aktiv-eiendomsmegling

ARNEBERG Finnvegen 1531

Enebolig med oppgraderingsbehov og potensiale på stor tomt i landlige omgivelser på Hof-Finnskog

 • kr 700 000
 • BRA 154 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 700 000
 • Omkostningerkr 33 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 733 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 955
 • Soverom3
 • ArealP-rom 97 m²
 • Tomt2 775.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  17 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000))

  33 642 (Omkostninger totalt)

  733 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ser du etter en eiendom med potensiale, muligeter og god boltringsplass? Da kan Finnvegen 1531 være eiendommen for deg. Vi har gleden av å presentere denne eiendommen i landlige og rolige omgivelser på Hof-Finnskog. Eiendommen består av enebolig, eldre uthus og eldre garasje. Boligen er oppført i 1955 over to plan med kjeller og inneholder blant annet gang, to stuer, kjøkken, tre soverom og bad. Her bor du i fredelige og fine omgivelser med flotte tur- og friluftsområder like i nærheten. Merk deg dette: ?Eiendom med oppgraderingsbehov og potensiale ?Garasje og uthus ?Stor og delvis opparbeidet tomt ?Ca. 26 km til Flisa sentrum

Finnvegen 1531, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 62 kvm
  2. etasje: 37 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 60 kvm Gang, kjøkken og to stuer.
  2. etasje: 37 kvm Gang, bad og tre soverom.  Tomt
  2775.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med plen og deler av tomten er naturtomt. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 2 775,6 m² og et oppgitt areal på 2 918,8 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige og rolige omgivelser blant spredt boligbebyggelse og store skogarealer på Raukmoen på Hof-Finnskog. Området byr på rikelig med tur- og friluftsområder året rundt. Det finnes også en rekke merkede turstier på Finnskogen. Til nærmeste kommunesentrum som er Flisa med flere tilbud og fasiliteter er det ca. 26 km å kjøre fra eiendommen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1955. Ukjent byggegrunn og løsning for drenering på eiendommen. Boligen har betonggrunnmur innvendig isolert med treullsement. Vegger med bindingsverkskonstruksjon og utvendig kledning med stående bordkledning. Boligen har takkonstruksjon av stedsbygget sperretak opplagret på yttervegger og knevegger, med undertak av bord. Taktekking av taksteinimiterte metallplater. Malte trevinduer med vareramme. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Bordkledningen er værslitt og det er en del sprukne bord. - Takkonstruksjon/loft: Størrelse på luftespalter mellom kneloft og kryploft er ukjent, og det er ikke montert lufteventiler i gavlspisser. Det er påvist misfarget treverk ved pipe og avløpslufting, men dette har mest sannsynlig oppstått før pipehatt og luftehatt ble montert. Det er observert flere store vepsebol og museavføring på loftet. - Utvendige dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Beslag er løst, og dette fører til utett overgang mellom yttervegg og dørterskel på balkongdør i andre etasje. Dette kan føre til fuktskader i vegg. Balkongdørene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. Dørvrider er skiftet ut på hovedytterdør, og det er ikke malt bak den opprinnelige. Det er påvist råteskadet karm på kjellerdør. - Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist stedvis løst gulvbelegg. Det er påvist skader på gulvbelegg. Gulvbelegg mangler stedvis. Det er påvist slipp i behandling av malte veggplater. Vegger er ikke jevnt malt. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Det ser ut til å være utett røykrørinnføring i pipe fra ildsted i stue. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Dør mangler dørvrider. - Andre innvendige forhold: Det er påvist museavføring på kjøkken, i gang i andre etasje og på loft. - Overflater og innredning - Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Bunnplate i benkeskap under servant er svellskadet. Innredning er av eldre dato, og det er påvist en del slitasje. - Avtrekk - Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter og sikringsskap med skrusikringer og overbelastningsvern plassert på soverom i andre etasje. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking over treterrasse: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Papptekking er utett. Undertak er råteskadet. - Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er sprekkdannelser i støpt balkong. - Rom under terreng: Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er høy luftfuktighet i kjelleren. Det er påvist fukt i bjelker og bordkledning i himling i kjeller. Det er påvist fuktskader i himling i form av soppdannelse, men det er ikke observert råteskader. - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke synlig slukmansjett ført under slukets klemring. Det er ikke synlig tettesjikt på våtrommet. Det er ikke vanntett overgang mellom gulv og vegg. Det er lekkasje på avløpsrør fra vannlås på servant. Det er ikke slukrist over sluket. Det er ikke mekanisk avtrekk fra våtrom. Det er svank i himling, sannsynligvis som følge av fukt. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Punkt 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Skiftet vannrør inne. Arbeid utført av Allservice Solør. Punkt 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, terrasse og garasje

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Gang, kjøkken, to stuer og bod. 2. etasje: Gang, bad og tre soverom. Kjeller: Fire bodrom. Eiendommen består også av eldre garasje og uthus.

  Standard
  Velkommen Eiendommen har en stor og praktisk gårdsplass. Overbygd inngangsparti som tar deg videre inn til boligens gang. Stue Boligen har to stuer hvor det er gode plass til å kunne innrede med flere sittegrupper og spisebord i tilknytning til kjøkkenet. Fra den ene stuen er det utgang til terrassen. Kjøkken Kjøkkeninnredning i vinkel som består av over-, under- og høyskap med malte, profilerte fronter. Laminat benkeplate med nedfelt og rustfri servant med sidefelt. Løsning med avsatt plass til hvitevarer samt kjøkkenbord. Soverom Boligen er innredet med tre soverom i 2. etasje med plass til soveromsmøbler. Garderobeskap på to av rommene. Bad Eldre bad i 2. etasje med behov for oppgradering. Flislagt gulv og malt våtromstapet på veggene. Det har servant, toalett, dusjdør og vegghengt dusjbatteri samt vegghengt varmeovn.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2007, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2027.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  17 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000))

  33 642 (Omkostninger totalt)

  733 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn i stuen og på kjøkkenet. Vegghengt varmeovn på badet. Elektriske panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 9.412,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, feiing, renovasjon og septikrenovasjon. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen har privat vann fra brønn som er opplyst om at deles med naboer. Det er ikke kjent med at det er tatt vannprøver. Kjøper oppfordres til å foreta vannprøver før eiendommen tas i bruk. Eiendommen har privat avløp med septiktank. Kommunen opplyser at avløpsanlegget er gammelt (fra 70-tallet) og bør utbedres på sikt. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune(2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  17 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000))

  33 642 (Omkostninger totalt)

  733 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  33642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev