aktiv-eiendomsmegling

ARNEBERG Bjerkesmoen 103

Koselig og liten bolig med alt på en etasje og god beliggenhet på Arneberg - Uthus, enkel garasje og anneks.

 • kr 800 000
 • BRA 87 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1966
 • Soverom1
 • ArealP-rom 76 m²
 • Tomt970.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere denne trivelige fritidseiendommen i Bjerkesmoen 103 på Arneberg som består av bolig, garasje, uthus og anneks. Dette er en ypperlig bolig både for de eldre, godt etablerte eller en mindre familie. Boligen er fra 1966 med gjennomgående standard, men med muligheter og potensiale for å kunne skape et moderne hjem. Her har du en fin plass på Arneberg rett utenfor Flisa med hage, uteplasser og en bolig med alt på en flate. Merk deg dette: - Praktisk bolig på en etasje - Uthus og anneks - Skjermet hage - God og rolig beliggenhet

Bjerkesmoen 103, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 87 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 76 kvm Entré, gang, stue, kjøkken, to soverom og bad.
  Sekundærrom
  1. etasje: 11 kvm Innglasset balkong.  Tomt
  970.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og hagearealer med noe beplantning. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 970,6 m² og et oppgitt areal på 978 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Bjerkesmoen 103 ligger i hyggelige og landlige omgivelser på Arneberg like utenfor Flisa sentrum. Området er omgitt av jordbrukseiendommer med åker og eng som skaper en god og idyllisk atmosfære. Det er flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet, samtidig som det kun er ca. 3,5 km til Flisa sentrum der Kaffegata har kjøpesenter, cafeer, forretninger og diverse servicetulbud. Er du glad i aktivitet og trening ligger Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter som klatrevegg, treningssenter og håndballhall midt i sentrum. I nærheten ligger også svømmehallen og et populært idrettsanlegg med blant annet kunstgressbane for fotballglade barn og unge. Her finner du også barnehage og skoler. Fra boligen er det tilrettelagt gang- og sykkelsti med gatelys til Flisa sentrum. Friluftsliv og uteaktiviteter er det et bredt utvalg av her i området med kort avstand til fine bade- og fiskeforhold både i Flisaelva, Baksjøen og Vermundsjøen. Nær boligen finner du også Myrmoen friluftsområde som er godt tilrettelagt med både tur- og sykkelstier og i senere tid er det bygget disgolfbane. Her er det også rasteplasser med bord og sittebenker for kos og hygge utendørs, samt trimapparater. I tillegg kan du ta deg opp Kjølaberget hvor det er flott utsikt over nærområdene fra toppen. På vinterstid kan du ta skia på rett utenfor døra og gå i de nyoppgjørte skiløypene til blant annet Lossmyra, Åslia og Herkroken.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS. Boligen er oppført i 1996. Boligen er oppført på ringmur av lettklinkerblokker og deler av boligen er punktfundamentert på lettklinkerblokker. Det er drenering rundt krypkjeller med fuktsperre fra byggeår. Takkonstruksjon er av fabrikkerte takstoler med taktekking av i hovedsak metallplater. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall. Boligen er oppført av brakker på eiendommen. Vegger er derfor av bindingsverkskonstruksjon med ukjent alder utvendig kledd med liggende bordkledning. Det er i hovedsak malte trevinduer med 2-lags isolerglass, en malt balkongdør av tre med 2-lags isolerglassfelt til innglasset balkong og en malt hovedytterdør med glassrute til entré. Garasje til liten bil med grusdekke, ringmur av lettklonkerblokker, vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med liggende bordkledning og takkonstruksjon av taksperrer med taktekking av metallplater. Terrenget er fylt mot garasjen og dette har ført til råteskader i konstruksjoner. Anneks med trebjelkelag og laminatgulv punktfundamentert på lettklinkerblokker på terreng med enkle vegger av maskinlaft og takkonstruksjon av underpanel lagt på åser med taktekking av pappshingel. Det er en gangdør med glassrute til bygget og to vinduer for lysinnslipp. Bygget benyttes til lagring. Uthus punktfundamentert på terreng med trebjelkelag og enkelt plategulv, vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med liggende bordkledning og takkonstruksjon av sperretak med undertak av presenning og taktekking av metallplater. Det er vinduer for lysinnslipp, enkelte gangdører til bygget og innlagt strøm til lys og stikkontakter. Hoveddelen av bygget er inndelt i tre bodrom og det er et tilbygget soverom. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Undertak er av presenning, og dette er ikke like aldringsbestandig som et undertak av for eksempel asfaltpapp. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er ikke fremvist dokumentasjon for løsninger og materialvalg på våtrommet. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Omramming rundt vinduer er ført helt ned til vannbrett, og dette medfører økt risiko for råteskader. - Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er ingen lufting fra gesimser. Det er påvist råteskadet vindskibord. - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke tett omramming rundt vindu, og dette kan føre til at fukt trenger inn i konstruksjoner. Det er påvist enkelte værslitte vinduer. Vinduene er i hovedsak av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. - Andre innvendige forhold: Det er påvist musekadaver i krypkjeller. - Overflater vegger og himling - Bad: Baderomsplater er ikke montert på sokkellist, og de er ikke fuget i nedkant. Dette betyr at baderomsplater kan trekke opp fukt hvis de blir utsatt for vannpåkjenning. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Deler av ringmuren er ikke pusset, og dette kan føre til at lettklinkerblokker kan trekke til seg vann som igjen kan føre til frostspreng. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrenne er skadet, mest sannsynlig som følge av snøras. Det er påvist frostsprengt nedløpsrør. Det er opplyst at det kan komme inn noe vann i entré nedenfor pipe, og det mistenkes derfor at det er utettheter rundt pipe. Dette ble ikke observert på befaringsdagen. Det ble utført fuktindikasjoner i disse områdene på befaringsdagen, men det var ingen fuktutslag bak panel. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte. - Krypkjeller: Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er påvist fukt i stubbeloft flere steder, og det er påvist sopputvikling i stubbeloft. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, satt på våtromsplater. 2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: - Usikkert årstall. 2.3 Hvem er arbeidet utført av? - Jørgen Lilleåsen, håndverker. 7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Sprekk i mur. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Sukkermaur utenfor huset. 10.1 Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? - Ja, lagt tak. 10.2 Hvem er arbeidet utført av? - Lindeberg rundt ca. 1994. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Lagt opp strøm til eiendommen. 11.1 Hvem er arbeidet utført av? - Egil Huson v/firma. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner? - Jordfeil, se salgsoppgaven. 15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsler eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser? - Kommer garasje på Bjerkesmoen 113.

  Innhold
  Boligen inneholder: Entré, gang, stue, kjøkken, to soverom*, bad og innglasset balkong. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse". Eiendommen består også av garasje, anneks og uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Til eiendommen er det gruset innkjøring som tar deg frem til boligen. Inngangspartiet er overbygget og tar deg inn til vinterhage og entré med plass til yttertøy og sko. STUE Romslig stue med god plass for å kunne innrede med flere sittegrupper som sofa med TV-møblement og spisebord. Det er installert vedovn i ene hjørnet. KJØKKEN Separat kjøkken med enkel innredning med over- og underskap samt skuffer med lakkerte, profilerte fronter. Laminat benkeplate og rustfri servantbenk med nedfelt servant og sidefelt. Det er flislagt benkerygg og avsatt plass til frittstående hvitevarer som komfyr og kjøleskap. SOVEROM Boligen har et godkjent soverom med fin størrelse hvor du har plass til seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Det ene rommet er innredet med garderobeskap. BAD Lyst bad med baderomsplater på veggene og vinylbelegg på gulvet. Badet har innredning med nedfelt servant, gulvstående toalett, dusjkabinett og opplegg til vaskemaskin. Oppvarming med vegghengt panelovn.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I mindre garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmepumpe i stuen. - Ildsted i stuen. - Vegghengt panelovn på badet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  7544

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.544,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feiing, slam og vann. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  237500

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  855000

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 24.05.1974 - Dokumentnr: 1611 - Bestemmelse om veg: Eier av gnr. 198, bnr. 38, 39, 40, 42, 43, 44 og 45 har bruksrett av vei over eiendommen med gnr. 198, bnr. 29. Rettighet hefter i: Knr:3418 Gnr:198 Bnr:29

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Kommunen opplyser at bygninger er byggemeldt. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av tilbygg bolig og av uthus. I byggetegninger er et soverom og bad ikke definert og entré og vinterhage fremkommer ikke av tegningene av boligen. I byggetegningene av uthuset er innvendig planløsning ikke definert. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via privat vei. Det er tinglyst avtale om veirett. Eier av gnr. 198, bnr. 38, 39, 40, 42, 43, 44 og 45 har bruksrett for vei over eiendommen med gnr. 198, bnr. 29. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannett og har privat avløpsanlegg med septiktank av ukjent type. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H220_41 gul sone for støy iht. T-1442.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 5,3 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev