aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til småbruket i Åsliavegen 275!

ARNEBERG Åsliavegen 275

Fint beliggende og solrikt småbruk på ca. 17 630m². Innholdsrik og vedlikeholdt enebolig, stort garasjeuthus og stabbur.

 • kr 3 200 000
 • BRA 208 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 200 000
 • Omkostningerkr 96 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 296 142
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 953
 • Soverom4
 • ArealP-rom 183 m²
 • Tomt17 630.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  80 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000))

  96 142 (Omkostninger totalt)

  3 296 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til småbruket i Åsliavegen 275! Fint småbruk med landlig beliggenhet i Åslia på en liten i høyde. Åpen og solrik beliggenhet med utearealer og stor terrasse mot både syd og vest. Småbruket har en tomt på totalt ca. 17 630m² som består av fulldyrka jord (8,8 mål), produktiv skog (6,6 mål) og tun med bebygd areal (2,2 mål). Eiendommen er bebygd med en innholdsrik enebolig, garasjeuthus med bruksareal på 119m² og stabbur innredet med gjesterom. Her bor du med fine natur- og turområder i umiddelbar nærhet, samtidig som det kun er ca. 6,6 km til Flisa sentrum. I Flisa sentrum har du det meste av fasiliteter som blant annet barnehager, skoler og Flisa Stormarked med forskjellige butikker, apotek, frisør og café. I Flisa finner du også svømmehall, iderettsanlegg og treningssenter.

Åsliavegen 275, Innlandet

 • Tomt
  17630.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 17 630m². Av disse er ca. 8,8 mål fulldyrka jord, ca. 6,6 mål produktiv skog og ca. 2,2 mål tun med bebygd areal. Det gjøres oppmerksom på at garasjeuthus er plassert noe over tomtegrensen. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på historisk oppgitt areal hentet fra eiendomsbase). Oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Fint småbruk beliggende i Åslia i Åsnes kommune. Eiendommen ligger landlig og fint til på en liten høyde. Åpen og solrik beliggenhet, bolig med utearealer og terrasse orientert mot syd. Område med noe bebyggelse i landlig skog og landbruksområde. Her bor du med fine natur- og turområder i umiddelbar nærhet. Ca. 6,6 km til Flisa sentrum med det meste av fasiliteter som blant annet Flisa Stormarked med forskjellige butikker, apotek, frisør og café. I Flisa finner du også svømmehall, iderettsanlegg og treningssenter. Barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole i Flisa. Ca. 3,2km til Solør Montessoribarnehage (0-6 år) og Solør Montessoriskole (1-7 kl.). Ca. 500 meter til nærmeste bussholdeplass "Åslia" med linjene 780 og 788.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1953. Byggegrunn antatt med breelvavsetning. Eldre del: Ikke observert grunnmursplast. Drenering og fuktsikring materialer er ukjent, da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Tilbygget del: På denne type konstruksjon er det normalt at det ikke er etablert drenering. Takrennevann føres ut på terreng. Eldre del: Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Tilbygget del: Støpt plate på mark og støpt ringmur. Antatt isolert under betonggulv og utførelse med fuktsperre mot grunnen. Eiendommen har avløp via to kummer, med overløp til grøft e.l. Ukjent alder. Trebjelkelag i etasjeskillere, antatt isolert med flis. Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med usikker radonaktivitet. Ukjent om det er foretatt radonmålinger. Takflatene er tekket med glasert takstein. Deler av takstein fra tilbyggingsperioden. Taktekking ikke besiktiget på grunn av snø på taket. Beslått luftehatt for avtrekkskanaler. Helbeslått pipetopp. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Vannbrettbeslag på vinduer. Beslag i overgang tak og vegg. Isbordbeslag. Takstige. Snøfangere. Beslag i gradrenner. Eldre del: Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med flis. Antatt tilleggsisolert utvendig med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Tilbygget del: Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Innervegger antatt som isolerte bindingsverkvegger. Montert delevegg i 2.etasje og innredet til ett ekstra soverom. Utført i 2016/2017. Eldre del: Saltakkonstruksjon. Tretakkonstruksjoner. Deler av takkonstruksjonen er forsterket på loft. Himling isolert med flis og delvis sydde isolasjonsmatter i eldre del. Taket er oppforet med nyere undertak av OSB- plater. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Overbygget takkonstruksjon over balkong i 2.etasje. Tretakkonstruksjoner. Himling isolert med mineralull. Undertak med OSB-plater. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Tilbygget del: Saltakkonstruksjon. Antatt utført med fabrikkerte w-takstoler. Himling antatt isolert med mineralull. Lufting ført via raft og ventil i gavlvegg. Loft ikke besiktiget. Ikke montert loftsluke. Delvis overbygget takkonstruksjon over veranda. Understøttet med tresøyle. Takkonstruksjonen er ikke besiktiget. Lukket og kledd himling. Eldre vinduer med 2 lags isolerglass. Ukjent alder. Vinduer med 2 lags isolerglass. Observert isolerglass fra 2007 og 2008. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage på grunn av varierende temperaturer og lysforhold. Eldre del: Malt ytterdør med glassfelt. Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 2008. Tilbygget del: Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 2008. 2.etasje: Terrassedør med 2 lags isolerglass fra 2005. Adkomst til delvis overbygget veranda. Utvidet terrasse i 2017 og 2019. Terrasse er sist overflatebehandlet i 2022. Fundamentert på støpte pilarer. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Montert justerbare skruer. Utført med impregnert gulv og beiset- malt rekkverk og levegger. Delvis overbygget takkonstruksjon over terrasse. Sperretakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte metallplater. Understøttet med tresøyler. Utvendig beiset tretrapp med adkomst til terrasse. Tretrapp ved inngang til tilbygget del. Tretrapp ved inngang til eldre del. Garasjeuthus - Byggeår: Antatt oppført på 1950/1960 tallet. Utvendig: Støpte grunnmurer. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og liggende panel i gavlvegg. Delvis forblendet med murt teglstein. Saltakkonstruksjon. Takflatene er ikke besiktiget på grunn av snø. Antatt tekket med skiferstein og profilerte metallplater. Loft er ikke besiktiget. Metall takrenner og nedløp. Det er påvist råteskader i utvendig panel. Må påregne større utskiftninger. Mangler del med panel. Mangler del med takrenner og nedløp. Sprekker, skjevheter og avskalinger i støpt gulv i garasjerom. Setningsskader. Det påvist råteskader i panel over garasjerom. Taket er ikke tett. Synlig is på gulv. Må påregne større reparasjoner og utskiftninger. Påvist knust vinduglass. Eldre uthus, generelt med preg etter aldersforvitring og manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Kun deler er besiktiget. Innvendig: Støpt gulv. Smøregrav i garasjerom. Del med tregulv i lagerbod. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Himling med malte plater. Koblet glassrammer, 1+1 glass. Lys og strøm. 3 fas uttak. El.skap med skrusikringer. Ettermontert automatsikring for kurs 8 (stabbur og vannpumpe). Montert strømmåler. Murt teglsteinspipe. Eldre vedovn. Garasjerom: Støpt gulv. Kjellerrom under støpt dekke er ikke besiktiget. Ikke tilgjengelig ved befaring på grunn av is over luke. Overflater med panel og murt teglstein. Ståldør mellom garasjerom og hobbyrom. Eldre vippeport. Stabbur - Byggeår: Antatt 1970 Utvendig: Fundamentert på trestabber. Yttervegger av laftet tømmer. Synlige lafteknuter. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med torv. Nytt torvtak i 2017. Utvendig tretrapp. Bakvegg har behov for vedlikehold. Ytterdør har behov for justering. Innvendig: Gulvflater med lakkert tregulv. Trebjelkelag, antatt isolert med mineralull. Overflater med laftet tømmer. Åstak. Himling med panel. Lukket og kledd takkonstruksjon. Heltre ytterdør. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Nedløp og beslag. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2. Innvendig > Overflater. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Innvendig > Pipe og ildsted. Innvendig > Rom Under Terreng. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad. Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Tekniske installasjoner > Vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Tomteforhold > Septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Vinduer. Innvendig > Radon. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Våtrom > Ventilasjon > Bad. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Tomteforhold > Drenering. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Innvendig > Innvendige trapper. Våtrom > Generell > Bad. Våtrom > Generell > Vaskerom. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Vannlekkasje bad i kjeller, men ingen skader da vann rant til sluk. Arbeid utført av: Helgestad VVS. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Hadde vært fukt før vi kjøpte, men utvendig terreng hadde blitt forandret med fall ut fra grunnmur . Vi har allikevel brukt avfukter pga mye fukt i kjeller. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Lekkasje i en del av garasje. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Settningsskader i garasje , og noe skjevhet på gulv stue. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Råte i garasje pga tak lekkasje 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Jeg Jan Erik som har utført alt snekkerarbeid. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Tinglyst adkomstvei.

  Innhold
  Småbruk med en tomt på totalt ca. 17 630m² som består av fulldyrka jord (8,8 mål), produktiv skog (6,6 mål) og tun med bebygd areal (2,2 mål). Eiendommen er bebygd med en innholdsrik enebolig, et stort garasjeuthus med bruksareal på 119m² og stabbur innredet med gjesterom. Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue med utgang til terrasse, spisestue, kjøkken, entré/gang/kontor, bad og soverom. 2. etasje: Gang med utgang til balkong, 3 soverom og kott. Kjeller: Trapperom, bad, vaskerom, matbod, kjellerrom, vedbod og lagerbod. Innhold garasjeuthus: Hobbyrom/trimrom, hobbyrom, 2 garasjerom med totalt 3 garasjeplasser og 2 lagerboder. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse". Enebolig Totalt: BRA 208m² / P-rom 183m². Kjeller: BRA 55m² / P-rom 30m². 1. etasje: BRA 106m² / P-rom 106m². 2. etasje: BRA 47m² / P-rom 47m². Følgende rom inngår i primærareal: Kjeller: Trapperom, baderom og vaskerom. 1. etasje: Entré, kjøkken, spisestue, stue, entré/gang/kontor, baderom og soverom. 2. etasje: Gang og tre soverom. Følgende rom inngår i sekundærareal: Kjeller: Matbod, kjellerrom, vedbod og lagerbod. Kommentar: Arealene er beregnet ut i fra oppmålt bruksareal. Takhøyder under 1,9 m er grensen for målbart areal, er oppmålt etter NS 3940. Deler med lav takhøyde uten målbart areal i 2.etasje. Ett bodrom i kjeller uten målverdig areal. Ca.areal: 6m². Kott i 2.etasje uten målverdig areal. Garasjeuthus Totalt: BRA 119m² / P-rom 33m². Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Hobbyrom/trimrom og hobbyrom. Følgende rom inngår i sekundærareal: 1. etasje: Garasjerom for to biler, garasje 2 og 2 lagerboder. Kommentar: Arealet er beregnet ut ifra oppmålt bruksareal. Stabbur Totalt: BRA 6m² / P-rom 6m². Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Gjesterom. Kommentar: Arealet er beregnet ut ifra oppmålt bruksareal.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1953. Bolig med varierende alder og bruksslitasje på overflater, komponenter og installasjoner. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Tilbygg / modernisering: * Tilbygg med kontor, soverom og bad mot nordøst. Utført i perioden ca. 2006-2009. Kilde: Tidligere takst. * Tilbygg med overbygget takkonstruksjon over veranda. Utført i perioden 2006-2009. Kilde: Tidligere takst. Garasjeuthus - Byggeår: Antatt oppført på 1950/1960 tallet. Bygget har gjennomgående lav standard. Generelt med preg av skader, aldersforvitring og manglende vedlikehold. Stabbur - Byggeår: Antatt 1970. Standard fra byggeåret. Vedlikehold er greit ivaretatt. For øvrige beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen hjem ved et flott overbygget inngangsparti som er tilknyttet den store terrassen. Når du entrer boligen kommer du inn i en lys, innbydende og praktisk entré. Entréen har mørke fliser på gulv med varmefolie under og lysmalte overflater. Praktisk nisjer på hver side av inngangsdøren med plass til sko og oppheng av yttertøy. STUE Boligen har en stor og hyggelig hjørnestue delt opp i tre ulike soner. Stuen er i dag innredet med en TV-stue, en dagligstue med vedovn og en spisestue i tilknytning til kjøkkenet. God standard med lysmalte gulv, lysmalte overflater og enkelte kontrastvegger malt i fine farger, samt flott tapet i spisestuen. Beliggenheten på hjørnet med flere store vindusflater sørger for rikelig med naturlig lys. I hjørnet av dagligstuen har du en moderne vedovn fra ca. 2015 som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe fra 2016 på vegg som sørger for en jevn god varme. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en stor, flott og solrik terrasse som ble utvidet i 2017 og 2019. Terrassen er også delt inn i ulike soner, hvor du først kommer ut til en overbygget del med vinduer, downlights i himlingen og varmelamper. Terrassen har impregnerte gulvkonstfuksjoner som sist ble overflatebehandlet i 2022 og beiset- malt rekkverk og levegger. Den gode størrelsen gir plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. Hjørnet av terrassen har også overbygget parti med bar-løsning og nedfelt jacuzzi. Jacuzzien kan kjøpes separat for kr. 20 000,- om ønskelig. Terrassen vender mot både syd og vest som sørger for gode solforhold til sent på kveld sommerstid. Usjenert, landlig og solrikt - uten tvil en skikkelig fin plass for lange og late sommerdager og -kvelder! KJØKKEN Kjøkkenet ligger i en fin delvis åpen løsning med spisestuen, adskilt og samtidig åpent og sosialt. Kjøkkenet har praktisk vinylbelegg på gulv, malte overflater og nedforede kasser med innfelte downlights i himlingen. Også på kjøkkenet har du plass til et koselig frokostbord. Pen og tidløs kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har profilerte fronter malt i 2021 og laminert benkeplate med nedfelt kompositt kum fra 2021. Praktisk med lyse flisimitasjonsplater i benkeryggen. Kjøkkenet ble også oppgradert med ny ventilator i 2021. På kjøkkenet har du plass til frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. Frittstående hvitevarer følger i utgangspunktet ikke med i handelen, men kan avtales med selger. SOVEROM Boligen inneholder i dag totalt fire soverom, hvorav ett er plassert i 1. etasje og de andre i 2. etasje. Soverommet i første etasje ligger i den tilbygde delen som har varmekabler i gulv. Et stort og innbydende soverom som passer perfekt som hovedsoverom. God plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord og rikelig med oppbevaringsplass i medfølgende skyvedørsgarderobe. Soverom 2 er et stort og lyst soverom som også fint kan benyttes som en stue om ønskelig. Soverommet har belegg på gulv og lysmalte overflater. God plass til dobbeltseng, kontorpult og kommoder etter eget ønske og behov. Adkomst til kneloft med oppbevaringsplass. Det tredje soverommet er også et lyst og fint rom av god størrelse. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og oppbevaringsplass i medfølgende garderobeskap. Soverom 4 er et lyst mindre rom som passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. BAD I 1. ETASJE Baderommet er fint plassert i tilknytning til hovedsoverommet i 1. etasje. Et pent flislagt baderom fra ca. 2006-2009. Baderommet har flislagt gulv med gulvvarme, flislagte vegger og panel med innfelte downlights i himlingen. Flott baderomsinnredning i tre med heldekkende servant, stort speil og to takpendler over. Store høyskap på hver side av innredningen sørger for god oppbevaringsplass. Baderommet er også utstyrt med dusjkabinett, vegghengt toalett og elektrisk styrt vifte. BAD I KJELLER Boligens andre baderom er plassert i kjelleren og er et eldre baderom antatt fra byggeåret. Baderommet har mosaikkfliser på gulv, flislagte vegger og folierte takessplater i himlingen. Baderommet er utstyrt med baderomsinnredning med servant, badekar, vegghengt dusj og gulvmontert toalett. VASKEROM I kjelleren har du også et eldre vaskerom av god størrelse. Rommet har flislagt gulv, overflater med malt murpuss og fliser, og malt strietapet i himlingen. Vaskerommet er utstyrt med sluk, utslagskum og opplegg for vaskemaskin. Rommet er også utstyrt med en eldre vedovn og en pelletsovn.

  Innbo og løsøre
  * Jacuzzien på terrassen kan kjøpes separat for kr. 20.000,-. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber.

  Parkering
  I garasjeuthus med totalt 3 garasjeplasser eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Tryg.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 03.01.2003, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2023. Feiing ble utført siste gang den13.10.202. Tilsyn ble sist gang utført den 30.04.2010, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  80 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000))

  96 142 (Omkostninger totalt)

  3 296 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe fra 2016 plassert på vegg i stuen. Vedfyring med vedovn fra ca. 2015 i stuen, eldre vedovn og pettetsovn på vaskerom i kjeller. Elektrisk oppvarming med panelovner, varmekabler i tilbygget del og varmefolie i entré i eldre del.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15847

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 15 847,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Renovasjon: Kr. 5 965,- Administrasjonsgebyr: Kr. 75,- Septik 1/1 avgift (grunnlag: 4m3): Kr. 2 370,- Tilsyn spredt anlegg: Kr. 252,- Eiendomsskatt: Kr. 6 535,- Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,- Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  583590

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2100923

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdi som primærbolig kr. 583 590,- per 31.12.21. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 100 923,- per 31.12.21.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel drift og vedlikehold av privat vei/vann/avløp, strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/197/25: 28.05.1979 - Dokumentnr: 2150 - Elektriske kraftlinjer 08.10.2007 - Dokumentnr: 804884 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Eidsiva Nett AS
  Org.nr: 981 963 849
  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser
  16.05.1909 - Dokumentnr: 900026 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3418 Gnr:197 Bnr:14
  29.09.1944 - Dokumentnr: 1142 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3418 Gnr:197 Bnr:53
  01.01.2020 - Dokumentnr: 895383 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0425 Gnr:197 Bnr:25
  02.03.2023 - Dokumentnr: 227555 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3418 Gnr:197 Bnr:17
  Bestemmelse om vedlikehold
  Bestemmelse om snøbrøyting/strøing
  02.03.2023 - Dokumentnr: 227555 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3418 Gnr:197 Bnr:17
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Iht. opplysninger fra kommunen er nybygg uthus 1971 og tilbygg bolig byggemeldt. Kommunen finner dessverre ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noen av byggene på eiendommen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger av eneboligen i forbindelse med tilbygg. Tegningene er godkjent av kommunen i 2008. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk av 1. og 2. etasje. Kjelleretasjen er ikke inkludert i tegningene og man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens innredning av kjelleretasjen (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom i kjelleren som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Det er også mottatt byggetegninger fra 1971 på uthus med garasjer, boder og hønsehus. I tegningene er uthuset innredet med 2 garasjer, sykkelbod, hobbyrom og hønsehus (tilleggsdel), to hobbyrom er i dag medtatt som primærrom av takstmann. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det er også tilbygget garasje i bakkant av uthuset (retning øst) som ikke er med på tegningene. Avvikene som er beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig veg, via privat veg som går over naboeiendommen. Det finnes ingen tinglyst vegrett på eiendommen. Eiendommen er tilknyttet privat vann og avløp. Vannforsyning fra eldre brønn på naboeiendommen. Pumpehuset er plassert på nabotomt. Eldre trykktank i pumpehus. Eier opplyser: Vannpumpe er skiftet i ca. 2019. Det er ingen tinglyst vannrett på eiendommen. Avløp med privat septikanlegg med to kummer. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Utført vannprøve i ca.2019, analyseresultater viser at det er tilfredsstillende vannkvalitet. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kommunen opplyser om at avløpsanlegget er gammelt (fra 1974), og bør utbedres på sikt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune 2019-2030, hvor hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at deler av eiendommen (6 701m²) ligger i hensynsone for bevaring av naturmiljø.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort. For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  80 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000))

  96 142 (Omkostninger totalt)

  3 296 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  96142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,8 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev