aktiv-eiendomsmegling

ARNEBERG Hibuvegen 100

Konsesjonsbelagt småbruk på ca. 313 daa i skjermede og fredfulle omgivelser i Åsa - Flott utsikt til naturen!

 • kr 2 500 000
 • BRA 204 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 79 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 579 542
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1984
 • Soverom3
 • ArealP-rom 103 m²
 • Tomt313 175 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Dette småbruket som ligger landlig og fint til i Hof/Åsa kan nå bli ditt. Eiendommen har en tomt på ca. 313 daa hvorav 70,9 daa er fulldyrka jord, produktiv skog ca. 234,8 daa, annet markslag ca. 0,7 daa og resterende 6,8 daa er bebygd tun. På eiendommen er det flere bygninger som enebolig, driftsbygning, stabbur og fjøs. Boligen er fra 1984 oppført over en etasje med kjeller. I boligen er det blant annet stue, kjøkken, tre soverom, vaskerom, bad og toalettrom. Det er i tillegg rikelig med oppbevaringsplass i kjelleren. Om du ser etter et småbruk i området rundt Åsa hvor det er potensiale og muligheter så bør du ta en titt på denne. Merk deg dette: - Solid enebolig med tre soverom - Driftsbygning, fjøs og stabbur - Tomt på ca. 313 daa - Idylliske og landlige omgivelser

Hibuvegen 100, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 101 kvm
  1. etasje: 103 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 103 kvm Vindfang, gang, toalettrom, bad, vaskerom, stue, kjøkken og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 101 kvm Teknisk rom og fire bodrom.  Tomt
  313175m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på 313 175 kvm. Av disse utgjør fulldyrket jord ca. 70,9 daa, produktiv skog ca. 234,8 daa, annet markslag ca. 0,7 daa og tun og annet areal ca. 6,8 daa. Tunet er opparbeidet med plenarealer. Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 313 175 m² og et oppgitt areal på 273 743,3 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Det er skogbrukskonto for eiendommen på ca. kr 16.000,- og deler av skogen på Klundsætra vil bli rensket før salg.

  Beliggenhet
  Eiendom med landlig beliggenhet i Hof/Åsa i Åsnes kommune. Eiendommen ligger skjermet og rolig til. Til Flisa sentrum er det ca. 11 km og ca. 16,5 km til Kirkenær. Begge steder finner du et godt utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. Et steinkast utenfor døren er det bussholderplass der skolebussen går, og tvers over gaten ligger det fotballbane som barna kan nyte godt av. Er du glad i tur- og skimuligheter sommer som vinter er det skiløyper i nærheten helt til populære Hofferbua og Vestmarka. Er du treningsglad ligger Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter, klatrevegg og treningssenter, samt Myrmoen friluftsområde med lysløype midt i Flisa sentrum. Her er det også rasteplasser med bord og sittebenker for kos og hygge utendørs, samt trimapparater. I tillegg kan du ta deg opp Kjølaberget hvor det er utsikt over nærområdene fra toppen. I samme område ligger svømmehallen og det populære idrettsanlegget med bl.a. volleyballbane og kunstgressbane for aktive barn og unge. Her ligger også barnehage og skoler. Ca. 3,8 kilometer fra boligen ligger i dag Jara barneskole og barnehage. Jara barnehage og skole er i dag vedtatt nedlagt og det er planlagt å bygge storskole på Flisa for skolebarna. Det er også privat barnehage på Mosogn. Om du er glad i friluftsliv og uteaktiviteter er det gode muligheter for dette rett utenfor døren eller i nærområde. Det går også skilyøper i nærområde. Avstanden er ikke lang til fine bade- og fiskeområder både i Hukusjøen (gangavstand), Glomma og Flisaelva.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS og Øystein Opås. Enebolig oppført i 1984. Boligen har grunnmur av lettklinkerblokker og drenering fra byggeår med synlig fuktsperre på grunnmur og det er opplyst at det ble fylt med elvesand rundt grunnmuren ved byggeår. Boligen har takkonstruksjon av fabrikkerte takstoler med taktekking av pappshingel. Takrenner og nedløpsrør er av plast, og beslag er av metall. Vegger er av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår utvendig kledd med stående bordkledning. Boligen har malte trevinduer med 2-lags isolerglass, en malt hovedytterdør med to sidefelt av glass, tre malte balkongdører i tre med 2- lagsisolerglassfelt og en enkel kjellerdør. Driftsbygning, tradisjonelt bygget låve med sidebygget pulttak. Bygget er reist på enkle natursteinsfundament. Det er dels jord- og dels tregulv innvendig. Yttervegger i bindingsverk med enkel låvepanel. Plassbygde labankdører til bygget. Sperretak er tekket med profilerte metallplater uten undertak, ingen takrenner. Det er kjørsel på tvers av bygget med ødelagt adkomst fra utvendig låvebru. Sidebygget bygg har rast sammen, men ikke fjernet. Bygget brukes i dag til forskjellig type lagring. Det er ikke innlagt elektrisk kraft. Bygget har mangelfullt vedlikehold og ikke lenger tidsmessig. Stabbur i to etasjer er bygget på naturssteinstufter. To rom i første etasje og ett rom i annen etasje. Grove tregulv i begge etasjer. Sperretaket er tekket med bølgeblikk, mangler takrenner. Det er ikke innlagt elektrisk kraft. Behov for vedlikehold. Fjøs murt med sammenfalt sperretak og bølgeblikk uten noen videre omtale. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist noe misfarging i underpanel, og dette skyldes mest sannsynlig kondens. Det er påvist råteskadet underpanel på overbygget inngangsparti. - Vinduer: Vinduene er vedlikeholdt over år, men vinduene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er ikke fremvist dokumentasjon for løsninger og materialvalg på våtrommet. - Avtrekk - Kjøkken: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på ventilatoren. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er påvist saltutslag på grunnmur og råteskadet treverk i påforing, og dette tyder på at drenering ikke er så effektiv som den burde være. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er påvist skadet nedløpsrør. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Utvendige dører: Det er påvist sprukket sidefelt av glass på hovedytterdør, og noe slitasje på døren. Balkongdørene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. Kjellerdør er uisolert. - Innvendige overflater: Det er i hovedsak originale overflater, og det er påvist enkelte avvik som: Revnet tapet. Tapet som bølger seg i hjørner. Manglende listverk og ferdigstilling. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. - Andre innvendige forhold: Det et påvist museavføring på loft. - Andre innvendige forhold - 2: Det er røyklukt i boligen. - Overflater vegger og himling - Bad: Det er ikke fuget mellom platebunn og sokkellist, og dette medfører at baderomsplater kan trekke opp fukt i nedkant hvis disse utsettes for vannpåkjenning. Avtrekksventil i himling er åpen. - Overflater gulv - Vaskerom: Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Det er utett gjennomføring i vinylbelegget. - Ventilasjon - Vaskerom: Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Overflater og innredning - Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist svellskadede fronter og det er påvist en del slitasje på benkeplater. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist fuktskjolder i himling rundt avtrekksventil, og det er ukjent om dette skyldes kondens eller vanninntrenging. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Det er drypplekkasje fra vannpumpe, og vann renner til sluk. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter og jordfeilautomater i originalt sikringsskap på teknisk rom i kjeller. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist råteskader i gulvbjelker. Det er påvist råteskader i rekkverksstolper. Det er påvist råteskader i rekkverksbord. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk. Iht. gjeldende forskrift skal høydeforskjeller over 0,5 m sikres med rekkverk eller annen tilsvarende løsning. - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist råteskadet påforing i vegg, og det er sopputvikling på denne. - Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har betydelige skader. - Overflater gulv - Bad: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Badet har flatt gulv. - Sluk, membran og tettesjikt - Vaskerom: Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Vaskerommet tåler derfor ikke vannpåkjenning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja. 2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: - Lagt gulv med varmekabler + våtromsplater + dusjkabinett i ca. 2015. 2.2 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. 2.3 Hvem er arbeidet utført av? - Geir Matsson - fagmann våtrom + rørlegger Eierholen. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjeller? - Noe fukt på en vegg i kjeller, ref tilstandsrapport. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner? - Ref. punkt om bad. 11.1 Hvem er arbeidet utført av? - Nyland via firma.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, toalettrom, bad, vaskerom, stue, kjøkken og to soverom. Kjeller: Teknisk rom og fire bodrom. Eiendommen består også av driftsbygning, stabbur og fjøs. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Gruset innkjøring tar deg frem til gårdsplassen og boligen. Overbygget inngangsparti på framsiden hvor det er plass til liten sittegruppe. Du kommer inn til entré og videre til gang med omkledningsmuligheter. STUE Møbleringsvennlig stue med plass til både sofagruppe og spisestue. Fint plassert i rommet har du ildsted og varmepumpe. Det er utgang til stor og solrik terrasse fra stuen. KJØKKEN Kjøkken med innredning i vinkel med barløsning. Innredningen har finerte, glatte fronter og både laminat benkeplate og rustfri servantbenk. Avsatt plass til frittstående hvitevarer. Det er plass til kjøkkenbord på kjøkkenet om ønskelig. SOVEROM Boligen har totalt tre soverom som alle ligger i hovedetasjen. Rommene har fin størrelse med plass til seng og nattbord. Alle rommene er innredet med garderobeskap. Fra et soverom er det utgang til terrassen. BAD Badet har plater på veggene og flislagt gulv med varmekabler. Det er utstyrt med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjkabinett. I boligen er det separat vaskerom og toalettrom. Vaskerommet har plater på veggene og gulv med fliser. Her er det veggmontert vaskeservant, opplegg for vaskemaskin og to skap for oppbevaring. Rommet varmes opp med stråleovn. Toalettrommet ligger plassert ved vindfanget med belegg på gulvet og koreapanel på veggene.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmepumpe i stuen. - Ildsted i stuen. - Varmekabler på badet. - Stråleovn på vaskerommet. - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  10352

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 10.352,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- av disse og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  222948

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/143/1: 13.12.1897 - Dokumentnr: 900009 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 18.12.1961 - Dokumentnr: 3423 - Erklæring/avtale VEDLIKEHOLD AV LOMBEKKEN 06.08.1968 - Dokumentnr: 902641 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere 15.01.2019 - Dokumentnr: 59165 - Jordskifte Jordskiftesak 0410-2010-006Q Hibuvegen Regler om bruk og vedlikehold av Hibuvegen Gjelder denne registerenheten med flere 06.11.2019 - Dokumentnr: 1320071 - Jordskifte Jordskiftesak 0410-2010-0006 Hof vestside Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for boligbygg i 1984. Det er i denne anmerket mangler i forhold til: - Utvendig trapp. - Puss av grunnmur over terreng. - Puss av pipe over tak. - Takstige. - Utvendig beis. - Terrasse. - Infiltrasjonsgrøft. - Innvendig trapp til kjeller. - Mur- og snekkerarbeider i kjeller. Det er ukjent hvorvidt følgende mangler er utbedret/ferdigstilt. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrige bygningsdeler. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av eneboligen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Eiendommen har privat vann- og avløpsanlegg. Kommunen opplyser at avløpsanlegget er fra 1984, og dermed såpass gammelt at det bør utbedres på sikt. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H370_1 høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   79 542,- (Omkostninger totalt)   2 579 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,9 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev