aktiv-eiendomsmegling
Solgt

ARNEBERG Skjærigutua 124

Velholdt familiebolig nær Finnskogen over to etasjer med lys og trivelig standard - Landlig beliggenhet og flott utsikt

 • kr 1 600 000
 • BRA 184 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 600 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 654 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom2
 • ArealP-rom 153 m²
 • Tomt4 012 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Ser du etter en enebolig på stor tomt på Arneberg? Da kan Skjærigutua 124 være eiendommen for deg. Eiendommen ligger fint til på Arneberg og du har flott utsikt blant annet fra terrassen. Boligen er oppført i 1972 over to planb og holder en gjennomgående lys standard. I hovedetasjen har du kjøkken, romslig stue med utgang til terrasse, to soverom, bad og toalettrom mens du i kjelleren har bl.a. vaskerom og flere boder. I senere tid er det blant annet installert automatisk garasjeport, nye overflater på enkelte rom, fornyet kjøkkenet, installert varmepumpe og borret etter vann. Tomta er ellers pent opparbeidet med hagearealer, beplantning og koselige uteplasser og med muligheter for å dyrke dine egne grønnsaker. Merk deg dette: - Enebolig over to plan - Pent kjøkken - Solrik tomt på 4 daa

Skjærigutua 124, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 99 kvm
  1. etasje: 85 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 68 kvm Entré/trapperom, stue/soverom*, soverom*, vaskerom og toalettrom*. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse".
  1. etasje: 85 kvm Trapperom/gang, stue, kjøkken, bad, toalettrom og to soverom.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 31 kvm Garasje.  Tomt
  4012m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og hage med beplanting av busker og trær. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 4 012 m² og et oppgitt areal på 4 012,4 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til i Skjærigutua på Arneberg. Det er en hyggelig og fin beliggende eiendom kun ca. 9,5 km fra Flisa sentrum. I Flisa sentrum finner du de fleste servicefasilitetene. Kaffegata har et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og i sentrumsområdene finner du også skoler. Åsneshallen er kjent for sine med ulike kulturaktiviteter, i tillegg til å ha klatrevegg og treningssenter. I tillegg er det svømmehall på Flisa og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane for fotballglade barn og unge. Er du glad i fiske og bade finner du Glomma på andre siden av hovedveien. Det er omtrent 4,5 km til nærmeste nærbutikk, Joker Amundsen. I umiddelbar nærhet til eiendommen har du flotte turløyper i skogen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1972. Drenering antas fra byggeår. Takvann ledes ned i bakken. Støpt plate på mark og grunnmurer av blokker av lettklinker. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med mineralull/steinull. En del av fasade er forblendet med tegl, øvrige deler er kledd med tømmermannskledning. Takkonstruksjon av takstoler. Kaldt loft som er isolert med mineralull. Taktekking med takplater av metall. Ukjent type undertak. Vinduer av tre med enkle glass og varerammer og med isolerglass. Vinduer med isolerglass i sokkeletasje fra 1994. Vinduer med isolerglass i 1. etasje fra byggeår, det er skiftet glass på store stuevinduer, men ukjent tidspunkt for dette. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Eksakt alder er ikke kjent. Det er utført reparasjon på baksiden. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Misfarging på pipebeslag. Misfarging/avskaling på takrenner. Forkantbeslag har begynt å løsne ved overgang til garasje. Brudd og frostspreng på nedløp på bakside og skade på andre nedløpsrør på bakside. - Veggkonstruksjon: Oppsprekking i enkelte kledningsbord. Råte i bord på hjørne på fasade mot nord. Enkelte kledningsbord har det som antagelig er kva på overflater. - Vinduer: Vinduer fra byggeår har passert forventet brukstid. Vinduer fra 1994 har passert halvparten av forventet brukstid. Det må forventes luftlekkasjer fra vinduer med enkel glass og varerammer. Vinduer med enkle glass og varerammer har slitasje og oppsprekking i kitt. Ett vindu er forblendet fra innsiden, dette kan medføre kuldebro med påfølgende kondensering. - Utvendige dører: Entredør; Dørblad tar i karm. Balkongdør: Forventet brukstid er passert. Det er ikke pakning på dør, luftlekkajsermå forventes. Slitasje på overflater. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkong: Høyde på rekkverk tilfredsstiller ikke dagens krav. Slitasje på overflater og oppsprekking i kledningsbord. Råte i kledning ved utløp. Slitasje på toppbord. Veranda: Høyde på rekkverk tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er ikke vannsikring av dekke eller system for håndtering av vann som evt. kommer inn på gulv. Det er slitasje på søyler. - Radon. - Pipe og ildsted: Ildsteder har passert halvparten av forventet brukstid. - Rom under terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Innvendig: Hovedsakelig helhetlige overflater. Vinylfliser løsner noen steder. Det er målt et fuktinnhold i svill på utforet vegg mot terreng på bodrom på over 20 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for at sopp- og råteskader kan oppstå. Garasje: Noen sprekker i gulv, vegger og himling. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Innvendige dører: Dør til vaskerom tar i karm. Noen dører har brusmerker. - Andre innvendige forhold: Det er observert tegn på at det har vært mus på loft. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Innredninger har passert halvparten av forventet brukstid. Det er ikke skapfronter på baderomsinnredning. - Ventilasjon - Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom 1. etasje: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom sokkeletasje: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Usikkert med fuktsikring av innebygget sisterne og drenering av eventuelt lekkasjevann. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Ventilasjon: Det er ikke ventilering på bodrom. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Elektrisk anlegg: Elektrisk anlegg i hovedsak fra byggeår, det er gjort noen mindre endringer og oppgraderinger. Sikringsskap med hovedsakelig porselenssikringer, automatisk hovedbryter, noen jordfeilsautomater. Boligen har innlagt fiber. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. - Forstøtningsmurer: Det er tegn til at det har vært bevegelser på støttemur av naturstein. Støttemur av betong heller noe utover. - Terrengforhold: Det er ikke helhetlig fall på terreng bort fra bygget rundt det hele. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Trapper har ikke helhetlig rekkverk. Det er noe skjevheter. Det kan finnes råteskader på trapp av jernbanesviller. - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Vannledninger: Det drypper fra rørskjøter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Stedvis korrosjon på skjøter. Sakte drypplekkasje fra kobling over trykktank. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Skiftet kledningsbord på fasade i underetage. satt opp levegg på terrasse. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja, tilstandsrapport sendt megler.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Trapperom/gang, stue, kjøkken, bad, toalettrom og to soverom. Underetasje: Entré/trapperom, stue/soverom*, soverom*, vaskerom, toalettrom* og garasje. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse". Eiendommen består også av uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Det er gruset innkjøring og gårdsplass på eiendommen. Inngangspartiet i underetasjen som tar deg inn til romslig gang med gode omkledningsmuligheter. STUE Lys stue med fint lysinnslipp og innredningsmuligheter for flere sittegrupper. Vedovn midt i rommet sørger for lun og god varme. Det er utgang til overbygget terrasse som vender mot sørvest. KJØKKEN Nøytral kjøkkeninnredning med profilerte fronter og god oppbevaringsplass i over- og underskap. Laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Det er løsning med avsatt plass til kjøle- og fryseskap og oppvaskmaskin som medfølger i handelen i tillegg til komfyr. SOVEROM Boligen har to soverom i hovedetasjen. Hovedsoverommet er romslig med god plass til dobbeltseng i tillegg til det plassbygde skapet. Herfra er det også utgang til balkong. Det andre soverommet er noe mindre, men med plass til seng og nattbord. Det er mulighet for å innrede deler av stuen til soverom, som det opprinnelig var ut i fra byggetegningene. BAD, VASKEROM OG TOALETTROM Badet har veggflater med tapet og fliser og gulv med belegg. Det er utstyrt med baderomsinnredning og dusjkabinett. Vegg-i-vegg med badet er det toalettrom med gulvstående toalett og vegghengt servant. I underetasjen er det eget og enkelt vaskerom med betonggulv og mur og trepanel på veggene. Det er utstyrt med utslagsvask og opplegg til vaskemaskin. Toalettrommet i underetasjen er innredet med vegghengt toalett og servantinnredning. Rommet er definert som bod i byggetegninger, se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse".

  Innbo og løsøre
  Følgende medfølger i handelen: - Fryser. - Kjøle- og fryseskap og oppvaskmaskin på kjøkkenet. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  En nabobonde forpakter den dyrkede marka uten skriftlig avtale og vederlag.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmepumpe. - Panelovner på enkelte rom. - Vedovn i kjeller og i 1. etasje.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  11938

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 11.938,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  415369

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1495329

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/208/155: 31.10.1972 - Dokumentnr: 3409 - Bestemmelse om kloakkledn Vegvesenets betingelser vedtatt 06.02.1997 - Dokumentnr: 400 - Elektriske kraftlinjer

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for våningshus i 1971. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av eneboligen. I byggetegninger er stue i kjeller definert som hobby-div, toalettrom i kjeller er definert som bod, to bodrom i kjeller var tidligere garasje og garasjen i dag fremkommer ikke av tegningene. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring eller byggemeldt for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Det er privat vann og avløp på eiendommen. Vann fra dypvannsbrønn fra 2018, takstmann opplyser at pumpe til gammel brønn fortsatt kan benyttes hvis det kobles over. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Austadberget 1, fra 1981. Reguleringsformål for eiendommen er kjørevei. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av hensynssone H220_41 gjeldende gul sone for støy iht. T-1442.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,27 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev