Rom Under Terreng,TG2
  Det er påvist fukt i utforet vegg i soverom under terreng.
  Vurdering av avvik:
  - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  - Det er påvist diffusjonstett plast inn bak veggplater i utforet vegg. Det er påvist mugg på bakside av veggplater og plast. Det er påvist fuktnivå over skadegrense.
  Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Andre tiltak: Inntrenging av fukt i rom under terreng har ofte sammenheng med utilstrekkelig eller manglende utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur og gulv. Forhold må holdes under oppsikt over tid og det må påregnes behov for utvendig tiltak med drenering. - Innforede vegger anbefales revet for å redusere risiko for fuktskader i form av sopp, råte og innsektsskader.

  Krypkjeller,TG2
  Krypkjeller under del av stue i tilbygget del av ukjent alder.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen ventilering av krypkjeller.
  - Det er ikke ventilering av krypkjeller. Det er ikke fuktsikring av grunn. Det er spor etter mus. Det er kalkultslag på grunnmur. Det mangler stubbegulv. Det er påvist fukt nivå ved stikkmålinger opp mot skadegrense i stubbegulv.
  Tiltak: Bedre ventilering må etableres.
  Det bør etableres fuktsikring av grunn. - Det må utføres tiltak for på bedre ventilering. - Det bør sikres mot skadedyr som mus og rotter. - Stubbeloftsplater bør etableres. - Inntrenging av vann i krypkjeller kan settes i sammenheng med manglede eller utilstrekkelig utvendig drenering.

  Innvendige trapper,TG2
  Malt tretrapp med belegg i trinn til kjeller.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg. Det er større åpninger i rekkverk i trapp i henhold til dagens krav. Trapp fremstår som noe bratt.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Trapp til loft,TG2
  Malt tretrapp med tette opptrinn.
  Vurdering av avvik: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk i trapp er over dagens krav.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.

  Liten trapp fra Gang i 1 etasje, TG3
  Tretrapp, plassbygget med fliser i trinn. Åpen.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Det er avvik:
  - Det er ikke rekkverk eller håndløper. Det er åpninger mellom opptrinn over 10 cm. Det er påvist sprekk i flis i trinn.
  Tiltak: Det anbefales å oppgradere trapp i henhold til dagens krav. - Flis i trinn skiftes ut.

  Innvendige dører,TG2
  Malte fyllingsdører i tre fra byggeår, nyere fyllingsdører enkelte rom.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  - Enkelte dører tar i karm.
  Tiltak: Enkelte dører må justeres. Det må påregnes tiltak med justering av enkelte dører. Ellers etter egne preferanser.

  Våtrom
  Kjeller > Vaskerom
  Generell,TG3
  Vaskerom/trappegang i kjeller med bereder, vask og opplegg for vaskemaskin. Fliser med varmekabler på gulv oppgradert i 2012. Mellom vaskerom og bad er det trevegg uten oppkant eller membran. Det er ikke funnet sluk i gulv.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - Vegg i tre mellom vaskerom og bad er satt opp etter at fliser på gulv er lagt i det som var et rom tidligere. Det er ikke sluk i gulv for avrenning av bereder og lekkasjevann. Det er ikke membranløsning under fliser eller oppkant vegg.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Det må påregnes å oppgradere våtrom i henhold til dagens krav i nær fremtid.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner,TG2
  Det er ikke foretatt hulltaking, da dette ikke ses å være hensiktsmessig på grunn av lite fuktpåkjenning.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Det er ikke påvist membran løsning av gulv og oppkant mot vegger.
  Tiltak: Det anbefales å etablere fuktsikring av gulv og oppkant på vegger mot tilstøtende rom og grunnmur.

  Overflater vegger og himling,TG2
  Fliser på vegg og malt mdf panel i tak.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  - Det er er bom under enkelte fliser i våtsone. Det er små riss i fuger enkelte steder. Det er vindu i våtsone, avskalling maling.
  Tiltak: Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
  Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. Bad er ca 10 år, riss i fuger og løse fliser holdes under oppsikt over tid. Det må påregnes behov for tiltak på sikt. - Fuktbeskytte materialer i våtsone.

  Overflater Gulv,TG2
  Det er målt 12 mm fall fra topp flis ved dørterskel. Terskel er 5 cm høy, men det er ikke kjent om det er membranoppkant bak.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist avvik i fuger.
  - Det er 12 mm fall fra topplisten til sluk, ukjent oppkant bak dørterskel. Det er påvist feil i fuger mellom fliser i dusjsone som er påført silikon. Det er lite lokalt fall i dusjsone.
  Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling. Fuger bør skiftes ut. Holdes under oppsikt over tid. Det må påregnes tiltak på sikt.

  Ventilasjon,TG2
  Elektrisk styrt vifte med avtrekk ut yttervegg.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Kjeller > Bad
  Generell,TG3
  Bad med fliser på gulv, malt murvegg og malt panel på vegg. Malt panel i tak. Dusjkabinett, servant og klosett.
  Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke fall til sluk fra dørterskel. Det er ikke mulig å inspisere sluk i gulv. Det er ikke membranløsning på gulv eller i våtsoner på vegg.

  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Det må påregnes å renovere bad i nær fremtid for å tåle dagens bruk.

  Kjøkken
  Avtrekk,TG2
  Elektrisk kjøkkenventilator på vegg med avtrekk ut yttervegg.
  Vurdering av avvik:
  - Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til kjøkken, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  1 Etasje > Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Integrerte hvitevarer utenom oppvaskmaskin, samt dobbel nedfelt vaskekum.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er noe fuktskader og slitasje i sokkelister under kjøkkeninnredning.
  Tiltak:

  Utbedres etter egne preferanser.
  Spesialrom
  1 Etasje > Wc
  Overflater og konstruksjon,TG3

  Belegg på gulv, tapet på vegg og takplater. Klosett og servant.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Det er ikke avtrekk. Det er ikke luftespalter for tilluft i henhold til dagens krav.

  Tiltak:
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  Det anbefales å montere elektrisk styrt vifte i vegg og spalte for tilluft i for eksempel dør.

  Tekniske installasjoner
  Avløpsrør,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  - Det er ikke funnet avlufting for kloakk på yttertak. Det er soilrør i bad i kjeller som har riss i kobling. Soilrør er fra byggeår.

  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  Riss i tilkobling må utbedres.

  Ventilasjon,TG2
  Lufting via vindu og dør.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Det er ikke ventiler i vinduer eller vegger i rom.

  Tiltak:
  Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  Det anbefales at det etableres tilstrekkelig ventilering av alle oppholdsrom.

  Varmtvannstank,TG2
  200 liters bereder fra Høiax fra 2005.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  - Det er ikke sluk i gulv i rommet bereder er plassert.

  Tiltak:
  Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.
  Det anbefales å montere waterguard system ved bereder.

  Tomteforhold
  Byggegrunn,TG2
  Det er avvik: Det er påvist vertikalt riss i grunnmur.
  Tiltak: Sprekker/riss tettes og holdes under oppsyn over tid.

  Drenering,TG2
  Drenering mot gate er utbedret i 2012. Ellers fra bygggeår.
  Vurdering av avvik: Det er ikke uført tiltak for drenering annet en mot vei. Eller fra byggeår.
  Tiltak:
  Forholdet anbefales å holdes under oppsikt over tid. - Det bør etableres utvendig drenering og fuktsikring på fasader hvor dette mangler.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er påvist riss/sprekk i grunnmur.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Riss og sprekker tettes og holdes under oppsikt over tid.

  Forstøtningsmurer i hageanlegg,TG2
  Betong og naturstein med ukjent armering og fundamentering.
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

  Det er avvik:
  Store deler av forstøtningsmur mot øst og skråning er ikke mulig å besiktige på grunn av ulike vekster. Det som er synlig har enkelte sprekker og riss. Forstøtningsmur mot nord har sprekker flere steder.

  Tiltak:
  Forstøtningsmurer må holdes under oppsikt over tid. - Det kan ikke utelukkes behov for sikringstiltak.

  Terrengforhold,TG3
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  - Belegningsstein ved inngangsparti har setninger og heller inn mot grunnmur.

  Tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales.
  Det må påregnes tiltak for å etablere fall bort fra grunnmur.

  Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
  Alder er ikke kjent, men utifra utvendig stoppekran og stakeluke til avløpsrør er antatt fra 2000.
  Vurdering av avvik:
  Det er avvik: Alder på utvendige vann- og avløpsledninger er ikke kjent.

  Tiltak: Det anbefales å kontrollere nærmer når utvendige bunnledninger er fra. - Det må påregnes behov for tiltak om disse er fra byggeår.

  Oljetank,TG2
  Nedgravd oljetank av ukjent utførelse
  Vurdering av avvik: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes.
  Alle nedgravde oljetanker tilknyttet oljefyranlegg som er omfattet av oljefyrforbudet, vil i utgangspunktet bli å anse som "ute av bruk" fra 2020. Dette utløser kravene til slutthåndtering av tanken som er beskrevet nærmere på miljødirektoratets sider.
  Tiltak: Det anbefales at oljetank og røropplegg saneres/rengjøres.
 • Boligen har en attraktiv beliggenhet kun få minutters gange fra Arendal sentrum. Boligen ligger med fritt overblikk over nabolaget og nydelig utsikt mot sentrum, byfjorden og Hisøy.
 • Enebolig med frittliggende garasje.
 • Fra Arendal sentrum følger man Vesterveien og tar 3 avkjøring i rundkjøringen. I rundkjøring ved Maxis tar man 3 avkjørsel og så første til høyre inn på Skauveien. Følg veien ca. 100 meter så ligger boligen på venstre hånd merket med til salgsplakat fra Aktiv. Velkommen!
 • Antatt fjell og sprengsteinsmasser. Grunnmur hovedsakelig i armert betong. Under tilbyggett del er det grunnmur av lettklinkerblokker som er pusset og malt. Sveiset asfaltpapp på tilbygget del av bolig og som membran under balkong. Takrenner og nedløpsrør i lakkert metall. Antatt fra 2000. Isolert bindingsverk fra byggeår med liggende bordkledning. Kledning på alle vegger utover fasade mot vest er skiftet i 2018 og luftet. Det er ved tilfeldig stikkontroller påvist musebånd i fasader med kledning fra 2018. Kledning på fasade mot vei er ikke luftet. Sperrekonstruksjon fra byggeår. Isolert ned mot loft, ellers uisolert. Taktro over taksperre. Ventil i gavlvegg, ellers ingen ventilering. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass, vindu i krypkjeller er kledd inne har enkelt glass. Balkong over del av stue med utgang fra soverom på loft. Terrassebord i tre, rekkverk i tre. Trapp i marmor ned til platting og hagestue ved garasje. Trapp i mur med smijernsgjerde til inngang i 1 etasje mot nord. Etasjeskillere i tre mellom kjeller, 1 etasje og loft. Støpt mursåle i kjeller. Avløpsrør av plast fra 2012 og soilrør fra byggeår. Grunnmur av pussset lettklinkerblokker på utside, uten puss i krypkjeller. Stubbeloftplater enkelte steder, ellers åpent til isolasjon og stubbgulv i tre. Grus på grunn.
 • U.etg: Bra: 45 m2, P - rom: 35 m2, S - rom: 10 m2
  1.etg: Bra: 79 m2, P - rom: 79 m2
  Loft: Bra: 43 m2, P - rom: 43 m2

  Garasje: Bra: 47 m2, S - rom: 47 m2.

  Følgende rom inngår i primærareal:


  U.etg: Vaskerom, rom, kjøkken, bad.
  1.etg: Stue, stue 2, gang, gang 2, kjøkken, wc
  Loft: Soverom, soverom 2, soverom 3, gang, bad
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm. Ved. Varmepumpe er installert.
 • Boligen ligger på en solrik og flott tomt pent opparbeidet med belegningsstein i innkjørsel og inngangsparti, plen i hageanlegg og beplantning. Fra eiendommen har man flott utsikt og det er flere lune sitteplasser på tomten. Det er bygd pergola hvor man har trekk til taket slik at man sitter lunt og skjermet. Tomten er meget velstelt og bør oppleves for rett inntrykk.
 • God parkeringsplass på egen tomt samt i dobbelgarasje oppført i 2016.
 • Offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 566 935 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 040 967 per 31.12.20
 • Kr. 21 295 pr. år
  Beløpet inkluderer eiendomsskatt kr. 4912 og renovasjon kr. 4434.
 • Strøm: Ca. kr. 18 000,- årlig.
  Kommunale avgifter: Kr. 11949 årlig.
  Eiendomsskatt: Kr. 4912 årlig.
  Renovasjon: Kr. 4434 årlig.
  Bygningsforsikring.
  Tv/internett.
 • Finnes ikke i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1957/2462-1/36 Bestemmelse om veg
  04.10.1957
  Utbedring av Skauveien
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1959/3604-1/36 Best. om vann/kloakkledn.
  17.12.1959
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019- 2029
  Formål: Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse
  Hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse
  Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som
  avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner
  etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en
  fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16
  Se kartutsnitt i figur 1.1 vedlagt salgsoppgave.

  Reguleringsplan:
  Uregulert.
  Planer under arbeid: Nei
 • Gnr. 502 Bnr. 616 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Meglerprovisjon: 1,62 %.
  Tilrettelegging: Kr. 10900,-
  Markedsføring: Kr. 8750,-
  Internett: Kr. 8850,-
  Garantiforsikringspremie: Kr. 3800,-
  Oppgjørskostnad: Kr. 3950,-
  Grunnbok og utskrifter: Kr. 808,-
  Sikringsobligasjon: Kr. 585,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Karolina Nosal
Magne Haugås

Megler

Magne Haugås

90 02 01 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev