aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling v/ Sigbjørn Helland har gleden av å presentere Allèen 14!
Aktiv Eiendomsmegling v/ Sigbjørn Helland har gleden av å presentere Allèen 14!

ASK Allèen 14

Ask | Edens hage! Enebolig m/solrik tomt, formidabel sjøutsikt og idyllisk hage. Tak fra 2021. Nyere rør/elektro.Garasje

 • kr 4 990 000
 • BRA 138 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 990 000
 • Omkostningerkr 142 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 132 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1916
 • Soverom4
 • ArealP-rom 138 m²
 • Tomt4 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Allèen 14! Dette er en historisk og velholdt enebolig med solrik tomt på ca. 4 mål. Uteområdet er intet annet en storslått. Boligen troner høyt og fritt i landlige omgivelser. Her er det frisk luft, fredelig, men likevel alt du trenger innenfor rekkevidde. Eiendommen har vært i samme slekt siden 1930-tallet. Med andre ord, dette er en bolig som sjeldent omsettes, og et område hvor det er enkelt å trives. Må oppleves! Verdt å nevne:
 • Solrik tomt på ca. 4 mål
 • Pent opparbeidet og idyllisk hage
 • Tak skiftet i 2021
 • Dobbelgarasje
 • Kort vei til bhg og skole
 • Rørsystem oppgradert i 2022
 • Uinnredet kjellerdel på 47 m²
 • Rolig og landlig beliggenhet
 • Enebolig med sjel og egenart
 • Kort vei til kollektivtransport, nærbutikker og turløype
 • Plantegning | Allèen 14

  Allèen 14, Vestland

  • Arealbeskrivelse
   Kjeller
   Bruksareal
   1. etasje: 0 kvm
   Sekundærrom
   1. etasje: 47 kvm Gang(10,8m²), bod(6,1m²), bod(24,5m²), bod(3,9m²).

   1. Etasje
   Bruksareal
   1. etasje: 80 kvm
   Primærrom
   1. etasje: 80 kvm Gang(7,4m²), toalett(1,4m²), stue(33m²), spisestue(12,6m²), tv-stue(14,4m²), kjøkken(7,4m²)

   2. Etasje
   Bruksareal
   2. etasje: 58 kvm
   Primærrom
   2. etasje: 58 kvm Gang/trapperom(14,8m²), bad(6m²), soverom(6m²), soverom(6m²), soverom(10,8m²), soverom(13,2m²).

   Garasje
   Sekundærrom
   Kjeller: 42 kvm   Tomt
   4000m²

   Beskrivelse av tomt
   Tomten er opparbeidet med gruslagt innkjørsel, biloppstillingsplasser, gruslagte partier, plen og diverse beplantning. Askøy kommune opplyser om at det ikke foreligger noen papirer på nøyaktig tomtestørrelse. Tomtestørrelsen er basert på eiers egne oppmåling. Det tas forbehold om at avvik kan forekomme.

   Beliggenhet
   Sjarmerende enebolig med rolig og landlig beliggenhet. Solrik og godt opparbeidet tomt med formidabel sjøutsikt. I hagen finner du flere frukttrær, busker og blomster. Boligen har beliggenhet sentralt på Ask. Barneskole ligger i like i nærheten og det er kort vei til barnehage, idrettsplass med lokalt aktivt idrettsmiljø. Fra eiendommen er det cirka 10-15 minutters kjøring til Kleppestø eller Askøy Senteret hvor man finner shoppingsenter, dagligvarebutikker, bensinstasjoner, fergekai og marina. Fra Kleppestø er det gode kollektivmuligheter med bussforbindelser til Sotra og Bergen Sentrum. Kort vei til havn for hurtigbåten som trafikkerer båtruten Askøy-Bergen. Fra eiendommen er det kort vei til turstier.

   Adkomst
   Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

   Bebyggelse
   Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

   Byggemåte
   Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Mats Hansen: Grunn og fundamenter: Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av murkonstruksjoner. Yttervegger: Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og takstein. Vinduer: Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Etasjeskiller: Etasjeskillere av trebjelkelag. Tilstandsgradene definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende er beskrevet av takstmann: Deler av boligen som har mottatt tilstandsgrad 2: Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Det er ikke observert grunnmursplast/knotteplast (utvendig fuktsikring) eller tilsvarende utvendig. På enkelte av murene som ligger under terreng er det observert saltutslag på murene. Dette indikere fukt i murene. Det ble observer kondens på enkelte av vinduene i kjelleren. Det er også spor av tremit, dette indikerer at luftfuktigheten tidvis er for høy. Bedre ventilering av kjelleren bør etableres. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke benyttet diffusjonstetting mot grunn og fuktsikringen oppfyller ikke krav til sikring etter dagens forskrifter. Dreneringen bør kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. For utbedring av dreneringen må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si. Yttervegger: Over forventete levetid er overskredet på trekledningen. Trekledningen bør jevnlig kontrolleres og kledningsbord bør skiftes ved behov. Vinduer og ytterdører: Som følge av alder på de eldste vinduene bør disse jevnlig kontrolleres for punkterte vindusruter og råteskader i karm/belistning. Grunnet alder på de eldste vinduene vil restlevetid være vanskelig og anslå. Vinduer bør skiftes ved behov. Kjellerdøren er av eldre dato. Døren er risikoutsatt med tanke på fukt. Jevnlig vedlikehold må påregnes. Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: Konstruksjonen er fra byggeår, det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Takkonstruksjonen vil fungere til tross for alder og konstruksjonsmåte. Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato. Innredningen vil fungere slik den fremstod på befaringsdagen, modernisering bør likevel påregnes. Varmtvannsbereder: Det er påvist at varmtvannsberederen er over 30 år. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Utskiftning anbefales. Øvrige bygningsdeler har mottatt tilstandsgrad 1. For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt salgsoppgaven.

   Sammendrag selgers egenerklæring
   Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja. Her er ingen slike skader nå såvidt vi vet. Det som har vært er blitt reparert. Spor av gammel lekkasje (før 1964) fins i en stender ved siden av inngang kjøkken. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja. Kun av faglærte. Badet ble fullstendig renovert i 2017 av Bademiljø Andersen& Sønn rørl forr AS. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Alt ble skiftet ut. Er arbeidet byggemeldt? - Ja. Innvendig totalrenovering av bad med 10 års garanti. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglærte. Avløp fra bad ble fornyet i 2017, og avløp fra 1. etasje ble fronyet i 2022. Arbeidet utført av Bademiljø Andersen& Sønn, rørl forr AS. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Deler av huset er mer enn 100 år. Noen gulv er ujevne både i første og andre etasje f eks spisestue og soverom syd. Kjenner ikke til sprekker. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Her er spor av mitangrep flere steder f eks utgang til terrasse. Mitangrep er blitt behandlet når de blir oppdaget og behandlingen har blitt gjentatt etter bruksanvisningen. Eiendommen ligger "på landet". Her er både mus og rotter i området. Vi har tatt noen forholdsregler og oppfatter det ikke som noe problem. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? - Nei. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglærte. I 1984 brukte vi Elektroinstallasjon fra Bergen. Da hadde vi full overgang fra sommersted til helårsbolig for en hel familie, nytt sikringsskap mm. Senere har vi brukt Serviceelektrikeren fra Bergen. De siste årene har vi brukt Solberg Thomsen. Det er bare dette vi kan dokumentere. Arbeidet utført av O Solberg Thomsen Eftf Autorisert Installatør AS. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? - Ja. Ladeboksen ble installert i 2016 av Solberg Thomsen. Det finner vi ikke dokumentasjon på. Ladeledningen ble oppgradert i 2020 av samme firma. Det har vi dokumentasjon på. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglærte. Vi skiftet tak på huset i 2021. Opp gjennom årene har vi skiftet gatedører, altandør, kledning på syd og øst med etterisolering, alt utført av Hans Kristian Bjordal. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? - Ja. Det er noe uklart rundt grensen mot vest, og vi vil dele av et lite stykke til naboen. Dette jobber vi med. Er det foretatt radonmåling? - Vi har en radonmåler stående i stuen. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Vi er del av et privat veilag. Vår eiendom har en årlig avgift på 500 kr i år. Avgiften avhenger av hvilke utgifter som ventes. Veilaget sørger for brøyting om vinteren, og her er dugnad to ganger i året.

   Innhold
   Areal og fordeling pr etasje Kjeller: 47 kvm BRA / 47 kvm S-Rom 1.etg: 80 kvm BRA / 80 kvm P-rom 2.etg: 58 kvm BRA / 58 kvm P-rom Garasje: 42 kvm BRA / 42 kvm S-Rom Boligen går over 3 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Gang, toalett, stue, spisestue, tv-stue, kjøkken. 2.etg: Gang/trapperom, bad og 4 soverom.

   Standard
   Innvendige overflater Gulv: Gangen i 1.etasje har gulvplater med flisemønster, toalettet og badet har flislagte gulv, resterende rom har tregulv, laminat og parkettgulv. Vegger: Badet har fliser, resterende rom har tapet og panel. Tak: Tak-ess plater og panel. Etasjeskille: Skjevheter/ujevnheter vil forekomme i alle etasjer. Stedvis er det registrert knirk i gulvene. Garasje: Garasjen er oppført med støpt gulv mot grunn, grunnmur og fundamenter av betong- og leca, ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i leca og trekonstruksjoner. Takkonstruksjonen er utført som saltakskonstruksjon av tresperrer, taket er tekket med takstein. Vindusrute på døren er knust. Entré: Flislagt entre med muligheter før å henge av seg både ytterklær og sko. Stue: 3 store og romslige stuer som enkelt lar seg møbleres etter eget ønske. Kjøkken: Soverom: 4 soverom med god størrelse på. Der det god plass til seng, nattbord og garderobeløsning på alle rommene. Bad: I 1.etg. finner du en mindre toalett med enkel baderomsmøbel. I 2.etg er badet av nyere standard. Med varmekabler, flislagt gulv, badekar og opplegg til vaskemaskin. Andre opplysninger: - Sikringsskapet og stigeledning ble oppgradert i 1984. - Oppført ny ark i 2.etasje i 1984. - Etterisolert kjøkkengulvet i 1984. - Garasjen ble oppført i 1994. - Etterisolert gulvet i stuen i 2002, samtidig ble det montert bjelke/støtte i kjelleren. - Ny vedovn i tv-stuen fra 2003. - Boligen ble tilknyttet offentlig kloakk i 2006. - Varmepumpen ble installert i 2007. - Diverse el. arbeid på kjøkkenet og utebelysning ble utført i 2009. - Montert ny jordfeilbryter i 2009. - Nye ledninger og brytere ble i kjelleren ble skiftet i 2012. - Badet ble oppgradert i 2017. - Nye ledninger, kontakter samt taklampe i tv-stuen ble skiftet i 2017. - Taktekkingen ble skiftet i 2021. - Ny peisinnsats fra 2021. - Lagt nye avløpsrør i kjelleren samt lagt opp vann til garasjen i 2022.

   Innbo og løsøre
   Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

   Hvitevarer
   Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

   TV/Internett/bredbånd
   Kjøper må selv tegne abonnement for TV og internett. Selger opplyser at Telenor har startet arbeid med å etablere fiber nett.

   Parkering
   Dobbelgarasje. Biloppstillingsplass på egen eiendom.

   Forsikringsselskap
   Tryg

   Polisenummer
   3400279

   Radonmåling
   Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på 50 Bg/m3.

   Diverse
   Det betales 500,- i året for å være med i Veilaget Hovedgården. Utgiftene går til brøyting og vedlikehold av veien. Selger opplyser at hvis det er planer om utbedring betales det totalt 1000,- i året til veilaget. Veilaget arrangerer dugnad to ganger årlig. Følgende hvitevarer medfølger i handelen: Hvitevarer på kjøkkenet. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. I internettannonsen, salgsoppgaven og eventuell avisannonse er det bruken av boligens rom som er opplyst, selv om denne kan være i strid med dagens krav for tilsvarende bruk.

   Prisantydning inkl. omkostninger
   5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  • Oppvarming
   - Varmepumpe i spisestue. - Varmekabler på bad. - Vedovner.

   Info strømforbruk
   Selger opplyser at forventet årsforbruk er 15176 kWh.

   Energiklasse
   unknown

   Info energiklasse
   Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

  • Kommunale avgifter
   17448

   Kommunale avgifter år
   2022

   Info kommunale avgifter
   De kommunale avgiftene dekker vann, avløp, tilsynsgebyr avløp og feiing. Forfall medio april/juni/september/desember. Renovasjon blir fakturert via BIR. Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år, 22 347 kr

   Info om eiendomsskatt
   Det er ikke eiendomsskatt i Askøy kommune.

   Formuesverdi primær
   944482

   Formuesverdi primær år
   2021

   Formuesverdi sekundær
   3400134

   Formuesverdi sekundær år
   2021

   Info formuesverdi
   Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.

   Andre utgifter
   For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, forsikringer etc.

   Årlig velavgift
   500

   Velforening
   Veilaget Hovedgården/Allèen. Selger forteller at de betaler 500 kr/år. innbetaling en gang i året. Når det er planer om utbedring gjøres det to innbetalinger à 500 kr. Avgiften er gradert etter hvor mye av veien man bruker.

   Tilbud lånefinansiering
   Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  • Tinglyste heftelser og rettigheter
   På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4627/3/57: 10.11.1980 - Dokumentnr: 10875 - Erklæring/avtale Gjelder kloakk
   26.01.1981 - Dokumentnr: 662 - Erklæring/avtale Gjelder kloakk
   Overført fra: Knr:1247 Gnr:3 Bnr:110
   30.01.1981 - Dokumentnr: 853 - Erklæring/avtale Gjelder kloakkrør for B Hillestad.
   Gjelder denne registerenheten med flere
   17.02.1994 - Dokumentnr: 1843 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:3 Bnr:326
   17.02.1994 - Dokumentnr: 1843 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:3 Bnr:326
   12.07.1916 - Dokumentnr: 900103 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
   Knr:4627 Gnr:3 Bnr:20
   05.03.1920 - Dokumentnr: 900030 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
   Knr:4627 Gnr:3 Bnr:70
   16.11.1993 - Dokumentnr: 12968 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
   Knr:1247 Gnr:3 Bnr:110
   17.02.1994 - Dokumentnr: 1838 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
   Knr:4627 Gnr:3 Bnr:326
   Areal: 1617 m2.
   01.01.2020 - Dokumentnr: 868652 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1247 Gnr:3 Bnr:57
   12.07.1916 - Dokumentnr: 900524 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4627 Gnr:3 Bnr:20
   23.05.1936 - Dokumentnr: 1771 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:4627 Gnr:3 Bnr:20
   gjelder beplanting
   Overført fra: Knr:1247 Gnr:3 Bnr:110


   Ferdigattest/brukstillatelse
   Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

   Vei, vann og avløp
   Offentlig vann og avløp. Privat septikanlegg. Privat vei.

   Regulerings- og arealplanner
   Eiendommen er ikke regulert ifølge opplysninger fra Askøy kommune. Området er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til LNRF-areal. Kommuneplaner ID: 9001 Navn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012- 2023 Plantype: Kommuneplanens arealdel Ikrafttredelse: 13.12.2012 Delarealer: 100m2 Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter) ID: 511 Navn: Thomas Erichsens Minde, gbnr. 3/95 m.fl. Status: Planforslag

   Adgang til utleie
   Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

   Verneklasse/sefrak
   Det gjøres oppmerksom på at er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus, noe som kan medføre større restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

   Legalpant
   Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

   Kommentar bo- og driveplikt
   Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

   Kommentar konsesjon
   Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

   Kommentar odelsrett
   Det er ikke odel på eiendommen.

  • Lovanvendelse
   Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

   Budgivning
   Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

   Omk. Kjøper beskrivelse
   5 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,00))   142 042,- (Omkostninger totalt)   5 142 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

   Omk. kjøper beløp
   142042

   Betalingsbetingelser
   Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

   Hvitvaskingsreglene
   Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

   Personopplysningsloven
   Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

   Boligselgerforsikring
   Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

   Boligkjøperforsikring
   Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

   Meglers vederlag
   Vederlag: 50 000,- (Beregnet provisjon basert på prisantdning kr. 5 000 000,-) Grunnpakke 15 000,- Markedspakke 19 900,- Oppgjørshonorar 6 990,- Tilrettelegging 12 990,- Visninger 2 000,-

  Sigbjørn Helland

  Megler

  Sigbjørn Helland

  40 76 84 75

  Send e-post

  Få beskjed når lignende
  boliger kommer for salg

  Få en verdivurdering

  Siste boliger

  Meld deg på vårt nyhetsbrev