aktiv-eiendomsmegling

Arneberg Åsavegen 211

Landlig beliggende eiendom med potensiale i Hof/Åsa - Stor tomt med enebolig og uthus.

 • 700 000
 • BRA 129 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING700 000
 • OMKOSTNINGER33 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER733 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 118 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 701 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  733 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:
1. etasje: Vindfang, trapperom, stue, spisestue, kjøkken, bad og entré.
2. etasje: Gang, tre soverom og to lagerboder.
Kjeller.

Eiendommen består også av uthus med vedskjul og lagerboder.

Åsavegen 211, Innlandet

 • Velkommen
  Eiendom med stor gårdsplass og gode parkeringsmuligheter. Boligen har to innganger, en hovedinngang og en bi-inngang som begge tar deg inn til entré.

  Stue
  Boligen har to stuer i 1. etasje med flere møbleringsmuligheter for både sofagrupper og spisebord. Vedovn og parafinkamin installert.

  Kjøkken
  Eldre kjøkkeninnredning som består av over- og underskap med glatte fronter. To rustfrie kummer og ett-greps blandebatteri.

  Soverom
  Boligen har tre soverom i 2. etasje. Soverommene har plass for både seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Vedovn på et soverom.

  Bad
  Bad i 1. etasje med eldre standard. Belegg på gulvet med varmekabler og våtromsplater på veggene. Det er utstyrt med dusjkabinett, toalett og servant.
 • Eiendom med landlig beliggenhet i Hof/Åsa i Åsnes kommune. Eiendommen ligger skjermet og rolig til. Til Flisa sentrum er det ca. 11 km og ca. 16,5 km til Kirkenær. Begge steder finner du et godt utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. Et steinkast utenfor døren er det bussholderplass der skolebussen går, og tvers over gaten ligger det fotballbane som barna kan nyte godt av. Er du glad i tur- og skimuligheter sommer som vinter er det skiløyper i nærheten helt til populære Hofferbua og Vestmarka.

  Er du treningsglad ligger Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter, klatrevegg og treningssenter, samt Myrmoen friluftsområde med lysløype midt i Flisa sentrum. Her er det også rasteplasser med bord og sittebenker for kos og hygge utendørs, samt trimapparater. I tillegg kan du ta deg opp Kjølaberget hvor det er utsikt over nærområdene fra toppen. I samme område ligger svømmehallen og det populære idrettsanlegget med bl.a. volleyballbane og kunstgressbane for aktive barn og unge. Her ligger også barnehage og skoler. Ca. 3,8 kilometer fra boligen ligger i dag Jara barneskole og barnehage. Jara barnehage og skole er i dag vedtatt nedlagt og det er planlagt å bygge storskole på Flisa for skolebarna. Det er også privat barnehage på Mosogn. Om du er glad i friluftsliv og uteaktiviteter er det gode muligheter for dette rett utenfor døren eller i nærområde. Det går også skilyøper i nærområde. Avstanden er ikke lang til fine bade- og fiskeområder både i Hukusjøen (gangavstand), Glomma og Flisaelva.
 • Se kartskisse.
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Erik Sørlie ved Sørlie Takst AS.

  Enebolig oppført i 1950. Byggegrunn med antatt jord- og morenemasser. Drenering og fuktsikring materialer er ukjent, da den er nedgravd og
  ikke tilgjengelig. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med flis. Yttervegg kledd med lektepanel. Saltakkonstruksjon. Tretakkonstruksjoner. Undertak med sponfliser. Himling isolert med flis. Kledde gesimser uten luftespalte. Takflatene er tekket med flat sementtakstein. Kjellervinduer, 1+1 glass. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 1991. Vinduer med ett lags glass.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Avtrekk - Kjøkken: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  - Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Sponfliser fra byggeåret, kan ikke regnes som tett undertak. Mangler del med undertak. Påvist fuktskjolder på takkonstruksjoner. Fuktskjolder i undertak. Ved bruk av fuktmåler ble det registrert noe fuktighet. Må påregne utskifting av undertak og taktekking. Synlige skader i gesimsbord. Hull i gesimsbord etter hakkespett.
  - Utvendige dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påvist muselort på gulv under innvendig trapp.
  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
  mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
  - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Rust på sotluke.
  - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen.
  - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  - Vannledninger: Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
  - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  - Andre installasjoner: Eldre trykktank. Opplyst av fullmektig: Det er avvik på trykktank eller vannpumpe. Må påregne utskiftning av vannpumpe og trykktank.
  - Elektrisk anlegg: Skrusikringer (porselensikringer), montert på vegg i 2. etasje. Montert strømmåler på vegg i 2. etasje.
  - Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Drenering og fuktsikring av kjelleryttervegger har svakheter, påvist med saltutslag i kjeller.
  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  - Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Støpt trapp ved inngang har sprekker/avskalinger. Mangler håndløper på begge sider til utvendig trapp.
  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Enkelte riss/sprekker i støpt gulv i kjeller. Målt høydeforskjell på ca. 35 mm på soverom i 2.etasje. Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. Synlig armering i støpt dekke over kjeller.
  - Andre innvendige forhold: Ikke etablert ventilasjon. Rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Ikke fuktsikre gulvflater. Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg.
  - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtromsbelegg har løsnet. Belegget på bad er misfarget, pga for mye varme stedvis i gulv. Enkelte montasjemerker. Himlingsplater er dårlig festet. Toalett er dårlig festet. Ikke etablert tilluftspalte under innerdør.
  - Overflater og innredning - Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Påvist råteskader i bunnplate under kjøkkenbenk.
  - Branntekniske forhold: Eldre brannslukningsapparat. Montert røykvarsler.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Total: Bra / P-rom - 129 m² / 118 m².
  1. etasje: Bra / P-rom - 75 m² / 75 m².
  2. etasje: Bra / P-rom - 54 m² / 43 m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Vindfang, trapperom, stue, spisestue, kjøkken, bad og entré.
  2. etasje: Gang og tre soverom.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn på soverom i 2. etasje.
  Parafinkamin i 1. etasje.
  Vedovn i et rom i 1. etasje.
  Varmekabler i baderomsgulv.
  Panelovner på enkelte rom.
 • Eiertomt. Tomten fremstår delvis som naturtomt.

  I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 2 701,6 m² og et oppgitt areal på 2 716,7 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen tomt.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei over privat eiendom. Det er ikke kjent med at det er tinglyst veirett.

  Eiendommen har privat vann- og avløpsanlegg. Vannforsyning fra brønn og avløp med negravde kummer på eiendommen av ukjent alder og type.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Kommunen opplyser at avløpsanlegget antagelig er gammelt, og bør utbedres på sikt.
 • Formuesverdi som primærbolig: Kr 125.074 per 31.12.2021.
 • Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.558,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, septikrenovasjon og feiing. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2008. Ved kontroll ble det gitt følgende pålegg om utbedringer:
  Gang 1. etasje: Takbeslag var defekt, hadde sprekker. Dette må undersøkes, slik at ikke dette skyldes varmgang i koblingene under takbeslaget.
  Kjeller: Lysrørarmaturen manglet skjerm. Skjerm kan påsettes av eire/bruker, men utskifting av hele armaturen må utføres av elektroinstallatør.
  Kjeller: Lysarmaturen var ikke montert i samsvar med produsentens anvisning, den er beregnet på fast montering. Den var ikke betryggende festet, bev.ledning var ikke strekkavlastet og kappe på ledning var glidd utav strekkavlaster på pluggen.
  Kjøkken: Bevegelig ledning ned til hengelampe var skjøtt uten at denne var strekkavlastet. Bev.ledningen til hengelamper skal ikke være skjøtt, men strekkavlastet og skjøtt ved hengekroken.
  Sikringsarrangement: Bunnskruer var defekte/brente. Gjelder kurs 1. etg.
  Sikringsarrangement: Bunnskruer var defekte/brente. Gjelder kurs 2. etg.
  Det er ukjent hvorvidt disse manglende er utbedret/ferdigstilt. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Neste kontroll kan forventes i 2028.

  Det gjøres særlig oppmerksom på at eiendommen ikke vil bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Tinglyst skjønn, dbnr. 343, tgl. 7.2.1957. Dokumentet finnes ikke i Statens kartverks arkiv og megler har derfor ikke kunnet kontrollere innholdet i denne.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen ligger i hensynssone H220_2 for gul sone for støy iht. T-1442.
 • Gnr. 172 Bnr. 66 i Åsnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  Punkt 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
  - Tak inne på bad.

  Punkt 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
  - Utett tak på tilbygg/gang.

  Punkt 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
  - Mus. Råteskader under benk på kjøkkenet + tak/tilbygg over bad/gang.

  Tilleggskommentar:
  Jeg har ikke selv bodd i boligen, men har svart etter beste evne.

  Eiendommen selges via fullmektig og egenerklæringsskjema er også utfylt/besvart av fullmektigen. Utfyller har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 7 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eva Brodin
  Marte Susanne Opsahlseter Brodin
Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev