aktiv-eiendomsmegling
Solgt

ARNEBERG Bjerkesmoen 188

Flott & vesentlig oppgradert enebolig over to plan med kjeller i landlige omgivelser - Stor tomt på i underkant av 7 daa

 • kr 2 100 000
 • BRA 168 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 100 000
 • Omkostningerkr 69 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 169 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 953
 • Soverom2
 • ArealP-rom 113 m²
 • Tomt6 794.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Vi har gleden av å presentere denne velholdte eiendommen i Bjerkesmoen 188 på Flisa. Her har du en eiendommen som ligger landlig og fredelig til blant åker og eng. Eiendommen har stor tomt på 6,7 mål og er pent opparbeidet med gruset gårdsplass, hagearealer og hekk rundt deler av uteområdene ved huset. Boligen er fra 1953, men vesentlig oppgradert de senere årene med nye overflater i øvrige rom, nytt kjøkken, installert varmepumpe og peisovn, totalrenovert bad/vaskerom samt opparbeidet tomten for å nevne noe. Dette er en plass for deg som ønsker en bolig som fremstår ivaretatt og holder en solid og pen standard, kun en liten kjøretur utenfor Flisa sentrum. Merk deg dette: - Pen og velholdt enebolig med flere oppgraderinger - Rikelig med lagringsplass - Landlige og rolige omgivelser

Bjerkesmoen 188, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 55 kvm
  1. etasje: 79 kvm
  2. etasje: 34 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 79 kvm Entré, kjøkken, stue og bad.
  2. etasje: 34 kvm Trapperom, toalettrom og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 55 kvm Fem kjellerrom.  Tomt
  6794.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass, hagearealer med hekk og noe beplantning. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 6 794,5 m² og et oppgitt areal på 6 795,9 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Bjerkesmoen 188 ligger i hyggelige og landlige omgivelser på Arneberg like utenfor Flisa sentrum. Området er omgitt av jordbrukseiendommer med åker og eng som skaper en god og idyllisk atmosfære. Det er flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet, samtidig som det kun er ca. 3,5 km til Flisa sentrum der Kaffegata har kjøpesenter, cafeer, forretninger og diverse servicetulbud. Er du glad i aktivitet og trening ligger Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter som klatrevegg, treningssenter og håndballhall midt i sentrum. I nærheten ligger også svømmehallen og et populært idrettsanlegg med blant annet kunstgressbane for fotballglade barn og unge. Her finner du også barnehage og skoler. Fra boligen er det tilrettelagt gang- og sykkelsti med gatelys til Flisa sentrum. Friluftsliv og uteaktiviteter er det et bredt utvalg av her i området med kort avstand til fine bade- og fiskeforhold både i Flisaelva, Baksjøen og Vermundsjøen. Nær boligen finner du også Myrmoen friluftsområde som er godt tilrettelagt med både tur- og sykkelstier og i senere tid er det bygget disgolfbane. Her er det også rasteplasser med bord og sittebenker for kos og hygge utendørs, samt trimapparater. I tillegg kan du ta deg opp Kjølaberget hvor det er flott utsikt over nærområdene fra toppen. På vinterstid kan du ta skia på rett utenfor døra og gå i de nyoppgjørte skiløypene til blant annet Lossmyra, Åslia og Herkroken.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1953. Det er byggegrunn av løsmasser. Ingen kjent informasjon om drenering. Kan se fuktsperre ved kjellernedgang og noen andre steder. Fundamentering med støpt plate på mark og kjellervegger av betong på opprinnelig del. Tilbygget del antas med sålefundamente av betong og grunnmur av lettklinker. Taktekking med takplater av metall av ulike aldre. Undertak av sutakplater. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Helbeslått pipe. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på tidspunkt for opprinnelig del var med flis og for tilbygget del med mineralull. Fasader er kledd med liggende trepanel. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak.Ventilering av takkonstruksjon på tilbygget del via gesimser . Loft på opprinnelig del er isolert med flis. Vinduer av tre med isolerglass fra perioden 2010-2012. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Aldersbetraktning gjelder for taktekking på opprinnelig del. Sutakplater har enkelte steder løsner fra innfesting og henger ned mellom takstoler. Utettheter på undertak i form av lysglimt i møne. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Aldersbetraktning for opprinnelig del. Frostspreng på nedløp ved verandatrapp. Bøyning på snøfanger over veranda. - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er ingen ventilering fra loft på opprinnelig del. Det er noe svai på konstruksjonen. - Utvendige dører: Fukt- og svelleskade utvendig på verandadør. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Utvendige trapper: Det er ikke håndløper på vegg. - Radon. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Vedovn har passert forventet brukstid. - Rom under terreng: Avskalinger, saltutslag og tegn til fuktpåkjenninger på overflater. Kjeller er ikke egnet for bruk til annet enn enkel lagring. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Stedvis bom i noen fliser. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Utførelse av membran med tanke på overganger mot baderomsplater og i gjennomføringer er ikke dokumentert. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Aldersbetraktning gjelder for vannrør av kobber. Rør i rør er avsluttet i rom i kjeller uten sluk. Det er ikke forsegling mellom vannrør og varerør på kjøkken. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Knirk i gulv. - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Jmf egenerklæringsskjema fra tidligere eiere, utført i 2013. Arbeid utført av Odd Eierholen 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja, angivelig fra forrige eiere i 2013. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, angivelig drenert og lagt på grunnmurspapp av forrige eiere jmf egenerklæringsskjema. Vinter/vår 2023 hadde vi problemer overflatevann som rant inn i kjeller. Det er forsøkt utbedret ved å fylle opp grus for å lede vekk overflatevann (i mangel på veiveit). Det er også tatt kontakt med veistyret vedrørende forbedring av veiveit. Har også vært i kontakt med nabo om etablering av åpen grøft mellom eiendommene for å bli kvitt problemet med overflatevann som nabo stiller seg positivt til. Dette bør gjøres til sommeren da det er frostfritt. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, ved et tilfelle i 2022 blåste det vann inn under møneplaten på tak på opprinnelig del av boligen. Vi hadde takstmann for å se på tilfellet. Vi fikk tilbakemelding om at vi måtte følge med ved ekstremvær. Ikke vært noe problem siden. 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Byttet feieluke i kjeller etter inspeksjon av feirer i 2023 pga manglende lås på gammel luke. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Det er satt på musesikring rundt hele huset i mitt eie. Ikke hatt problem med skadedyr. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Utført av forrige eiere i 2010. Arbeid utført av Solør elektro AS v Bjørn Sebusæter. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Utført mars 2023 av Elsikkerhet Norge. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Snekkerarbeid, gravearbeid/grunnmurspapp av tidligere eier. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Masseutskiftet gangsti og lagt beleggningsstein 2022-2023. Skiftet alle kjellervinduer og vinduer i garasje/uthus i 2019. Arbeid utført av Hans Petter Bråten og Stig Atle Strand (masseutskiftning og belegningsstein) og resterende på egeninnsats. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Se punkt 6, "utettheter". 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Sameid privat vannverk, 1000 kr årlig pr 2023. Jord er bortleid på et års avtale med Trond Kristian Østby. Privat veiforening, 600 kr årlig pr 2023.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, kjøkken, stue og bad. 2. etasje: Trapperom, toalettrom og to soverom. Kjeller: Fem kjellerrom. Eiendommen består også av garasje/uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Inngangsparti tilknyttet den koselige terrassen på framsiden av huset. I entréen er det flislagt gulv og adkomst til praktisk garderoberom. Stuer Stuen er todelt med romslig spisestue tilknyttet kjøkkenet. Her er det varmepumpe og peisovn til oppvarming. Fra spisestuen er det utgang til den solfylte og hyggelige terrassen. På innsiden av spisestuen er det en lun stuekrok med plass til sofagruppe og TV-møblement. Kjøkken Kjøkkenet ligger skjermet og fint til. Lys innredning som består av skuffer og skap med profilerte fronter. Integrert komfyr og platetopp. Plass for frittstående oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap. Ved karnappvinduet er det plass til kjøkkenbord med koselig utsyn utover nærområdet. Soverom Boligens to soverom er romslige og begge med nøytrale og pene overflater. God plass til dobbeltseng og nattbord. Det er adkomst til bodrom fra begge soverommene som er ypperlig for oppbevaring av klær og utstyr. Bad og toalettrom Badet finner du i 1. etasje og her er det baderomsplater på veggene og flislagt gulv med varmekabler. Det er utstyrt med dusjkabinett, gulvstående toalett og servantinnredning med høyskap. Avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel samt egen innredning. Toalettrom i 2. etasje med lyse overflater. Det er utstyrt med gulvstående toalett og servantinnredning.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er fiber like utenfor tomtegrensa slik at ny eier har muligheter for påkobling i følge selger.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  - Varmekabler på bad/vaskerom - Peisovn i stuen. - Varmepumpe i stuen. - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  10324

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 9.674,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Formuesverdi primær
  341809

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1230511

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1000

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 2716, tinglyst den 29.09.1970. Gjelder bestemmelser om vedlikehold av vannledning. - Dagboknr. 2040, tinglyst den 08.07.1992. Gjelder jordskifte. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for installering av ny ovn i 2000. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bygningsmasse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger av /garasjen/uthuset. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger av eneboligen. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Selger opplyser at det innbetales kr 600,- årlig pr 2023 for privatforening. Eiendommen har privat vann og det er tinglyst avtale om vedlikehold av vannledning. Gjensidig ansvar til å holde anlegget vedlike, vederlagsfritt å tillate anlegg av basseng og legging av ledninger over eiendommene samt andre kan delta i vannforsyningen ved tilknytning av stikkledninger på samme vilkår. Selger opplyser at det innbetales kr 1000,- årlig pr 2023 for felles vannverk. Det er privat avløpsanlegg på eiendommen som er opplyst at ble utbedret i 1994.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  69542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,33 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev